Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Khang

Nguyễn Khang
Mình tên là Nguyễn Khang,học sinh lớp Năm.2 Trường tiểu học Thốt Nốt 1.Các bạn ủng hộ mình lên 3000 điểm hỏi đáp nha vì điểm hỏi đáp của mình còn kém lắm

Điểm thi

Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 08:12:55
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 08:06:39
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:35:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-10 10:13:44
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-09 08:29:08
Nguyễn Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-09 07:56:51

Luyện toán

20 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 2056

Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 17:20:59
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 07:44:05
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 08:36:13
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 08:49:57
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 08:24:14
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 06:31:54
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 06:28:38
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 15:58:51
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 17:17:22
Nguyễn Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 07:49:18