Trường PTDT Bán trú Đinh Núp

Huyện Đồng Xuân - Phú Yên

Danh sách học sinh

Tổng số: 20 học sinh

Nguyễn Anh Thư

Số điểm xuất sắc: 119 - Điểm hỏi đáp 135

KUDO SHINICHI

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 480

Natsu_Draneel

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 3707

Lucy Heartfilia

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 2

Nguyễn Trương Ngọc Thi

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 176

Kira Kira

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 74

Trần Nữ Hoàng Thúy Kiều

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 20

Trân đây không phải dạng vừa

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 3

o0o Hinata o0o

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 120

Lãnh Hạ Thiên Băng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3628

Thi Nguyễn Trương Ngọc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Tuấn Kiệt

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ai____Chan

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Uchiha Sasuke

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Huỳnh Chấn Hưng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Trần Hà Phương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Ngọc Lê Phương

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Thành Nhân

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hồ Phương Tây

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Họ và tên Nguyễn ____

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Natsu_Draneel

Điểm hỏi đáp 3707 - Xuất sắc: 27

Lãnh Hạ Thiên Băng

Điểm hỏi đáp 3628 - Xuất sắc: 0

KUDO SHINICHI

Điểm hỏi đáp 480 - Xuất sắc: 31

Nguyễn Trương Ngọc Thi

Điểm hỏi đáp 176 - Xuất sắc: 2

Nguyễn Anh Thư

Điểm hỏi đáp 135 - Xuất sắc: 119

o0o Hinata o0o

Điểm hỏi đáp 120 - Xuất sắc: 1

Kira Kira

Điểm hỏi đáp 74 - Xuất sắc: 2