Giúp tôi giải toán


Thông TH Hôm qua lúc 05:31

Ta có:\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{ad}{bd}=\frac{bc}{bd}\Rightarrow ad=bc\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

ai mk mk lại

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 18/10 lúc 21:46

Đặt x/4=y/6=k.

=>x=4k, y=6k.

Mà x.y=24=>4k.6k=24.

=>24k^2=24.

=>K^2=24/24=1.

=>K=1 hặc -1.

Với K=1 =>x/4=4.

                 y/6=6.

Với K=-1 =>x/4=-4.

                  y/6=-6.

Bảo Bình Cá Tính 18/10 lúc 21:30

no trả lời

Nguyễn Văn An Hôm qua lúc 21:09

ta có:

Th1: x+y+z=0

suy ra: x/y+z+1=0 suy ra: x=0

tương tự: y/z+x+1=0 => y=0

z/x+y-2=0 => z=0

suy ra: x=0;y=0;z=0

Th2: x+y+z khác 0 

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

=> x/y+z+1=y/z+x+1=z/x+y-2=x+y+z/y+z+1+z+x+1+x+y-2=x+y+z/2.(x+y+z)=1/2

suy ra: x+y+z=1/2

x/y+z+1=1/2 => x+x=y+z+1 => x+x+x=x+y+z+1 => 3x=1/2+1 => 3x=3/2 => x=1/2

y/z+x+1=1/2 => y+y=z+x+1 => y+y+y=z+x+y+1 => 3y=1/2+1 => 3y=3/2 => y=1/2

z/x+y-2=1/2  => z+z=x+y-2 => z+z+z=x+y+z-2 => 3z=1/2-2 => 3z=-3/2 => y=-1/2 

Công Chúa Tóc Mây 18/10 lúc 21:40

cái đó ai chả bít! 

Đoàn MInh Đức 18/10 lúc 21:27

ADTC dãy tỉ số bằng nhau là dc

Nguyễn Đăng Hải 18/10 lúc 21:12

ta có 5x = 2y        

suy ra \(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\)

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có  

\(\frac{y}{5}=\frac{x}{2}=\frac{y-x}{5-2}=\frac{18}{3}=6\)

suy ra y= 6x5                           x = 6x2 

suy ra y= 30                             x = 12

Hồ Thu Giang CTV 18/10 lúc 21:11

5x = 2y => \(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{y-x}{5-2}=\frac{18}{3}=6\)

=> x = 6 . 2 = 12

y = 6 . 5 = 30

KL:......

Phuc Nguyên 18/10 lúc 19:05

Có: a/b=c/d => a/c=b/d

=>(a+b)/(c+d)=a/c

=>(a+b)^2/(c+d)^2=(a/c)^2=a/c.b/d=ab/cd

=> dpcm

Nguyễn Văn An 17/10 lúc 20:34

a/a+2b=c/c+2d => a.(c+2d)=c.(a+2b)

=> ac+2da=ac+2bc

=> 2da=2bc

=>da=bc

=> a^2.d^2-4b^2.c^2/abcd=ad.ad-4.bc.bc/ad.bc=bc.bc-4.bc.bc/bc.bc=bc.bc.(1-4)=bc.bc=1-4/1=-3/1=-3

An Hoà 17/10 lúc 12:37

\(\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\)

=> ( a + b ) ( c -a ) = ( a - b ) ( c + a )

=> a ( c - a ) + b ( c -a ) = c ( a - b ) + a ( a - b )

=> ac - aa + bc - ab = ac - bc + aa - ab

=> - aa - aa = - bc - bc

=> - 2 . a 2  = - 2 . bc

=> a 2 = bc

Vậy \(\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\)thì a 2 = bc

Tokitori Nguyễn 16/10 lúc 10:18

\(\frac{x}{y}=\frac{21}{2}\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{2}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{12}=\frac{y}{2}=\frac{x+y}{12+2}=\frac{63}{14}=4.5\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{12}=4.5\rightarrow x=4.5\cdot12=54\\\frac{y}{2}=4.5\rightarrow y=4.5\cdot2=9\end{cases}}\)

Trà My CTV 18/10 lúc 15:13

\(A=x^4+4x^3+10x^2+12x=x^4+4x^2+9+4x^3+12x+6x^2-9\)

<=>\(A=x^4+4x^2+9+4x^3+12x+6x^2-9\)

<=>\(A=\left(x^2\right)^2+\left(2x\right)^2+3^2+2.x^2.2x+2.2x.3+2.x^2.3-9\)

<=>\(A=\left(x^2+2x+3\right)^2-9\)

<=>\(A=\left[\left(x+1\right)^2+2\right]^2-9\)

Vì \(\left(x+1\right)^2\ge0\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2+2\ge2\Leftrightarrow\left[\left(x+1\right)^2+2\right]^2\ge4\)\(\Leftrightarrow A=\left[\left(x+1\right)^2+2\right]^2-9\ge-5\)

=>Amin=-5 <=> x=-1

Vậy Amin=5 tại x=-1

Thắng Nguyễn CTV 18/10 lúc 11:09

sai ở chỗ mẫu k thể =0

Phan Thanh Tịnh 18/10 lúc 12:31

A = x4 + 4x3 + 10x2 + 12x = x4 + 4x2 + 9 + 4x3 + 12x + 6x2 - 9 = (x2 + 2x + 3)2 - 9 = [(x + 1)2 + 2]2 - 9

\(\left(x+1\right)^2\ge0\Rightarrow\left(x+1\right)^2+2\ge2\Rightarrow\left[\left(x+1\right)^2+2\right]^2\ge4\Rightarrow A_{min}=4-9=-5\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: