Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hatsune Miku. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hatsune Miku

Hatsune Miku
afded,kimi dattara,best friend,yume to hazaruka,hazy moon,sakura anata ni deaete yokatta,alone,đứa con gái của ác ma,orange,jasmine, kimi ni okura uta , soshite ima ,kimi ga kureta mono ,mou ichido dake , love you want you , bad luck ichinen nikagetsu hatsuka , sayonara ashiteta các bạn hãy nghe nha

Điểm thi

Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 21:09:05
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:48:06
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:43:01
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:40:47
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:38:59
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:34:11
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-19 20:29:51
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:18:44
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-04 15:38:29
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-25 10:54:18
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-18 20:42:18
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 10:04:06
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 10:01:54
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-17 20:11:28
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 18:58:48

Luyện toán

9 -Trung bình 8.59 - Tổng điểm 945

Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 10:50:14
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 09:41:54
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 19:29:11
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 17:08:27
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 19:44:15
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 08:31:48
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 10:47:20
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 21:20:38
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 20:48:34