Giúp tôi giải toán


Bibi lương 25/10 lúc 21:10

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tttttt 19/10/2016 lúc 20:24

đáp án chính sác là 52,39966250624991 chu vi TRÁI ĐẤT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!THẰNG NGU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nguyễn Kiên 18/10/2016 lúc 21:39

= 21000000 m/s : chu vi trái đất = éo biết

Phan The Anh 16/10/2016 lúc 15:43

Trong 1 giờ cano xuôi dòng chảy được là : 

                     1 : 5 = 1/5 (giờ)

Trong 1 giờ cano ngược dòng chảy được là : 

                    1 : 6 = 1/6 (giờ)

Hiệu vận tốc chiếm : 

                       1/5 - 1/6 : 2 = 1/60 (quãng đường)

Quãng đường AB là :
                         3 : 1/60 = 180 (km)

co nang dong danh 16/10/2016 lúc 18:24

180 nha

The Reflection Of Light 14/10/2016 lúc 20:00

\(\frac{5}{6}:\frac{2}{3}+9-\frac{7}{8}:\frac{7}{8}\)
\(=\frac{5}{4}+9-1\)
\(=\frac{41}{4}-1\)
\(=\frac{41}{4}-\frac{4}{4}\)
\(=\frac{37}{4}\)
\(=9\frac{1}{4}\)

Lucy Heartfilia 14/10/2016 lúc 19:59

\(\frac{5}{6}:\frac{2}{3}+9-\frac{7}{8}:\frac{7}{8}=\frac{5}{6}\times\frac{2}{3}+9-\frac{7}{8}\times\frac{8}{7}=\frac{5}{9}+9-1=\frac{5}{9}+\frac{81}{9}-\frac{9}{9}=\frac{77}{9}\)

Hoàng Tử Lớp Học 12/10/2016 lúc 19:51

ta có 4^6/2^x * 4^2 = 4^4/2^x = 1 <=> 4^4=2^x <=> 2^8=2^x<=>x=8 vậy x=8

pokiwar 12/10/2016 lúc 19:47

lộn giải dm đi

Conan 12/10/2016 lúc 19:45

bai nay

ma la toan chuyen dong 

a

sai rui day la

taon luy thua 

chuc bn hoc gioi!

nhae

Trần Hà Quỳnh Như 30/03/2016 lúc 20:09

Sau 5 giờ thì 2 người đã đi được  5/8 quãng đường.
Quãng đường còn lại mà người thứ hai phải đi trong 9 giờ là:
1 – 5/8 = 3/8 (quãng đường)
Thời gian người thứ hai đi hết quãng đường AB là:
9 : 3 x 8 = 24 (giờ)
Sau 8 giờ thì người thứ hai đi được:
8 : 24 = 1/3 (quãng đường)
8 giờ người thứ nhất đi được:
1 – 1/3 = 2/3 (quãng đường)
Thời gian người thứ nhất đi hết quãng đường AB là:
8 : 2 x 3 = 12 (giờ)
Đáp số:  12 giờ  ;  24 giờ 

Nguyễn Anh Thái 14/03/2016 lúc 19:04

Sau 5 giờ thì 2 người đã đi được  5/8 quãng đường.

Quãng đường còn lại mà người thứ hai phải đi trong 9 giờ là:

1 – 5/8 = 3/8 (quãng đường)

Thời gian người thứ hai đi hết quãng đường AB là:

9 : 3 x 8 = 24 (giờ)

Sau 8 giờ thì người thứ hai đi được:

8 : 24 = 1/3 (quãng đường)

8 giờ người thứ nhất đi được:

1 – 1/3 = 2/3 (quãng đường)

Thời gian người thứ nhất đi hết quãng đường AB là:

8 : 2 x 3 = 12 (giờ)

Đáp số:  12 giờ  ;  24 giờ

cong chua mat trang 03/04/2016 lúc 21:55

cam on cac ban

Nguyễn Việt Hoàng 06/07/2016 lúc 22:06

An đi mỗi phút được 1/12 quãng đường, Bình đi được 1/10 quãng đường. 

Cùng thời gian thì quãng đường đi được tỉ lệ với vận tốc.

Tỷ số vận tốc là:

 1/12  : 1/10 = 1/60 

Quãng đường Bình đi được:

    50 : 5/6 = 60(km)

Quãng đường cả 2 bạn đi đc là:
       50 + 60 = 100(km)

manh ha Hoang 16/03/2015 lúc 22:07

Gọi vận tốc của Xuân là a, vận tốc của Hạ là b ( đơn vị km /h )

Quãng đường là n ( không đổi )

Xuân đi từ nhà mình đến nhà Hạ mất 12 phút = 1/5 giờ, nên quãng đường giữa 2 nhà bằng n =  a x 1/5 = a/5

Tương tự Hạ đi sang nhà Xuân mất 10 phút = 1/10 giờ  nên quãng đường 2 nhà bằng n = b x 1/10 = b/10

Do quãng đường không đổi nên a/5 = b/10. Suy ra a = b/2

Xuân sang nhà Hạ, trên đường gặp Hạ cũng sang nhà mình tại điểm cách 50 m, nên Xuân đã đi được 50 m = 1/20 km tới điểm gặp nhau

Từ đó ta tính được thời gian Xuân đi tới điểm gặp nhau là k = (1/20) : a = 1/(20xa)

Thay a = b/2 vào thời gian tính trên, được k = 1/(20xa) = 1/[20x(b/2)] = 1/(10xb)

2 bạn cùng xuất phát nên thòi gian đi được bằng nhau, tức là Hạ đi được 1/(10xb) tới điểm gặp nhau

Vậy quãng đường Hạ đã đi là b x [1/(10xb] = 1/10 km = 100 m

Cộng với quãng đường Xuân đi là 50 m ta được quãng đường 2 nhà bằng 150 m

Trần Hà Quỳnh Như 30/03/2016 lúc 20:14

An đi mỗi phút được 1/12 quãng đường, Bình đi được 1/10 quãng đường.

Cùng thời gian thì quãng đường đi được tỉ lệ với vận tốc.

Quãng đường Bình đi được:

50 : (1/12) x (1/10) = 60 (m)

Quãng đường giữa nhà hai bạn:

50 + 60 = 110 (m)

Đáp số:  110 m

Phạm Linh 10/10/2016 lúc 19:51

                                        Nữa giờ = 30 phút

             Trung bình mỗi phút ô tô chạy được số km là :

                              36:30=1,2 (km)

Nguyễn Thị Hồng Điệp 10/10/2016 lúc 19:49

Nửa giờ = 30 phút

Trung bình mỗi phút quãng đuòng ô tô chạy được là:

36 / 30 = 1,2 (km)

Đáp số: 1,2 km

trần như Hiệp sĩ 03/05/2015 lúc 12:03

câu 1:

   Vận tốc ô tô là :

                50 :1,5 = 60 (km/ giờ)

                Vận tốc xe máy là :

                 60 :2 = 30 (km /giờ )

                 Thời gian xe máy đi là :

                 90 :30 = 3 (km/giờ)

                 Thời gian ô tô đến B trước xe máy là :

                  3 - 1,5= 1,5 (giờ)

                 Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

                         Đáp số : 1 giờ 30 phút

Nguyễn Trà My 26/04/2015 lúc 08:33

Vận tốc của ô tô là :

90 : 1,5 = 60 ( km / giờ )

Vận tốc của xe máy là :

60 : 2 = 30 ( km/giờ )

Thời gian xe máy đi là :

90 : 30 = 3 ( giờ )

Thời gian ô tô đến B trước xe máy là :

3 - 1,5 = 1,5 ( giờ )

Đổi : 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Đáp số : 1 giờ 30 phút 

Nhớ **** cho mình nha !

nguyen van hoi 26/04/2015 lúc 09:25

Vận tốc của ô tô là :

90 : 1,5 = 60 ( km / giờ )

Vận tốc của xe máy là :

60 : 2 = 30 ( km/giờ )

Thời gian xe máy đi là :

90 : 30 = 3 ( giờ )

Thời gian ô tô đến B trước xe máy là :

3 - 1,5 = 1,5 ( giờ )

Đổi : 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Đáp số : 1 giờ 30 phút 

Nhớ **** cho mình nha !

Nguyen Thu Trang 29/04/2015 lúc 18:57

Tong van toc cua 2 xe la :

90 : 1,5 = 60 ( km )

Van toc cua o to la :

60 : ( 1 + 2 ) * 2 = 40 ( km/gio )

Van toc cua xe may la :

60 - 40 = 20 ( km/gio )

O to den B truoc xe may so gio la :

40 : 20 = 2 ( gio )

           D/S : 2 gio

Trần Hà Quỳnh Như 30/03/2016 lúc 20:02

Người thứ hai nếu khởi hành cùng một lúc sẽ đến B trước   20 – 5 = 15 (phút) = 0,25 (giờ)
Nếu khởi hành cùng lúc mà người thứ nhất đến B thì người thứ hai đã qua khỏi B khoảng cách là  
    36 x 0,25 = 9 (km)
Hiệu vận tốc của 2 người:   36 – 30 = = 6 (km/giờ)
Thời gian người thứ nhất đi từ A đến B là:   9 : 6 = 1,5 (giờ)
Quãng đường AB là:   30 x 1,5 = 45 (km)
Đáp số:  45 km 

Võ Thạch Đức Tín 1 02/09/2016 lúc 15:17

Ta thấy, quãng đường AB người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất :

20 - 5 = 15 (phút) = 1/4(h)

\Rightarrow Quãng đường AB người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất :

36. 1/4(h) = 9 (km)

Hiệu vận tốc giữa hai người :

36 - 30 = 6 (km/h)

Quãng đường AB, người thứ nhất đi hết:

9 : 6 = 1,5 (giờ)

\Rightarrow Vạy quãng đường AB là :

30. 1,5 = 45 (km)

Oh Sehun 21/09/2016 lúc 18:14

30.1,5 = 45(km)

k nha bạn

có j làm quen nha... mình là nữ đừng lo

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: