Giúp tôi giải toán


Phạm Ngọc Thạch 24/10 lúc 19:44

\(\frac{xy-4}{4y}=\frac{1}{2}\)

<=> 2xy-8=4y

<=> 2xy - 4y - 8 =0

<=>xy-2y-4=0

<=> (x-2)y=4

Mà 4=(-1).(-4)=(-4).(-1)=2.2=(-2).(-2)

Thế vào ta được cặp {x,y} là {1,-4}, {-2,-1), {4,2}, {0,-2}

Nguyễn Duy Đạt 24/10 lúc 19:39

x/4 - 1/y = 1/2

quy đồng lên ta đc

(xy-4) / 4y = 1/2

xy-4 = 4y/2 = 2y

xy-4 = 2y

xy-2y = 4

y(x-2) = 4

=> y và x-2 thuộc Ư(4) 

ta có 

y = 1 <=> x-2=4 => x=6

y=-1 <=> x-2=-4 => x=-2

y=4 <=> x-2=1 => x=3

y=-4 <=> x-2=-1 => x=1

y=2 <=> x-2=2 => x=4

y=-2 <=> x-2=-2 => x=0

Vũ Anh Quân 24/10 lúc 19:33

http://olm.vn/hoi-dap/question/249201.html

Devil 22/10 lúc 20:53

gọi 2 số đó là a và b

ta có: \(\frac{a-b}{1}=\frac{a+b}{7}=\frac{a.b}{24}=\frac{b}{3}\)(*)

=> \(\orbr{\begin{cases}a.b=b=0\\3ab=24b\end{cases}}\)

Th1: a.b=b=0=> b=0(loại vì a và b phải khác 0)

th2:3ab=24b

=>a=8

thay vào (*)ta có:

 \(\frac{8-b}{1}=\frac{8+b}{7}=\frac{8b}{24}\Rightarrow\frac{16}{8}=\frac{b}{3}=2\)

=> b=6

=>a.b=8.6=48

Nguyễn Duy Đạt 21/10 lúc 21:14

a/b=c/d=K (K thuộc N)

=> a=bK

c=dK

a/b=bK/b=K

a-c/b-d=bK-dK/b-d=K(b-d)/b-d=K

=> a/b=a-c/b-d

Hồ Lê Hằng Nga 23/10 lúc 11:02

cam on nguyen duy dat nhieu nha (^_^)

Nguyễn Thùy Ngọc Ánh 19 giờ trước (22:08)

Vì \(\frac{a}{a'}+\frac{b'}{b}=1\)  nên ab+a'b'=a'b'               (1)

\(\frac{b}{b'}+\frac{c'}{c}=1\)nên bc+b'c'=b'c'                   (2)

nhân 2 vế của (1) với c, của (2) với a' rồi cộng theo từng vế hai đẳng thức , ta suy ra abc+a'b'c'=0

Nguyễn Thùy Ngọc Ánh 19 giờ trước (22:00)

KHÓ QUÁ 
GIÚP MÌNH VỚI
 

An Hoà 21/10 lúc 20:17

\(\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-5}{6}\) và 5z - 3x - 4y = 50

=> \(\frac{3\left(x-1\right)}{6}=\frac{4\left(y+3\right)}{16}=\frac{5\left(z-5\right)}{30}\)

=> \(\frac{3x-3}{6}=\frac{4y+12}{16}=\frac{5z-25}{30}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{3x-3}{6}=\frac{4y+12}{16}=\frac{5z-25}{30}=\frac{5z-25-3x+3-4y-12}{30-6-16}=\frac{50-34}{8}=\frac{16}{8}=2\)

=> 3x - 3 = 12 => 3x = 15 => x = 5

    4y + 12 = 32 => 4y = 20 => y = 5

    5z - 25 = 60 => 5z = 85 => z = 17

Vậy x = 5 , y = 5 , z = 17

Thông TH 20/10/2016 lúc 05:31

Ta có:\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{ad}{bd}=\frac{bc}{bd}\Rightarrow ad=bc\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

ai mk mk lại

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 18/10/2016 lúc 21:46

Đặt x/4=y/6=k.

=>x=4k, y=6k.

Mà x.y=24=>4k.6k=24.

=>24k^2=24.

=>K^2=24/24=1.

=>K=1 hặc -1.

Với K=1 =>x/4=4.

                 y/6=6.

Với K=-1 =>x/4=-4.

                  y/6=-6.

Bảo Bình Cá Tính 18/10/2016 lúc 21:30

no trả lời

Đào Trần Bích Ngọc 25/10 lúc 16:56

Đặt x/4=y/6=k

có x/4=k Sr x=4k (1)

y/6=k SR y=6k  (2)

Có x*y=24;thay (1);(2) vào biểu thức ta có;

4k*6k=24

24*k^2=24

k^2=1  SR k=1

x/4=1 thì x=4

y/6=1 thì y=6

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Nguyễn Văn An 19/10/2016 lúc 21:09

ta có:

Th1: x+y+z=0

suy ra: x/y+z+1=0 suy ra: x=0

tương tự: y/z+x+1=0 => y=0

z/x+y-2=0 => z=0

suy ra: x=0;y=0;z=0

Th2: x+y+z khác 0 

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

=> x/y+z+1=y/z+x+1=z/x+y-2=x+y+z/y+z+1+z+x+1+x+y-2=x+y+z/2.(x+y+z)=1/2

suy ra: x+y+z=1/2

x/y+z+1=1/2 => x+x=y+z+1 => x+x+x=x+y+z+1 => 3x=1/2+1 => 3x=3/2 => x=1/2

y/z+x+1=1/2 => y+y=z+x+1 => y+y+y=z+x+y+1 => 3y=1/2+1 => 3y=3/2 => y=1/2

z/x+y-2=1/2  => z+z=x+y-2 => z+z+z=x+y+z-2 => 3z=1/2-2 => 3z=-3/2 => y=-1/2 

Công Chúa Tóc Mây 18/10/2016 lúc 21:40

cái đó ai chả bít! 

Đoàn MInh Đức 18/10/2016 lúc 21:27

ADTC dãy tỉ số bằng nhau là dc

Nguyễn Đăng Hải 18/10/2016 lúc 21:12

ta có 5x = 2y        

suy ra \(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\)

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có  

\(\frac{y}{5}=\frac{x}{2}=\frac{y-x}{5-2}=\frac{18}{3}=6\)

suy ra y= 6x5                           x = 6x2 

suy ra y= 30                             x = 12

Hồ Thu Giang CTV 18/10/2016 lúc 21:11

5x = 2y => \(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{y-x}{5-2}=\frac{18}{3}=6\)

=> x = 6 . 2 = 12

y = 6 . 5 = 30

KL:......

Phuc Nguyên 18/10/2016 lúc 19:05

Có: a/b=c/d => a/c=b/d

=>(a+b)/(c+d)=a/c

=>(a+b)^2/(c+d)^2=(a/c)^2=a/c.b/d=ab/cd

=> dpcm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: