Giúp tôi giải toán


shi nit chi 08/01/2017 lúc 15:45

bài toán về tỉ lệ thuận:

Hôm qua, mẹ mua cho An 12 quyển tập hết 90 000 đồng. Hỏi nếu hôm nay, mẹ mua 4 quyển tập thì mẹ cần bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt : quyển tập và số tiền là hai đại lượng tỉ lệ thuận

12 quyển tập : 90 000 đồng.

4 quyển tập :      ?   đồng.

Cách 1 : Phương pháp rút về một đơn vị.

Số tiền mua 1 quyển tập là :

90 000 : 12 = 7 500 (đồng)

Số tiền mua 4 quyển tập là :

7 500 x 4 = 30 000 (đồng)

Đáp số : 30 000 (đồng)

Cách 2 : Phương pháp Lập tỉ lệ.

Tỉ lệ 4 quyển tập và 12 quyển tập là :

4 : 12 = 1/3

Số tiền mua 4 quyển tập là :

90 000 x 1/3 = 30 000 (đồng)

Đáp số : 30 000 (đồng)

công chúa nụ cười 08/01/2017 lúc 15:45

Cho x và y tỉ lệ thuận với 3 và 5 , y và z tỉ lệ nghịch với 1 và 2. Tim x , y , z

Tuong Minh Huy 08/01/2017 lúc 15:52

Tìm 3 số biết tổng 3 số đó là 575 và lần lượi tỉ lệ thuận với 15;6;4

xin chào 31/12/2016 lúc 21:26

gọi ba số phải tìm là a,b,c

theo bài ra ta có :\(\frac{a}{3}=\frac{b}{7}=\frac{c}{5}vàa+b+c=575\)

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{7}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{3+7+5}=\frac{575}{15}=\frac{115}{3}\)

suy ra : \(a=3\cdot\frac{115}{3}=115\)

           \(b=7\cdot\frac{115}{3}=\frac{805}{3}\)

           \(c=5\cdot\frac{115}{3}=\frac{575}{3}\)

đặng lệ mỹ 31/12/2016 lúc 21:06

gọi 3 số cần tìm là a,b,c (a,b,c thuộc N*)

VÌ a,b,c tỉ lệ với 3,7,5

nên \(\frac{a}{3}\)=\(\frac{b}{7}\)=\(\frac{c}{5}\)và a+b+c=575

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{a}{3}\)=\(\frac{b}{7}\)=\(\frac{c}{5}\)=\(\frac{a+b+c}{3+7+5}\)=\(\frac{575}{15}\)=\(\frac{115}{3}\)

\(\frac{a}{3}\)=\(\frac{115}{3}\)=115

\(\frac{b}{7}\)=\(\frac{115}{3}\)=\(\frac{805}{3}\)

\(\frac{c}{5}\)=\(\frac{115}{3}\)=\(\frac{575}{3}\)

k cho mình nhé

Kurosaki Akatsu 31/12/2016 lúc 21:00

Gọi 3 số đó lần lượt là a , b , c 

Theo đề bài ,ta có :

a : b : c = 3 : 7 : 5

=> \(\frac{a}{3}=\frac{b}{7}=\frac{c}{5}\)                  và               a + b + c = 575

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{7}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{3+7+5}=\frac{575}{15}=\frac{115}{3}\)

=> \(a=\frac{115}{3}.3=115\)

     \(b=\frac{115}{3}.7=\frac{805}{3}\)

     \(c=\frac{115}{3}.5=\frac{575}{3}\)

Nguyễn Huy Tú 18/12/2016 lúc 18:00

Giải:
Gọi số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng được là a, b, c 

Ta có: \(\frac{2a}{3}=\frac{2b}{5}=\frac{3c}{7}\Rightarrow\frac{a}{\frac{3}{2}}=\frac{b}{\frac{5}{2}}=\frac{c}{\frac{7}{3}}\) và a + b + c = 152

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
\(\frac{a}{\frac{3}{2}}=\frac{b}{\frac{5}{2}}=\frac{c}{\frac{7}{3}}=\frac{a+b+c}{\frac{3}{2}+\frac{5}{2}+\frac{7}{3}}=\frac{152}{\frac{19}{3}}=24\)

+) \(\frac{a}{\frac{3}{2}}=24\Rightarrow a=36\)

+) \(\frac{b}{\frac{5}{2}}=24\Rightarrow b=60\)

+) \(\frac{c}{\frac{7}{3}}=24\Rightarrow c=56\)

Vậy lớp 7A trồng được 36 cây

       lớp 7B trồng được 60 cây

      lớp 7C trồng được 56 cây

le anh tu 17/12/2016 lúc 18:39

Giảm 10 hs của 7A sang 7C thì tổng 7A và 7B còn 85-10=75 hs 
75 hs với tỷ lệ 7:8 thì 7A cò: 75/(7+8).7+10= 45 hs và 7A có: 85-45=40 hs 
Tỷ 7B:7C khi 7C nhận 10 hscó tỷ 8:9 thì 7C có: 40/8.9-10= 35 hs 
Vậy 7A có 45 ,7B có 40 và 7C có 35

nguyen ha 24/12/2016 lúc 13:27
Giải : Gọi số gạo lúc đầu ở mỗi kho A,B,C lần lượt là a,b,c (tạ) Ta có : Kho A : Sau khi nhập 1/7a suy ra a+a/7=8a/7(tạ) Kho B : Sau khi xuất 1/9 b suy ra b-b/9 = 8b/9 Kho C : Sau khi xuất 2/7c suy ra c-c/7= 5c/7 Ta có : 8a/7=8b/9=5c/7 và b-a=20(tạ) BCNN(8;5)=40 «=» a/35=b/45=c/56=b-a/45-35=20/10=2 Vậy:a/35=2 suy ra a=70 b/45=2 suy ra b=90 c/56=2 suy ra c=112 Vậy số gạo lúc đầu của 3 kho A,B,C lần lượt là 70 Tạ ,90 Tạ,112 tạ
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/12/2016 lúc 18:31

a) 1 ô tô chở số tấn hàng là : 25 : 5 = 5 (tấn)

15 ô tô chở số tấn hàng là : 5 x 15 = 75 (tấn)

b) 40 tấn hàng cần số xe ô tô là : 40 : 5 = 8 (ô tô)

Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên 10/12/2016 lúc 18:16

a, 15 xe ô tô chở số hàng là:

       25 / 5 * 15 = 15 ( tấn )

b, 40 tấn hàng cần số xe ô tô để chở là:

      40 / ( 25 / 5 ) = 8 ( xe )

                         Đs: a: 15 tấn

                               b: 8 xe

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/12/2016 lúc 18:06

a)75 tấn hàng

b)8 ô tô

Alexander Ariel 06/12/2016 lúc 12:55

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

Phong Cách Của Tôi 06/12/2016 lúc 12:56

1 tấn 3789 m=?

Mình nói thiệt, bài này sai đề

Sao tấn là một đơn vị khối lượng lại song song đi cùng m - đơn vị độ dài được

Trần Cao Vỹ Lượng 06/12/2016 lúc 15:35

ơ bài kì vậy tấn đơn vị đo khối lượng mà đi chung với m đơn vị đo khối lượng

o0o I am a studious person o0o CTV 01/12/2016 lúc 21:11

1 đinh ốc tiện trong số phút là : 

\(\frac{30}{45}=\frac{2}{3}\)( phút )

1 h 15 ' = 60 + 15 = 75  ( phút )

75 phút hay 1h 15' tiện dc số đinh ốc là : 

    \(75\times\frac{2}{3}=50\)cái đinh ốc

Trịnh Thành Công 01/12/2016 lúc 21:21

             Đổi 1 giờ 15 phút=75 phút

Trong 1 giờ 15 phút người đó làm được số đỉnh ốc là:
        (30:45).75=50(đỉnh ốc)
               Đáp số:50 đỉnh ốc

Huỳnh Hướng Ân 01/12/2016 lúc 21:11

không k vì còn 1 cách nũa

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: