Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thị Mai Anh 22/10 lúc 20:32

Mỗi em lớp 5A trồng được số cây là :

     44 : 11 = 4 ( cây )

Vậy cả lớp 48 em trồng được số cây là :

     4 x 48 = 192 ( cây )

vậy cả lớp 5A có 48 em học sinh trồng được 192 cây

Trần Gia Đạo 22/10 lúc 20:43

Số cây mỗi học sinh trồng được :

44 : 11 = 4 cây

Số cây cả lớp trồng :

4 x 48 = 192 cây

Nguyen ngoc dat 22/10 lúc 20:34

mỗi em trồng được :

 44 : 11 = 4 ( cây )

ssoo cây cả lớp trồng được :

 4 x 48 = 192 ( cây )

đ/s : 192 cây 

sakura 19/10 lúc 18:09

Chở 52 hàng cần có số ô tô là :

 (26 x 8) : 52 = 4 (ô tô)

      Đáp số : 4 ô tô

Kirito 19/10 lúc 18:13

Mỗi ô tô chở số tấn là :

8 x 26 = 208 ( tấn )

chở 52 tấn cần số xe là :

208 : 52 = 4 ( xe )

Đáp số : 4 xe

Lê Quang Phúc 19/10 lúc 18:09

Mỗi ô tô chở:

26 : 8 = 3,25 ( tấn )

Chở 52 tấn hàng cần có:

52 : 3,25 = 16 ( ô tô )

Đáp số: 16 ô tô

Kunzy Nguyễn 01/08/2015 lúc 20:33

Số giờ công nhân làm trong 15 ngày là: 20*8 = 160 giờ.

1 công nhân làm xong công việc đó phải hết: 15*160 = 2400 giờ

20 công nhân làm xong viêc đó phải hết: 2400 : 20 = 120 giờ.

Mỗi ngày làm 10 giờ thì số ngày làm xong công việc là:  120 : 10 = 12 ngày

Đ/S: 12 ngày

kiệt đẹp trai 01/08/2015 lúc 20:36

1 công nhân 8 giờ:20.15=300

1 công nhân 1 giờ:300.8=2400

20 công nhân 1 giờ:2400:20=120(ngày)

20 công nhân 10 giờ:120:10=12(ngày)

vu bao quynh 01/08/2015 lúc 20:43

Số công nhân làm trong 15 ngày là :

20 x 8 = 160 ( giờ )

1 công nhân làm xong công việc đó phải hết số giờ là :

15 x 160 = 2400 ( giờ )

20 công nhân làm xong việc đó phải hết số giờ là :

2400 : 20 = 120 ( giờ )

Mỗi ngày làm 10 giờ thì cần số ngày để làm xong công việc là :

120 : 10 = 12 ( ngày )

Đáp số : 12 ngày

Lê Anh Thư 08/08/2015 lúc 16:04

bạn xem lại đề giúp mình với nha!

Lê Anh Thư 08/08/2015 lúc 16:03

bạn ơi, thời gian hoàn thành công việc của đội I,II,II lần lượt tỉ lệ với 3,5,6 hở? bạn ghi như vậy 0 được rõ cho lém, nếu thời gian hoàn thành tí lệ với 3,5,6 thì áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau là ra thôi

Anh Minh Ho 03/08/2015 lúc 10:19

1 công nhân đao 3 ngày mỗi ngày 8h thì đc 4.8 mét vuông.

1 công nhân đao 1 ngày dc 1.6 mét vuông

1 công nhân đao 1h đc 0.2 mét vuông

7 công nhân 1h đào đc 1.4 mét vuông

4 ngày mới ngày dao 10h thì 4ngay đao đc 40h

suy ra 7 công nhân đao 4 ngày mỗi ngày 10h thì đào đc 56 mét vuông

Việt Anh 09/10/2016 lúc 08:28

An đọc nhiều hơn Bình số ngày : 7 - 2 = 5 (ngày)

Tỉ số trang An đọc trong 1 ngày so với Bình là : 10/15 = 2/3 => Số ngày An đọc so với Bình đọc = 3/2

Ta có sớ đồ : 

Số ngày An đọc : !____!____!____!

Số ngày Bình đọc !____!____!..5..!

Hiệu số phần : 3 - 2 = 1 (phần)

An đọc trong số ngày : 5 : 1 x 3 = 15 (ngày)

Quyển truyện dày số trang : 10 x 15 = 150 (trang)

Nguyen ngoc dat 15/10/2016 lúc 19:54

An và Bình cùng đọc 2 quyển truyện giống nhau .Trung bình 1 ngày An đọc được 10 trang , Bình đọc được 15 trang. Hỏi uyển truyện dày bao nhiêu trang biết An đọc trước Bình 2 ngày , Bình đọc xong trước An 7 ngày  

An đọc nhiều hơn Bình số ngày : 7 - 2 = 5 (ngày)

Tỉ số trang An đọc trong 1 ngày so với Bình là : 10/15 = 2/3 => Số ngày An đọc so với Bình đọc = 3/2

Ta có sớ đồ : 

Số ngày An đọc : !____!____!____!

Số ngày Bình đọc !____!____!..5..!

Hiệu số phần : 3 - 2 = 1 (phần)

An đọc trong số ngày : 5 : 1 x 3 = 15 (ngày)

Quyển truyện dày số trang : 10 x 15 = 150 (trang)

nhé !

huyen nguyen 10/10/2016 lúc 19:34

Cảm ơn nhiều Việt Anh mik cũng đâng thắc mắc bài này

Lê Văn Luyện 22/10 lúc 08:12

Muốn làm xong trong 1 ngày cần số người làm là:

                      20x7=140(người)

Muốn làm xong trong 10 ngày cần số người làm là

                       140:10=14(người)

              Đáp số:14 người

Nguyen Minh Chinh 08/10/2016 lúc 21:35

10 ngay gap 7 ngay so lan la:

10:7= 10 phan 7(lan)

muon lam xong cong viec do trong 10 ngay can so nguoi la:

20: 10phan7=14 nguoi

d/s14 nguoi

Nguyen Minh Chinh 08/10/2016 lúc 21:30

10 ngay gap  ngay7 so lan la:

10:7=10 phan 7

muon lam xong cong viec do trong 10 ngay thi cac so nguoi la:

20x10phan7=?(tu  tinh)

dap do (tu tinh)

dap so

Linh Đặng Thị Mỹ 23/07/2015 lúc 09:14

1 người làm công việc đó hết số ngày là:

10x7=70 ( ngày )

5 ngày cần số người là:

70:5=14 ( người)

Đáp số:14 người

Kudo Shinichi 23/07/2015 lúc 09:17

1 người làm công việc đó hết số ngày là:

10x7=70 ( ngày )

5 ngày cần số người là:

70:5=14 ( người)

Đáp số:14 người

Linh Đặng Thị Mỹ 23/07/2015 lúc 09:16

tớ đầu tiên phải tích cho tớ chứ

hoabinhyenlang 29/03/2015 lúc 14:15

 Số khẩu phần: 120x20=2400 (khẩu phần)
Số người ăn 2400 KP đó trong 25 ngày: 2400:25=96 (người)
Số người chuyển đi: 120-96=24 (người)

đáp số  :24 người

( mình không chắc lắm , bạn nên tham khảo câu trả lời của nhiều bạn)

nguyen_huu_the 29/03/2015 lúc 14:13

Số người còn lại là: 120x20:25=96(người)

Số người chuyển đi là: 120-96=24(người)

nguyen van sang 21/09/2014 lúc 20:28

Số gạo chở 80 người ăn trong 15 ngày là:

   80x15=1200 {kg}

Số gạo cho 80 người ăn trong 5 ngày là:

     1200:5=900{kg}

Số gạo cho 100 người ăn trong số ngày là:

    900:100=9{Ngày}

Đáp số: 9 ngày

Vũ Thị Như Quỳnh 08/10/2016 lúc 18:39

số đó là

9 ngày nhé

bn mình làm

đúng ko vậy bn

duong quang thanh 01/02/2016 lúc 12:35

9 ngay chac chan luon

 

Lê Văn Luyện 22/10 lúc 08:12

Muốn làm xong trong 1 ngày cần số người làm là:

                      20x7=140(người)

Muốn làm xong trong 10 ngày cần số người làm là

                       140:10=14(người)

              Đáp số:14 người

Nguyen Minh Chinh 08/10/2016 lúc 21:35

10 ngay gap 7 ngay so lan la:

10:7= 10 phan 7(lan)

muon lam xong cong viec do trong 10 ngay can so nguoi la:

20: 10phan7=14 nguoi

d/s14 nguoi

Nguyen Minh Chinh 08/10/2016 lúc 21:30

10 ngay gap  ngay7 so lan la:

10:7=10 phan 7

muon lam xong cong viec do trong 10 ngay thi cac so nguoi la:

20x10phan7=?(tu  tinh)

dap do (tu tinh)

dap so

oOo Khùng oOo CTV 30/09/2016 lúc 19:51

3 lọ mực  và 2 lọ mực xanh giá 23000 đồng. 2 lọ mực đỏ và 3 lọ mực xanh giá 22000 đồng . Tìm giá tiền một lọ mực mỗi loại

Lê Minh Quân 30/09/2016 lúc 20:02

6 lọ đỏ + 4 lọ xanh = 23000 x 2 = 46000 (đồng)   (1)

6 lọ đỏ + 9 lọ xanh = 22000 x 3 = 66000(đồng)    (2)

Ta thấy số lộ đỏ của (1) và (2) bằng nhau.

Số lọ xanh ở (2) hơn số lọ xanh ở (1) là :

9 - 4 = 5 (lọ)

Hiệu số tiền ở (2) và (1) là :

66000 - 46000 = 20000 (đồng)

Giá tiền một lọ xanh là :

20000 : 5 = 4000 (đồng)

Giá tiền một lọ đỏ là :

23000 - (4000 x 2) : 3=5000(đồng)

Đs:lọ xanh :4000 đồng                 lọ đỏ :5000 đồng

oOo Khùng oOo CTV 30/09/2016 lúc 19:51

3 lọ mực đỏ + 2 lọ mực xanh giá 23000 đồng(1)

2 lọ mực đỏ + 3 lọ mực xanh giá 22000đồng(2)

Từ (1) và (2), ta có:

5 lọ mực đỏ + 5 lọ mực xanh giá : 

                   23000 + 22000 =45000 ( đồng )

2 lọ mực đỏ + 2 lọ mực xanh giá :

                    45000 : 5 . 2 = 18000 ( đồng )(3)

Từ (1) và (3) ta có: 1 lọ mực đỏ giá :

                    23000 - 18000 = 5000 ( đồng )

1 lọ mực xanh giá :

                     ( 23000 - 5000 ) .3 : 2 =4000 ( đồng )

Ice Wings CTV 30/09/2016 lúc 19:39

1 giờ cả 2 vòi chảy được:  \(1:6=\frac{1}{6}\)(bể)

1 giờ vòi thứ 1 chảy được: \(1:10=\frac{1}{10}\) (bể)

1 giờ vòi thứ 2 chảy được: \(\frac{1}{6}-\frac{1}{10}=\frac{1}{15}\)(bể)

Vậy nếu vòi 2 chảy riêng một mình thì sau số thời gian bể sẽ đầy là:

\(1:\frac{1}{15}=15\)(giờ)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: