Bài toán 3

Chúc mừng bạn Hoàng Minh Trí có lời giải chính xác và nhanh nhất. Bạn đã được thưởng 1 tháng VIP của OnlineMath. 

----------------------

Một nhà buôn có 9 đồng tiền vàng giống hệt nhau nhưng trong đó có 1 đồng tiền giả nhẹ hơn đồng tiền thật. Bằng cân hai đĩa (hình vẽ) em hãy hướng dẫn Nhà buôn đó cách tìm ra đồng tiền vàng giả với số lần cân ít nhất.

Chú ý: 

  • Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào ngày 20/6/2014. OnlineMath sẽ thưởng 1 tháng VIP cho bạn nào làm nhanh nhất và đúng nhất.
  • Bài toán đố tiếp theo sẽ có trên trang web vào 20:00 ngày thứ Bảy, 21/06/2014.

---------------------------------


763 bình luận
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: