Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

^3^hacker✫•°*”˜˜”*°•.¸(๖team lion๖)

Điểm hỏi đáp: 5

Ngày 09 - 11
Điểm 1

Tổng: 5 | Điểm tuần: 1 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 4

Lượt trả lời trong 3 tháng: 8

Những câu trả lời của ^3^hacker✫•°*”˜˜”*°•.¸(๖team lion๖):

Vào lúc: 2019-11-02 08:42:26 Xem câu hỏi

https://lazi.vn/edu/exercise/theo-em-phan-boi-chau-da-hi-vong-dieu-gi-o-nuoc-nhat

Vào lúc: 2019-11-01 17:49:17 Xem câu hỏi

Gọi a, b là hai số chẵn liên tiếp

Theo đề, ta có: a + b = 2506; a, b thuộc Z

=> a = 2506 : 2 + 1 = 1254

    b = 2506 : 2 - 1 = 1252

Vậy 2 số đó là 1252 và 1254

Vào lúc: 2019-11-01 17:44:47 Xem câu hỏi

mỗi trường mỗi khác nên đề không giống nhau đâu, với lại đề thì dài đánh máy chừng nào mới xong, bn lên mạng tìm cho lẹ ^3^

Vào lúc: 2019-11-01 17:43:01 Xem câu hỏi

x = 2

đúng 100%

Vào lúc: 2019-10-28 10:11:01 Xem câu hỏi

x = 0 nha

Vào lúc: 2019-10-26 18:01:24 Xem câu hỏi

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫(๖team lion๖) sai 1 câu

536mm = 0,536m mới đúng

Vào lúc: 2019-10-20 16:54:04 Xem câu hỏi

15 . 6 . 4 . 125 . 8

= (15 . 4) . (125 . 8) . 6

= 60 . 1000 . 6

= 60 . 6000

= 360000

Vào lúc: 2019-10-20 09:21:57 Xem câu hỏi

1) bn thiếu, mik sửa nha:

What's your name?

-> My name hacker

2) I'm girl

Vào lúc: 2018-05-22 07:56:56 Xem câu hỏi

a)\(x\times17,57=415,25-15,25\)

   \(x\times17,57=400\)

                      \(x=400\div17,57\)

                     \(x=22,766078543\)hoặc\(\frac{4000}{1757}\)

b)\(12,36\times x-29,6=81,84\)

                    \(12,36\times x=81,84+29,6\)

                    \(12,36\times x=111,44\)

                                       \(x=111,44\div12,36\)

                                       \(x=9,01618122977\)hoặc\(\frac{11144}{1236}\)

Mik không chắc!!!

Vào lúc: 2018-05-04 07:31:03 Xem câu hỏi

Diện tích khu vườn trồng hoa là:

   20 x 15 = 300 (m2)

Diện tích trồng hoa cúc là:

   300 x\(\frac{1}{5}\)= 60(m2)

Diện tích còn lại sau khi trồng hoa cúc là:

   300 - 60 = 240 (m)

Diện tích trồng hoa hồng là:

   240 x\(\frac{2}{3}\)= 160 (m2)

Diện tích trồng hoa cúc và hoa hồng là:

   60 + 160 = 220 (m2)

Diện tích sân chơi là:

   300 - 220 = 80 (m2)

      Đáp số: 80 m2

Vào lúc: 2018-05-04 07:24:14 Xem câu hỏi

Đội 1 đào được là:

    \(180\times\frac{4}{5}=144\left(m\right)\)

Đội 2 đào được là:

   \(180-144=36\left(m\right)\)

      Đáp số: Đội 1: 144 m

                   Đội 2: 36 m

Vào lúc: 2018-05-03 13:28:04 Xem câu hỏi

8,3 + 8,5 + 8,7 + 8,8 + 1,2 + 1,3 + 1,5 + 1,7

= (8,3 + 1,7) + (8,5 + 1,5) + (8,7 + 1,3) + (8,8 + 1,2)

= 10 + 10 + 10 + 10

= 40

Vào lúc: 2018-05-03 13:16:27 Xem câu hỏi

Có 12 thì phải không bạn?

Vào lúc: 2018-05-03 13:14:05 Xem câu hỏi

25 phút sau Khánh và Linh gặp nhau

Vào lúc: 2018-05-03 13:11:54 Xem câu hỏi

1234 + 2312222 = 2313456

kb nha!!!

Vào lúc: 2018-03-28 08:48:59 Xem câu hỏi

tập mấy

Vào lúc: 2018-03-28 08:44:43 Xem câu hỏi

86

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

89

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Đúng

90

a) Nếu a ⋮ 3 và b ⋮ 3 thì tổng a+b chia hết cho 6;9; 3.

VD: 3+12=15

15 chia hết cho 3 và không chia hết cho 6;9

b) Nếu a ⋮ 2 và b ⋮ 4 thì tổng a+b chia hết cho 4; 2; 6.

VD: 2+8=10

10 chia hết cho 2 và không chia hết cho 4;6 

c) Nếu aa⋮ 6 và b ⋮ 9 thì tổng a+b chia hết cho 6; 3; 9.

VD: 6+9=15

15 chia hết cho 3 và không chia hết cho 6;9

Vào lúc: 2018-03-28 07:59:46 Xem câu hỏi

240 = 24 . 3 . 5

120 = 23 . 3 . 5

30 = 2 . 3 . 5

\(\Leftrightarrow\)ƯCLN (240; 120; 30) = 2 . 3 . 5 = 30

\(\Leftrightarrow\)ƯC (240; 120; 30) = 30 = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

Vào lúc: 2018-01-16 08:11:39 Xem câu hỏi

12 x 12 = 144

Vào lúc: 2018-01-16 08:09:50 Xem câu hỏi

182 x 29 + 182 x 45 - 182 x 4 + 182 x 30 

= (29 + 45 - 4 + 30) x 182

= [(29 - 4) + (45 + 30)] x 182

= (25 + 75) x 182

= 100 x 182

= 18200

            Chúc bạn học giỏi nhé!!!!!!!!!!!!!

Trang trước Trang tiếp theo