Giúp tôi giải toán


Tham tu trung hoc Kudo Shinichi 21/10/2016 lúc 21:15

bn oi nhieu qua!

mk chiu thui

chuc bn hoc gioi!

nhae$

=> hoc tot!

lê việt anh 21/10/2016 lúc 21:18

Dài thế tui chỉ lm bài 1 thôi nha

Số lớn là :

(38560 + 328 ) : 2 = 19444

Số bé là : 

38560 -19444 = 19116 

MONG CÁC BẠN KICK JUP MÌNH NHA 

MÀNH MUỐN KHÔI PHỤC ĐIỂM ÂM 

                                                                        \(THANKS\)

Nguyễn Quốc Thịnh 21/10/2016 lúc 21:23

bài 1 : sl : 19116

         sb : 19444

bài 2 : 6732 m²

bài 3 : sl : 5494

         sb : 4504

bài 4 : a) 128 cm²

          b) 144 cm²

bài 5 : 70 tuổi

k mình nha anh bạn

hoa hồng 20/10/2016 lúc 11:53

số bé là : (40 - 10) : 2 = 15

số lớn là : 40 - 15 = 25

đáp số : SB: 15

            SL : 25

Kirito 20/10/2016 lúc 11:51

số lớn là :

( 40 + 10 ) : 2 = 25

số bé là :

40 - 25 = 15

Đáp số : ...

lemaikimngan 20/10/2016 lúc 20:47

                                                                   SO THU NHAT  LA :

                                                                         [40+10] /2=25

                                                                   SO THU HAI LA :

                                                                         40-25=15

                                                                                  DS 15
                                                                                        25

                                                                   

Nguyễn Hoàng Long 19/10/2016 lúc 21:59

du bao nhieu nam hieu so tuoi 2 me con ko thay doi

so tuoi cu con la

    (54 - 32) : 2 - 2 = 9 ( tuoi )

so tuoi cu me la 

     9 + 32 = 41 (tuoi)

         Đáp số : con: 9 tuoi

                       mẹ:41 tuoi 

lemaikimngan 20/10/2016 lúc 20:58

                                                                SO TUOI CUA CON LA

                                                                    [54-32]/2-2=9[TUOI]

                                                                 SO TUOI CUA ME LA 

                                                                    32+9=41[TUOI]

                                                                            DS 9,41 TUOI

                                                                      

Trần Mỹ Anh 19/10/2016 lúc 21:26

Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là 9875

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 1023

Số lớn là :

( 9875 + 1023 ) : 2 = 5449

Số bé là :

( 9875 - 1023 ) : 2 = 4426

          Đ/s : 5449 ; 4426

lemaikimngan 20/10/2016 lúc 21:06

TONG CUA 2 SO LA 9875

HIEU CUA 2 SO LA 1023

SO THU1 LA

[9875+1023]/2=5449

SO THU2 LA

9875-5449=4426

                  DS 5449,4426

Kiều Trinh 19/10/2016 lúc 21:17

8852 và 1023

Phan nguyễn Tuyết Nhi 29/04/2015 lúc 09:33

  51                                                      

Liv and Maddie 13/10/2016 lúc 20:46

Tổng mới là :

48 +7-4 =51

Đ/s : 51

lemaikimngan 12/10/2016 lúc 21:14

                                             HIEU CUA 2 SO LA :

                                                   7-4=3{DON VI]

                                              TONG MOI LA :

                                                    48+3=51

                                                            DS;51

Nguyen Hoang Thao Vy 27/12/2014 lúc 08:21

mẹ 36t

con 6t

CÁC BẠN LÀM SAI HẾT VÌ MẸ HƠN CON 30T MÀ. LÀM NHƯ MÌNH MỚI ĐÚNG.

Cô nàng Thiên Bình 15/10/2016 lúc 21:31

Tuổi mẹ là : (42+30):2=36 tuổi

Tuổi con là : 36-30=6 tuổi

lemaikimngan 12/10/2016 lúc 21:18

                                             SO TUOI CUA ME LA :

                                                 [ 42+30] /2=36 [TUOI]

                                             SO TUOI CUA CON LA :

                                                 42-36=6 [TUOI]

                                                         DS:36 TUOI,6 TUOI                                                              

Cô nàng Thiên Bình 15/10/2016 lúc 21:33

Tuổi bố là : (58+38):2=48 tuổi

Tuổi con là 48-38=10 tuổi

Hoàng Tuấn Long 12 giờ trước (20:55)

bố có số tuổi là :

( 58 + 38 ) : 2 = 48 ( tuổi )

con có số tuổi là :

58 - 48 = 10 ( tuổi )

k giup minh nha

lemaikimngan 12/10/2016 lúc 21:26

                                                      TUOI CUA BO LA : 

                                                          [58+38]/2=48[TUOI]

                                                      TUOI CUA CON LA :

                                                           58-48=10[TUOI]

                                                                     DS 48,10 TUOI

olympic 28/04/2015 lúc 09:00

SB : 68 : 2 - 3 = 31

SL : 68 : 2 + 3 = 37

ĐS : SL : 37

       SB : 31

**** mình nha !

0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 09/10/2016 lúc 09:36

số lớn là 37

số bé là

31

nhe sbn 

lemaikimngan 18/10/2016 lúc 20:37

                                                   SO THU NHAT LA 

                                                        68/2-3=31

                                                   SO THU HAI LA 

                                                        68-31=37

                                                                DS 1 31

                                                                     2  37

Nguyễn Hoàng Vinh Sang 08/10/2016 lúc 12:17

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

456 : 2 = 228 (m)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :

(228 + 24) : 2 = 126 (m)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là :

228 - 126 = 102 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là :

126 x 102 = 12852 (m\(^{^2}\))

Đáp số : 12852 m\(^2\).

Chúc bạn học tốt !

trai phố không lo ngố 08/10/2016 lúc 12:11

diện tích là 12852

Nguyễn Trần Hồng Quân 21/11/2014 lúc 10:20

nửa chu vi hình chữ nhật là:456:2=228(m) chiều dài hcn là

Nguyen Thu Trang 31/07/2015 lúc 17:51

Bo co so tuoi la :

( 58 + 38 ) : 2 = 48 ( tuoi )

Con co so tuoi la :

58 - 48 = 10 ( tuoi )

         D/S : Bo : 48 tuoi

                 Con : 10 tuoi

Trần Thị Loan Quản lý 31/07/2015 lúc 17:34

Bài toán : Tổng - hiệu

Số tuổi của bố là (58 + 38) : 2 = 48 (tuổi)

Số tuổi của con là: 58 - 48 = 10 tuổi

ĐS:...

tống khánh linh 01/08/2015 lúc 22:20

tuổi bố là 48 tuổi

tuổi con là 10

trần như 22/06/2015 lúc 16:08

Hiệu của hai số đó là :

5 x 2 + 1 = 11

Số bé là:

(2009 - 11) : 2 = 999

Số lớn là:

999 + 11 = 1010

Dap so : SL : 1010 

             SB : 999

phan thi cam ly 22/06/2015 lúc 16:06

ai mak pik tu tra loi dii

do thu ha 15/10/2016 lúc 19:28

SL là 1010

SB là 999

k mk nha

Kilala 02/03/2015 lúc 20:18

số bé là :

( 2469 - 1 ) : 2 = 1234

đáp số : 1234

Bảo Bình Đáng Yêu 02/03/2015 lúc 20:17

số bé là :(2469-1):2=1234

Bui Minh Thang 06/03/2016 lúc 16:30

Số bé là : (2469-1):2=1234

Bùi Anh Đức 25/07/2015 lúc 09:52

Bài giải

Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là:998

Tổng của 3 số đó là:

          998x3=2994

Số chẵn bé nhất có ba chữ số là:100

Vậy số thứ nhất là: 100

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

          2994-100=2894

Số thứ hai là:

          (2894+30):2=1462

Số thứ ba là:

           1462-30=1432

1 li-ke nhé! Mình chắc 100% luôn đó.Tin mình đi mình thử lại rồi mà

lemaikimngan 19/10/2016 lúc 20:29

                                    TRUNG BINH CONG CUA 3 SO LA 998

                                    TONG CUA 3 SO LA 

                                    998*3=2994

                                   SO THU NHAT LA 100

                                    TONG CUA SO THU HAI VA SO THU BA 

                                   2994-100=2894

                                   SO THU 2 

                                  [2894+30]/2=1462

                                   SO THU 3 

                                 2894-1462=1432

                                                  DS 1 100

                                                       2 1462

                                                       3 1432

lemaikimngan 13/10/2016 lúc 20:55

TRUNG BINH CONG CUA 3 SO LA : 998

SO THU NHAT LA :100

TONG 3 SO LA :

998*3=2994

TONG 2 SO LA :

2994-100=2894

SO THU HAI LA :

[2894+30]/2=1462

SO THU BA LA :

2894-1462=1432

                 DS 100,1462,1432

Trần Khánh Vy 08/09/2014 lúc 07:47

Phân số lớn là: 

(17/20+7/20): 2= (24/20):2=3/5

Phân số bé là: 

3/5-7/20=1/4

Đáp số: .............

mai thị huỳnh phương 26/09/2016 lúc 18:50

bn ấy

biết làm 

rùi còn 

gủi làm gì

lemaikimngan 13/10/2016 lúc 20:40

                                                     SO LON LA 

                                                       [17/20+7/20]/2=12/20

                                                    SO BE LA 

                                                       17/20-12/20=5/20

                                                                           DS: 12/20,5/20

Nguyễn Thùy Dương 27/10/2014 lúc 21:31

Số thóc ở kho A sau khi chuyển là: (150 - 8) : 2 = 71 tấn

Số thóc kho A lúc trước là: 71 + 24 = 95 tấn

Số thóc kho B lúc trước là: 150 - 95 = 55 tấn

Người Yêu Môn Toán 10/12/2014 lúc 20:59

bài của ban Mai Huong thì đúng nhưng chưa chặt chẽ

lemaikimngan 13/10/2016 lúc 21:17

                                                      HIEU CUA KHO A VA KHOC B

                                                               24-8=16 [TAN]

                                                       SO KG THOC KHO A

                                                               [150+16]/2=83 [TAN]

                                                       SO KG THOC KHO B 

                                                                150-83=67 [TAN]

                                                                          DS  KHO A 83 TAN THOC

                                                                                  KHO B 67 TAN THOC

Phan Hà Anh 08/10/2014 lúc 20:36

tong 2 bao la 120-15+15=90

thung 1 la (90+30):2=60

thung 2 la 90-60=30

DO THANH CONG 19/12/2015 lúc 15:25

60

 

30

lemaikimngan 13/10/2016 lúc 21:31

                                                 TONG SO GAO 2 BAO CO LA 

                                                         120-30=90 [KG]

                                                SO KG GAO THUNG THU NHAT LA 

                                                       [90+30]/2=60[KG]

                                                SO KG GAO THUNG THU HAI LA

                                                       90-60=30[KG]

                                                                 DS T1 60 KG

                                                                       T2 30 KG

MAI HUONG 19/10/2014 lúc 13:53

tổng 2 số là :135*2=270

số lớn là:(270+30):2=150

số bé là (270-30):2=120

lemaikimngan 15/10/2016 lúc 20:43

                                                   TONG CUA 2 SO 

                                                         135*2=270

                                                     SO LON LA 

                                                         [270+30]/2=150

                                                     SO BE LA 

                                                        [270-30]/2=120

                                                                        DS 150

                                                                               120

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: