Giúp tôi giải toán


Trần Gia Đạo 33 phút trước (16:06)

1 giờ voi 1 chảy :

1 : 2 : 1/2 bể

1 giờ vòi 2 chảy :

1/2 x 1/3 = 1/6 bể

1 giờ vòi 3 chảy :

1 : 4 = 1/4 bể

1 giờ 3 vòi chảy :

1/2 + 1/6 + 1/4 = 22/24

Thời gian mở 3 vỏi chảy đầy bễ đã có 2/5 nước :

(1 - 2/5) : 22/24 = 39 \(\frac{15}{55}\)phút

Nguyễn Huy Tú 18 giờ trước (21:45)

5n+2 - 3n+2 - 5n + 3

= 5n . 52 - 3n . 32 - 5n + 3n

= 5n ( 52 - 1 ) - 3n ( 32 - 1 )

= 5n . 24 - 3n . 8 

= 3 ( 5n . 8 - n . 8 ) chia hết cho 3 (1)

= 8 ( 5n . 3 - 3n ) chia hết cho 8 (2)

Từ (1) và (2) => 5n+2 -3n+2 -5n + 3n chia hết cho 24

TrangA 20 giờ trước (20:25)

với a,b là kích thước của hcn nên => a>0, b>0

Ta có:

(a+b)2 - (a-b) = 4ab

<=> a2 + b2 - a2 - b2 + 4ab = 4ab

<=> 4ab = 4ab => ĐPCM

Đúng cho mình 1 k nha!

TFboys_Lê Phương Thảo 23 giờ trước (17:21)

Xét tứ giác ABCD có :

AE=ED

Và BF=FC

=> EF//AB và EF//DC

=> EF là đtb của tứ giác ABCD

Vậy : EF/AB//CD

alibaba nguyễn Hôm qua lúc 21:32

\(\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)^2=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{zx}=0\)

\(\Leftrightarrow x+y+z=0\)

Ta có 

\(x^3+y^3+z^3-3xyz=\left(x+y+z\right)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)=0\)

\(\Rightarrow x^3+y^3+z^3=3xyz\)

=> ĐPCM

Lê Ngọc Quyên Hôm qua lúc 20:55

Mạnh Hùng hỏi được rồi á

Nguyễn Đăng Kiên 30/11 lúc 20:44

Ta có : n+6 chia hết cho n+2

           n+2+4 chia hết cho n+2

Mà n+2 chia hết cho n+2 => 4 cũng chia hết cho n+2        

=> n+2 =4

=>n=2

Lãnh Hạ Thiên Băng 30/11 lúc 20:22

2.

Ta có:3n+1 chia hết cho 11-2n

=>3n+1chia hết cho -(2n-11)

=>3n+1 chia hết cho 2n-11

=>2.(3n+1) chia hết cho 2n-11

=>6n+22 chia hết cho 2n-11

=>6n-33+33+22 chia hết cho 2n-11

=>3.(2n-11)+55 chia hết cho 2n-11

=>55 chia hết cho 2n-11

=>2n-11=Ư(55)=(1,5,11,55)

=>2n=(12,16,22,66)

=>n=(6,8,11,33)

Vậy n=6,8,11,33

Hải Vy 30/11 lúc 20:26

Ta có n-2 chia hết cho n-2 

=> 2(n-2) chia hết cho n-2 

=> 2n - 4 chia hết cho n-2 

Mà 2n+3 chia hết cho n-2 

Vậy ta có ( 2n-4)-(2n+3) chia hết cho n-2

=> 2n -4-2n-3 chia hết cho n-2

=> 1 chia hết cho n-2 

=> n-2 là ƯC của 1 

( Phần còn lại bạn tự làm nhé )

Luu Phuong Anh 30/11 lúc 20:23

??????????????????????????????????

alibaba nguyễn 01/12 lúc 10:49

Gọi phương trình đã cho là f(x) 

Giả sử x = t là nghiệm hữu tỷ của f(x) thì: f(x) = (x - t)Q(x)

f(0) = a0 = - t.Q(x) (1)

Và f(1) = a2k + a2k-1 + ... + a1 + a0 = (1 - t).Q(x) (2)

Từ (1) ta có a0 là số lẻ nên t phải là số lẻ

Từ (2) ta thấy rằng a2k + a2k-1 + ... + a1 + alà tổng của 2k + 1 số lẻ nên là số lẻ. Từ đó ta thấy rằng (1 - t) là số lẻ

Mà (1 - t) là hiệu hai số lẻ nên không thể là số lẻ (mâu thuẫn)

Vậy f(x) không có nghiệm nguyên

Trần Gia Đạo 29/11 lúc 21:20

An nói : "đâylà số chẵn nhưng không chia hết cho 2"

Cường nói  "nếu lấy số này chia cho 3 nhiêu lần ta được 1" nghĩa là số này là số lẻ.

Và bạn Bình nói : " Đây là tích của hai số giống nhau", Tích của 2 số giống nhau bằng một số tự nhiên có 2 chữ số : 16; 25; 36; 49; 64; 81. Trong các số này không có số chẵn nào không chia hết cho 4 và có số lẻ 81 : 3 : 3 :3 :3 = 1

Vậy An là người nói sai và số trên bàng là 81

Nguyen ngoc dat 29/11 lúc 21:09

An :

Số chẵn không chia hết cho 4 , có tồn tại

Bình :

Tích của 2 số giống nhau , vậy đây là một số bình  phương .

Các số bình phương có 2 chữ số :

16 ; 25 ; 36 ; 49  ; 64 ; 72 

Các số trên không có số nào thõa mãn lời nói của An . 

Cường :

Điều kiện của Cường không thể thực hiện . 

Có :

Cường sai , không tồn tại số tự nhiên đó . 

An sai , cũng không tồn tại số tự nhiên đó . 

Vậy người sai là Bình . 

Vậy số trên bảng là số chẵn không chia hết cho 4 :

  10 ; 14 ; 18 ; 22 ; 26 ; 30 ; 34 ; 38 ; 42 ; 46 ; 50 ; 54 ; 58 ; 62 ; 66 ; 70 ; 74 ; 78 ; 82 ; 86 ; 90 ; 94 ; 98 ( đây cũng là một dãy số cách đều )

Trong bảng trên số duy nhất thõa mãn là 90 ( tuy được là 1,111111... )

Uzumaki Naruto 30/11 lúc 18:51

Nguyen ngoc dat bạn sai rồi 

titanic 29/11 lúc 19:23

3a + 4b + 5c chia hết cho 11 
---> 3.(3a + 4b + 5c) = 9a + 12b + 15c chia hết cho 11 
---> (9a + 12b + 15c) - (11b + 11c) = 9a + b + 4c chia hết cho 11 (điều phải chứng minh)

alibaba nguyễn 28/11 lúc 13:29

c/ Ta có BF = FD

=> Tam giác BFD cân tại F

=> \(\widehat{FBD}=\widehat{FDB}=\frac{\widehat{AFB}}{2}=30\)

=> \(\widehat{BDC}=\widehat{ADC}-\widehat{BDF}=120-30=90\left(1\right)\)

Tam giác BME có

BM = BE

\(\widehat{MBE}=60\)

=> Tam giác MBE là tam giác đều

Tam giác MEC cân vì có ME = EC

=> \(\widehat{EMC}=\widehat{MCE}=\frac{\widehat{MEB}}{2}=30\)

=> \(\widehat{BMC}=\widehat{BME}+\widehat{EMC}=60+30=90\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) => tứ giác BMCD nội tiếp đường tròn tâm E

Ta lại có \(\widehat{MBD}=\widehat{CBD}+\widehat{MBC}=30+60=90\)

=> DM là đường kính của đường tròn tâm E

=> M,E,D thẳng hàng

alibaba nguyễn 28/11 lúc 08:40

A D C B E F

a/ Ta có

AF vừa bằng BE vừa // BE nên tứ giác ABEF là hình bình hành

Ta lại có \(AB=AF=\frac{AD}{2}\)

=> Tứ giác ABEF là hình thoi

=> AE vuông góc với BF

b/ Ta có

AB = DC (hai cạnh đối của hình bình hành) (1)

Xét \(\Delta ABF\)có 

\(AB=AF=\frac{AD}{2}\)

\(\widehat{BAF}=60\)

\(\Rightarrow\Delta ABF\)đều

\(\Rightarrow AB=BF\)(2)

Từ (1) và (2) => BF = CD

Và FD // BC

=> Tứ giác BFDC là hình thang cân

c/ Đề thiếu dữ kiện không làm được câu c. Điểm M ở đâu

Sửa câu b/ Thành chứng minh tứ giác BFDC là hình thang can

Kim Đa Huyền 27/11 lúc 21:47

b) Ta có: ab+ba  =10a+b+10b+a

                        =11a+11b

Vì 11a chia hết cho 11; 11b chia hết cho 11 nên 11a+11b chia hết cho 11

=> ab+ba chia hết cho 11

c) Ta có: aaabbb= aaax1000+bbb

                       =111ax1000+111b

                       =111(ax1000+b)

Vì 111 chia hết cho 37 nên 111(ax1000+b) chia hết cho 37

=>  aaabbb chia hết cho 37

At the speed of light 20/11/2016 lúc 12:34

S = 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210

S = ( 2 + 22) + 22 . (2 + 22) + 24 . ( 2 + 22) + 26 . ( 2 + 22) + 28 . ( 2 + 22)

S = 6 + 22 . 6 + 24 . 6 + 26 . 6 + 28 . 6

S = ( 1 + 22 + 24 + 26 + 28) .6

Vì 6 chia hết cho 3 nên S chia hết cho 3

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Nguyễn Minh Ngoc 20/11/2016 lúc 12:55

cảm ơn bạn nha!

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: