Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Đức Hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Đức Hùng

Đinh Đức Hùng
Trên đời này không có thứ gì mà chúng ta dễ dàng đạt được cả. Mà nếu quá dễ dàng đạt được thì ... Chúng ta lại không biết TRÂN TRỌNG

Điểm thi

Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 17:27:46
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-06 17:22:48
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-04 16:39:24
Đinh Đức Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-08 09:15:19

Luyện toán

0 -Trung bình 2.30 - Tổng điểm 138