Toán lớp 7


Các bài giảng Toán lớp 7

Danh sách bài giảng sắp lên mạng

Mở Đóng
25.
Ôn tập chương II - Đại số Sắp lên mạng
26.
Số liệu thống kê Sắp lên mạng
27.
Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu Sắp lên mạng
28.
Biểu đồ Sắp lên mạng
29.
Ôn tập chương II- Hình học Sắp lên mạng
30.
Số trung bình cộng Sắp lên mạng
31.
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Sắp lên mạng
32.
Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu Sắp lên mạng
33.
Bất đẳng thức tam giác Sắp lên mạng

Chú ý: Các bài giảng năm học 2016-2017 sẽ được cập nhật theo tiến độ học trên lớp.