Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫

Điểm hỏi đáp: 4926

Ngày 30 - 06 01 - 07 05 - 07
Điểm 0 0 0

Tổng: 4926 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 6 | Lượt trả lời trong tháng: 5

Lượt trả lời trong 3 tháng: 180

Những câu trả lời của ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫:

Vào lúc: 2020-07-05 21:19:55 Xem câu hỏi

Chào bạn nhé :> Mik vào đây để trả lời thay cô Chi cũng như quản lí.

Bạn không thể cộng dồn được nhé, nếu làm ở kiểm tra thì không giới hạn, nhưng làm ở mục luyện tập thì bắt buộc phải dùng VIP để không bị giới hạn quyền trả lời. Mỗi ngày chỉ có 12 lượt làm. Nhưng mình nghĩ, nếu nick bạn được giáo viên của bạn mua VIP cho thì dùng không giới hạn được. Và không thể cộng dồn ngày này qua ngày khác, nếu cộng dồn lại thì thành ra VIP bằng thừa ạ. 

~ Có thể lời nói của mik hơi khó nghe nhưng cũng mong bạn đọc vì đây là cách ăn nói của mk. ~
Xin cảm ơn.

Trân trọng. 

Vào lúc: 2020-07-05 19:17:39 Xem câu hỏi

Bài làm

3x = 24 - 6 + 6 > 3 * 2

=> 3x = 24 > 6

=> 3x = 24 - 6 > 6 - 6

=> 3x = 18 > 0

=> x = 18 : 3 > 0

=> x = 6 > 0 ( luôn đúng )

Vậy x = 6

~ Mik nghĩ bạn chọn số lớp sai. mới đầu mik cx tính ra là 8. Nhưng bạn bảo là sai. nên mik áp dụng cách làm của lớp 8. Không biết bạn có hiểu cách làm này k? ~

Vào lúc: 2020-07-05 19:08:10 Xem câu hỏi

Bài làm

\(A=\frac{7}{19}.\frac{8}{11}+\frac{7}{19}.\frac{3}{11}+\frac{12}{19}\)

\(A=\frac{7}{19}.\frac{8}{11}+\frac{7}{19}.\frac{3}{11}+\frac{7}{19}.\frac{12}{7}\)

\(A=\frac{7}{19}.\left(\frac{8}{11}+\frac{3}{11}+\frac{12}{7}\right)\)

\(A=\frac{7}{19}\left(\frac{11}{11}+\frac{12}{7}\right)\)

\(A=\frac{7}{19}\left(1+\frac{12}{7}\right)\)

\(A=\frac{7}{19}\left(\frac{7}{7}+\frac{12}{7}\right)\)

\(A=\frac{7}{19}.\frac{19}{7}\)

\(A=1\)

Vậy A = 1 

Vào lúc: 2020-07-05 19:04:48 Xem câu hỏi

Bài làm

1. thu gọn đa thức:

a. A(x) = x3 + x2 - 5x + 1

Thu gọn rồi nhé.

b. B(x)= -x + 4x2 - x3 -3x2 + 5

Thu gọn luôn rồi :v

Tính A(x)+B(x), tính A(x)- B(x)

A(x) + B(x) = x3 + x2 - 5x + 1 + (-x) + 4x2 - x3 -3x2 + 5

                  = x3 + x2 - 5x + 1 - x + 4x2 - x3 - 3x2 + 5

                  = ( x3 - x3 ) + ( x2 + 4x2 - 3x2 ) + ( -5x - x ) + ( 1 + 5 )

                  = 2x2 - 6x + 6

Vậy A(x) + B(x) = 2x2 - 6x + 6

A(x) - B(x) = x3 + x2 - 5x + 1 - [(-x) + 4x2 - x3 -3x2 + 5]

                 = x3 + x2 - 5x + 1 + x - 4x2 + x3 + 3x2 - 5

                 = ( x3 + x3 ) + ( x2 - 4x2 + 3x2 ) + ( -5x + x ) + ( 1 - 5 )

                 = 2x3 - 4x - 4

Vậy A(x) - B(x) = 2x3 - 4x - 4

b. Tìm x để A(x)- B(x)=0

Để A(x) - B(x) = 0

<=> 2x3 - 4x - 4 = 0

Tự giải tiếp ra nhé. Bài dài mà mình lười. thông cảm :L

2. cho A=  5x3y2, B= −15xy3z

a. tính A.B

A . B = ( 5x3y2 ) . ( -15xy3z )

A . B = -75x4y5z

Vậy A . B = -75x4y5z

b. tìm bậc của A.B

Bậc của A . B là 10

3. tìm nghiệm các đa thức:

a. A(x) = x2 - x

Để đa thức A(x) có nghiệm thì:

x2 - x = 0

=> x( x - 1 ) = 0

=> x = 0 hoặc x - 1 = 0

=> x = 0 hoặc x = 1

Vậy x = 0 hoặc x = 1 là nghiệm của đa thức A(x)

b.B(x) = x2 - 1

Để đa thức B(x) có nghiệm thì:

x2 - 1 = 0

=> x2 = 1

=> x = + 1

Vậy x = + 1 là nghiệm của đa thức B(x)

c.C(x) = x2 + 1

Để đa thức C(x) có nghiệm thì:

x2 + 1 = 0 

=> x2 = -1 ( vô lí )

Vậy đa thức trên không có nghiệm.

d.D(x) = x3 - x

Để đa thức D(x) có nghiệm thì:

x3 - x = 0

=> x( x2 - 1 ) = 0

=> x = 0 hoặc x2 - 1 = 0

=> x = 0 hoặc x2 = 1

=> x = 0 hoặc x = + 1 

Vậy x = 0 hoặc x = + 1 là nghiệm của đa thức D(x) 

Vào lúc: 2020-07-05 18:50:31 Xem câu hỏi

Bài làm

3,5 . 6 . 7 - ( 1/2 + 10/4 )

= 21 . 7 - ( 2/4 + 10/4 )

= 147 - 12/4

= 147 - 3

= 144 

Vào lúc: 2020-06-29 15:21:45 Xem câu hỏi

Bài làm

Ta thấy: 2018 < 2019

=> 10²⁰¹⁸ < 10²⁰¹⁹

=> 10²⁰⁸ + 1 < 10²⁰¹⁹ + 1

Do đó: A = ( 10²⁰¹⁸ + 1 )/(10²⁰¹⁹ + 1 ) < 1.          (1)

Mà 2020 = 2020

=> 10²⁰²⁰ = 10²⁰²⁰

=> 10²⁰²⁰ + 1 = 10²⁰²⁰ + 1

Do đó: B = ( 10²⁰²⁰ + 1 )/( 10²⁰²⁰ + 1 ) = 1           (2)

Từ (1) và (2) => A < B 

Vậy A < B

Vào lúc: 2020-05-31 20:35:27 Xem câu hỏi

Bài làm

a) sông ngòi , kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện 

=> So sánh ngang bằng: Từ so sánh là từ " như " : So sánh kênh rạch với mạng nhện ---> Nói kê rạch bủa răng rất nhiều giống như mạng nhện. 

b) Như tre mọc thẳng , con người không chịu khuất phục

=> So sánh ngang bằng: Từ so sánh là từ " như " : So sánh Tre với con người ---> Nói cây tre thẳng giống tính cách con người 

c) Trường Sơn : Chí lớn ông cha 

    Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào 

=> So sánh ngang bằng. Dấu hiệu là dấu hai chấm" : ".: So sánh Trường Sơn với Chí lớn của ông cha ta. Sông Cửu Long với lòng mẹ ---> Nói tấm lòng cha mẹ giành cho con cái là rất lớn. TRường Sơn là đực xây dựng trên một dãy núi dài, rất dài. Cửu Long là con sông rất rộng, được chia làm 9 nhánh.

d) có chiếc lá như con chim bị đảo mấy vòng

=> So sánh ngang bằng: Từ so sánh là từ " như " : So sánh chiếc lá với con chim ---> Nói về cái thú vị của chiếc lá khi rơi. 

e) Những ngô sao thức ngoài kia

   Chưa bằng mẹ đã thức vì chúng con

=> So sánh hơn: " Chẳng bằng "----> So sánh những ngôi sao đang tỏa sáng không bằng lòng mẹ. Muốn nói lòng của người mẹ còn cao cả hơn những ngôi sao trên trời.

g ) Bóng Bác cao lồng lộng

     Ấm hơn ngọn lửa hồng

=> So sánh hơn: " hơn "----> So sánh bóng bác còn ấm hơn cả ngọn lửa. Muốn nói lòng yêu thương của Bác khi thức canh và mất ngủ suy nghĩ về đất nước, vì những anh chiến sĩ, vì dân thật ấm áp. 

h) Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

=> So sánh hơn nhất: " hơn " -----> Muốn tôn vinh vẻ đẹp nơi có " mênh mông biẻn lúa " không có cảnh nào đẹp bằng.

i) Mỏ Cốc như cái dùi sắt

=> So sánh ngang bằng: " như " ----> Mỏ Cốc với dùi sắt. Muốn nói mỏ Cốc vừa dài, vừa cứng như dùi bằng sắt.

k ) Rừng Đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận 

=> So sánh ngang bằng: " như " ----> Rừng đước với dãy trường thành. Muốn miêu tả độ dài của rừng đước dường như vô tận.

e) Chú mày hôi như cú mèo 

=> So sánh ngang bằng: " như " ----> Dế choắt với Cú mèo. Muốn nói dế choắt rất là hôi, tỏ vẻ phàn nàn, khó chịu. 

Vào lúc: 2020-05-31 19:29:46 Xem câu hỏi

Bài làm

1.

a) 5x.3xy2 

= 15x2y2 

b) ( -2/3 xy2z )( -3x2y)2 

= ( -2/3xy2z)( 9x4y2 )

= -6x5y4z

2)

a) M = P + Q = ( 3x2y - 2x + 5xy2 - 7y2 ) + ( 3xy2 - 7y2 - 9x2y - x - 5 )

                  = 3x2y - 2x + 5xy2 - 7y2 + 3xy2 - 7y2 - 9x2y - x - 5 

                  = ( 3x2y - 9x2y ) + ( 5xy2 + 3xy2 ) + ( -2x - x ) + ( -7y2 - 7y2 ) - 5

                  = -6x2y + 8xy2 - 3x -14y2 - 5

Vậy M = P + Q = -6x2y + 8xy2 - 3x -14y2 - 5

b) M = Q - P = ( 3xy2 - 7y2 - 9x2y - x - 5 ) - ( 3x2y - 2x + 5xy2 - 7y2 ) 

                   = 3xy2 - 7y2 - 9x2y - x - 5 - 3x2y + 2x - 5xy2 + 7y2         

                   = ( -3x2y - 9x2y ) + ( 3xy2 - 5xy2 ) + ( 2x - x ) + ( -7y2 + 7y2 ) - 5

                  = -11x2y - 2xy2 + x - 5

Vậy M = Q - P = -11x2y - 2xy2 + x - 5

Vào lúc: 2020-05-29 16:00:20 Xem câu hỏi

Bà làm

Vai trò của lí lẽ trong văn lập luận, giải thích:

+ Lí lẽ sắc bén giúp văn bản trở nên thuyết phục với người đọc.

+ Lôi cuốn người đọc theo ý kiến và tâm huyết của người viết.

+ Giải thích được những phần mà người đọc thường không hiểu.

+ Giúp câu văn và bài văn trở nên hay và thú vị.

+ ....

Vào lúc: 2020-05-29 15:09:18 Xem câu hỏi

Bài làm

Ta có: ( a - b )2 < 2( a2 + b2 )

<=> a2 - 2ab + b2 < 2a2 + 2b2 

<=> a2 - 2a2 - 2ab + b2 - 2b2 < 0

<=> -a2 - 2ab - b2 < 0

<=> -( a2 + 2ab + b2 ) < 0

<=> -( a + b )2 . ( -1 ) > 0 . ( -1 )

<=>  ( a + b )2 > 0 V a, b ( luôn đúng )

Vậy ( a - b )2 < 2( a2 + b2 ) ( đpcm )

Vào lúc: 2020-05-29 14:56:21 Xem câu hỏi

Bài làm

1) Từ một tháng nay, trời nắng gay gắt.

-> Tỏ thái độ khó chịu, phê phán, phàn nàn về thời tiết hôm nay trong suốt 1 tháng.

2) Đã từ một tháng nay, trời nắng gay gắt.

-> Tỏ thái độ khó chịu, phàn nàn về thời tiết từ 1 tháng trước trong quá khứ, ý muốn nói từ 1 tháng trước đến bây giờ là hôm nào trời cũng nắng gắt.

3) Từ một tháng nay, cái nắng gay gắt từ trên trời dội xuống.

-> Phàn nàn trong suốt một tháng vừa qua, cái nắng gắt nó chiếu xuống mặt đất, sử dụng từ láy " gay gắt " làm tô thêm vẻ rất nóng của câu nói trên.

4) Đã từ một tháng nay, cái nắng gay gắt cứ như từ trên cao dội xuống, từ dưới mặt đất bốc lên.

-> Phàn nàn trong suốt một tháng vừa qua, cái nắng gắt nó chiếu xuống mặt đất, sử dụng từ láy " gay gắt " làm tô thêm vẻ rất nóng và sử dụng biện pháo so sánh để miêu tả cái nắng oi bức, nắng gắt, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

5) Đã từ một tháng nay, cái nóng gay gắt cứ như từ trên trời cao dội xuống, từ dưới mặt đất bốc lên làm cho con chó mực nhà em cứ thè lưỡi đỏ và thở hồng hộc.

-> Phàn nàn trong suốt một tháng vừa qua, cái nắng gắt nó chiếu xuống mặt đất, sử dụng từ láy " gay gắt " làm tô thêm vẻ rất nóng của câu nói trên. Và còn thêm yếu tố miêu tả một cách sát thực là: " làm cho con chó mựuc nhà em cứ thè lưỡi đỏ và thở hồng hộc ", nêu lên ví dụ sát thực nhất, vì con chó mực, là con chó nó chịu nhiệt rất tốt, nhưng khiến con chó mực phải thè lưỡi ra thì cái nắng đó phải rất gắt và khó chịu.

====> Câu nói: " Đã từ một tháng nay, cái nóng gay gắt cứ như từ trên trời cao dội xuống, từ dưới mặt đất bốc lên làm cho con chó mực nhà em cứ thè lưỡi đỏ và thở hồng hộc. " là hay nhất vì có cả yếu tố miêu tả, so sánh, sử dụng những từ ngữ dễ gây cảm giác mạnh. Truyền thái độ khó chịu của người viết cho người đọc hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn. 

# Học tốt #

Vào lúc: 2020-05-29 13:08:13 Xem câu hỏi

Bài làm

a) Để 8x² + 1/2x² có nghiệm

<=> 8x² + 1/2x² = 0

=> x²( 8 + 1/2 ) = 0

=> x² = 0 : ( 8 + 1/2 )

=> x² = 0

=> x = 0

Vậy x = 0 là nghiệm phương trình

b) Để 125x²⁰¹⁹ + x²⁰¹⁶ có nghiệm

<=> 125x²⁰¹⁹ + x²⁰¹⁶

=> x²⁰¹⁶( 125x³ + 1 ) = 0

=> x²⁰¹⁶ = 0 hoặc 125x³ + 1 = 0

=> x²⁰¹⁶ = 0²⁰¹⁶ hoặc 125x³ = -1

=> x = 0 hoặc x³ = -1/125

=> x = 0 hoặc x = -1/5

Vậy x = 0 hoặc x = -1/5 là nghiệm phương trình

Vào lúc: 2020-05-28 21:54:39 Xem câu hỏi

Bạn tham khảo tại đây nha, nếu không hiện link vào thống kê hỏi đáp của mình, vì olm chưa fix xong hoàn toàn. 

Nguồn điện 1 chiều có mấy cực? Hãy kể tên một số vật dụng sử dụng nguồn điện 1 chiều trong gia đình? - Lớp 6/7 Hỏi Đáp - Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về mọi vấn đề trong cuộc sống

Vào lúc: 2020-05-28 21:18:23 Xem câu hỏi

Bài làm

a) Đôi 15dm = 1,5 m

Thể tích của bể nước đó là:

2 x 1,5 x 1 = 3 ( m3 )

Đổi 3m3 = 3000 lít

Trong bể có số lít nước là:

3000 x 50 : 100 = 1500 ( l )

Vì người ta mở vời nước cho vào bể và cứ mỗi phút chạy được 5 lít nước.

Vậy số thời gian vòi nước cần chạy cho đầy bể là:

1500 : 5 = 300 ( phút )

Đổi 300 phút = 5 giờ.

Đáp số: a) 1500 lít

             b) 5 giờ. 

Vào lúc: 2020-05-28 21:07:38 Xem câu hỏi

Bài làm

a) Vì 3x + 2 chia hết cho x + 5

=> 3x + 2 chia hết cho 3x + 15

=> 3x + 15 - 13 chia hết cho 3x + 15

=> -13 chia hết cho 3x + 15

=> -13 chia hết cho x + 5

=> x + 5 thược Ư13 = { 1; -1; 13; -13 }

Ta có bảng sau:

x + 51-113-13
x-4-68-18

Vậy x = { -4; -6; 8; -18 }

b) Vì x + 7 chia hết cho x + 4

=> x + 4 + 3 chia hết cho x + 4

=> 3 chia hết cho x + 4

=> x + 4 thược Ư3 = { 1; -1; 3; -3 }

Ta có bảng sau:

x + 41-13-3
x-3-5-1-7

Vậy x = { 3; -5; -1; -7 }

Vào lúc: 2020-05-28 20:52:19 Xem câu hỏi

Bài làm

1) I = x.( 2 - x ) + 3( x - 2 )

Để đa thức trên có nghiệm

=> x.( 2 - x ) + 3( x - 2 ) = 0

=> x( 2 - x ) - 3( 2 - x ) = 0

=> ( 2 - x )( x - 3 ) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}2-x=0\\x-3=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=3\end{cases}}}\)

Vậy x = 2 hoặc x = 3 là nghiệm phương trình.
2) K = x+ x+ x + 1

Để x+ x+ x + 1 có nghiệm

=> x+ x+ x + 1 = 0

=> x3( x + 1 ) + ( x + 1 ) = 0

=> ( x3 + 1 )( x + 1 ) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x^3+1=0\\x+1=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^3=-1\\x=-1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=-1\end{cases}}}\)

Vậy x = -1 là nghiệm phương trình.
3) G = x100 - 8x97

Để phương trình x100 - 8x97 có nghiệm

=> x100 - 8x97 = 0

=> x97( x3 - 8 ) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x^{97}=0\\x^3-8=0\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x^3=8\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy x = 0 hoặc x = 2 là nghiệm phương trình. 

Vào lúc: 2020-05-28 20:39:10 Xem câu hỏi

Bài làm

\(A=\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}+...+\frac{1}{37.39}\)

\(A=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{37}-\frac{1}{39}\)

\(A=\frac{1}{3}-\frac{1}{39}\)

\(A=\frac{13}{39}-\frac{1}{39}=\frac{12}{39}\)

Vậy \(A=\frac{12}{39}\)

Vào lúc: 2020-05-28 16:56:15 Xem câu hỏi

Bài làm

a) Vì góc xOz = 3xOy 

=> xOy < xOz

=> Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz

Ta có: xOz + xOy = 180o ( hai góc kề bù )

hay 3xOy + xOy = 180 

=> 4xOy = 180o 

=> xOy = 180o : 4 = 45 

Lại có:

xOz + xOy = 180o ( hai góc kề bù )

hay xOz + 45o = 180o 

=> xOz = 135o 

b) Vì Oa là tia phân giác của góc xOz

=> xOa + aOz = xOz = 2aOx

Và Ob là tia phân giác của góc xOy

=> xOb + bOy = xOy = 2bOx

Ta có: xOz + xOy = 180o ( hai góc kề bù )

hay 2aOx + 2bOx = 180o 

=> 2( aOx + bOx ) = 180o 

=> aOx + bOx = 180o : 2 = 90

Mà aOx + bOx = aOb 

=> aOb = 90o 

Vậy aOb = 90o 

~ Bạn làm vào vở thêm kí hiệu góc vào nhé, đang vội nên không ghi. ~

Vào lúc: 2020-05-28 15:40:08 Xem câu hỏi

Bài làm

a) Xét tam ABC vuông tại A có:

\(\widehat{ACB}+\widehat{ABC}=90^0\)( hai góc phụ nhau )

hay \(\widehat{ACB}+60^0=90^0\)

=> \(\widehat{ACB}=90^0-60^0=30^0\)

b) Xét tam giác ABE và tam giác DBE có:

\(\widehat{BAE}=\widehat{BDE}=90^0\)

Cạnh huyền: BE chung

Cạnh góc vuông: AB = BD ( gt )

=> Tam giác ABE = tam giác DBE ( cạnh huyền - cạnh góc vuông )

=> \(\widehat{ABE}=\widehat{DBE}\)( hai góc tương ứng )

=> BI là tia phân giác của góc BAC

Mà I thược BE

=> BE là tia phân giác của góc BAC

Gọi I là giao điểm BE và AD

Xét tam giác AIB và tam giác DIB có:

AB = BD ( gt )

\(\widehat{ABE}=\widehat{DBE}\)( cmt )

BI chung

=> Tam giác AIB = tam giác DIB ( c.g.c )

=> AI = ID                                                                 (1) 

=> \(\widehat{BIA}=\widehat{BID}\)

Ta có: \(\widehat{BIA}+\widehat{BID}=180^0\)( hai góc kề bù )

Hay \(\widehat{BIA}=\widehat{BID}=\frac{180^0}{2}=90^0\)

=> BI vuông góc với AD tại I                                                       (2) 

Từ (1) và (2) => BI là đường trung trực của đoạn AD

Mà I thược BE

=> BE là đường trung trực của đoạn AD ( đpcm )

c) Vì tam giác ABE = tam giác DBE ( cmt )

=> AE = ED ( hai cạnh tương ứng )

Xét tam giác AEF và tam giác DEC có:

\(\widehat{EAF}=\widehat{EDC}=90^0\)

AE = ED ( cmt )

\(\widehat{AEF}=\widehat{DEF}\)( hai góc đối )

=> Tam giác AEF = tam giác DEC ( g.c.g )

=> AF = DC 

Ta có: AF + AB = BF

          DC + BD = BC

Mà AF = DC ( cmt )

AB = BD ( gt )

=> BF = BC 

=> Tam giác BFC cân tại B

=> \(\widehat{BFC}=\widehat{BCF}=\frac{180^0-\widehat{FBC}}{2}\)                                                          (3) 

Vì tam giác BAD cân tại B ( cmt )

=> \(\widehat{BAD}=\widehat{BDA}=\frac{180^0-\widehat{FBC}}{2}\)                                               (4)

Từ (3) và (4) => \(\widehat{BAD}=\widehat{BFC}\)

Mà Hai góc này ở vị trí đồng vị

=> AD // FC

d) Xét tam giác ABC vuông tại A có:

\(\widehat{ACB}+\widehat{ABC}=90^0\)( hai góc phụ nhau )                              (5)

Xét tam giác DEC vuông tại D có:

\(\widehat{DEC}+\widehat{ACB}=90^0\)( hai góc phụ nhau )                                (6)

Từ (5) và (6) => \(\widehat{ABC}=\widehat{DEC}\)

Ta lại có:

\(\widehat{ABC}>\widehat{EBC}\)

=> AC > EC

Mà \(\widehat{EBC}=\frac{1}{2}\widehat{ABC}\)

=> EC = 1/2 AC. 

=> E là trung điểm AC

Mà EC = EF ( do tam giác AEF = tam giác EDC )

=> EF = 1/2AC 

=> AE = EC = EF 

Và AE = ED ( cmt )

=> ED = EC

Mà EC = 1/2AC ( cmt )

=> ED = 1/2AC

=> 2ED = AC ( đpcm )

Mình chứng minh ra kiểu này cơ. không biết đề đúng hay sai!?? 

Vào lúc: 2020-05-27 19:55:02 Xem câu hỏi

Bài làm

" Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng".

a.Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ trên.

- Biện pháp tu từ: So sánh, sử dụng nhiều từ láy.

-> Tác dụng: Sử dụng biện pháp so sánh để miêu tả vẻ đẹp, nhí nhảnh của cậu bé, sử dụng nhiều từ láy cho câu thơ trở nên thơ mộng.

b, Từ lòng yêu nước của người anh hùng nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, em thấy mình cần phải làm gì để thể hiện tinh thần yêu nước trong cuộc sống hòa bình hôm nay?

- Từ lòng yêu nước của người anh hùng nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, em thấy mình cần phải thể hiện tinh thần yêu nước trong cuộc sống hòa bình hôm nay bằng cách học thật giỏi để góp phần xây dựng cuộc sống, xã hội; ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ vì đó thể hiện sự kính trọng người lớn tuổi, nếu kính trọng người lớn tuổi cũng như kính tọng đất nước; làm những công việc có thể làm được và phù hợp với lứa tuổi như giúp việc nhà trong gia đình hay khuâng đồ giúp bố, mẹ;.... 

# Học tốt #

Trang trước Trang tiếp theo