Giúp tôi giải toán


Trần Văn Mạnh 15/01 lúc 19:32

Ta có 10 chia 9 dư 1=>10x10x10x10x10 chia 9 dư 1

71 chia 9 dư 8

=>10x10x10x10x10+71chia hết cho 9 (vì tổng dư là 8+1 chia hết cho 9)

Tk mình nha mình tk cho

Thái Khánh Linh Hôm qua lúc 22:35

chia hết đấy bạn ơi vì :

10x10x10x10x10 có tổng chữ số =1

nên tổng chữ số của 6 số là :1+7+1=9 ; 9 chia hết cho 9

suy ra 10x10x10x10x10+71 chia hết cho 9

nguyen_thi_thuy_linh123 15/01 lúc 19:33

tổng A ko chia hết cho 9 vì trong tổng ko có số hạng nào chia hết cho 9

mk nhé! ^-^

Cao Xuan Linh Hôm qua lúc 20:07

Thao bài ra ta có : \(3^{6n}-2^{6n}⋮35\)

<=>\(\left(3-2\right)^{6n}⋮35=1^{6n}⋮35\) 

Mà 1 với bất kì mũ nào cũng bằng 1 nên \(1^{6n}⋮35\)<=> \(3^{6n}-2^{6n}⋮35\)=>Đpcm

Vậy bài toán đã được chứng minh

Phạm Hữu Đang 15/01 lúc 16:15

36n - 26n \(⋮\) 35 ( n \(\in\) N )

=> 36n - 26n = 16n

→ 16n => 1 . n

=> TH n là các số chia hết cho 35

\(\Rightarrow3^{6n}-2^{6n}⋮35\)

Đinh Quang Minh 15/01 lúc 15:53

k có dâu hiệu chia hết cho 35 , bạn ns mình dâu hiệu mình làm cho

Nguyen An 14/01 lúc 21:04


Ta có: abc = 100.a + 10.b +c = n^2 - 1 (1)
cba = 100.c + 10.b + a = n^2- 4n + 4 (2) 
Lấy (1) trừ (2) ta được:
99.(a – c) = 4n – 5
Suy ra 4n - 5 chia hết 99 
Vì 100   abc  999 nên:
100 ≤ n^2 -1  999 => 101  n^2  1000 => 11  31 => 39  4n - 5  119
Vì 4n - 5 chia hết 99 nên 4n - 5 = 99 =>  n = 26  =>  abc = 675

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 14/01 lúc 20:48

Help Me !

Làm ơn !

Bài 1 . 65 Chuyên đề 4

Các bài toán chọn lọc toán 6 !

Đúng mk tặng 3

Nguyen An 14/01 lúc 21:02

≤  abc ≤ 999 nên:
100 ≤ n^2 -1 ≤ 999 => 101 ≤ n^2 ≤ 1000 => 11 ≤ 31 => 39 ≤ 4n - 5 ≤ 119
Vì 4n - 5 chia hết 99 nên 4n - 5 = 99 =>  n = 26  =>  abc = 675

Hà Minh Châu 11/01/2017 lúc 13:15

vì3n-4 chia hết cho 3n-4 nên

                           6n-8 chia hết cho 3n-4

suy ra(6n-12)-(6n-8) chia hết cho 3n-4

suy ra 4 chia hết cho 3n-4

hay 3n-4 thuộc ước của 4

hay 3n-4thuoc{1;4;2}

nếu n là số tự nhiên thì 3n-4 chỉ có thể đạt giá trị là 2 nên n =2

vậy n=2
 

Kaitou Kid 1412 08/01/2017 lúc 21:10

Ta có abcdef=1000.abc+def=2000def+def=201def

vì 2001 chia hết cho 23,29=>,.....

SKT_NTT 08/01/2017 lúc 21:05

ta có : abcdef = 1000abc + def 

Mà abc = 2 . def 

=> 1000abc + def = def . 2 . 1000 + def = def . 2000 + def = 2001def 

Mà 2001 chia hết cho 23 và 29

=> 2001def cũng chia hết cho 23 và 29

vậy abcdef chia hết cho 23 và 29

Đỗ Thị Mai Hoa 08/01/2017 lúc 16:04

204

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Nguyen Bao Anh 08/01/2017 lúc 16:02

1, 59x 23 = 1357

2, 96 : 3 = 32

3, 37 x 28 = 1036

4, x : 17 = 12

    x = 12 * 17

    x = 204

do thanh danh 08/01/2017 lúc 16:06
  1. 1357
  2. 32
  3. 1036
  4. x;17=12
  5. x=12x17
  6. x=204
Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 08/01/2017 lúc 14:14

Giải:

Gọi số cần tìm là a.

a chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4 nên a + 1 chia hết cho 2, 3, 4, 5.

Số chia hết cho 4 sẽ chia hết cho 2 nên số chia hết cho đồng thời 2, 3, 4, 5 là 3 x 4 x 5 = 60.

Vậy a + 1 = 60

Suy ra a = 60 - 1 = 59.

Đáp số: 59.

Nguyễn Quang Tùng 08/01/2017 lúc 14:14

bây giờ ta sẽ tìm bội cung nhỏ nhất chia hết cho cả 2,3,4,5 

số đó là 60 

vậy các số cần tìm là .........

đến đây mk chỉ gợi ý vậy thôi nhé 

tìm bn tự tìm nha

PIKA 08/01/2017 lúc 14:12

Số cần tìm là : 59

Nicky Grimmie 08/01/2017 lúc 13:55

số 2000 k mình nha mình nhanh nhất đó ^_^

Công chúa vũ trụ 08/01/2017 lúc 14:29

2000 nha bạn tk mình nha

Vu Thuy Trang 08/01/2017 lúc 14:10

2000 chia het cho2 va 5

Lê Mai Anh 07/01/2017 lúc 21:03

Ta có:

abcdef  = 10000ab + 100cd + ef

abcdef  = 9999ab + 99cd + ab + cd + ef

Vì 9999ab và 99cd chia hết cho 11 \(\Rightarrow\)Nếu ab + cd + ef  \(⋮\)11 thì abcdef  \(⋮\)11 .

nguyentruongan 07/01/2017 lúc 20:49

\(\text{Câu 1: CMR: Nếu \overline{ab}+\overline{cd}+\overline{eg} chia hết cho 11}\)

lê hồng anh 07/01/2017 lúc 18:53

số chia hết cho 1 là tất cả các số

số chia hết cho 2 là các số chẵn

số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3

số chia hết cho 5 là số có tận cùng là 5 hoặc 0

số chia hết cho 9 là số có tổng các chữ số chia hết cho 9 ( các số chia hết cho 9 đều chia hết cho 3 )

các số chia hết cho 10 là các số có tận cùng là 0

Phan Bảo Huân 07/01/2017 lúc 19:13

2:Tận cùng là 0,2,4,6,8

3:Tổng các chữ số chia hết cho 3

4:Hai chữ số tận cùng chia hết cho 4

5:Tận cùng là 0,5

6:Số đó chia hết cho 2 và 3

7:Trước hết phân chia các hệ số cho các chữ số cần xét tính từ hàng đơn vị lần lượt là:1,3,2,(-1),(-3),(-2).Sau đó nhân các hệ số với các số vừa thay phiên tương ứng.Sau đó cộng tất cả lại, nếu nó chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7.

8:3 chữ số tận cùng chia hết cho 8

9:Tổng các chữ số chia hết cho 9

10:Tận cùng là 0

11:Tổng các chữ số chẵn trừ tổng các chữ số lẻ hoặc tổng các chữ số lẻ trừ tổng các chữ số chẵn, nếu như các hiệu trên chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11.

12:Hai chữ số tận cùng chia hết cho 4 và có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Cậu bé ngu ngơ 07/01/2017 lúc 19:00

cac dau hieu chia het cho la 2,3,5 ,9

o0o đồ khùng o0o 07/01/2017 lúc 15:28

abc + def chia hết cho 37 ( theo đề bài ) => 1000 ( abc + def ) cũng chia hết 37

ta có : 1000 abc + 1000def <=> 1000abc + def + 999def

hay : abcdef + 999def ( chia hết cho 37 )

mà 999def chia hết cho 37 => abcdef cũng chia hết cho 37 => dpcm 

Nguyễn Thị Thu Phương 07/01/2017 lúc 15:31

ta có abcdef = abcx100+def =999xabc+abc + def= 37.27.abc+(abc+def)

Do 37.27.abc chia hết cho 37 nên nếu abc+def chia hết cho 37 thì abcdef chia hết cho 37( đpcm)

Lucy Ngọc 06/01/2017 lúc 21:32

=>x chia hết cho 2

=> x = {0;2;4;6;8}

mà 1 + 2+ 3+4 + 5 +x chia hết cho 9

= > 15 +x chia hết cho 9

phần còn lại bn tự lm típ nha

Tuấn Anh Uông 09/01/2017 lúc 16:24

hứa rồi nha

ta có abcdef = abc.1000+def

mà abc = def.2

nên ta thay vào abcdef= def*2*1000+def= def*2000+def mà 2001 chia hết cho 21 nên abcdef chia hết cho 23,29

đây là cách làm của mình 

Lãnh Hạ Thiên Băng 06/01/2017 lúc 16:35

VD:10^n+18n-1 với n =1

=10^1+18.1-1

=10+18-1

=28-1

27 chia hết cho 27

10^n+18n -1 chia hết cho 27

vậy 10^n+18n-1 chia 27 dư 26 

Nguyễn Thị Thắm 06/01/2017 lúc 16:41

VD:10^n+18^n-1 với n=1

=10^1+18.1-1

=10+18-1

=28-1

= 27 chia hết cho 27

10^n+18^n-1 chia hết cho 27

vậy 10^n+18^n chia hết cho 27 dư 26

SKTS_BFON 05/01/2017 lúc 17:09

ta có: 4a+5b+7c \(⋮\)11

=>16a+20b+28c\(⋮\)11

=>5a+11a+9b+11b+22c+6c\(⋮\)11

=>5a+9b+6c\(⋮\)11 (vì 11a\(⋮\)11 ; 11b\(⋮\)11 và 22c\(⋮\)11)

vậy: nếu 4a+5b+7c \(⋮\)11 thì 5a+9b+6c cũng \(⋮\)11 (  đpcm)

chúc năm mới mọn người học giỏi. k nha.  

Tran khanh linh 06/01/2017 lúc 20:38

cảm ơn công chúa nụ cười đã hỏi câu hỏi này.Mình cũng đang tìm câu hỏi này đây.Cảm ơn SKTS_BFON đã trả lời.CẢM ƠN HAI BẠN NHIỀU

Nguyễn Nguyên Đạt 05/01/2017 lúc 21:02

Xin chào

Bài này khó quá mình chả làm được

At the speed of light 05/01/2017 lúc 10:17

o0o đồ khùng o0o làm chả hiểu đâu

Cách của mình rõ hơn nhiều

Tách ra số abcdeg còn hơn

At the speed of light 05/01/2017 lúc 10:14

abcdeg = ab . 10000 + cd . 100 + eg

ab . 9999 + 1 . ab + cd . 99 + cd + eg 

ab . 11 . 909 + cd . 11 . 9 + ( ab + cd + eg )

= 11 . ( ab + 909 + cd . 9 ) + ( ab + cd + eg )

Vì 11 . ( ab . 909 + cd . 9 ) chia hết cho 11

            ab + cd + eg chia hết cho 11

Nên abcdeg chia hết cho 11

Vậy nếu ab + cd + eg chia hết cho 11 thì abcdeg cũng chia hết cho 11

o0o đồ khùng o0o 05/01/2017 lúc 10:08

dấu hiệu chia hết cho 11: một số chia hết cho 11 khi và chỉ khi :tổng các chữ số hàng chẵn-tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11

theo giả thiết:/ab+/cd+/eg = 10a + b + 10c + d + 10e + g = 11(a+c+e) + (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra: (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra : /abcdeg chia hết cho 11

dam quang tuan anh 04/01/2017 lúc 22:12

Điều kiện để 1 số chia hết cho 2 đó là số đó là một số chẵn. (1) 
Điều kiện để 1 số chia hết cho 5 đó là số đó kết thúc bằng 0 và 5. (2). 
Điều kiện để 1 số chia hết cho 9 đó là tổng các chữ số của số đó cũng chia hết cho 9 (3). 
Dựa vào (1) và (2) ta có b=0 (4). 
Dựa vào (3) và (4) ta có a=4. 
Do đó số cần tìm đó là 1440.

Nguyên Thảo 04/01/2017 lúc 22:20

Gọi 1a4b là số x.

Để x chia hết cho 2 và 5 thì b = 0.

Khi đó ta có x= 1a40.

Để 1a40 chia hết cho 9 thì (1 + a + 4 + 0) chia hết cho 9 hay 5 + a chia hết cho 9.

=> a = 4

Vậy số a = 1440

Nguyễn thị khánh hòa 04/01/2017 lúc 22:14

Để 1a4b chia hết cho 2 và 5 thì b = 0.

Thay b vào ta có: 1a40

Để 1a4b chia hết cho 9 thì 1+a+4+0 hay 5+a phải chia hết cho 9.

=> a=4

=> 1a4b = 1440

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: