Giúp tôi giải toán


Diệp Quân Bùi 28/11/2016 lúc 18:55

Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha tức bằng 1/6 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Sau 7 năm tuổi con bằng 2/7 tuổi cha tức bằng 2/5 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Vậy tỷ số tuổi con hiện nay với tuổi con 7 năm nữa là:

1/6 : 2/5 = 5/12

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay:   !__!__!__!__!__!      (hiệu 7 năm)

Tuổi con 7 năm nữa:!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Tuổi con hiện nay là: 7 : (12 - 5) x 5 = 5 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 5 x 7 = 35 tuổi

ĐS: 5 tuổi; 35 tuổi

Lori Sen 28/11/2016 lúc 19:05

Giải:

Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha tức bằng 1/6 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Sau 7 năm tuổi con bằng 2/7 tuổi cha tức bằng 2/5 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Vậy tỷ số tuổi con hiện nay với tuổi con 7 năm nữa là:

1/6 : 2/5 = 5/12

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay:   !__!__!__!__!__!      (hiệu 7 năm)

Tuổi con 7 năm nữa:!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Tuổi con hiện nay là: 7 : (12 - 5) x 5 = 5 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 5 x 7 = 35 tuổi

ĐS: 5 tuổi; 35 tuổi

trieu phuong anh 26/11/2016 lúc 11:06

doi dap ruoi =3/2

nua chu vi la :5:2=2.5(m)

chieu rong hcn la:2.5:(3+2)x2=1(m)

chieu dai hcn la 2.5-1=1.5(m)

dien h hcn la :1x1.5=1.5(m2)

k mk nha

Đào Nhật Hiển 26/11/2016 lúc 11:22

Giải:

Cách 1:

Đổi: 5m = 500cm

Nửa chu vi HCN là: 500 : 2 = 250 (cm)

Chiều dài HCN là: 250 : (2 + 3) x 3 = 150 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 250 - 150 = 100 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 150 x 100 = 15000 (cm2) = 1,5 (m)

Đáp số:  1,5 m2

Cách 2: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 5 : 2 = 2,5 (m)

Chiều dài HCN là: 2,5 : (2 + 3) x 3 = 1,5 (m)

Chiều rộng HCN là: 2,5 - 1,5 = 1 (m)

Diện Tích Hình hình chữ nhật là: 1,5 x 1 = 1,5 (m2)

Đáp Số: 1,5 m2

Nguyễn Thị Hoàng An 26/11/2016 lúc 10:55

diện tích là:600m

SKT_NTT 25/11/2016 lúc 20:07

gọi số lớn và số bé lần lượt là SL và SB

Theo bài ra : SL - SB = 9,12  ( 1 )

Dịch dấu phẩy của số bé sang phải 1 hàng thì số bé gấp lên 10 lần

=> SL + SB x 10 = 61,04 ( 2 )

Gấp mỗi số ở ( 1 ) lên 10 lần ta được:  SL x 10 - SB x 10 = 91,2   ( 3 )

Cộng vế với vế của ( 2 ) và ( 3 ) ta được :

( SL + SB x 10 ) + ( SL x 10 - SB x 10 ) = 61,04 + 91,2

( SL + SL x 10 ) + ( SB x 10 - SB x 10 ) = 152,24

SL x 11 = 152, 24

SL = 152, 24 : 11 = 13,84

SB = 13,84 - 9,12 = 4,72

vậy hai số đó là 13,84 và 4,72

Nguyễn Mai 26/11/2016 lúc 19:59

một học sinh viết 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,... và cứ tiếp tục để thành 1 dãy số. Hỏi số hạng thứ 2008 mà bạn ấy viết là số nào

At speed of light 18/11/2016 lúc 19:16

hiệu số phần bằng nhau là

 7-4=3(phần)

cây bưởi là: 24:3x7=56 (cây)

cây quýt là: 24 :3x4= 32 (cây)

 đáp số : 56 cây bưởi

              32 cây quýt

Nguyễn Thị Hương 23/11/2016 lúc 12:10

Hiệu số phần = nhau 7-4=3(phần)

cây quýt là 24/3*7=56(cây)       

cây bưởi là 56-24=32(cây)

Trần Nguyễn Đức Hưng 18/11/2016 lúc 19:19

Giải:

số cây quý

Nguyễn Ngọc Khánh Trinh 14/11/2016 lúc 13:10

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Nguyễn Thị Lan Hương 04/11/2016 lúc 19:25

Chu vi miếng hình vuông là :

24 x 4 = 96 ( cm )

Tổng chu vi hai miếng bìa hình chữ nhật sau khi được cắt là :

96 + 24 x 2 = 144 ( cm )

Coi chu vi hình chữ nhật 1 là 4 phần thì chu vi hình chữ nhật 2 là 5 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 ( phần )

Chu vi hình chữ nhật 1 là ;

144 : 9 x 4 = 64 ( cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật 1  là :

64 : 2 = 32 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật 1 là :

32 - 24 = 8 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật 2 là :

144 - 64 = 80 ( cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật 2 là :

80  :2 = 40 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật 2 là :

40 - 24 = 16 ( cm )

đúng ko vậy

Đúng thì k mk để mk còn làm vào vở nha

*************************************************************************************************************************************

Cửu Công Chúa 12/11/2016 lúc 20:08

sai bét

Việt Anh 01/11/2016 lúc 16:54

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a

=> chiều rộng hình chữ nhật là 3/4 a

=>Diện tích hình chữ nhật là : a.3/4a = 3/4a2 = 867

=> a2 = 867 : 3/4 = 1156 =>  a =  ± 34 

Vì chiều dài của hình chữ nhật luôn là 1 số tự nhiên => a=34 cm

=>Chiều rộng hình chữ nhật là : 34.3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (34+25,5).2=119(cm) Đáp số: 119cm

Nguyen Tung Lam 02/12/2016 lúc 08:34

119cm

sakura 31/10/2016 lúc 11:29

Ta có sơ đồ :

Số viên bi của Bình : |       |               (An hơn Bình : 15 viên bi)

Số viên bi của An    : |       |       |       |       |       |       |

Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là :

    6 - 1 = 5 ( phần )

Số viên bi của Bình là : 15 : 5 x 1 = 3 (viên bi)

Số viên bi của An là    : 15 + 3 = 18 (viên bi)

Đáp số : Bình : 3 viên bi

             An : 18 viên bi

tran long 30/10/2016 lúc 20:12

hiệu tỷ

bình 3

an 18

Em học giỏi 30/10/2016 lúc 20:16

Hiệu số phần bằng nhau là :

6 - 1 = 5 ( phần )

Giá trị 1 phần :

15 : 5 = 3 ( viên bi )

An có số bi là :

3 x 6 = 18 ( viên bi )

Bình có số bi là :

18 - 15 = 3 ( viên bi )

Đáp số : An : 18 viên bi

Bình : 3 viên bi

Nguyễn Ngọc Mai Ly 26/10/2016 lúc 21:28

khi chuyển từ ktn sang kth thì tổng 2 kho ko thay đổi

ta có sơ đồ:

kho 1:/-----/-----/-----/-----/           tổng:180 tấn thóc

kho 2:/-----/-----/-----/-----/-----/

sau khi chuyển,kho1 có số thóc là:

180:(4+5)x4=80 tấn

lúc đầu kho 1 có số thóc là:

80+12=92 tấn

lúc đầu kho 2 có số thóc là:

180-92=88 tấn

đ/s kho 1:92 tấn thóc

kho 2:88 tấn thóc

Mô phật Mô phật 16/10/2016 lúc 11:28

Vì một phép chia có thương là 5, số dư là 3 suy ra số bị chia gấp số chia 5 lần và 3 đơn vị.

 Vậy 2403=Số chia *(5+1)+3

 Số chia là: (2403-3):6=400

 Số bị chia là: 400*5+3=2003

 Số chia: 400

 Số bị chia: 2003

 Chắc 100%

Đỗ Phương Linh 16/10/2016 lúc 11:16

Theo đề bài thương của phép chia này là 5 suy ra số bị chia gấp 5 lần số chia

Ta có sơ đồ số chia là 1 phần thì số bị chia là 5 phần như thế

Số chia là

2430 : ( 5 + 1 ) = 405

Số bị chia là

405 x 5 = 2025

Đ/S : Số bị chia 2025

         Số chia 405

k mik nhe 

Chúc bn học giỏi

Kamen rider kiva 16/10/2016 lúc 17:45

to khong biet xuong dong nen khong tra loi cau hoi duoc cac ban day to nhe

trần phương uyên 13/10/2016 lúc 20:37

vì số gạo buổi sáng bán được bằng 1/5 số gạo buổi chiều bán nên ta chia số gạo buổi sáng ban được là 1 phần bằng nhau thì số gạo buổi chiều bán được là 5 phần bằng nhau như thế.

120kg gạo ứng với :

1+5=6[phần]

số gạo buổi sáng bán được là:

120:6x1=20[kg]

số gạo buổi chiều bán được là:

120-20=100[kg]

   đáp số:buổi chiều:100kg

             buổi sáng:20kg

Đỗ Phương Linh 13/10/2016 lúc 20:34

Theo đề bài buổi sáng bán được bằng 1 /5 buổi chiều nên khi buổi sáng là 1 phần thì buổi chiều là 5 phần như thế

Tổng số phần bằng nhau là

1 + 5 = 6 ( phần )

Buổi sáng bán được số ki - lô - gam gạo là

120 : 6 = 20 ( kg )

Buổi chiều bán được số ki - lô - gam gạo là

20 x 5= 100 ( kg )

Đ/S : Buổi sáng : 20 kg gạo

         Buổi chiều : 100 kg gạo

Chúc bn làm bài được điểm cao 

Làm bn mik nhé !!!

Phan Thanh Tịnh 13/10/2016 lúc 20:27

Số gạo cửa hàng bán được trong buổi :

- Sáng là : 120 : (1 + 5) = 20 (kg)

- Chiều là : 120 - 20 = 100 (kg)

Nguyễn Thùy Dương 28/10/2014 lúc 08:17

Gọi số thứ 3 là a

Số thứ hai là: a x 3 + 1

Số thứ nhất là: (a x 3 + 1) x 3 + 1

Theo đầu bài ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 117, a = 9

Số thứ nhất là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 85 + 9 = 94

Le Pham Anh Phuoc 10/08/2016 lúc 10:16

dap an la 94

16/10/2015 lúc 11:23

Sau khi chuyển 80 tấn thóc từ kho I sang kho II ta có sơ đồ sau:

Kho I:       I-------------I

Kho II:      I-------------I-------------I       

Nhưng tổng số gạo cả hai kho vẫn là 600 tấn.

Tổng số phần bằng nhau sau khi chuyển: 2 +  1 = 3 (phần)

Số thóc mỗi phần sau khi chuyển: 600 : 3 = 200 (tấn)

Số thóc ban đầu của kho I: 200 + 80 = 280 (tấn)

Số thóc ban đầu của kho II: 600 - 280 = 320 (tấn)

Đáp số: Kho I 280 tấn; kho II 320 tấn.

mai khac quang 22/02/2015 lúc 20:20

kho 1 : 280 tấn                                                                                                                             kho 2 : 320 tan            

Nguyễn Thảo Nguyên 22/02/2015 lúc 20:21

Số thóc lúc đầu ở kho 2 là :

600 : (2+1) x 2 - 280 = 120 ( tấn )

Số thóc lúc đầu ở kho 1 là :

600 - 120 = 480 ( tấn )

                Đáp số : Kho 1 :480 tấn thóc

                           Kho 2 : 120 tấn thóc 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: