Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Trà Chanh ™

Điểm hỏi đáp: 446

Ngày
Điểm

Tổng: 446 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của Trà Chanh ™ :

Vào lúc: 2020-02-12 20:13:33 Xem câu hỏi

Bạn ấn vào câu hỏi tương tự nhé !!!! >:

Vào lúc: 2020-02-12 19:25:30 Xem câu hỏi

a,Ta có : bỏ "h" => ban = ba+n = bố+n = bốn

b,Là từ "Tám" nhé bạn >:

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Vào lúc: 2020-02-12 19:17:03 Xem câu hỏi

\(\frac{2-x}{-5}=\frac{-5}{2-x}\)

\(=>\left(2-x\right)^2=\left(-5\right)^2\)

\(=>\left(2-x\right)^2=5^2\)

\(=>\hept{\begin{cases}2-x=5\\2-x=-5\end{cases}}\)

\(=>\hept{\begin{cases}x=-3\\x=7\end{cases}}\)

Vậy ...

Vào lúc: 2020-02-12 15:08:20 Xem câu hỏi

đạt sai ở dòng 2 từ dưới lên nhé :)

còn bn kia thì sai đề ko ns :3

Vào lúc: 2020-02-12 15:05:53 Xem câu hỏi

đạt sai r !! riêng tổng 1 đến 1000 đã lớn hơn 5750 r 

cộng thêm x dương cg sai nốt >:

Vào lúc: 2020-02-12 15:01:05 Xem câu hỏi

1000 nhé bạn >:

Vào lúc: 2020-02-12 14:59:53 Xem câu hỏi

(x+1)+(x+2)+...+(x+1000)=5750

=>x.1000+(1+2+3+...+1000)=5750

=>x.1000+[(1000+1).1000:2]=5750

=>1000x+(1001000:2)=5750

=>1000x+500500=5750

=>1000x=5750-500500=-494750

=>x=-494750:1000=-494,75

Có lẽ đúng >: ko chắc :P

Vào lúc: 2020-02-12 14:41:27 Xem câu hỏi

kq là : (x;y)=(2;3);(-2;-3)

Vào lúc: 2020-02-12 14:38:10 Xem câu hỏi

ylớn hơn hoặc bằng 0

=> 5y2 lớn hơn hoặc bằng 0

=> 6y2 bé hơn hoặc bằng 74

=>x2<74/6<13

vì x nguyên => x2 nhận các giá trị : 0;1;4;9

Rồi ghi ra từng th là xong

Vào lúc: 2020-02-12 11:01:34 Xem câu hỏi

Các cháu ! cãi nhau thì vào phần chat hoặc lên facebook mà cãi !!

Chỗ này là để học !!!!

Có 1 bài dễ thế này mà ~ khổ thật !!!

\(|x-2|=x\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x-2=x\\x-2=-x\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x-x=2\\x+x=2\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}0=2\\2x=2\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}0=2\left(voli\right)\\x=1\left(thoaman\right)\end{cases}}\)

Vậy x = 1

Vào lúc: 2020-02-12 10:44:59 Xem câu hỏi

\(\frac{x-1}{x+1}=\frac{1}{x-1}\)

\(=>x+1=\left(x-1\right)^2\)

\(=>x^2-2x+1=x+1\)

\(=>x^2-3x=0\)

\(=>\hept{\begin{cases}x=0\\x-3=0\end{cases}}\)

\(=>\hept{\begin{cases}x=0\\x=3\end{cases}}\)

Học tốt nhé bạn !!!

Vào lúc: 2020-02-12 10:31:38 Xem câu hỏi

Có tui nè :)

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Vào lúc: 2020-02-11 21:31:58 Xem câu hỏi

Câu 3 mk test thôi nhé , mk chưa thử lại đâu :P

ta có : x+2y=3xy+3

=>yx+2y=3xy+3y

=>y.(x+2)=y.[3.(x+1)]

=>x+2=3x+3

=>-2x=1

=>x= -1/2

Thay vào , Ta có :

-1/2+2y=-3y/2+3

=>y/2=7/2

=>y=7

vì x= -1/2

=>x;y thuộc tập hợp rỗng :>

Vào lúc: 2020-02-11 21:17:07 Xem câu hỏi

A,xét tam giác AMB và tam giác DMC , có :

AMB=DMC (đối đỉnh)

DM=AM (gt)

CM=BM (gt)

=> Tam giác AMB = tam giác DMC (c.g.c)

=>BAM=CDM

vì BAM và CDM nằm ở vị trí so le trong và bằng nhau 

=> AB//DC

Vào lúc: 2020-02-11 20:26:41 Xem câu hỏi

\(\Delta ABM\)cân tại \(M\)

\(=>\hept{\begin{cases}MAB=MBA\\MA=MB< =>MC=MA\end{cases}}\)

\(=>\Delta AMC\)cân tại \(M\)

\(=>MCA=MAC\)

Xét \(\Delta ABM\)

\(AMB+MAB+MBA=180^0\)

\(=>2MAC+2MAB=180^0\)

\(=>2CAB=180^0\)

\(=>CAB=90^0\)

Vào lúc: 2020-02-11 20:13:21 Xem câu hỏi

Cứ cãi làm gì , kệ bạn í :))

Vào lúc: 2020-02-11 19:21:47 Xem câu hỏi

uhm :D

Vào lúc: 2020-02-11 09:12:47 Xem câu hỏi

t làm tắt !!Cộng mỗi số cho 1 để tìm mẫu chung r đặt ra

chứ ko làm v là ko đc >:

Vào lúc: 2020-02-11 09:10:37 Xem câu hỏi

Thằng nào k sai , chỉ t xem nào ~!!!!!!!

Vào lúc: 2020-02-11 09:08:46 Xem câu hỏi

Đề : ...

=> \(\frac{x+1+2004}{2004}+\frac{x+2+2003}{2003}-\frac{x+3+2002}{2002}-\frac{x+4+2001}{2001}=0\)

=>\(\left(x+2015\right).\left(\frac{1}{2004}+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2002}-\frac{1}{2001}\right)=0\)

Do \(\frac{1}{2004}+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2002}-\frac{1}{2001}\ne0\)

=>x+2015=0

=>x=-2015

Trang trước Trang tiếp theo