Giúp tôi giải toán


le anh tu 01/12/2016 lúc 18:35

Giải: Gọi x (m/s)là vận tốc của đoàn tàu khi vào sân ga (x>0)
Gọi y (m) là chiều dài của đoàn tàu (y>0)
Tàu chạy ngang văn phòng ga mất 7 giây nghĩa là với vận tốc x (m/s) tàu chạy quãng đường y(m) mất 7 giây.Ta có phương trình : y=7x (1)
Khi đầu máy bắt đầu vào sân ga dài 378m cho đến khi toa cuối cùng rời khỏi sân ga mất 25 giây nghĩa là với vận tốc x (m/s) tàu chạy quãng đường y+378(m) mất 25giây .Ta có phương trình : y+378=25x (2)
Ta được hệ phương trình : 
Giải ra ta có : x=21 ; y= 147 (thoả ĐKBT)
Vậy vận tốc của đoàn tàu là 21m/s
Chiều dài của đoàn tàu là : 147m

Freya 26/11/2016 lúc 15:37

Gọi thời gian dự định là x thì thời gian chạy với vận tốc 54km/h là (x - 1) 
thời gian chạy với vận tốc 63km/h là (x - 2) . Do trên cùng một quãng đường 
thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên 63(x-2) = 54((x-1) 
( tích hai giá trị tương ứng bằng hằng số) 
=> 9x = 72 => x = 8 
quãng đường AB dài là: 63(8 - 2) = 378(km) 
Đáp số = 378km và 8 giờ 

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

Trần Gia Đạo 26/11/2016 lúc 14:49

1 giờ 24 phút = 1,4 giờ

Tỷ số vận tốc xe đạp giữ 2 lần đi :

20 : 15 = 4/3

Vận tốc và thời gian trên cùng một quãng đường là 2 đại lượng tỷ lệ nghịch.

Nên thời gian xe đạp đi với vận tốc 20 km/giờ hết quãng đường AB bằng 3/4 thời gian xe đạp đi với vận tốc 15 km / giờ

Thời gian xe đạp đi với vận tốc 20 km/giờ hết quãng đường AB :

1,4 giờ : (4 - 3) x 3 = 4,2 giờ

Quãng đường AB :

20 x 4,2 = 84 km

who I am 25/11/2016 lúc 20:02

cho de la chuoi do

nh k nha

Dora Doraemi 25/11/2016 lúc 18:06

chó đẻ là chuối đỏ

Phù thủy bóng đêm 25/11/2016 lúc 20:05

tk mình nha bui kim chi nghia

Long Vo 22/11/2016 lúc 19:11

Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian dự định với vận tốc 40km/h.Sau khi đi được nửa quãng đường AB thì ô tô tăng vận tốc lên 50km/htrên quãng đường còn lại.Do đó ô tô đến B sớm hơn dự định 18 phút.Tính quãng đường AB

alibaba nguyễn 19/11/2016 lúc 13:34

\(A=8\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\left(3^{32}+1\right)+11\)

\(=\left(3^2-1\right)\left(3^2+1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\left(3^{32}+1\right)+11\)

\(=\left(3^4-1\right)\left(3^4+1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\left(3^{32}+1\right)+11\)

\(=\left(3^8-1\right)\left(3^8+1\right)\left(3^{16}+1\right)\left(3^{32}+1\right)+11\)

\(=\left(3^{16}-1\right)\left(3^{16}+1\right)\left(3^{32}+1\right)+11\)

\(=\left(3^{32}-1\right)\left(3^{32}+1\right)+11\)

\(=\left(3^{64}-1\right)+11=3^{64}+10\)

soyeon_Tiểu bàng giải CTV 19/11/2016 lúc 13:35

A = 8.(32 + 1)(34 + 1)(38 + 1)(316 + 1)(332 + 1) + 1

A = (32 - 1)(32 + 1)(34 + 1)(38 + 1)(316 + 1)(332 + 1) + 1

A = (34 - 1)(34 + 1)(38 + 1)(316 + 1)(332 + 1) + 1

A = (38 - 1)(38 + 1)(316 + 1)(332 + 1) + 1

A = (316 - 1)(316 + 1)(332 + 1) + 1

A = (332 - 1)(332 + 1) + 1

A = 364 - 1 + 1

A = 364

ngonhuminh 19/11/2016 lúc 09:53

a=7*32+b

a=224+b

b=0,1,2..31

a=224,225,...254,255

phamviettien 19/11/2016 lúc 09:59

x:7=32(du 6)

x=32.7+6

x=230

phamviettien 19/11/2016 lúc 09:53

x:7=32 

vay 32.7=224

nguyen gia huy 16/11/2016 lúc 10:52

Giải:
Đi 1km lên dốc mất: 60 : 40 = 1,5 (phút)
Đi 1 km xuống dốc mất: 60 : 60 = 1 (phút)
Thời gian đi từ B về A hơn thời gian đi từ A đến B là: 2 giờ 10 phút - 2 giờ = 10 (phút)
Vì thời gian khi đi và khi về ở đường bằng như nhau nên thời gian đi 1 km lên dốc hơn thời gian đi 1 km xuống dốc là: 1,5 -1 = 0,5 (phút)
Vậy quãng đường dốc là: 10 : 0,5 = 20 (km)
Thời gian ô tô lên dốc là: 20 : 40 = 0,5 (giờ) = 30 (phút)
Thời gian ô tô xuống dốc là: 20 : 60 = 1/3 (giờ) = 20 (phút)
Thời gian ô tô đi đường dốc cả đi lẫn về là: 30 + 20 = 50 (phút)
Thời gian ô tô đi từ A đến B và từ B về A là: 2 giờ + 2 giờ 10 phút = 4 giờ 10 phút = 250 (phút)
Thời gian ô tô cả đi lẫn về trên đường bằng là: 250 - 50 = 200 (phút) = 10/3 (giờ)
Quãng đường bằng là: 48 x 10/3 : 2 = 80 (km)
Quãng đường từ thành phố A đến thành phố B là: 20 + 80 = 100 (km)
Đáp số: 100 km

ngonhuminh 18/11/2016 lúc 06:30

@gia huy giải​ sai. Lập luận thiếu logic. Không phải đoạn đường dốc dài 20km. Mà là theo hướng A-->B đoạn xuống dốc daìhơn đoạn lên dóc 20km.

Đặng gia thư 15/11/2016 lúc 19:24

mk có giải đc nà 

Dinh Tien Linh 13/11/2016 lúc 20:10

Đi 1km lên dốc mất: 60 : 40 = 1,5 (phút)
Đi 1 km xuống dốc mất: 60 : 60 = 1 (phút)
Thời gian đi từ B về A hơn thời gian đi từ A đến B là: 2 giờ 10 phút - 2 giờ = 10 (phút)
Vì thời gian khi đi và khi về ở đường bằng như nhau nên thời gian đi 1 km lên dốc hơn thời gian đi 1 km xuống dốc là: 1,5 -1 = 0,5 (phút)
Vậy quãng đường dốc là: 10 : 0,5 = 20 (km)
Thời gian ô tô lên dốc là: 20 : 40 = 0,5 (giờ) = 30 (phút)
Thời gian ô tô xuống dốc là: 20 : 60 = 1/3 (giờ) = 20 (phút)
Thời gian ô tô đi đường dốc cả đi lẫn về là: 30 + 20 = 50 (phút)
Thời gian ô tô đi từ A đến B và từ B về A là: 2 giờ + 2 giờ 10 phút = 4 giờ 10 phút = 250 (phút)
Thời gian ô tô cả đi lẫn về trên đường bằng là: 250 - 50 = 200 (phút) = 10/3 (giờ)
Quãng đường bằng là: 48 x 10/3 : 2 = 80 (km)
Quãng đường từ thành phố A đến thành phố B là: 20 + 80 = 100 (km)
Đáp số: 100 km

Thỏ Bảy Màu 01/12/2016 lúc 19:11

Gọi x, y, z lần lượt là độ dài các quãng đường như trên hình vẽ

Khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B chính bằng : x + y + z (km)

Theo đề bài ta có : \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{40}+\frac{y}{48}+\frac{z}{60}=2\\\frac{z}{40}+\frac{y}{48}+\frac{x}{60}=\frac{13}{6}\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}6x+5y+4z=480?\left(1\right)\\4x+5y+6z=520\left(2\right)\end{cases}}\)

Cộng (1) và (2) theo vế ta có 10x + 10y + 10z = 1000 hay x + y + z = 100

Vậy khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B là 100 km

hoang phuc 10/11/2016 lúc 08:19

= 0,08

ban nhe

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LOL

Harry Potter 10/11/2016 lúc 08:08

1:12,5=0,08

Tk plz 

thanks

Nguyễn Hữu Triết 10/11/2016 lúc 07:58

1:12,5

=0,08

K tớ tớ k lại

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: