Giúp tôi giải toán


loan 7 giờ trước (08:12)

1456789 x 11 = 16024679

8965426 x 11 = 98619686

Trần Hồ Hoàng Nguyên 6 giờ trước (08:52)

1456789 x  11  =  16024679

8965426 x  11  =  98619686

pham huynh dat 7 giờ trước (08:11)

1456789*11=160246

8965426*11=98619686

Tomori Nao 20/10 lúc 15:11

30 + 70 + 20 + 80 + 100 + 50 + 50 + 40 + 60

= (30 + 70) + (20 + 80) +  (50 + 50) + (40 + 60) + 100

= 100 + 100 + 100 + 100 +100

= 100 . 5

= 500

ai k mk mk k lại

Ok!

Kinomoto Sakura 20/10 lúc 15:08

30+70+20+80+100+50+50+40+60=500

Vũ Gia Huy Hôm qua lúc 16:15

500

k mink nha!

optimus prime 19/10 lúc 20:30

8765 - 1143 + 143 + 235 

= ( 8765 + 235 ) + ( 1143 - 143 ) 

= 9000 - 1000 

= 8000

Phủ Đổng Thiên Vương 19/10 lúc 20:23

8765 - 1143 + 143 + 235 = 8765 - ( 1143 - 143 - 235 )

                                    = 8765 - ( 1000 - 235 )

                                    = 8765 - 765 

                                    = 8000

Nguyễn Như Quỳnh A 19/10 lúc 20:22

8765-1143+143+235

=(8765+235)-(1143-143)

=9000-1000

=8000

Nguyen Kim Ngan 18/10 lúc 11:07

144*44+18*46*8-44*32-44*58

=[6336+6624]-1408-2552

=12960-1408-2550

=9000

ban nho h dung cho minh nhe

Nguyễn Ngọc Anh Minh 17/10 lúc 16:31

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}.\)

\(=\frac{2-1}{1.2}+\frac{3-2}{2.3}+\frac{4-3}{3.4}+\frac{5-4}{4.5}+\frac{6-5}{5.6}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\)

=\(1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}\)

Ha Chi Duong 17/10 lúc 18:15

Đáp án là bằng 0.

Vì cho dù các số trên ra kết quả lớn bao nhiêu thì nhân 0 vẫn bằng 0 thôi

hoang phuc 17/10 lúc 12:14

dap an bang 0 

ban nhe

tk nhe@@@@@@@@@

ai tk minh minh tk lai!!

bye$$

dung nguyen 16/10 lúc 21:16

2. 31. 12 + 4 . 6 . 12 + 8 . 27 . 3 + 12 . 2 . 30

= ( 2 .12 ) . 31 + ( 4 . 6 ) .12 + ( 8 . 3 ) . 27 + ( 12 . 2 ) . 30

= 24 .31 + 24 . 12 + 24 . 27 + 24 . 30

=24 . ( 31+ 12 + 27 +30 )

=24 .100

=2400

mik nha

Nguyễn Kim Hà My 16/10 lúc 21:14

các bạn làm ơn ghi cách làm và là TÍNH NHANH

Cửu vĩ linh hồ Kurama 16/10 lúc 21:13

2 . 31 . 12 + 4 . 6 .12 + 8 . 27 . 3 + 12 . 2 . 30

=1752

k mình nha!!Mình cần sự giúp đỡ của các bạn nhiều lắm!!!

MMS_Hồ Khánh Châu 16/10 lúc 20:33

Ta có: A = 1 + 23 + 25 +...+299

=> 2A = 2 + 24 + 26 +.....+2100

=> 2A - A = ( 2+24 +....+2100) - ( 1+23 + ....+299)

=>    A      =  2100 - 1

SKT_NTT 16/10 lúc 20:35

A = 20 + 23 + 25 + ... + 299

23A = 23 + 25 + 27 + ... + 2101

23A - A = ( 23 + 25 + 27 + ... + 2101 ) - ( 20 + 23 + 25 + ... + 299 )

