Giúp tôi giải toán


SKT_ Lạnh _ Lùng 13/09/2016 lúc 18:49

Cho 8 số khác nhau gồm 4 số chẵn và 4 số lẻ.Chọn ngẫu nhiên 2 số thì xác suất để tổng 2 số đó chẵn là bao nhiêu ?

Gợi ý :

Chẵn + chẵn = chẵn

Chẵn + lẻ = lẻ + chẵn = lẻ

Lẻ + lẻ = chẵn

Theo thế mà làm công thức đó !

k k k !!!

Lucyheartfilia 13/09/2016 lúc 16:59

Xác suất : 66, 66 %

 vì : chẵn + chẵn = chẵn

      chẵn + lẻ = lẻ + chẵn = lẻ

      lẻ + lẻ = chẵn

( bấm đúng nha)

Hoàng C5 14/12/2016 lúc 09:54

Ta có: chẵn + chẵn = chẵn

          lẻ + lẻ = chẵn

          lẻ + chẵn = lẻ {Cả cụm này mình ký hiệu là (1)}

Vì số số chẵn bằng số số lẻ và (1)

=>xác suất để tổng đó là số chẵn là:2:3=0.6666...=66,66%

Lê Văn Luyện 20/11/2016 lúc 14:10

Rồi nhá,gặp thánh rồi

1.Số tự nhiên là vĩnh cửu,không thể tìm ra một con số chính xác

2.(Tìm được,nhưng mình không giải được)

3.Như câu 1

4.Như câu 3

OK?

Xuân Nhi 11/09/2016 lúc 19:12

Các bạn giúp mình với!

phan anh nam khanh 15 giờ trước (21:28)

mình giúp nhé

Võ Thạch Đức Tín 1 06/09/2016 lúc 10:57

8

giúp tớ nha 

tớ mới bị trừ 530 điểm

cảm ơn trước

Giang Hồ Đại Ca 06/09/2016 lúc 10:15

3.Tính giá trị của biểu thức:

78 - 56 x 4 = -146

4.Tìm x: 

x : 3 = 56 

x = 56 x 3 = 168

42 - x = 34 

x= 42 - 34 

x = 8 

chu khánh van 08/09/2016 lúc 10:03

1/ 1234

  1324

 1432

1342

2/

2468

2864

8246

4682

8642

2486

2864

4628

4286

4862 ...

3/ 

(78-56) x4 

=22  x4

=88

4/

x:3= 56

    x=56x3

   x=168

42-x =34

     x= 42-34

     x = 8

Tinh theo cong thuc nhe nhoc

top scorer 23/07/2015 lúc 08:20

Mỗi dãy từ 100 đến 199 có 10 chữ số 9 ở hàng đơn vị và có 10 chữ số xuất hiện ở hàng chuc. Vậy trong dãy này có 20 chữ số 9. 

Tương tự cho các khỏang cách 200->299,.....900->999. Ta có tất cả 9 dãy nhỏ như vậy

Tổng số chữ số 9 là 20 x 9= 180chữ số chưa tính hàng trăm là chữ số 9.

Từ 900 đến 999 có 100 chữ số 9 ở hàng trăm.

Vậy tất cả có: 180+100=280 chữ số 9.

li-ke mk ha Đỗ Hoàng Minh

Đỗ Thị Thùy Trang 20/08/2016 lúc 10:38

Ta gọi các chữ số phải tìm là a , b , c trong đó a > b > c > 0. Hai số lớn nhất đc lập bởi ba chữ số trên là abc và acb

Ta có : abc + acb =1444

so sánh cột đơn vị và cột hàng chục, ta thấy phép cộng của c và b không có nhớ. Vậy c + b = 4 mà b > c > 0 nên  b = 3, c = 1

ta xét cột hàng trăm : a + a = 14 nên a = 7. 

Vậy a = 7, b = 3, c = 1.

VRCT_Ran love shinichi 13/08/2016 lúc 14:58

Gọi các chữ số phải tìm là a, b, c trong đó a>b>c>0. 

Hai số lớn nhất lập bởi cả ba chữ số trên là abc¯+acb¯=1444.

So sánh các cột đơn vị và cột hàng chục, ta thấy phép cộng c+b không có nhớ.

Vậy c+b=4, mà b>c>0 nên b=3,c=1.

Xét cột hàng trăm : a+a=14 nên a=7. 

Ba chữ số phải tìm là 7, 3, 1.

nguyen thi lan huong 19/08/2016 lúc 22:00

Dựa theo tính chất của số chính phương, nếu chữ số tận cùng là 4 thì chữ số hàng chục phải là số chẵn 
Ví dụ 12^2=144, 18^2=324, 28^2=784,... 
Mà aabb có chứa hai b->b=4 
Ta được aa44 
Thế số tự nhiên bất kỳ 1<=a<=9 
->a=7 
Vậy 7744 là số chính phương 
->a+b=7+4=11

trần như 24/01/2015 lúc 14:17

TRường hợp xấu nhất lấy được 5 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh , 5 viên bi vàng và 4 viên bi trắng

Vậy đã lấy 5 + 5 + 5 + 4= 19 (viên)

chưa được 6 viên bi cùng 1 màu, vậy phải lấy thêm 1 viên bi nữa

vậy phải lấy số viên bi là: 19 + 1 = 20 viên bi để chắc chăn có 6 viên bi cùng màu

đúng thì chọn câu trả lời của mình nhoa

HOSHIDA MIZUKI 17/08/2016 lúc 22:35

Đã lấy được:5+5+5+4=19(viên)

Chưa lấy được 6 viên bi cùng cùng màu nên phải lấy thêm:6-5=1(viên)

phải lấy số viên là: 19+1=20(viện)

Nguyễn Trần Thành Đạt 08/09/2016 lúc 20:34

Số số chẵn có 2 chữ số:

(99-10+1):2=45(số)

Đáp số:45

Winx_I Love You 17/08/2016 lúc 16:36

Có số số chẵn có 2 chữ số là :

​( 98 - 10 ) : 2 + 1 = 45 ( số )

​Đáp số : 45 số

linh 19/10/2015 lúc 18:28

số các số chẵn có 2 chữ số là:

     (98-10)/2+1=45(số)

          Đáp số: 45 số

gv 16/11/2014 lúc 09:58

Gọi 4 chữ số đó là a < b < c < d

Số bé nhất tạo từ 4 chữ số là: abcd

Số lớn nhất tạo từ 4 chữ số đó là: dcba

Theo bài ra ta có: abcd + dcba = 9889

=> 1000a + 100b + 10c +d + 1000d + 100c + 10b + a = 9889

=> 1001a + 110b + 110c + 1001d = 9889

=> 1001(a+d) + 110(b + c) = 9889

Số 110 (b+c) tận cùng là chữ số 0, số 1001(a+d) tận cùng là chữ số a+d. Vậy để tổng bên vế trái có tận cùng là số 9 (trong số 9889) thì a+d =9 hoặc a + d = 19.

Vì a < b < c <d < 9 => a < 6 => a+d <6 + 9 =15. Vậy a + d =9

=> 1001.9 + 110 (b+c) = 9889

=> 110 (b+c) = 9889 - 9009 = 880

=> b + c = 880 : 110 = 8

Vậy a + b + c + d = (a + d)  + (b + c) = 9 + 8 = 17

Các số lập được bới 4 chữ số a, b, c, d là:

abcd, abdc, acbd, acdb, adbc, adcb,

bacd, badc, bacd, badc, bdac, bdca.

cabd, cadb, cbad, cbda, cdab, cdba,

dabc, dacb, dbac, dbca, dcab,dcba

Tổng các số trên (theo hàng dọc) ta có:

6.1000.(a+b+c+d) + 6.100.(a+b+c+d) + 6.10.(a+b+c+d) + 6.(a+b+c+d)

= 6.(1000 + 100 + 10 + 1).(a+b+c+d)

= 6. 1111. 17 

Nguyễn Hữu Hưng 01/12/2014 lúc 09:44

Gọi 4 chữ số đó là a < b < c < d

Số bé nhất tạo từ 4 chữ số là: abcd

Số lớn nhất tạo từ 4 chữ số đó là: dcba

Theo bài ra ta có: abcd + dcba = 9889

=> 1000a + 100b + 10c +d + 1000d + 100c + 10b + a = 9889

=> 1001a + 110b + 110c + 1001d = 9889

=> 1001(a+d) + 110(b + c) = 9889

Số 110 (b+c) tận cùng là chữ số 0, số 1001(a+d) tận cùng là chữ số a+d. Vậy để tổng bên vế trái có tận cùng là số 9 (trong số 9889) thì a+d =9 hoặc a + d = 19.

Vì a < b < c <d < 9 => a < 6 => a+d <6 + 9 =15. Vậy a + d =9

=> 1001.9 + 110 (b+c) = 9889

=> 110 (b+c) = 9889 - 9009 = 880

=> b + c = 880 : 110 = 8

Vậy a + b + c + d = (a + d)  + (b + c) = 9 + 8 = 17

Các số lập được bới 4 chữ số a, b, c, d là:

abcd, abdc, acbd, acdb, adbc, adcb,

bacd, badc, bacd, badc, bdac, bdca.

cabd, cadb, cbad, cbda, cdab, cdba,

dabc, dacb, dbac, dbca, dcab,dcba

Tổng các số trên (theo hàng dọc) ta có:

6.1000.(a+b+c+d) + 6.100.(a+b+c+d) + 6.10.(a+b+c+d) + 6.(a+b+c+d)

= 6.(1000 + 100 + 10 + 1).(a+b+c+d)

= 6. 1111. 17 

trần như 01/04/2015 lúc 13:44

Gọi 4 chữ số đó lần lượt từ lớn đến nhỏ là a ; b ; c ; d

Từ 4 chữ số này ta sẽ viết được 24 số mỗi số có 4 chữ số từ các chữ số đã nêu.

Theo đó mỗi chữ số a ; b ; c ; d sẽ xuất hiện ở mỗi hàng nghìn, trăm, chục và đv 6 lần

Hay ta có tổng là :

(a + b + c + d) x 1000 x 6 

(a + b + c + d) x 100 x 6

(a + b + c + d) x 10x 6

(a + b + c + d) x 1 x 6

Theo bài ra thì abcd + dcba = 9889

Ta có a + d = 9 và b + c = 8 Suy ra a + b + c + d = 9 + 8 =17

Thay (a + b + c + d) vào các biểu thức trên ta có Tổng là :

17 x 1000 x 6 + 17 x 100 x 6 + 17 x 10 x 6 + 17 x 1 x 6 = 113322

Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 08/04/2015 lúc 22:36

số đường thẳng vẽ được là:

10 . ( 10 - 1) : 2 = 45 đường thẳng

Đinh Tuấn Việt 08/04/2015 lúc 22:33

Vẽ được tất cả: 

                            \(\frac{10.9}{2}=45\)(đường thẳng)

Chắc chắn 101%.

tôi học giỏi toán 08/04/2015 lúc 22:33

áp dụng theo công thức

 ta vẽ được : 10*(10-1):2=45(đường thẳng)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: