Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

♚Doraemon♚_Mập ú_⁀ᶜᵘᵗᵉ

Điểm hỏi đáp: 2104

Ngày
Điểm

Tổng: 2104 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của ♚Doraemon♚_Mập ú_⁀ᶜᵘᵗᵉ:

Vào lúc: 2019-08-14 21:05:29 Xem câu hỏi

Trả lời :

Cần cù bù thông mình :)

Siêng năng là đức tính tốt mà mỗi con người cần có .

#Mập

Vào lúc: 2019-08-14 21:04:30 Xem câu hỏi

Trả lời :

Các thể loại học ở tiểu học :

+ Văn miêu tả

+ Văn kể chuyện

+ Văn tự sự

#Mập

#Hok tốt

Vào lúc: 2019-08-14 20:59:09 Xem câu hỏi

Trả lời :

\(\frac{-2}{3}\)

#Mập

Cách làm tham khảo 2 bn kia

Hok tốt PHD

Vào lúc: 2019-08-14 20:57:38 Xem câu hỏi

Trả lời :

12 thuộc A

16 ko thuộc A

#Mập

Vào lúc: 2019-08-14 20:56:56 Xem câu hỏi

Trả lời :

65 km

Cách làm tham khảo  bn trường

#Mập

Vào lúc: 2019-08-14 20:56:15 Xem câu hỏi

Trả lời :

90m và 60 m

#Mập

Bài làm tham khảo bạn harry

Vào lúc: 2019-08-14 20:43:15 Xem câu hỏi

Trả lời :

How old are you ?

#Mập 

Vào lúc: 2019-08-14 20:39:21 Xem câu hỏi

Trả lời :

Ta thấy khoảng cách của mỗi số với nhau lần lượt là 2 , 3, 4 , 5 , 6 . , 7

Nên số tiếp theo là : 28

#Mập

Học tốt Huy anh

Vào lúc: 2019-08-14 20:31:39 Xem câu hỏi

Trả lời :

Cartoon : Hoạt hình

Sunday : Chủ nhật

Monday : Thứ 2

China : Trung Quốc

Best : Nhất

Apple : Qủa táo

#Mập

Vào lúc: 2019-08-14 20:30:23 Xem câu hỏi

Trả lời : 

Eg Doraemon tên : Dorami

#Mập

Vào lúc: 2019-08-14 20:24:18 Xem câu hỏi

Trả lời :

What is Lan's family name ?

#Mập 

Vào lúc: 2019-08-14 20:22:59 Xem câu hỏi

Trả lời :

emotion : cảm động

communicate : hiao tiếp

solemn : uy nghiêm

#Mập

Vào lúc: 2019-08-13 21:38:45 Xem câu hỏi

Trả lời :

Viết lại câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi :

- I li ke apples so lan l i k e s apples ( ko chắc _)

Bài 2 : 

1 / B chemistry

2 / A . chew

#Mập

Vào lúc: 2019-08-13 21:12:20 Xem câu hỏi

Trả lời :

Mình

Đồng ý với bn Hội con bò

#Mập

Vào lúc: 2019-08-13 20:40:25 Xem câu hỏi

Trả lời :

= 7

Còn cách làm tham khảo Kiều Anh nha

#Mập

Vào lúc: 2019-08-13 20:37:10 Xem câu hỏi

Trả lời :

Có 2 con chuột đi = 2 chân :

Jerry và chuột Mickey

#Mập

Vào lúc: 2019-08-13 20:36:21 Xem câu hỏi

Trả lời : 

Vịt đi = 2 chân thuộc loại vịt không bị què bn ak !

Nếu vịt bị què thì...thôi khỏi nói

#Mập

Vào lúc: 2019-08-13 20:35:40 Xem câu hỏi

Trả lời :

Conan vs Kudo ( tên đầy đủ : Kudo shinichi ) hai bn này là 1 .

Theo mk nghĩ Conan vẫn giỏi hơn

#Mập

Vào lúc: 2019-08-13 20:34:35 Xem câu hỏi

Trả lời :

Bạn ơi làm ơn viết có dấu để tớ viết tiếp bn ak ?

#Mập

Vào lúc: 2019-08-13 20:33:30 Xem câu hỏi

Trả lời :

x = 0

Cách làm thì bn tham khảo của 2 bn kia ý .

#Mập

Trang trước Trang tiếp theo