Giúp tôi giải toán


o0o I am a studious person o0o CTV 01/12/2016 lúc 21:11

1 đinh ốc tiện trong số phút là : 

\(\frac{30}{45}=\frac{2}{3}\)( phút )

1 h 15 ' = 60 + 15 = 75  ( phút )

75 phút hay 1h 15' tiện dc số đinh ốc là : 

    \(75\times\frac{2}{3}=50\)cái đinh ốc

Trịnh Thành Công 01/12/2016 lúc 21:21

             Đổi 1 giờ 15 phút=75 phút

Trong 1 giờ 15 phút người đó làm được số đỉnh ốc là:
        (30:45).75=50(đỉnh ốc)
               Đáp số:50 đỉnh ốc

Huỳnh Hướng Ân 01/12/2016 lúc 21:11

không k vì còn 1 cách nũa

dam quang tuan anh 26/11/2016 lúc 20:35

 từ (3a - 2b)/5 = (2c - 5a)/3 = (5b - 3c)/2 
=>(9a - 6b)/15 = (4c - 10a)/6 = (5b - 3c)/2(nhân cả tử và mẫu của (3a - 2b)/5 với 3, nhân cả tử và mẫu của (2c - 5a)/3 với 2) 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 
(9a - 6b)/15 = (4c - 10a)/6 = (5b - 3c)/2 = (9a - 6b+4c - 10a+5b - 3c)/(15+6+2)=(-a-b+c)/23=50/23 
=>(3a - 2b)/5 = (2c - 5a)/3 = (5b - 3c)/2=50/23 
Từ đó tính được 3a - 2b, 2c - 5a. 5b - 3c 
Và từ đó ta biết được a,b,c .

xin lỗi vì mình ko có máy tính nên ko tìm a,b,c giúp bạn được

Nguyen Viet Bac 18/11/2016 lúc 12:42

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\)

=> a = bk ; c = dk

=> \(\frac{2a}{3a+5b}=\frac{2bk}{3bk+5b}=\frac{2k}{3k+5}\left(1\right)\)

=> \(\frac{2c}{3c+5d}=\frac{2dk}{3dk+5d}=\frac{2k}{3k+5}\left(2\right)\)

Từ 1 và 2 => \(\frac{2a}{3a+5b}=\frac{2c}{3c+5d}\left(ĐPCM\right)\)

Châu Nguyễn Khánh Vinh 13/11/2016 lúc 15:57

gọi số hs giỏi,khá,trung bình lần lượt là a,b,c

Ta Có : a/1=b/2=c/3 và a+b+c=60

Đặt a/1=b/2=c/3=k(k khác 0)

=> a=1k ; b=2k ; c=3k

=> a+b+c=1k+2k+3k=60 => 6k=60 => k=10

<=> a=1.10=10 ; b=2.10=20 ; c=3.10=30

Vậy : số học sinh giỏi,khá,trrung bình lần lượt là 10 hs , 20hs , 30hs

Nguyễn Cảnh Đức 16/11/2016 lúc 11:15

Gọi số học sinh giỏi khá trung bình của lớp đó lần lượt là a;b;c

Theo bài ra ta có: a/1; b/2; c/3 và a+b+c=60

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

a+b+c/1+2+3=60/6=10

Suy ra: a= 1*10=10

            b=2*10=20

            c=3*10=30

Vậy học sinh giỏi : 10 hs

       học sinh kha : 20 hs

       học sinh tb : 30 hs

Nhớ

Uchiha Sasuke 12/11/2016 lúc 19:55

Từ a/b = 3/5 suy ra a/3=b/5

a/3=b/5=a-b/3-5=4/-2=-2

a = -2.3=-6

b=-2.5=-10

-6.(-10)-|-6+(-10)=-60+16=-44

k mình nha dấu / là dấu phân số đó còn dấu . là dấu nhân

Thái Viết Nam 12/11/2016 lúc 18:30

Từ \(\frac{a}{b}=\frac{3}{5}\Rightarrow\frac{a}{3}=\frac{b}{5}\)

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{a-b}{3-5}\)

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{4}{-2}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=-2\)

\(a=-2.3=-6\)

\(b=-2.5=-10\)

\(-6.\left(-10\right)+\left|-6+\left(-10\right)\right|=-60+16=-44\)

k mình mình k lại

Hà Nguyễn Ngọc Minh 23/11/2016 lúc 15:03

bang 1

Nguyễn Ngọc Anh Minh 10/11/2016 lúc 16:38

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{a}=\frac{a+b+c}{b+c+a}=1.\)

\(\Rightarrow a=b=c\)

\(F=\frac{a^3.a^2.a^{2011}}{a^{2016}}=\frac{a^{3+2+2011}}{a^{2016}}=\frac{a^{2016}}{a^{2016}}=1\)

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 03/11/2016 lúc 20:28

Đặt \(A=\frac{2^{2006}+7}{2^{2004}+7}\);\(B=\frac{2^{2003}+1}{2^{2001}+1}\)

\(A-B=\frac{2^{2006}+7}{2^{2004}+7}-\frac{2^{2003}+1}{2^{2001}+1}=\frac{2^{4007}+2^{2006}+7.2^{2001}+7-2^{4007}+2^{2004}+7-2^{2003}.7}{\left(2^{2001}+1\right)\left(2^{2004}+7\right)}\)

\(=\frac{2^{2001}\left(7+2^5+2^3-7.2^2\right)+14}{\left(2^{2001}+1\right)\left(2^{2004}+7\right)}=\frac{19.2^{2001}+14}{\left(2^{2001}+1\right)\left(2^{2004}+7\right)}>0\)

=> A > B

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 03/11/2016 lúc 20:10

1/ \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}\Leftrightarrow\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{2ab}{2cd}=\frac{\left(a-b\right)^2}{\left(c-d\right)^2}=\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(c+d\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow\left|\frac{a-b}{c-d}\right|=\left|\frac{a+b}{c+d}\right|\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{a-b}{c-d}=\frac{a+b}{c+d}\\\frac{b-a}{c-d}=\frac{a+b}{c+d}\end{cases}}\)

Xét mỗi trường hợp ta được đpcm.

Bùi Thị Vân Quản lý 11/11/2016 lúc 16:58

Các bài trên Ngọc làm đúng hết rồi nhưng đề thay đổi nên cô trình bày lại.
Gọi số đó là: \(\overline{abba}\). Ta có: \(\overline{abba}=a.1000+b.100+b.10+a\)
                                                                  \(=a.\left(1000+1\right)+b.\left(100+10\right)\)
                                                                   \(=a.1001+b.110=11\left(91a+10b\right)\)
Do số cần tìm là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp nên trong 3 số đó phải  có ít nhất một số chia hết cho 11.
Th1. 3 số tự nhiên liên tiếp có 1 số là 11.
Các bộ ba số tự nhiên liên tiếp có số 11 là: ( 9, 10, 11) ( 10, 11, 12), (11, 12,13) đều không có bộ nào thỏa mãn( Em tự kiểm tra).
Th1. 3 số tự nhiên liên tiếp có 1 số là 22.
Các bộ ba thỏa mãn là: ( 20,21,22), ( 21,22,23),(22,23,24) - đều không có bộ nào thỏa mãn.
Nhận xét : 22 x 23 x 24 = 12144 có 6 chữ số . Vậy các trường hợp có 33, 44.... đều không cần xét.
 

dinhkhachoang 09/11/2016 lúc 15:58

goi so hoc sinh cua ca hai lop la a,b

=>a/7=b/6=>7a-7b/7-6

->5/1=6

=>a/7=5>a=35 h/s

=>b/6=5>b=30 h/s

Ko có tên 09/11/2016 lúc 18:31

     Gọi số học sinh của hai lớp 7a, 7b lần lượt là:  x và y (x, y thuộc N*)                                                                                                   Vì tỉ số học sinh của 2 lớp là 7 : 6 nên ta có:                                                                                                                                                        x/y = 7/6 => x/7 = y/6  và  x - y = 5                                                                                                                                  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:                                                                                                                                                  x/7 = y/6 = x - y/ 7 - 6 = 5/1 = 5                                                                                                                                           Suy ra:     x = 5 x 7 = 35                                                                                                                                                                                  y = 5 x 6 = 30                                                                                                                                                              Vậy số học sinh của hai lớp 7a và 7b lần lượt là 35 (học sinh) ; 30 (học sinh)

dinhkhachoang 09/11/2016 lúc 16:07

co thang COPY TUI KIA

THẰNG SÚC VẬT

phuong pham 08/11/2016 lúc 22:16

NẾU K LÀM ĐC THÌ ĐỪNG TRẢ LỜI NỮA 

phuong pham 08/11/2016 lúc 22:14

KUDO SHINICHI lớp 6 làm đc đấy thì đã làm sao 

ho thi mai linh 06/10/2016 lúc 19:27

lop 7 moi hoc chu

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: