Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Minh Tiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Minh Tiến

Đào Minh Tiến
Em à, trái tim anh có rất nhiều ngăn giống như giống như cái tủ đựng quần áo vậy! Ngăn thứ nhất chắc chắn em đã biết anh sẽ dành cho người đó. Ngăn thứ hai muốn biết anh dành cho ai không? Anh vẫn chỉ dành cho người mà em nghĩ. Tới ngăn thứ ba vẫn chỉ là người đó. Cứ thế. cứ thế tiếp tục cho đến ngăn cuối anh vẫn chỉ dành cho mình nàng!!! Anh yêu em!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 15:04:56
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 13:12:48
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 13:34:07
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 13:31:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-22 08:41:08
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-22 08:37:30
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-19 02:20:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:12:19
Đào Minh Tiến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:08:54
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2016-10-07 19:04:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-07 18:59:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:41:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:40:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:39:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:36:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:34:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:33:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-28 17:31:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-01-24 15:27:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-24 15:15:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-22 14:14:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-22 14:10:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-09 21:08:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-09 20:54:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-09 20:47:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-08 21:15:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-01-08 21:13:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-08 21:03:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-01-08 20:56:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-06 15:17:41

Luyện toán

28 -Trung bình 8.97 - Tổng điểm 2959

Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 18:59:41
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 07:05:11
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 09:22:56
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 13:38:01
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 08:53:00
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 11:50:25
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-01-09 20:59:32
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-01-17 11:34:08
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 08:53:44
Đào Minh Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 22:10:35