7A = 2101 - 20

A = ( 2101 - 20 ) : 7

phamthiminhtrang 15/10/2016 lúc 19:48

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

=    1       x        8

=          8

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

=    1       x      7

=          7

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

=   1       x     6

=        6

1 + 1 + 1 + 1 + 1

=     1    x      5

=          5

1 + 1 + 1 + 1

= 1    x     4

=      4

1 + 1 + 1 

= 1   x  3

=    3

1 + 1

= 1 x 2

=    2

phamthiminhtrang 15/10/2016 lúc 19:52

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

1 + 1 + 1 + 1 = 4

1 + 1 + 1 = 3

 1 + 1 = 2 

Tổng bằng 35

Diệp Băng Dao 15/10/2016 lúc 19:48

1+1+1+1+1+1+1+1=8

1+1+1+1+1+1+1=7

1+1+1+1+1+1+=6

1+1+1+1+1=5

1+1+1+1=4

1+1+1=3

1+1=2

k cho mình nhé

Đỗ Phương Linh 15/10/2016 lúc 19:38

50 + 60 + 40 + 20 + 30

= ( 50 + 20 +30 ) + ( 60 + 40 )

= 100 + 100

=200

K MIK NHE

CHÚC BN HỌC GIỎI

truong quang canh 15/10/2016 lúc 19:38

=(50+20+30)+(60+40)

MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ

oOo Vũ Khánh Linh oOo 15/10/2016 lúc 20:40

50 + 60 + 40 + 20 + 30
= ﴾ 50 + 20 +30 ﴿ + ﴾ 60 + 40 ﴿
= 100 + 100
=200

Ủng hộ mk nhé,m.n

Kaito Kid 15/10/2016 lúc 15:45

900:3=300

chuc ban hoc gioi

le ngoc mai Hôm qua lúc 11:01

9000:3=300

   kq=300

Đặng Mỹ Duyên 15/10/2016 lúc 19:40

900:3=300

       Đáp số:300

     

ngonhuminh 14/10/2016 lúc 15:16

lớp 1 kinh thế. lớp 6 chứ

chuyển thành công đi cho dẽ nhìn

A=1-(1/2+1/4+1/8+1/16...+1/1024)

B=(1-A)=1/2+1/4+1/8+...+1/1024

B=1/2+1/2^2+1/2^3+..+1/2^10  (cái này có công thức cấp số nhân) 

có thể chưa học cách làm bình thừng như sau

1/2.B=1/2^2+1/2^3+...+1/2^10+1/2^11

Trừ cho nhau

1/2B=1/2 -1/2^11 ( cái giữa triệt tiêu)

B=1-1/2^10

A=1-B=1/2^10

DS: 1/2^10

Đặng Trần Quang Minh 13/10/2016 lúc 22:15

Tính nhanh:

53x21-47x2

=1113-94

=1019

Đây là toán lớp 4 bạn ạ! ĐỪng có chém lên lớp 6 nhé!

nguyen duy hoang 13/10/2016 lúc 12:33

mình nghĩ bạn nhầm + vs - rùi đó

giảng thế anh 05/10/2016 lúc 20:06

1 đến 2010 có 2010 số 

tổng các số  từ 1 đến 2010 : 

                 ( 2010 + 1 ) x 2010 : 2 = 2021055

Vì có 2010 số nên sẽ có 2010 số trong ngoặc tính x bên ngoài nữa là 2011 x  

x là : ( 2029099 - 2021055 ) : 2011 = 4

                          ĐS : 4

mình chỉ mới lớp 5 thôi đó . đi hên lắm đó

Phạm Thị Hằng 08/03/2015 lúc 09:58

(x+1)+(x+2)+(x+3)+...+(x+100)=5750

=> 100x + (1+2+3+...+100) = 5750

=> 100x + 5050                  = 5750

=> 100x                             = 5750 - 5050

=> 100x                             = 700

=> x                                  = 7

Nguyễn Việt Hoàng 12/07/2016 lúc 21:40

Ta có: ( x+1) + (x+2) + (x+3) +...+ ( x+100) = 5750

<=> ( x + x + x + ...... + x ) + (1 + 2 + 3 + ..... + 100) = 5750

<=> 100x + 5050 = 5750

=> 100x = 5750 - 5050

=> 100x = 700

=> x = 700 : 100

=> x = 7

Nguyễn Việt Hoàng 12/07/2016 lúc 09:51

Ta có: ( x+1) + (x+2) + (x+3) +...+ ( x+100) = 5750

<=> ( x + x + x + ...... + x ) + (1 + 2 + 3 + ..... + 100) = 5750

<=> 100x + 5050 = 5750

=> 100x = 5750 - 5050

=> 100x = 700

=> x = 700 : 100

=> x = 7

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: