Giúp tôi giải toán


Mô phật Mô phật 16/10/2016 lúc 11:28

Vì một phép chia có thương là 5, số dư là 3 suy ra số bị chia gấp số chia 5 lần và 3 đơn vị.

 Vậy 2403=Số chia *(5+1)+3

 Số chia là: (2403-3):6=400

 Số bị chia là: 400*5+3=2003

 Số chia: 400

 Số bị chia: 2003

 Chắc 100%

Đỗ Phương Linh 16/10/2016 lúc 11:16

Theo đề bài thương của phép chia này là 5 suy ra số bị chia gấp 5 lần số chia

Ta có sơ đồ số chia là 1 phần thì số bị chia là 5 phần như thế

Số chia là

2430 : ( 5 + 1 ) = 405

Số bị chia là

405 x 5 = 2025

Đ/S : Số bị chia 2025

         Số chia 405

k mik nhe 

Chúc bn học giỏi

Kamen rider kiva 16/10/2016 lúc 17:45

to khong biet xuong dong nen khong tra loi cau hoi duoc cac ban day to nhe

Đỗ Phương Linh 13/10/2016 lúc 20:34

Theo đề bài buổi sáng bán được bằng 1 /5 buổi chiều nên khi buổi sáng là 1 phần thì buổi chiều là 5 phần như thế

Tổng số phần bằng nhau là

1 + 5 = 6 ( phần )

Buổi sáng bán được số ki - lô - gam gạo là

120 : 6 = 20 ( kg )

Buổi chiều bán được số ki - lô - gam gạo là

20 x 5= 100 ( kg )

Đ/S : Buổi sáng : 20 kg gạo

         Buổi chiều : 100 kg gạo

Chúc bn làm bài được điểm cao 

Làm bn mik nhé !!!

Phan Thanh Tịnh 13/10/2016 lúc 20:27

Số gạo cửa hàng bán được trong buổi :

- Sáng là : 120 : (1 + 5) = 20 (kg)

- Chiều là : 120 - 20 = 100 (kg)

Kamen rider kiva 16/10/2016 lúc 20:04
  • Ta co so do

 buoi sang :|     |

Buoi chieu:|     |     |     |     |     |

tong la 120 kg

Tông so phan bang nhau la: 5+1=6{phân}

Buoi sang ban duoc so kg la: 120:6.1=20{m]

Buoi chieu ban duoc so kg la:120 --20=100{m]

|      

Nguyễn Thùy Dương 28/10/2014 lúc 08:17

Gọi số thứ 3 là a

Số thứ hai là: a x 3 + 1

Số thứ nhất là: (a x 3 + 1) x 3 + 1

Theo đầu bài ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 117, a = 9

Số thứ nhất là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 85 + 9 = 94

Le Pham Anh Phuoc 10/08/2016 lúc 10:16

dap an la 94

16/10/2015 lúc 11:23

Sau khi chuyển 80 tấn thóc từ kho I sang kho II ta có sơ đồ sau:

Kho I:       I-------------I

Kho II:      I-------------I-------------I       

Nhưng tổng số gạo cả hai kho vẫn là 600 tấn.

Tổng số phần bằng nhau sau khi chuyển: 2 +  1 = 3 (phần)

Số thóc mỗi phần sau khi chuyển: 600 : 3 = 200 (tấn)

Số thóc ban đầu của kho I: 200 + 80 = 280 (tấn)

Số thóc ban đầu của kho II: 600 - 280 = 320 (tấn)

Đáp số: Kho I 280 tấn; kho II 320 tấn.

mai khac quang 22/02/2015 lúc 20:20

kho 1 : 280 tấn                                                                                                                             kho 2 : 320 tan            

Nguyễn Thảo Nguyên 22/02/2015 lúc 20:21

Số thóc lúc đầu ở kho 2 là :

600 : (2+1) x 2 - 280 = 120 ( tấn )

Số thóc lúc đầu ở kho 1 là :

600 - 120 = 480 ( tấn )

                Đáp số : Kho 1 :480 tấn thóc

                           Kho 2 : 120 tấn thóc 

SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 03/05/2015 lúc 08:41

Tổng số tuổi của bố và con sau 15 năm sau là:
60 + 15 + 15 = 90 (tuổi)
Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 1 = 3 (phần)
Số tuổi của con sau 15 năm nữa là:
90 : 3 x 1 = 30 (tuổi)
Số tuổi của con hiện nay là:
30 - 15 = 15 (tuổi)
Số tuổi của bố hiện nay là:
60 - 15 = 45 (tuổi)
1 đúng nhé!

Lê Quang Thế 30/12/2014 lúc 15:43

TBC của hai số 135 vậy tổng của nó là : 135 x 2 = 270

Tổng hai số là 270 , nên số lớn có 3 chữ số, số bé có 2 chữ số

Số lơn hơn số bé là: 200 đơn vị 

BÀI TOÁN TỔNG HIỆU

SB : 270 - 200):2 = 35

SL : 235

Phan Thị Thanh Thảo 30/10/2014 lúc 17:58

Tổng của 2 phân số đã cho là:

6/7+1/9=61/63

Sau khi thêm a/b vào 1/9 và bớt a/b ở 6/7 thì tổng ko thay đổi nên tổng vẫn là 61/63

Phan số bé là:61/63 : (3+1)= 61/252

*Nếu 6/7 - a/b > 1/9 +a/b

Phân số a/b cần tìm là : 6/7 + 61/252=155/252

Đáp số: 155/252

 

Ngô Bá Vạn 17/09/2016 lúc 21:20

Đúng Rồi cảm ơn bạn

Nghiem Ngoc Long 09/10/2016 lúc 09:17

Đáp số : số bé:93              Số lớn : 393

Đào Ngọc Diệp 29/09/2016 lúc 21:40

sai de bai phai la 468

so be84

solon384

Lê Thị Thùy Diễm 24/07/2016 lúc 19:52

mình cũng cần câu này lắm

Trần Gia Đạo 09/10/2016 lúc 01:43

\(\frac{2}{9}\)\(\frac{6}{7}\)

 3 x (\(\frac{2}{9}\)\(\frac{a}{b}\)) = \(\frac{6}{7}\)+\(\frac{a}{b}\)

\(\frac{2}{3}\)+ 3 x \(\frac{a}{b}\)\(\frac{6}{7}\)\(\frac{a}{b}\)

3 x \(\frac{a}{b}\)\(\frac{a}{b}\)\(\frac{6}{7}\)\(\frac{2}{3}\)

2 x \(\frac{a}{b}\)\(\frac{4}{21}\)

\(\frac{a}{b}\)\(\frac{2}{21}\)

Lê Thị Bích Tuyền 29/07/2015 lúc 08:39

Lớp a + Lớp b + Lớp c =115
\(\Rightarrow\) Lớp a + \(\frac{8}{9}\)Lớp a + \(\frac{3}{4}.\frac{8}{9}\)Lớp a + 115 (Vì lớp b = \(\frac{8}{9}\)lớp a = \(\frac{3}{4}\)Lớp b)
\(\Rightarrow\)Lớp a + \(\frac{8}{9}\)Lớp a +\(\frac{2}{3}\) Lớp a = 115
\(\Rightarrow\frac{23}{9}\)Lớp a  = 115
\(\Rightarrow\) Lớp a = 45 học sinh
\(\Rightarrow\)Lớp b = \(\frac{8}{9}.45\) =40 học sinh
\(\Rightarrow\)Lớp c = \(\frac{3}{4}.40\) = 30 học sinh

Kunzy Nguyễn 29/07/2015 lúc 08:27

lớp a +lớp b +lop c =115 
=> lop a + 8/9 lop a + 3/4* 8/9 lop a+115 (vi lop b =8/9 lop a lop chuyen = 3/4 lop b) 
=>lopa +8/9lop a+2/3 lop a=115 
=> 23/9 lop a =115 
=>lop a=45h/s 
=>lop b=8/9 * 45=40 h/s 
=> lop c = 3/4 * 40=30 h/s 

Nguyễn Thị Mai Anh 30/08/2014 lúc 12:45

lấy tổng số c nhân lúc sau trừ 15 và cộng 8 để ra tổng số công nhân lúc đầu . 

Lúc đầu nhà máy đó có số công nhân là:

          167-15 + 8=   (công nhân)

số công nhân nữ lúc đầu là:

      160 : (2+3)x 2=  (công nhân)

số công nhân nữ lúc sau là :64+15=   (công nhân)

số công nhân nam lúc sau là:167-79=  

                         đs

 

Phan Tran Yen Anh 02/01/2015 lúc 09:54

công nhân nam :88 công nhân

công nhân nữ : 79 công nhân

Nguyễn hoàng Việt 16/06/2016 lúc 07:28
Gửi trả lời Hủy Nguyễn Thị Mai Anh 30/08/2014 lúc 12:45 lấy tổng số c nhân lúc sau trừ 15 và cộng 8 để ra tổng số công nhân lúc đầu . Lúc đầu nhà máy đó có số công nhân là: 167-15 + 8= (công nhân) số công nhân nữ lúc đầu là: 160 : (2+3)x 2= (công nhân) số công nhân nữ lúc sau là :64+15= (công nhân) số công nhân nam lúc sau là:167-79= đs Đúng 11 Phan Tran Yen Anh 02/01/2015 lúc 09:54 công nhân nam :88 công nhân công nhân nữ : 79 công nhân Đúng 2 Nguyễn hoàng Việt Gửi trả lời Hủy Nguyễn Thị Mai Anh 30/08/2014 lúc 12:45 lấy tổng số c nhân lúc sau trừ 15 và cộng 8 để ra tổng số công nhân lúc đầu . Lúc đầu nhà máy đó có số công nhân là: 167-15 + 8= (công nhân) số công nhân nữ lúc đầu là: 160 : (2+3)x 2= (công nhân) số công nhân nữ lúc sau là :64+15= (công nhân) số công nhân nam lúc sau là:167-79= đs Đúng 11 Phan Tran Yen Anh 02/01/2015 lúc 09:54 công nhân nam :88 công nhân công nhân nữ : 79 công nhân Đúng 2
SV 13/10/2014 lúc 09:23

Nửa chu vi của khu đất là : 150 :2 = 75(m)

Chiều rộng khu đất dài là: (75-5) : 2= 35(m)

Chiều dài của khu đất dài là: 75 - 35 =40(m)

Diện tích của khu đất là: 35 x 40 = 1400(m2)

Đổi 1400m2= 14 dam2

Nguyễn Đình Dũng 28/07/2015 lúc 16:44

Phân số chỉ số phần số vải còn lại sau khi cắt tấm vải thứ nhất là :

1 - 3/7 = 4/7 ( tấm vải )

Phân số chỉ số phần số vải còn lại sau khi cắt lần thứ hai là :

1 - 1/5 = 4/5 ( tấm vải )

Phân số chỉ số phần số vải còn lại sau khi cắt lần thứ ba là :

1 - 2/5 = 3/5 ( tấm vải )

Ta có : 4/7 tấm vải thứ nhất = 4/5 tấm vải thứ hai = 3/5 tấm vải thứ ba hay

          12/21 tấm vải thứ nhất = 12/15 tấm vải thứ hai = 12/20 tấm vải thứ ba hay

           1/21 tấm vải thứ nhất = 1/15 tấm vải thứ hai = 1/20 tấm vải thứ ba

Ta có sơ đồ :

Tấm vải thứ 1 : |---|---|---|---|---|---|21 phần|---|---|

Tấm vải thứ 2 : |---|---|---|15 phần|---|

Tấm vải thứ 3 : |---|---|---|---|---|---|20 phần|---|

Tấm vải thứ nhất dài số m là :

228 : ( 21 + 15 + 20 ) x 21 = 85,5 ( m )

Tấm vải thứ hai dài số m là :

228 : ( 21 + 15 + 20 ) x 15 = 

=> bạn xem lại đề

Thu Luong 05/08/2015 lúc 17:11

bạn ơi, bạn mới tính ra tuổi của 2 mẹ con 4 năm về sau. phải trừ cho 4 nửa. mẹ hiện tại 36, con hiện tại 6

Trần Hà Quỳnh Như 17/03/2016 lúc 17:11

 Giải 
Tổng số phần tuổi hai mẹ con sau 4 năm nữa là: 
4 + 1 = 5 ( phần ) 
Sau 4 nữa tuổi mỗi người sẽ tăng thêm 4 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con là: 
42 + 4 x 2 = 50 ( tuổi ) 
Tuổi của con hiện nay là: 
( 50 : 5 ) - 4 = 6 ( tuổi ) 
Số tuổi của mẹ hiện nay là : 
42 - 6 = 36 ( tuổi ) 
Đáp số: 
Mẹ: 36 tuổi 
Con: 6 tuổi

Phan Nguyễn Thảo Ngân 13/11/2014 lúc 13:12

Tổng số tuổi của mẹ và con 4 năm sau là:

42+4+4 =50(tuổi)"Vì 4 năm sau mẹ tăng lên 4 tuổi thì con cũng tăng lên 4 tuổi nên phải cộng 2 lần 4 tuổi"


Tổng số phần bằng nhau là:

4+1=5(phần)

Tuổi mẹ hiện nay là:

50 : 5 x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

50 - 40 = 10 (tuổi)

Đáp số: Mẹ :40 tuổi

            Con:10 tuổi

Châu Lê Thị Huỳnh Như 01/08/2016 lúc 11:16

Mình làm nhầm nhé : 

Số học sinh nữ của lớp học đó là :

4 : ( 9 - 7 ) x 7 = 14 ( học sinh )

Số học sinh nam của lớp học đó là :

14 + 4 = 18 ( học sinh )

Đáp số : 14 học sinh nữ ; 18 học sinh nam

Edogawa Conan 05/08/2016 lúc 08:21

Hiệu số phần bằng nhau là:9-7=2

Số học sinh nữ là: 4:2.7=24 (bạn)

Số học sinh nam là: 24+4=28 (bạn)

     Đáp số:Số học sinh nữ: 24 bạn

                Số học sinh nam: 28 bạn

Châu Lê Thị Huỳnh Như 01/08/2016 lúc 11:15

Số học sinh nữ của lớp học đó là :

4 : ( 9 - 7 ) x 7 = 24 ( học sinh )

Số học sinh nam của lớp học đó là :

24 + 4 = 28 ( học sinh )

Đáp số : 24 học sinh nữ ; 28 học sinh nam

Nguyễn Đức Thành 19/02/2015 lúc 20:23

Lớp 6A trồng được 215 cây

Lớp 6B trồng được 255 cây

Chắc chắn 100% còn các bước giải chưa nghĩ ra

Nguyễn Đức Thành 19/02/2015 lúc 20:22

Lớp 6A trồng được 215 cây

Lớp 6B trồng được 255 cây

Chắc chắn 100% còn các bước giải chưa nghĩ ra

Trần Văn Thành 06/10/2016 lúc 19:34

ủ lạ nha một câu mà chọn được hai lân 1 trong hai đứa này gian này nhA

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: