Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoang thi huyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoang thi huyen

Hoang thi huyen
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mình!

Điểm thi

Hoang thi huyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-26 18:43:03
Hoang thi huyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-26 18:41:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-08 18:15:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-08 17:08:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-08 11:24:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-08 06:36:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-07 12:50:30
Hoang thi huyen làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-11-07 12:44:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-07 12:39:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-07 12:38:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-06 21:21:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-06 21:18:53
Hoang thi huyen làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-11-04 18:39:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-31 21:19:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-31 21:16:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-31 21:14:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-31 18:17:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-31 18:15:39
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-31 18:13:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-31 18:09:39
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-30 21:38:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-28 20:56:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-28 20:50:56
Hoang thi huyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 20:42:37
Hoang thi huyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-27 21:07:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 21:04:23

Luyện toán

13 -Trung bình 9.82 - Tổng điểm 1375

Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 18:10:36
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 11:42:38
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 21:10:31
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 12:40:50
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 11:51:38
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 09:50:53
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 10:27:42
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 19:41:59
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 12:18:38
Hoang thi huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 07:31:47