Giúp tôi giải toán


ngonhuminh Hôm qua lúc 13:36

@ thanhtinh không được cũng phải cố cho nó được chứ:

\(a^2-b^2=90\Rightarrow a^2+b^2=90+2b^2\)

Lấy kết luận cua @thanhtinh là:  không thấy  b=>theo tính chất giao hoán=> b thấy không => b=0

Vậy \(a^2+b^2=90\)  

chỉ có thuyền mới hiểu....

Cân bằng phương trình VĂN-TOÁN 

"Nếu em là thuyền thì Anh xin là biển lớn"\(\Leftrightarrow\)"Nếu em là thuyền, Thì Anh vẫn là ...Anh"

Phan Thanh Tịnh 15/01 lúc 11:41

a2 - b2 = 90 <=> (a - b)(a + b) = 90 => a + b và a - b là 2 ước của 90.

ĐK :- \(a,b\ge1\Rightarrow a+b\ge2\)

- (a + b) - (a - b) = 2b (chẵn) => a + b và a - b cùng tính chẵn lẻ mà (a + b)(a - b) = 90 (chẵn) => a + b ; a - b cùng chẵn

Tuy nhiên,khi phân tích 90 ra thừa số nguyên tố,số mũ của thừa số 2 nhỏ hơn 2 (90 = 2.32.5) nên a + b và a - b không thể cùng chẵn

Vậy giá trị của a - b ; a + b ; a ; b và a2 + b2 đều không tìm được.

Trần Quốc Đạt 13/01 lúc 20:25

(Mình mới giải được câu a thôi, câu b thấy khó quá! Với lại nghiệm là nguyên không âm mới giải được nha bạn.)

Xét \(x=0\) thấy vô nghiệm.

Xét \(x=1\) có nghiệm \(y=0\).

Xét \(x=2\) có nghiệm \(y=1\).

Xét \(x\ge3\). Ta xét modulo 8: \(2^x=3^y+1\) mà \(3^y\) đồng dư 1 hoặc 3 (mod 8) mà thôi.

Vậy \(3^y+1\) không chia hết cho 8 còn \(2^x\) chia hết cho 8 với mọi \(x\ge3\).

Pt vô nghiệm trong trường hợp này.

Vậy ở câu a pt chỉ có các nghiệm \(\left(x;y\right)\in\left\{\left(1;0\right),\left(2;1\right)\right\}\)

Nguyễn Thu Hoài Hôm qua lúc 20:45

Trần Quốc Đạt

Mình cũng thấy vậy

Nhưng đề thầy cho ó mỗi tìm nghiệm nguyên, chắc thầy lấy từ các bài khác nhau!

Thắng Nguyễn CTV 04/01/2017 lúc 12:01

a)\(3^x-y^3=1\)

  • Nếu x<0 suy ra y không nguyên
  • Nếu x=0 => y=0
  • Nếu x=1 =>y không nguyên
  • Nếu x=2 =>y=2
  • Nếu x>2 \(pt\Rightarrow3^x=y^3+1\left(x>2\right)\Rightarrow y^3>9\)

Ta suy ra \(y^3+1⋮9\Rightarrow y^3:9\) dư -1

\(\Rightarrow y=9k+2\) hoặc \(y=9k+5\) hoặc \(y=9k+8\) (k nguyên dương) (1)

Mặt khác ta cũng có \(y^3+1⋮3\) nên \(y=3m+2\) (m nguyên dương)

Từ (1) và (2) suy ra vô nghiệm

Vậy pt có 2 nghiệm nguyên là (0;0) và (2;2)

b)Xét .... ta dc x=y=0 hoặc x=1 và y=2

c)Xét.... x=y=0 hoặc x=0 và y=-1 hoặc x=-1 và y=0 hoặc x=y=-1

dam quang tuan anh 03/01/2017 lúc 22:18

Pt <=> y^3 =3x + x^3 

Vì 3x^2 + 1 > 0 mọi x nên ta có: 

(X^3 +3x ) - (3x^2 + 1) < x^3 + 3x < x^3 + 3x + (3x^2 + 1) 

<=> (x-1)^3 < y^3 < (x + 1)^3 

=> y^3 =x^3 

Pt <=>x^3 =x^3 + 3x 

<=> x = 0 

=> y= 0 Vậy ngiệm của pt là (0,0)

alibaba nguyễn 31/12/2016 lúc 12:19

Từ phương trình ta thấy rằng x phải là số lẻ

Ta có: \(x=2k+1\)

\(\Rightarrow\left(2k+1\right)^2=2y^2-8y+3\)

\(\Leftrightarrow4k^2+4k+1=2y^2-8y+3\)

\(\Leftrightarrow2k^2+2k=y^2-4y+1\)

\(\Leftrightarrow2k\left(k+1\right)=y^2+1-4y\)

Ta nhận xét thấy VT chia hết cho 4

Vế phải không chia hết cho 4 vì số chính phương chỉ có 2 dạng là 4n và 4n+1 nên y2 + 1 - 4y không thể chia hết cho 4 được

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Trà My CTV 30/12/2016 lúc 17:07

\(3xy+x-y=1\)<=>\(3\left(3xy+x-y\right)=3\)<=>\(9xy+3x-3y=3\)

<=>\(9xy+3x-3y-1=0\)<=>\(3x\left(y+1\right)-3\left(y+1\right)=0\)

<=>\(\left(y+1\right)\left(3x-3\right)=0\)<=>\(\orbr{\begin{cases}y+1=0\\3x-3=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}y=-1\\x=1\end{cases}}\)

Với y=-1 => x=0

Với x=1 => y=0

Vậy ................

Bùi Thế Hào 30/12/2016 lúc 17:15

3xy+x-y=1 <=> 3xy+x=y+1 <=> x(3y+1)=y+1

=> x=\(\frac{y+1}{3y+1}\)<=> 3.x=\(\frac{3y+3}{3y+1}=\frac{3y+1+2}{3y+1}=1+\frac{2}{3y+1}\)

Để x nguyên thì 2 chia hết cho 3y+1 => có các TH:

+/ 3y+1=-1 => y=-2/3 => Loại

+/ 3y+1=1 => y=0; => 3x=1+2=3 => x=1

+/ 3y+1=-2 => y=-1 ;  x=0

+/ 3y+1=2 => y=1/3 (Loại)

ĐS: \(\hept{\begin{cases}x=0;y=-1\\x=1;y=0\end{cases}}\)

ngonhuminh 08/12/2016 lúc 17:45

(x+9)^2-x^2=(x+y)^2

<=>9(2x+9)=(x+y)^2

2x+9=k^2=> x+y=+-3k

(k-3)(k+3)=2x   \(\Leftrightarrow\left(1\right)\) \(\hept{\begin{cases}k-3=2=>k=5\\k+3=x=>x=8\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\left(2\right)\hept{\begin{cases}k-3=x=>x=-4\\k+3=2=>k=-1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\left(3\right)\hept{\begin{cases}k-3=1=>k=4\\k+3=2x=>x=\left(Loai\right)\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\left(4\right)\hept{\begin{cases}k-3=2x\left(loia\right)\\k+3=1=>k=-2\end{cases}}\)

* k={5,-1}

\(x=8\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=-3.5+8=7\\y=3.5+8=22\end{cases}}\)\(x=-4\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=-1.3-4=-7\\y=1.3-4=-1\end{cases}}\)

64+15^2=17^2=289

alibaba nguyễn 05/12/2016 lúc 21:24

\(x^2+y^2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}-4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-2+\frac{1}{x^2}\right)+\left(y^2-2+\frac{1}{y^2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+\left(y-\frac{1}{y}\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{x}\\y=\frac{1}{y}\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2=1\\y^2=1\end{cases}}\)

Làm tiếp nhé 

alibaba nguyễn 27/11/2016 lúc 04:44

Với có ít nhất x,y = 1 thì VT > VP

Với x > 1, y > 1 thì

\(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{xy}+\frac{1}{y^2}\le\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}< 1\)

Hay VT < 1

Vậy PT không có nghiệm nguyên dương

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: