Giúp tôi giải toán


SKTS_BFON 26 phút trước (12:35)

6x6=36.

kkk bạn nha.

hulk 2 phút trước (13:00)

6x6=36

Cô gái bí ẩn 26 phút trước (12:35)

6 x 6 = 36

Lê Cao Mai Anh 27 phút trước (12:34)

5 x 9 = 45

k mình bạn nhé!

Nguyễn Hữu Thành 26 phút trước (12:35)

= 45 nhé bạn

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Cô gái bí ẩn 26 phút trước (12:35)

Sorry 9 x 5 = 45

Trần Việt Anh 34 phút trước (12:27)

đầu tiên bạn đếm số lớp có tất cả bao nhiêu lớp( có 5 lớp)

sau đó bạn lấy tổng số hs khối lớp 3 la 169 chia cho số lớp

thì ta có phép tính 169 :5 = 33( dư 4)

từ đấy suy ra mỗi lớp có 33 bạn nhưng đề cho mỗi lớp nhiều hơn 32 bạn, lớp 3A ít hơn. Mà phép chia ta lại dư 4

Nên ta lấy số dư là 4 cộng thêm vào số hs mỗi lớp còn lại ( trừ lớp 3A)

Vậy từ trên ta có mỗi lớp là 34 hsinh lớp 3A có 33 ban

nguyen thi lan huong 57 phút trước (12:04)

x + 1000 - 200 = 2000

x + 1000 = 2000 + 200

x + 1000 = 2200

x = 2200 - 1000

x = 1200 

70 - 5 . ( x - 3 ) = 45

5 . ( x - 3 ) = 70 - 45

5 . ( x - 3 ) = 25

x - 3 = 25 : 5

x - 3 = 5

x = 5 + 3

x = 8 

sakura 1 giờ trước (12:00)

x + 1000 - 200 = 2000

x + 1000 = 2000 + 200

x + 1000 = 2200

          x = 2200 - 1000

          x = 1200

70 - 5.(x - 3) = 45

       5.(x - 3) = 70 - 45

       5.(x - 3) = 25

           x - 3 = 25 : 5 

           x - 3 = 5

                x = 5 + 3

                x = 8

Cô gái bí ẩn 54 phút trước (12:07)

x = 1200

x = 8

Nguyễn Hữu Thành 1 giờ trước (11:58)

xin lỗi bạn , em mình ngịch

Vũ Ngọc Nguyên Thảo 55 phút trước (12:06)

Tổng thu nhập của gia đình Bình lúc đầu là:

  250 000 x 3 = 750 000 (đồng)

Sau khi gia đình bạn Bình có thêm ba người nữa thì gia đình Bình có số người là:

  3 + 3 = 6 (người)

Sau khi gia đình bạn Bình có thêm ba người nữa thì bình quân mỗi người thu nhập được số tiền là:

750 000 : 6 = 125 000 (đồng)

   Đáp số: 125 000 đồng

Câu lời giải thứ 2 hơi rườm rà 1 chút nưng mk nghĩ là đúng.

Kết quả của các phép tính thì mk ko chắc lắm nha.

Nếu bạn kiểm tra lại mà thấy đúng thì nhớ tk mk nha. PLEASE. >_<

Nguyễn Hữu Thành 1 giờ trước (11:53)

em xinh quá ,chịch nhau không

SKTS_BFON 1 giờ trước (11:53)

9x1000=9 000.

k bạn nhé.

Quân 58 phút trước (12:03)

9 * 1000 = 9000

Nguyễn Hữu Thành 1 giờ trước (11:56)

9*1000=chịch nhau

Linh Chi Aquarius Virgo HotGirl Sakura 1 giờ trước (11:07)

\(x+20=50+30\)

\(x+20=80\)

\(x=80-20\)

\(x=60\)

phamthiminhtrang 1 giờ trước (11:05)

x + 20 = 50 + 30

x + 20 = 80

x         = 80 - 20

x         = 60

Tiến Dũng 1 giờ trước (11:21)

x+20=50+30

x+20=80

     x =80-20

     x =60.

Seira Nguyễn 2 giờ trước (11:01)

1000 x 10 + 50

= 10 000 + 50

= 10 050

nguyenthingochuyen 1 giờ trước (11:05)

1000 x 10 + 50

= 10000 + 50

= 10050

Nguyễn Tuấn Thanh 1 giờ trước (11:03)

D/S bang 10050

Seira Nguyễn 2 giờ trước (10:53)

900 + 100 + 500

= 1000 + 500

= 1500

Nguyenx Văn Tâm 2 giờ trước (10:54)

900 + 100 + 500 =

1000 + 500 =

1500

k mik nha

k mik mik k lai

thanks

Linh Chi Aquarius Virgo HotGirl Sakura 2 giờ trước (10:54)

900+100+500

=1000+500

x=1500

sakura 2 giờ trước (10:44)

x + 60 = 100 + 100

x + 60 = 200

       x = 200 - 60

       x = 140

k cho mik nha

phamthiminhtrang 2 giờ trước (10:44)

x + 60 = 100 + 100

x + 60 = 200

x        = 200 - 60

x        = 140

phamvanduc 2 giờ trước (10:45)

x+60=200

   x=200-60

   x=140

k cho mik nha bạn

le ngoc mai 2 giờ trước (10:47)

x - 700 = 450 + 450

x - 700 = 900

x = 900 + 700

x = 260

nguyenthingochuyen 2 giờ trước (10:26)

x - 700 = 450 + 450

x - 700 = 900

x = 900 + 700

x = 1600

Takao love Hanabi 2 giờ trước (10:28)

x-700=450+450

x-700=900

x=900+700

x=1600

sakura 2 giờ trước (10:25)

x + 200 = 500 - 200

x + 200 = 300

         x = 300 - 200 

         x = 100

k mik mik k lại. 

Takao love Hanabi 2 giờ trước (10:26)

x+200=500-200

x+200=300

x=300-200

x=100

k mk nhe 

mk  lại

DannySiv 2 giờ trước (10:25)

x + 200 = 500 - 200

x + 200 = 300

x          =  300 - 200

x          =      100

ai tk mk mk tk lại nha ^_^

nguyenthingochuyen 2 giờ trước (10:23)

x + 100 = 500 + 500

x + 100 = 1000

x = 1000 - 100

x = 900

Seira Nguyễn 2 giờ trước (10:39)

x + 100 = 500 + 500

x + 100 = 1000

x           = 1000 - 100

x             = 900

Vậy x = 900

phamthiminhtrang 2 giờ trước (10:21)

x + 200 = 500 + 200

x + 200 = 700

x          = 700 - 200

x          = 500

Takao love Hanabi 2 giờ trước (10:27)

x+200=500+200

x+200=700

x=700-200

x=500

Kaneki 2 giờ trước (10:34)

x + 200 = 500 + 200

x + 200 = 700

x = 700 - 200

x = 500 

phamthiminhtrang 2 giờ trước (10:17)

x + 100 = 500 + 200

x + 100 = 700

x          = 700 - 100

x          = 600

Kaneki 2 giờ trước (10:22)

x + 100 = 500 + 200

x + 100 = 700

x = 700 - 100

x = 600

Phan Bảo Huân 2 giờ trước (10:37)

Bởi vì mình không thấy bạn nén mik ko thể bạn được, x=600!

Kaneki 2 giờ trước (10:23)

x + 900 = 100 + 1500

x + 900 = 1600

x = 1600 - 900

x = 700

Thân Thùy Dương 2 giờ trước (10:09)

X+900=100+1500

X+900=1600

X=1600-900

X=700

Vậy X=700

Aino Megumi ll Cure Lovely 2 giờ trước (10:09)

x + 900 = 100 + 1500

x + 900 = 1600

          x = 1600 - 900

          x = 700

tk nha

DannySiv 2 giờ trước (10:04)

x + 600 = 300 + 700

x + 600 = 1000

x          = 1000 - 600 

x          =   400

phamthiminhtrang 2 giờ trước (10:05)

x + 600 = 300 + 700

x + 600 = 1000

x          = 1000 - 600

x          = 400

Kaneki 2 giờ trước (10:24)

x + 600 = 300 + 700

x + 600 = 1000

x = 1000 - 600

x = 400

Nguyễn Hữu Thành 2 giờ trước (10:05)

mình k bạn rồi , k mình đi

Aino Megumi ll Cure Lovely 2 giờ trước (10:05)

x + 80 = 70 + 90

x + 80 = 160

       x  = 160 - 80

       x  = 80

tk mk mk tk lại

Phạm Thị Thu Hiền 2 giờ trước (10:14)

x+80=70+90

x+80=160

x     =160-80

x     =80

I was the prettiest girl 3 giờ trước (09:55)

x - 100 = 300 + 100

x - 100 = 400 

       x= 400+100

       x=500 

mk tk cho bn rồi nên bn tk mk đi

DannySiv 3 giờ trước (09:53)

x  - 100 = 300 + 100

x - 100 = 400

x         = 400 + 100 

x         =  500

ai tk mk mk tk lại nha ^_^

Phạm Thị Thu Hiền 2 giờ trước (10:16)

x-100=300+100

x-100=400

x      =400+100

x      =500

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: