Giúp tôi giải toán


Trà My CTV 3 giờ trước (22:18)

\(2n^2+n-7\) chia hết cho n-2

<=> \(2n^2-4n+5n-10+3\) chia hết cho n-2

<=>\(2n\left(n-2\right)+5\left(n-2\right)+3\) chia hết cho n-2

<=>\(\left(n-2\right)\left(2n+5\right)+3\) chia hết cho n-2

Mà \(\left(n-2\right)\left(2n+5\right)\) chia hết cho n-2 <=> 3 chia hết cho n-2

<=>\(n-2\inƯ\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

<=>\(n\in\left\{-1;1;3;5\right\}\)

Vậy ..............

Trịnh Thành Công 3 giờ trước (22:07)

 a)9 (3x - 2) = x ( 2- 3x)

   9 (3x - 2) - x ( 2- 3x) = 0

    9 (3x - 2) + x ( 3x-2 ) = 0

     ( 9 + x )( 3x - 2 ) = 0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}9+x=0\\3x-2=0\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-9\\x=\frac{2}{3}\end{cases}}\)

b)x3 - 0,25x = 0 

   x(x2-0,25)=0

Suy ra x=0

Nguyễn Quang Tùng 3 giờ trước (22:07)

9( 3x-2)= x(2-3x)

<=> 9(3x-2)= - x(3x-2)

<=> \(\frac{-x}{9}\)\(\frac{3x-2}{3x-2}\)

<=> \(\frac{-x}{9}\)= 1

<=> -x=9

<=> x=-9

b, x^3-0,25x =0

<=> x(x^2-0,25)= 0

<=> x=0 <=> x=0 <=> x=0

hoặc x^2- 0,25 =0 <=> x^2=0,25 <=> x= 0,5

                                                 hoặc x= -0,5

Diệu Vy 3 giờ trước (22:27)

\(\left[\frac{x.\left(x+3\right)}{\left(x+3\right).\left(x^2+9\right)}+\frac{3}{x+9}\right]:\left[\frac{1}{x-3}-\frac{6x}{\left(x-3\right)\left(x^2+9\right)}\right]\) ]

 \(=\frac{x+3}{x^2-9}.\frac{\left(x-3\right).\left(x^2+9\right)}{x^2+9-6x}\)

\(\frac{\left(x-3\right).\left(x+3\right)}{\left(x-3\right)^2}\)

\(\frac{x+3}{x-3}\)

k mik nhé. Plssss~

Nguyễn Quang Tùng 3 giờ trước (21:56)

(x+2)^2-(x-2)(x+2)=0

=> (x+2)(x+2-x+2)=0

=> (x+2).4=0

=> x+2=0

=> x=-2

mấy câu còn lại tự làm nha

Trịnh Thành Công 3 giờ trước (22:01)

 d)9(3x - 2) = x ( 2- 3x)

    9(3x - 2) - x ( 2- 3x) = 0

    9(3x - 2) + x ( 3x-2 ) = 0

    (3x-2)(9+x)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-2=0\\9+x=0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{2}{3}\\x=-9\end{cases}}\)

e)x3 - 0,25x = 0 

  x.(x2-0,25)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2-0,25=0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\\end{cases}}\)

Trịnh Thành Công 3 giờ trước (21:57)

a) (x+2)^2-(x-2)(x+2)=0 

 (x+2).[x+2-x+2]=0

(x+2).4=0

 x+2=0

x=-2

 b)(2x - 1)^2 - (2x + 5) (2x - 5 ) = 18

   4x2-4x+1-4x2+25=18

   26-4x=18

   4x=8

    x=2

 c)( 2x - 1)^2 - 25 = 0

    ( 2x - 1)^2 - 52 = 0

     (2x-1-5)(2x-1+5)=0

    (2x-6)(2x+4)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-6=0\\2x+4=0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-2\end{cases}}\)

Hoàng Phúc CTV 3 giờ trước (22:25)

sai rồi kìa Trà My

Trà My CTV 3 giờ trước (22:21)

\(M=\frac{1}{x^2-2xy+3}=\frac{1}{x^2-2xy+1+2}=\frac{1}{\left(x-1\right)^2+2}\)

Vì \(\left(x-1\right)^2\ge0\Rightarrow\left(x-1\right)^2+2\ge2\Rightarrow M=\frac{1}{\left(x-1\right)^2+2}\le\frac{1}{2}\)

M đạt giá trị lớn nhất <=> \(M=\frac{1}{2}\) <=> (x-1)2=0 <=> x-1=0 <=> x=1

Vậy \(M_{max}=\frac{1}{2}\) khi x=1

Trịnh Thành Công 3 giờ trước (21:49)

Ta có:(x4+y4)=(x2+y2)2-2.x2.y2

                    =(x2+y2)2-2.xy.xy

                     =152-2.6.6

                     =225-72

                     =153

Nguyễn Phương Diễm 3 giờ trước (22:03)

Thanks !

doantrancaotri 3 giờ trước (21:54)

x^2+ y^2 = 15 => x^4 + 2x^2.y^2 + y^4 = 225 

        <=>             x^4 + 2.6^2 + y^4      = 225 

        <=>               x^4 +  y^4               = 153

Nguyên Giản 2 giờ trước (22:39)

​1/(x^2-2xy+3) = 1/(x^2 - 2xy + 1+2) = 1/(x-1)^2+2 => 1/(x-1)^2+2 > hoặc = 1/2 

Để 1/(x-1)^2+2 = 1/2 thì (x-1)^2 = 0 

                                  =>x=1

Vậy GTLN của m=1/2 khi x=1

Nguyên Giản 2 giờ trước (23:21)

Giải:

a) Ta có AM=MB và EM=MD ( đối xứng ) =>AEBD là hình bình hành

mà góc D = 90 (độ) => AEBD là hình chữ nhật

b) từ câu a =>AE//DC ; mà DC=DB (AD là đường cao của tam giác cân ABC =>là AD cũng đường trung tuyến) 

=>ACDE là hình bình hành

c) để tứ giác AEBD là hình vuông thì:

như câu a thì AEBD là hình chữ nhật =>điều hiện là:AD=BD mà AD=BD =>tam giác ABC phải là tam giác vuông cân

d) S tam giác ABC= AD.BD/2 = AD.BD    1

   S hình chữ nhật ABDE= AD.BD             2

​Từ 1 và 2 =>S tam giác ABC = S hình chữ nhật ABDE (đpcm)


A E B D C M

Huỳnh BảoDuy 4 giờ trước (21:26)

a^3+b^3+c^3=( a+b+c )(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac) +3abc 

suy ra kq laf 33

nguyễn vi khương 4 giờ trước (21:15)

tính a3=03;03=03;c3=03

Park Soyeon 4 giờ trước (21:09)

Tính mà pạn !!!!

Hoàng Phúc CTV 3 giờ trước (22:27)

f(x)=|x-2|+|x-3|+|x-6| >= |2-x+x-6|=|-4|=4 (bđt |a|+|b| >= |a+b|)

dấu "=" xảy ra <=> (2-x)(x-6) >= 0 <=>2 <=x <= 6

Trịnh Thành Công 4 giờ trước (21:22)

Vì \(\left|x-2\right|\ge0\)

     \(\left|x-3\right|\ge0\)

     \(\left|x-6\right|\ge0\)

             Do đó:\(\left|x-2\right|+\left|x-3\right|+\left|x-6\right|\ge0\)

Dấu = xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}x-2=0\\x-3=0\\x-6=0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\x=3\\x=6\end{cases}}\)

                               Vậy Min F(x)=0 khi x=2;3;6

dam quang tuan anh 4 giờ trước (20:36)

1.Dễ dàng chứng minh được: EHQ = EFM (cgc).

Suy ra dễ dàng tam giác EMQ vuông cân.

PEF = PQN (đồng vị) mà FEM = QEH.

Suy ra: PEN = PEF + FEM = EQH + QEH = 900.

Vậy tam giác PEN vuông (1).

2 . 

Thấy: NEQ = PEM (gcg) nên suy ra EN = EP (2).

Từ (1) và (2) suy ra:Tam giác PEN vuông cân.

2.Có: EIPN và  EKQM.

Vậy tứ giác EKRI có góc I và góc K vuông (4).

Lại có:

PQR = RPQ = 450 suy ra: PRQ = 900 (3).

Từ (3) và (4) suy ra tứ giác ẺIK là hình chữ nhật.

3.Dễ thấy QEKH và EFMK là các tứ giác nội tiếp.

Ta có:

EKH = 1800 - EQH (5).

Và: EKF = EMF =  EQH (6).

Từ (5) và (6) suy ra: EKH + EKF = 1800. Suy ra H,K,F thẳng hàng.

Lại có:

Tứ giác FEPI nội tiếp nên EFI = 1800-EPI = 1800-450 = 1350­­.

Suy ra: EFK +EFI = 450 + 1350 =1800.

Suy ra K,F,I thẳng hàng.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: