Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Edogawa Conan

Điểm hỏi đáp: 6228

Ngày 30 - 06 03 - 07 04 - 07
Điểm 0 1 0

Tổng: 6228 | Điểm tuần: 1 | Trả lời 7 ngày qua: 6 | Lượt trả lời trong tháng: 1

Lượt trả lời trong 3 tháng: 91

Những câu trả lời của Edogawa Conan:

Vào lúc: 2020-06-09 21:36:50 Xem câu hỏi

3. Giải: Thể tích nước trong bể nước dạng hình hộp chữ nhật là:

                  3 x 2 x 1,5 = 9 (m3) = 9000dm3 = 9000l

Bể đầy nước khi vòi nước chảy trong : 9000 : 25 = 360 (phút) = 6 giờ

Vào lúc: 2020-06-09 21:34:16 Xem câu hỏi

4) Thể tích của hầm ngầm là:

  25 x 12 x 4 = 1200 (m3)

Số đất đó nặng: 1200 x 1,25 = 1500 (tấn)

15 xe tải chở được số tấn đất trong 1 chuyến là: 15  x 5 = 75 (tấn)

Số chuyến để chở hết  số đất đào lên là: 

    1500 : 75 = 20 (chuyến)

Vào lúc: 2020-06-09 21:29:29 Xem câu hỏi

Bổ sung bài của Nhật Quỳnh Trần

Số giấy loại tổ 4 thu được là:

 200 - (80 + 16 + 48) = 56 (kg)

Vào lúc: 2020-06-08 23:03:45 Xem câu hỏi

Ta có: 2x2y - 1 = x2 + 3y

<=> 4x2y - 2 - 2x2 - 6y = 0

<=> 2x2(2y - 1) - 3(2y - 1) = 5

<=> (2x2 - 3)(2y - 1) = 5 = 1.5

Lập bảng:

2x2 - 3 1 5
 2y - 1 5 1
  x\(\pm\sqrt{2}\)(loại)2
  y  1

Vậy nghiệm (x;y) của phương trình là (2; 1)

Vào lúc: 2020-06-08 22:50:45 Xem câu hỏi

Do x khác 0, chia cả hai vế cho x2, ta được :

A = \(\frac{1}{x^2+1+\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+1}\)

Áp dụng bđt cosi cho 2 số dương x2 và 1/x2 (x khác 0)

Ta có: x2 + 1/x2 \(\ge2\sqrt{x^2\cdot\frac{1}{x^2}}=2\)

=> \(\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+1\ge3\)

=> \(\frac{1}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+1}\le\frac{1}{3}\)

Dấu "=" xảy ra <=> x2 = 1/x2 => x4 = 1 => \(\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-1\end{cases}}\)

Vậy MaxA = 1/3 khi x = 1 hoặc x = -1

Vào lúc: 2020-06-08 10:52:13 Xem câu hỏi

a) O x y z m

b) Ta có: \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=180^0\)(kề bù)

=> \(\widehat{yOz}=180^0-\widehat{xOy}=180^0-130^0=50^0\)

c) Do Om là tia phân giác của góc xOy

=> \(\widehat{xOm}=\widehat{mOy}=\frac{\widehat{xOy}}{2}=\frac{130^0}{2}=65^0\)

Oy nằm giữa Om và Oz nên \(\widehat{zOy}+\widehat{yOm}=\widehat{zOm}\)

=> \(\widehat{zOm}=65^0+50^0=115^0\)

Vào lúc: 2020-06-05 16:55:15 Xem câu hỏi

x2 + 4y2 + 4xy + 6x + 12y + 5

= (x2 + 4xy + 4y2) + 6(x + 2y) + 5

= (x + 2y)2 + 6(x + 2y) + 5

= (x + 2y)2 + (x + 2y) + 5(x + 2y) + 5

= (x + 2y)(x + 2y + 1) + 5(x + 2y + 1)

= (x + 2y + 5)(x + 2y + 1)

Vào lúc: 2020-05-31 15:51:37 Xem câu hỏi

Bài giải: Gọi số tấn hàng kho thứ hai chứa là: x (tấn( Đk: x > 0)

=> Số tấn hàng kho thứ nhất chứa là: 4x (tấn)

Nếu chuyển 24 tấn hàng từ kho thứ nhất sang kho thứ hai thì kho thứ nhất còn: 4x - 24 (tấn) 

kho thứ hai lúc sau: x + 24 (tấn)

Do sau khi chuyển kho thứ hai = 5/6 lượng hàng còn lại kho thứ nhất nên ta có pt:

 x + 24 = 5/6(4x - 24)

<=> x + 24 = 10/3x - 20

<=> x - 10/3x = -20 - 24

<=> -7/3x = -44

<=> x = 132/7 (tm)

 Vậy lúc đầu kho thứ hai chứa được 132/7 tấn hàng

=> kho thứ nhất chứa được: 132/7.4 = 528/7 tấn hàng

Vào lúc: 2020-05-30 21:34:00 Xem câu hỏi

Bài giải:

Thời gian người đó đi xe đạp từ nhà đến bến xe là: 

 8h 45' - 8h 15' = 30' = 0,5h

Vận tốc người đó đi xe đạp là:

   4,5 : 0,5 = 9 (km/h)

Thời gian người đó đi ô tô từ bến xe về quê là: 

 13h 20' - (8h 45' + 15') = 4h 20' = 13/3h

Vận tốc người đó đi ô tô về quê là:

  234 : 13/3 = 54 (km/h)

Vậy ....

Vào lúc: 2020-05-30 14:18:17 Xem câu hỏi

Ta có: A = \(\frac{10^{2019}+1}{10^{2020}+1}\)

=> 10A = \(\frac{10^{2020}+10}{10^{2020}+1}=\frac{\left(10^{2020}+1\right)+9}{10^{2020}+1}=1+\frac{9}{10^{2020}+1}\)

B = \(\frac{10^{2020}+1}{10^{2021}+1}\)

=> 10B = \(\frac{10^{2021}+10}{10^{2021}+1}=\frac{10^{2021}+1+9}{10^{2021}+1}=1+\frac{9}{10^{2021}+1}\)

Do \(\frac{9}{10^{2020}+1}>\frac{9}{10^{2021}+1}\)=> \(1+\frac{9}{10^{2020}+1}>1+\frac{9}{10^{2021}+1}\)

=> 10A > 10B

=> A > B

Vào lúc: 2020-05-30 14:12:27 Xem câu hỏi

a)Đặt A =  \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+...+\frac{1}{100^2}\)

=> A < \(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+....+\frac{1}{99.100}\)

=> A < \(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+....+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

=> A < 1 - 1/100

=> A < 99/100 < 1

b) \(A=\frac{n+3}{n-2}=\frac{n-2+5}{n-2}=1+\frac{5}{n-2}\)

Để A có giá trị nguyên <=> 5 chia hết cho n - 2

<=> n - 2 thuộc Ư(5) = {1; -1; 5; -5}

Lập bảng:

 n - 2 1  -1 5 -5
  n 3 1  7  -3

Vậy ....

Vào lúc: 2020-05-30 13:55:54 Xem câu hỏi

Bài giải: Gọi chiều rộng hình chữ nhật là x (m; x > 0)

=> Chu vi hình chữ nhật là: (x + 60) x 2

Do chu vi = 5 lần chiều dài nên:

(x + 60) x 2 = 5x

x + 60 = 5/2x

5/2x - x = 60

 3/2x = 60

x = 60 : 3/2 = 40 (m)

Vậy chiều rộng HCN là 40 m

Vào lúc: 2020-05-23 23:51:28 Xem câu hỏi

\(\left|x^2+\left|x-1\right|\right|=x^2+2\)

=> \(x^2+\left|x-1\right|=x^2+2\)(vì x2 + |x - 1| > 0)

=> |x - 1| = 2

=> \(\orbr{\begin{cases}x-1=2\\x-1=-2\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-1\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-05-07 21:00:14 Xem câu hỏi

g) x4 - 5x2 + 4 = 0

<=> x4 - 4x2 - x2 + 4 = 0

<=> x2(x2 - 4) - (x2 - 4)  = 0

<=> (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2) = 0

<=> x - 1 = 0 hoặc x + 1 = 0 hoặc x - 2 =  0 hoặc x + 2 = 0

<=> x = 1 hoặc x = -1 hoặc x = 2 hoặc x = -2

Vậy nghiệm của x4 - 5x2 + 4 là {1; -1; 2; -2}

Vào lúc: 2020-04-30 17:53:47 Xem câu hỏi

b) ĐKXĐ: x \(\ne\)3 và x \(\ne\)-1

Ta có: \(\frac{x}{2x-6}+\frac{x}{2x+2}=\frac{-2x}{\left(3-x\right)\left(x+1\right)}\)

<=> \(\frac{x\left(x+1\right)}{2\left(x+1\right)\left(x-3\right)}+\frac{x\left(x-3\right)}{2\left(x+1\right)\left(x-3\right)}=\frac{4x}{2\left(x-3\right)\left(x+1\right)}\)

=> x2 + x + x2 - 3x = 4x

<=> 2x2 - 2x - 4x = 0

<=> 2x2 - 6x = 0

<=> 2x(x - 3) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}2x=0\\x-3=0\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\left(tm\right)\\x=3\left(ktm\right)\end{cases}}\)

Vậy S = {0}

Vào lúc: 2020-04-30 17:51:09 Xem câu hỏi

a) \(\frac{3x+2}{2}-\frac{3x+1}{6}=2x+\frac{5}{3}\)

<=> 3(3x + 2) - (3x + 1) = 12x + 10

<=> 9x + 6 - 3x - 1 = 12x + 10

<=> 6x - 12x = 10 - 5

<=> -6x = 5

<=> x = -5/6

Vậy S = {-5/6}

Vào lúc: 2020-04-28 16:11:48 Xem câu hỏi

Ta có: A = 6 + 62 + 63 + 64 + .... + 630 (có 30 số hạng)

A = (6 + 62 + 63) + (64 + 65 + 66) + ... + (628 + 629 + 630)

A = 6(1 + 6 + 62) + 64(1 + 6 + 62) + ... + 628(1 + 6 + 62)

A = 6.43 + 63.43 + ... + 628. 43

A = 43(6 + 63 + ... + 628\(⋮\)43

Vào lúc: 2020-04-28 16:07:56 Xem câu hỏi

Gọi thời gian hai xe gặp nhau là x (Đk: h, x > 0)

Quãng đường ô tô đi từ tỉnh A đến khi gặp xe máy là:  60x

Quãng đường xe máy đi từ tỉnh B về đến khi gặp xe ô tô là: 50x

Do quãng đường AB dài 220  km

nên ta có pt : 60x + 50x = 220

<=> 110x = 220

<=>  x = 2

Vậy sau 2h 2 xe gặp nhau và gặp nhau lúc : 2 + 7 = 9h sáng

Vào lúc: 2020-04-28 16:02:38 Xem câu hỏi

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

  8 x 7 x 9 = 504 (cm3)

b) Cạnh của hình lập phương là:

  (8 + 7 + 9) : 3 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương là:

  8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Vào lúc: 2020-04-28 14:42:00 Xem câu hỏi

d) ĐKXĐ: x \(\ne\)\(\pm\)1

Ta có: \(\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}=\frac{6x+4}{x^2-1}\)

=> (x + 1)2 - (x - 1)2 = 6x + 4

<=> x2 + 2x + 1 - x2 + 2x - 1 = 6x + 4

<=> 4x - 6x = 4

<=> -2x = 4

<=> x = -2 (tm)

Vậy S = {-2}

Trang trước Trang tiếp theo