Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ

Điểm hỏi đáp: 150

Ngày 09 - 11 10 - 11 11 - 11 12 - 11 13 - 11
Điểm 5 8 15 10 4

Tổng: 150 | Điểm tuần: 42 | Trả lời 7 ngày qua: 46 | Lượt trả lời trong tháng: 107

Lượt trả lời trong 3 tháng: 345

Những câu trả lời của ๖²⁴ʱV҉ũ↭H҉ảI҉↭L҉âM҉๖²⁴ʱ:

Vào lúc: 2019-11-13 22:34:22 Xem câu hỏi

a) 16,52 + 25,87 + 3,48                  

=25,87+(16,52+3,48)

=25,87+20

=45,87

37,27 + 91,54 + 8,46

=37,27+(91,54+8,46)

=27,27+10

=127,27

b) x - 2,14=5,85

x=5,85+2,14

x=7,99

x - 4,75=2,6

x=2,6+4,75

x=7,35

Vào lúc: 2019-11-13 22:25:34 Xem câu hỏi

Gọi st1 là a

       st2 là b                        (a;b;c\(\inℕ^∗\))

       st3 là c

Theo bài ra ta có:

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{2}\)và \(\frac{b}{3}=\frac{c}{5}\)

Hay \(\frac{a}{9}=\frac{b}{6}\) và \(\frac{b}{6}=\frac{c}{10}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{9}=\frac{b}{6}=\frac{c}{10}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

\(\frac{a}{9}=\frac{b}{6}=\frac{c}{10}=\frac{a+b+c}{25}=\frac{150}{25}=6\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{a}{9}=6\\\frac{b}{6}=6\\\frac{c}{10}=6\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=54\\b=36\\c=60\end{cases}}\)

Vậy a=54; b=36; c=60

Vào lúc: 2019-11-13 22:19:37 Xem câu hỏi

Chu vi của hình tứ giác 1 là:

    83+7,54+12,39+9,05=111,98(cm)

                                     Đáp số:111,98cm

    

Vào lúc: 2019-11-13 22:16:12 Xem câu hỏi

Ta có:

68-273:(2x-5)=29

273:(2x-5)=39

39(2x-5)=273

2x-5=7

2x=12

x=6

Vậy x=6

Vào lúc: 2019-11-12 22:31:29 Xem câu hỏi

1. Tìm giao của hai đường thẳng, sau đó chứng minh đường thẳng thứ ba đi qua giao điểm đó .

2. Chứng minh một điểm thuộc ba đường thẳng đó.

3. Sử dụng tính chất đồng quy trong tam giác:
* Ba đường thẳng chứa các đường trung tuyến.
* Ba đường thẳng chứa các đường phân giác.
* Ba đường thẳng chứa các đường trung trực.
* Ba đường thẳng chứa các đường các đường cao.

4. Sử dụng tính chất các đường thẳng định ra trên hai đường thẳng song song những đoạn thẳng tỷ lệ.

5. Sử dụng chứng minh phản chứng

6. Sử dụng tính thẳng hàng của các điểm

7. Chứng minh các đường thẳng đều đi qua một điểm.

 
 
 
 
 
 

Vào lúc: 2019-11-12 22:12:19 Xem câu hỏi

Ta có:

9101=..........9(vì 9 mũ lẻ luôn luôn có chữ số tận cùng là 9)

\(\Rightarrow\)9101+1=..........9+1=.............0\(⋮\)10

Vậy 9101+1\(⋮\)10 (đpcm)

Vào lúc: 2019-11-12 22:04:33 Xem câu hỏi

Bài Sông núi nước Nam không phải của Lý Thường Kiệt nha bạn

Vào lúc: 2019-11-12 21:49:10 Xem câu hỏi

Theo bài ra ta có:

A=C:D

A=100:\(\frac{-100}{40}\)

A=\(\frac{100.4}{-100}\)

A=\(-4\)

Ta có:A:B=????

B bằng bao nhiêu hả bạn, bạn xem lại đề nhé!!!

Vào lúc: 2019-11-12 21:39:18 Xem câu hỏi

Các bạn bảo ở trên mạng thì ai mà chả biết 

https://sachgiaibaitap.com/sach_giai/giai-sach-bai-tap-giao-duc-cong-dan-lop-7-bai-10-giu-gin-va-phat-huy-truyen-thong-tot-dep-cua-gia-dinh-dong-ho/

nhưng mục đích của tớ là muốn cho các bạn có ít điểm hỏi đáp có cơ hội trả lời để mình k đúng cho!!!

Vào lúc: 2019-11-12 21:24:29 Xem câu hỏi

My first visit to Nha Trang, the coastal city, was three years ago. It was a pleasant and memorable trip.

Nha trang, the capital of Khanh Hoa province, has one of the most popular municipal beaches in all of Viet nam. In Nha Trang, nature beauties are so tempting. Waves crashing onto the cliffs, the soft sigh of the sea breeze, clean white sands and turquoise waters, it all makes for a stunning landscape. On my visit to Nha Trang, I used to get up early each morning to stroll along the beach - a chance to breath in the fresh sea air and enjoy the sunrise across the water. One attraction that captivated me three years ago and still it does is the collection of small offshore islands, that is Hon Tre where is the largest of the islands.

Nha Trang is the city in hamoney, its fine wather, favorite position and friendly people bring it a certain balance. Nha Trang is a great holiday destination. I hope to have chance to come back.

Vào lúc: 2019-11-12 21:15:56 Xem câu hỏi

tức là một đứa làm 1 phép tính 1+9+8 ra 1 thì cô giáo bảo NGU.

Vào lúc: 2019-11-12 21:08:56 Xem câu hỏi

https://olm.vn/hoi-dap/detail/234921183195.html

Mình trả lời cho rồi đó nha!!!

Vào lúc: 2019-11-12 20:55:14 Xem câu hỏi

    Ca dao là những câu thơ có thể hát thành những làn điệu dân ca, ru con... hoặc ca dao là lời dân ca đã lược bỏ đi những luyến láy khi hát. Ca dao để lại dấu vết rõ rệt nhất trong ngôn ngữ văn học. Phần lớn nội dung ca dao thể hiện tình yêu nam nữ, ngoài ra còn có những nội dung khác của ca dao: quan hệ gia đình, các mối quan hệ phức tạp khác trong xã hội...

Thành ngữ là tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa của nó thường không thể giải thích được một cách đơn giản bằng nghĩa của các từ tạo nên nó”. “Tục ngữ là câu ngắn gọn, thường có vần điệu, đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống và đạo đức thực tiễn của nhân dân”.

Vào lúc: 2019-11-12 20:52:14 Xem câu hỏi

Ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{a}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{a}=\frac{a+b+c}{b+c+a}=1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{a}{b}=1\\\frac{b}{c}=1\\\frac{c}{a}=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=b\\b=c\\c=a\end{cases}}\)\(\Rightarrow a=b=c\)

Ta có:\(\left(\frac{a+2b+3c}{3a}\right)^{10}\)

=\(\left(\frac{a+2a+3a}{3a}\right)^{10}\)

=\(\left(\frac{6a}{3a}\right)^{10}\)

=210

=1024

Vào lúc: 2019-11-12 20:40:07 Xem câu hỏi

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\)     (k\(\inℕ^∗\))

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=bk\\c=dk\end{cases}}\)

Thay vào phần 1 ta được:

\(\hept{\begin{cases}\frac{a}{a-c}=\frac{bk}{bk-dk}=\frac{bk}{k\left(b-d\right)}=\frac{b}{b-d}\\\frac{b}{b-d}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a-c}=\frac{b}{b-d}\)(đpcm)

Thay vào phần 2 ta được:

\(\hept{\begin{cases}\frac{a-c}{a}=\frac{bk-dk}{bk}=\frac{k\left(b-d\right)}{bk}=\frac{b-d}{b}\\\frac{b-d}{b}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{a-c}{a}=\frac{b-d}{b}\)(đpcm)

Vào lúc: 2019-11-12 20:31:27 Xem câu hỏi

Ta có:

3n+29=3n+9+20=3(n+3)+20

Vì 3n+29\(⋮\)n+3

    3(n+3)\(⋮\)n+3

\(\Rightarrow\)20\(⋮\)n+3

\(\Rightarrow\)n+3\(\in\)Ư(20)={-20;-10;-5;-4;-2;-1;1;2;4;5;10;20}

\(\Rightarrow\)n\(\in\){-23;-13;-8;-7;-5;-4;-2;-1;1;2;7;17}

Vậy n\(\in\){-23;-13;-8;-7;-5;-4;-2;-1;1;2;7;17}

Vào lúc: 2019-11-12 20:23:06 Xem câu hỏi

Theo bài ra ta có:

|x+\(\frac{1}{2}\)|\(\ge\)0

|x+\(\frac{1}{6}\)|\(\ge\)0

............................

|x+\(\frac{1}{110}\)|\(\ge\)0

\(\Rightarrow\)|x+\(\frac{1}{2}\)|+|x+\(\frac{1}{6}\)|+...+|x+\(\frac{1}{110}\)|\(\ge\)0

\(\Rightarrow\)11.x\(\ge\)0

\(\Rightarrow\)x\(\ge\)0

\(\Rightarrow\)x dương.

Khi đó:|x+\(\frac{1}{2}\)|+|x+\(\frac{1}{6}\)|+...+|x+\(\frac{1}{110}\)|=11.x

\(\Rightarrow\)x+\(\frac{1}{2}\)+x+\(\frac{1}{6}\)+...+x+\(\frac{1}{110}\)=11.x

\(\Rightarrow\)27.x+\(\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{110}\right)\)=11x

 \(\Rightarrow\)\(\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{110}\right)\)=-16x

\(\Rightarrow\)\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{10.11}\)=-16x

\(\Rightarrow\)\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)=-16x

\(\Rightarrow\)\(\frac{10}{11}\)=-16x

\(\Rightarrow\)\(\frac{10}{-176}=x\)

Vậy \(x=\frac{10}{-176}\).

Vào lúc: 2019-11-12 20:11:44 Xem câu hỏi

Bộ luật Hình Thư ở thời nhà Lý.

Vào lúc: 2019-11-12 20:08:44 Xem câu hỏi

Mình thấy bạn Minh Thư làm đúng rồi mà, sao lại k bạn ấy sai

Vào lúc: 2019-11-12 20:04:01 Xem câu hỏi

Ta có:

32000=32.1000=91000<101000=10000...0000 (có 1001 chữ số)    (vì có 1 chữ số 1 và 1000 chữ số 0)

Suy ra 32000có ít hơn 1001 chữ số.

Vậy 32000có ít hơn 1001 chữ số.(đpcm)

Trang trước Trang tiếp theo