Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Danh sách học sinh

Tổng số: 95 học sinh

nghiem thi huyen trang

Số điểm xuất sắc: 97 - Điểm hỏi đáp 267

My Nguyễn Thị Trà

Số điểm xuất sắc: 49 - Điểm hỏi đáp 87

Quỳnh Anh

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 14

Uchiha Sasuke

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 3

nguyen duc hoang

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 3

nguyễn thị hà

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp -294

nguyễn hải yến

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 80

Quỳnh Anh Otaku

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 180

phamhuyen

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

nguyen thu nga

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 7

binhpham

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 1

Do Duc Tuyen

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp -4

TRẦN MINH NGỌC

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 24

Trịnh Thị Hiểu Hoa

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Yun Kery

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Pham Dong Duong

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

zZz_Đỗ Hoàng Hải_zZz

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Đức Tuyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

nguyễn thu ngà

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Tuyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Phạm Hương Mai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Nguyễn Huyền Minh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Phạm Yến Nhi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Tuyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

nguoi dung cam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

công chúa mặt trăng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Nghiên Phạm Kim Thái

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Phan Thị Kim Hiền

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Trần Thanh Hường

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

phạm thị minh anh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

luong nhat nam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Trần Thanh Bình

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Phạm Sone

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

MoOn_ViỆt_AnH_mOoN

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Ma Hallowen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đỗ Công Tùng

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

phạm thanh mai

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

doraemon

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Hatsune Miku

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

doi mat biet cuoi

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

trần đình nam

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

vu thu thanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

trần thanh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Phạm Đăng Cường

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

vũ phương thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

My Blog

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

MoOn_Thảo_MoOn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Rinkitori Satoh

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Li Soran

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

nghiem thi huyen trang

Điểm hỏi đáp 267 - Xuất sắc: 97

Quỳnh Anh Otaku

Điểm hỏi đáp 180 - Xuất sắc: 9

My Nguyễn Thị Trà

Điểm hỏi đáp 87 - Xuất sắc: 49

nguyễn hải yến

Điểm hỏi đáp 80 - Xuất sắc: 11