Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyễn Thi An Na

Điểm hỏi đáp: 7

Ngày
Điểm

Tổng: 7 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của Nguyễn Thi An Na:

Vào lúc: 2019-10-25 21:01:52 Xem câu hỏi

Trung bình tuổi của 2 bạn là :

24:2=12 ( tuổi )

Mà Minh kém anh 4 tuổi nên, số tuổi của minh là :

12-4=8 (tuổi)

Sau 2 năm nữa An có số tuổi là :

12+2=14 (tuổi)

Sau 2 năm nữa số tuổi của Minh là 

8+2=10 ( tuổi )

Đs:...

Vào lúc: 2019-10-20 20:29:42 Xem câu hỏi

cái gì con gái có con trai k có :))

Vào lúc: 2019-10-18 20:56:41 Xem câu hỏi

\(=5^2+6^2:3^2+1\)

\(=5^2+2^2+1\)

\(=25+4+1=30\)

Vào lúc: 2019-08-08 16:07:24 Xem câu hỏi

Rút gọn

Vào lúc: 2019-06-25 12:44:50 Xem câu hỏi

Nêu cách làm nhâ 

Vào lúc: 2019-03-02 21:48:00 Xem câu hỏi

điểm sai là khoe sắc thắm

đáp án là khoe sắc khóe nha

chúc bạn học tốt

Vào lúc: 2018-12-10 11:43:45 Xem câu hỏi

279:6 -39,7 = 6.8 

25,9+75:12=32.15

Vào lúc: 2018-12-08 19:57:07 Xem câu hỏi

Bài này bn cũng gửi lâu rồi chắc bạn ko cận nửa đâu .

Nếu cần thì mk sẽ làm cho bn

Vào lúc: 2018-11-14 15:36:30 Xem câu hỏi

A; 72,64-(18,35 + 9,29)

=72,64  - 18,35 - 9,29

= 54,29-9,29

= 45

B; 45,83 - 8,46 - 7,37

= 37,37 -7,37

=30

Vào lúc: 2018-10-31 11:21:23 Xem câu hỏi

1.So sánh hai lũy thừa

a;10200 và 99100

b;648và1612

C;6100 và 3170