Giúp tôi giải toán


nguyen thi lan huong 21/10 lúc 20:12

Tuổi con hiện nay là :

124 : ( 3 + 1 ) = 31 ( tuổi )

Tuổi con sau 5 năm nũa là :

31 + 5 = 36 ( tuổi )

Tuổi bố sau 5 năm nữa là :

124 - 31 + 5 = 98 ( tuổi )

Bạn có  nhầm đề ko bởi vì con 36 tuổi và bố 98 tuổi ghê quá vậy

Ai chan 21/10 lúc 20:39

Các bạn ơi!

Cái đề này bố già rồi,con đã lập gia đình

Không phải hỏi hay thắc mắc gì đâu nhé

le anh tu 21/10 lúc 20:13

TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU

3+1=4 TUỔI

TUỔI CON LÀ

124:4+5=36 TUỔI

TUỔI BỐ LÀ

124-36=98 TUỔI

DS

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đỗ Phương Linh 16/10/2016 lúc 12:41

1, Tính

75 - x = 25

      x = 75 - 25

      x = 50

36 + x = 39 

        x = 39 -36

        x = 3

70 + x = 1005

        x = 1005 - 70

        x = 935

2 , ĐỀ BÀI SAI RỒI BN ƠI , MIK TÍNH RÙI

dinh thi huyen thu 16/10/2016 lúc 13:02

1,

75 - x = 25

      x = 75-25

      x = 50

36 + x = 39

       x = 39-36

       x =3

70 + x =1005

       x = 1005-70

       x = 935

2,

hiệu số phần bằng nhau là 5 - 1 = 4 (phần)

     Tuổi mẹ là 28/4*5=35 (tuổi)

       tuổi con là 35-28 =7 (tuổi)

               đáp số mẹ 35 tuổi ; con 7 tuổi

Nguyễn Kim Hà My 16/10/2016 lúc 12:39

1. ( ghi kết quả luôn nhé )

x = 50

x = 3

x = 935

nguyễn thị lan hương 17/10/2016 lúc 20:30

tổng số tuổi 3 mẹ con là 73 chứ nhể

Minh Anh 16/10/2016 lúc 10:26

                                                                           Bài giải

                                                       Tổng số tuổi 3 mẹ con hiện nay là :

                                                                58 + ( 5 * 3 ) = 63 (tuổi)

                                                       Tuổi của mẹ là :

                                                           63 : 3 + 25 = 46 ( tuổi )

                                                        Tuổi của chị là :

                                                              46 - 25 = 21 (tuổi)

                                                        Tuổi của em là :

                                                             46 - 31 = 15 ( tuổi )

                                                                     Đáp số : Tuổi mẹ : 46 tuổi

                                                                                   Tuổi chị : 21 tuổi

                                                                          :        Tuổi em : 15 tuổi

Đỗ Phương Linh 13/10/2016 lúc 21:13

Mỗi năm mỗi người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 25 tuổi . Vậy hai năm trước đây mẹ vẫn hơn con 25 tuổi

Theo đề bài , hai năm trước đây tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi con vậy 2 năm trước tuổi con là 2 phần thì tuổi mẹ là 7 phần như thế

Tuổi mẹ 2 năm trước là

25 : ( 7 -2 ) x 7 = 35 ( tuổi )

Tuổi của mẹ hiện nay là

35 + 2 = 37 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là 

37 - 25 = 12 ( tuổi )

Đ/S : Tuổi mẹ hiện nay : 37 tuổi

        Tuổi con hiện nay : 12 tuổi

Ryuunosuke Ikenami 13/10/2016 lúc 21:08

Vì mỗi năm, mỗi người tăng thêm 1 tuổi => Hai năm trước, hiệu số tuổi của mẹ và con vẫn là 25

Gợi ý thế thôi nhá!

Nguyễn Hùng 05/08/2015 lúc 13:44

Năm nay 8 lần tuổi con = 2 lần tuổi mẹ
Tuổi mẹ hiện nay gấp 8 lần tuổi con hiện nay
Gọi tuổi con hiện nay là a(a>0)Tuổi mẹ hiện nay là 4a
Ta có: 4a-a=24a=8tuổi mẹ hiện nay là 32
Gọi số năm để tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là x
32+x=3(8+x)32+x=3x+24
2x=8x=4

Đào Đức Mạnh 05/08/2015 lúc 13:43

Mẹ sinh con năm 32 tuổi nên hiệu số tuổi giữa mẹ và con là 32 tuổi.

Hiệu số phần bằng nhau: 7-3=4 phần.

Khi đó tuổi mẹ: 32:4x7=56 tuổi.

Đáp số: 56 tuổi

Chu Phạm Trâm Anh 04/10/2016 lúc 17:34

56 tuổi .ở bài 3 vòng 3 violympic toán lớp 5 đúng ko?

Nguyễn Thế sơn 23/09/2016 lúc 18:16

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Phạm Thế Mạnh 02/10/2016 lúc 18:25

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Nguyen ngoc dat 26/09/2016 lúc 19:26

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Ngũ Thị Yến Nhi 09/10/2016 lúc 13:40

a,2 năm nữa chi của chi có số tuổi là

16+2 = 18 tuổi 

tuổi của chi sau 2 năm nữa là

18-6=12 tuổi

năm nay chi có số tuổi là 

12-2 =10 tuổi

b, 10 năm nữa chị chi số tuổi là

16+10=26 tuổi

10 năm nữa chi có số tuổi là

10+10=20 tuổi

vậy 10 năm sau tổng số tuổi của chi và chị của chi là 

26+20=46 tuổi

c, năm nay chị chi hơn chi số tuổi là

16-10= 6 tuổi

Rotten Girl 09/10/2016 lúc 13:30

chi 12t

=28t

hơn 8t

k mik nha

Công chúa Nấm 18/03/2015 lúc 16:00

Hiệu số tuổi của 2 người không đổi, ta có sơ đồ

Tuổi anh hiện nay: !___!___!___!___!

Tuổi em hiện nay:  !___!___!___!

Khi tuoi anh bằng tuổi em hiện nay: 3 phần

Tuổi em khi đó: 2 phần

Vậy tuổi em hiện nay là: 30: ( 3+2) x 3= 18( tuổi)

Vậy tuổi anh hiện nay là: 18 : 3 x 4= 24 ( tuổi)

Nguyễn Phưoưng Thảo 05/12/2014 lúc 18:29

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

trangloe 05/12/2014 lúc 18:12

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

Nguyễn Thị Ngọc Linh 09/10/2016 lúc 11:57

mẹ 40

con 10

Mie Ngố 28/10/2014 lúc 18:07

Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên 15 năm nữa bố tăng 15 tuổi và con cũng tăng 15 tuổi

=> 15 năm sau tổng tuổi của 2 bố con là

           60 + 15 + 15 = 90 ( tuổi )

      Vẽ sơ đồ

Bố: 2 phần

Con: 1 phần

Tuổi bố 15 năm nữa là:

    90 : ( 2 + 1 ) x 2 = 60 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là:

      60 - 15 = 45 ( tuổi )

Tuổi con 15 năm nữa là:

    90 - 60 = 30 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là:

    30 - 15 = 15 ( tuổi )

           Đ/s: Bố: 45 tuổi

                   Con: 15 tuổi

Nguyen Thu Trang 31/07/2015 lúc 17:51

Bo co so tuoi la :

( 58 + 38 ) : 2 = 48 ( tuoi )

Con co so tuoi la :

58 - 48 = 10 ( tuoi )

         D/S : Bo : 48 tuoi

                 Con : 10 tuoi

Trần Thị Loan Quản lý 31/07/2015 lúc 17:34

Bài toán : Tổng - hiệu

Số tuổi của bố là (58 + 38) : 2 = 48 (tuổi)

Số tuổi của con là: 58 - 48 = 10 tuổi

ĐS:...

tống khánh linh 01/08/2015 lúc 22:20

tuổi bố là 48 tuổi

tuổi con là 10

phan nhi 31/01/2015 lúc 15:53

hiệu số tuổi giữa anh và em:  13 - 3 = 10 (tuổi)                                                                                                                           hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian. Ta có sơ đồ khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em:                                                            tuổi anh:  __.__.__                                                                                                                                                                   tuổi em:   __(móc dấu viết hiệu)                                                                                                                                              tuổi em khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em là:   10 (3 - 1) = 5 (tuổi)                                                                                                  sau số năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em:   5 - 3 = 2 (năm)

ffffffffg 25/05/2015 lúc 07:21

Gọi tuổi chủa người 1, 2 và 3 lần lượt là a, b và c

Theo bài ra ta có:

a + b + c = 115 (1)

a = 2b + 10 (2)

b = 3c - 5 (3)

Thay (3) vào (2) ta có: a = 2(3c - 5) + 10 = 6c - 10 + 10 = 6c (4)

Thay (4) và (3) vào (1) ta được :

6c + 3c - 5 + c = 115

=> 6c + 3c + c = 115 + 5

=> 10c = 120

=> c = 120 : 10

=> c = 12

Vậy tuổi người thứ 3 là 12 tuổi

Vậy tuổi người thứ 1 là: 6.12 = 72 (tuổi)

Vậy tuổi người thứ 2 là: 3.12 - 5 = 31 (tuổi)

Nguyễn Tiến Hải 21/10/2014 lúc 16:54

Tuổi con bằng 1/3 tuổi bố vậy tổng số tuổi của hai bố con gấp 4 lần tuổi con.

Tuổi con hiện nay là: 48 : 4 = 12 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là: 48 - 12 = 36 (tuổi)

Tuổi bố hơn tuổi con là: 36 - 12 = 24 (tuổi)

Khi tuổi con bằng 1/7 tuổi bố thì hiệu số tuổi của bố và con sẽ gấp 6 lần tuổi con khi đó

Tuổi con khi đó là: 24 : 6 = 4 (tuổi)

Vậy số năm trước đây tuổi con bằng 1/7 tuổi bố là: 12 - 4 = 8 năm

Nguyễn Thế sơn 23/09/2016 lúc 18:16

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Phạm Thế Mạnh 02/10/2016 lúc 18:25

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Nguyen ngoc dat 26/09/2016 lúc 19:26

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Ngũ Thị Yến Nhi 09/10/2016 lúc 13:40

a,2 năm nữa chi của chi có số tuổi là

16+2 = 18 tuổi 

tuổi của chi sau 2 năm nữa là

18-6=12 tuổi

năm nay chi có số tuổi là 

12-2 =10 tuổi

b, 10 năm nữa chị chi số tuổi là

16+10=26 tuổi

10 năm nữa chi có số tuổi là

10+10=20 tuổi

vậy 10 năm sau tổng số tuổi của chi và chị của chi là 

26+20=46 tuổi

c, năm nay chị chi hơn chi số tuổi là

16-10= 6 tuổi

Rotten Girl 09/10/2016 lúc 13:30

chi 12t

=28t

hơn 8t

k mik nha

Công chúa Nấm 18/03/2015 lúc 16:00

Hiệu số tuổi của 2 người không đổi, ta có sơ đồ

Tuổi anh hiện nay: !___!___!___!___!

Tuổi em hiện nay:  !___!___!___!

Khi tuoi anh bằng tuổi em hiện nay: 3 phần

Tuổi em khi đó: 2 phần

Vậy tuổi em hiện nay là: 30: ( 3+2) x 3= 18( tuổi)

Vậy tuổi anh hiện nay là: 18 : 3 x 4= 24 ( tuổi)

Nguyễn Phưoưng Thảo 05/12/2014 lúc 18:29

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

trangloe 05/12/2014 lúc 18:12

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

Nguyễn Thị Ngọc Linh 09/10/2016 lúc 11:57

mẹ 40

con 10

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: