Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với linhcute2003. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

linhcute2003

linhcute2003
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

linhcute2003 làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-10 19:05:54
linhcute2003 làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-10 19:02:31
linhcute2003 làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-09 12:30:12
linhcute2003 làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-09 12:28:04
linhcute2003 làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2014-11-02 19:23:09
linhcute2003 làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-05 18:27:15

Luyện toán

0 -Trung bình 1.70 - Tổng điểm 17