Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Tan Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Tan Dung

Nguyen Tan Dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-14 19:57:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-14 19:54:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-04-16 20:34:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-04-16 20:29:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-27 21:51:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-27 21:46:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-16 19:16:47

Luyện toán

4 -Trung bình 6.34 - Tổng điểm 697

Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải dựa trên biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 19:46:48