Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thị Quỳnh 15/01 lúc 19:55

1 : a=(14;23;32;41;50)

2:cách 1 :(x thuộc N /x<10)

cách 2: (0;1;2;3;4;5;6;8;9)

may man nhe ket qua dung mot tram phan tram luon 

Nguyễn Thu Huệ 15/01 lúc 19:57

1.  A={ 14;23;32;41;50}

2. Cách 1: B={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}

    Cách 2: B={ n thuộc N sao cho 0 bé hơn hoặc bằng x bé hơn hoặc bằng 9}

công chúa nụ cười 15/01 lúc 19:47

A = { 14 ; 23 : 32 : 41 ; 50 }

dam quang tuan anh 04/01/2017 lúc 17:22

Ta diễn đạt tập họp 3 nhóm người bao gồm nhóm biết tiếng Anh bằng vòng tròn A

Nhóm người biết tiếng Pháp bằng vòng tròn B

Nhóm biết tiếng Nga bằng vòng tròn C thông qua biểu đồ Vent trên ta thấy

Tập hợp A ={a, e, d, g} = 28

Tập hợp B = {b, e, g, f} = 13

Tập hợp C = {c, d, g, f} = 10

Tập hợp đoàn khách du lịch ={a, b, c, e, d, f, g, 41}= ?

Dựa vào biểu đồ Vent trên ta có:

Tập hợp số người biết tiếng Anh và Pháp là = {e, g}=8

Tập hợp số người biết tiếng Anh và Nga là = {d, g}=6

Tập hợp số người biết tiếng Pháp và Nga là = {f, g}=5

Tập hợp số người biết tiếng Anh, Pháp và Nga là {g} = 2

  e= 8-g = 8-2 = 6

  d= 6-g = 6-2 = 4

  f= 5-g = 5-2 = 3

a= A - e -d - g =28-6-4-2 = 16

b= B - e - f - g = 13-6-3-2= 2

c= C - d - f - g= 10-4-3-2 = 1

Vập tập hợp đoàn khách du lịch là = 16 +2 +1 + 6 + 4 + 3 + 2 + 41 =75 

I LOVE YOU 04/01/2017 lúc 19:14

có 75 người

Tk cho mk nhé !!!!!! Chúc bạn năm mới vui vẻ

Thank you very much

le anh tu 04/01/2017 lúc 17:21

từ biểu đồ ven có 16 người chỉ biết tiếng anh 2 người chỉ biết tiếng  pháp 1 người chỉ biết tiếng nga số người chỉ biết  anh và pháp(không tính 2 người biết cả 3 thứ tiếng) là 6 số người biết pháp và nga là 3 chỉ anh và nga là 4 số người biết cả 3 thư tiếng là 2 số người mù tịt cả 3 thứ tiếng là 41

Tổng cộng có:16+2+1+3+4+2+41+2=75

Sakura 30/12/2016 lúc 21:09

gọi tập hợp đó là A

ta có : A = {54;55;56;...;1997}

số phần tử của tập hợp A là :

(1997 - 54) : 1 + 1 = 1994 (phần tử)
ĐS : 1994 phần tử

Lan Anh 30/12/2016 lúc 21:10

đáp án 972

Đặng Tiến Hưng 30/12/2016 lúc 21:09

967 là SAI . Thử lại đi .

Lucyheartfilia 26/12/2016 lúc 22:04

Công thức tinh số tập hợp con :

+) Tập hợp chính gồm n phần tử 

    Số tập hợp con gồm : 2n tập hợp

+) Ví dụ : Tập hợp A = { 1 ; 2; 3; 4 } gồm 4 phần tử nên số tập hợp con có là : 24 = 16 ( tập hợp )

+) Số tập hợp con là số tập hợp được lập mà mỗi tập hợp gồm các phần tử thuộc tập hợp chính. Cách tìm như trên. 

OK nhé ^ ^

duc6athl 27/12/2016 lúc 18:36

công thức n^2(n là số phần tử)

số tập hợp con là số tập hợp được lập ra mà mỗi tập hợp gồm các phần tử thuộc tập hợp chính

OK nhé bạn 

duc6athl 27/12/2016 lúc 19:34

k mình đi

Phan Bảo Huân 09/12/2016 lúc 10:41

363:11=33

Ta có : 1 < x<33

Các số nguyen tố thỏa mãn: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31.

Suy ra x thuộc:2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31.

Đúng thì nhớ mìn nhé !!!hi hi!!!!

duc6athl 28/12/2016 lúc 05:51

X={2;3;5;7;11;13;17;23;29;31}

duc6athl 27/12/2016 lúc 18:44

X={2;3;5;7;11;13;17;19;23;29;31}

Phạm Hữu Đang 02/12/2016 lúc 11:43

24 = 23 . 3

180 = 22 . 32 . 5

BCNN(24;180) = 23 . 3. 5 = 360

=> BC(24;180) = B(360) = { 360;720;1080;... }

các phần tử đó là { 360;720;1080 ,... }

duc6athl 28/12/2016 lúc 05:50

A={360;720;1080}

dragonboy 29/12/2016 lúc 17:07

A={360;720;1080}

Nguyen ngoc dat 27/11/2016 lúc 09:45

Ba số đã cho là các số nguyên tố cùng nhau 

nên ước chung của các số trên chỉ có 1 

và tập hợp này cũng chỉ có 1 phần tử

đ/s : 1

SKT_NXS 27/11/2016 lúc 09:38

Giải:

Ta thấy:

Các số: 2250; 1001; 7429 là các số nguyên tố cùng nhau.

Vậy, ước chung của chúng là 1.

Nguyễn Văn Khoa 27/11/2016 lúc 09:35

chỉ có 1 ước mà thôi bạn à đó là 1 vòng 7 lớp 6 violympic toán

k mình đi

Freya 23/11/2016 lúc 17:58

số phần tử là

(87-13):2+1=38 (phần tử )

đáp số 38 phần tử

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

duc6athl 28/12/2016 lúc 06:03

P có 38 phần tử

duc6athl 28/12/2016 lúc 05:54

P có số phần tử là:(87-13)/2+1=38(phần tử)

duc6athl 27/12/2016 lúc 20:34

(a+b)-(-c+a+b)

=a+b+c-a-b

=(a-a)+(b-b)+c

=0+0+c

=c

k mình nha

Nguyễn Mai lâm 13012003 11/01/2017 lúc 21:13

(a+b)-(-c+a+b)

=a+b+c-a-b

=(a-a)+(b-b)+c

=c

-(x+y)+(-z+y+x)

=-x-y-z+y+x

=(-x+x)+(-y+y)-z

=-z

duc6athl 27/12/2016 lúc 20:32

(a+b)-(-c+a+b)

=a+b+c-a-b

=(a-a)+(b-b)+c

=0+0+c

=c

Đỗ Lê Tú Linh CTV 27/10/2016 lúc 22:18

Số phân tử của tập hợp là: (2013-2002)+1=12(phân tử)

A.12 phân tử

duc6athl 28/12/2016 lúc 06:02

chọn M

phan anh tuyet 31/10/2016 lúc 20:03

tập hợp M có số phân tử là :

[2013-2002] :1 +1=12[phần tử]

đáp số :12 phân tử

Conan 15/10/2016 lúc 17:40

Co 

chuc bn hoc gioi!

nhae bn###

______________________________
\(\$\text{ }\)$$$$

nghiem thi huyen trang 15/10/2016 lúc 17:40

k nha

nguyễn hải yến 15/10/2016 lúc 17:41

chắc có

Nguyễn Ngọc Anh Minh 27/09/2016 lúc 10:47

\(=1+\left(3^2+3^4+...+3^{100}\right).\)

Đặt biểu thức trong ngoặc là B

\(9B=3^4+3^6+...+3^{102}\)

\(B=\frac{9B-B}{8}=\frac{3^{102}-3^2}{8}\)

\(A=1+B=1+\frac{3^{102}-3^2}{8}=\frac{8+3^2\left(3^{100}-1\right)}{8}\)

duc6athl 28/12/2016 lúc 06:00

A có 2^26 phần tử (26 là số phần tử)

B có 2^98 phần tử (98 là số phần tử)

công thức tính số tập hợp con 2^n (n là số phần tử)

chúc bạn học gioi

Trần Tố Quyên 22/10/2016 lúc 08:53

A=50 phần tử 

B= 98 phần tử 

link mình nhé

duc6athl 27/12/2016 lúc 18:54

A có 2^26 phần tử

B có 2^98 phần tử

Sếp Việt Đẹp Trai 25/09/2016 lúc 07:40

Gọi thương và số dư là k (k là số tự nhiên) 
Số phải tìm có dạng: x = 12k + k = 13k (1) 

Do số dư phải nhỏ hơn số chia nên k < 12 
k là số tự nhiên nên k Є {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11} 

Thay k vào (1), ta được: 
tập hợp C = { 0 ; 13 ; 26 ; 39 ; 52 ; 65 ; 78 ; 91 ; 104 ; 117; 130 ; 143} 
 

k minh nha 1573475175713454371513475713453453454543545646537846762

phammiahnh 07/12/2015 lúc 15:57

số lượng Ư(A) = (3 + 1) x (5 + 1) x (2 + 1) = 72
p/s: mik không chắc lắm

nguyen trong duc 17/01/2016 lúc 17:10

(3+1).(5+1).(2+1) = 72

tick đúng nhé

duc6athl 27/12/2016 lúc 18:57

A có 72 ước vì làm theo công thức lấy số mũ cộng 1 rồi nhân với nhau

k đúng nhé

thang Tran 15/07/2015 lúc 06:27

a, { A thuộc N  l A = 7k + 3 v à A <= 150}

B: A =( 3 ;10;17;24;31 ; ... .; 150) 

c, Tổng là

  3 + 10 + 17 + 24 + 31 + ... + 150  

Số số hạng của tổng trên là: 

       ( 150 - 3) : 7 + 1 = 22 ( số hạng ) 

Tổng A là:

   ( 150 + 3) .22 : 2 = 1683

Vậy 3 + 10 + 17  + 24 + 3 1 + ... + 150 = 1683 

Nhữ Thanh Hương 23/06/2016 lúc 11:08

a)A=(x thuộc N sao cho x=7q+3(q thuộc N);x=150)

Nguyen ngoc dat 19/09/2016 lúc 15:59

Cho A là tập hợp cả số tự nhiên không  vượt quá 150 , chia 7 dư 3 

a) viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử 

b) hãy liệt kê các phần tử của A thành 1 dãy số từ nhỏ đến lớn

a, { A thuộc N  l A = 7k + 3 v à A <= 150}

B: A =( 3 ;10;17;24;31 ; ... .; 150) 

c, Tổng là

  3 + 10 + 17 + 24 + 31 + ... + 150  

Số số hạng của tổng trên là: 

       ( 150 - 3) : 7 + 1 = 22 ( số hạng ) 

Tổng A là:

   ( 150 + 3) .22 : 2 = 1683

Vậy 3 + 10 + 17  + 24 + 3 1 + ... + 150 = 1683 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: