Giúp tôi giải toán


Diệp Quân Bùi 28/11/2016 lúc 18:55

Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha tức bằng 1/6 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Sau 7 năm tuổi con bằng 2/7 tuổi cha tức bằng 2/5 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Vậy tỷ số tuổi con hiện nay với tuổi con 7 năm nữa là:

1/6 : 2/5 = 5/12

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay:   !__!__!__!__!__!      (hiệu 7 năm)

Tuổi con 7 năm nữa:!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Tuổi con hiện nay là: 7 : (12 - 5) x 5 = 5 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 5 x 7 = 35 tuổi

ĐS: 5 tuổi; 35 tuổi

Lori Sen 28/11/2016 lúc 19:05

Giải:

Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha tức bằng 1/6 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Sau 7 năm tuổi con bằng 2/7 tuổi cha tức bằng 2/5 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Vậy tỷ số tuổi con hiện nay với tuổi con 7 năm nữa là:

1/6 : 2/5 = 5/12

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay:   !__!__!__!__!__!      (hiệu 7 năm)

Tuổi con 7 năm nữa:!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Tuổi con hiện nay là: 7 : (12 - 5) x 5 = 5 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 5 x 7 = 35 tuổi

ĐS: 5 tuổi; 35 tuổi

STY 23/11/2016 lúc 17:59

Gọi tuổi cháu hiện nay là a thì tuổi của cô năm nay là : 4 x a + 2

Khi tuổi cháu bằng tuổi của cô thì tuổi cháu là : 4 x a + 2

Tuổi của cô là : ( tuổi cô hiện tại + tuổi co hiện tại - tuổi cháu hiện tại ) : 

 (4 x a + 2) + (4 x a + 2 - a ) = 7 x a + 4

Mà tuổi của cô và cháu cộng lại 94 tuổi nên ta có : 

a x a + 2 + 7 x a + 4 = 94

=> 11 x a = 88 => a = 8

Vậy tuổi của cháu hiện nay là 8, tuổi của cô hiện nay là :

       8 x 4 + 2 = 34 (tuổi)

Ayakashi Moka 23/11/2016 lúc 17:57

Tuổi cháu là:

94 - 2 - 2 - 2 : (4+4+3)= 8 (tuổi)

Tuổi cô là;

8 x 4 + 2=34 (tuổi)

Đáp số: 34 tuổi.  !!!!!

Kết bạn nhé!!!!

tk cho mik ha sau mik sẽ tk lại bạn!!!!~~~

( ~ _ ~)

Nguyen Lam THANG 19/11/2016 lúc 12:35

Tuổi mẹ:48

Tuổi con:24

Magic Super Power 19/11/2016 lúc 09:47

Tuổi mẹ : 48 

Tuổi con : 24 

Kik nha thank u

thanh 19/11/2016 lúc 09:46

cho tuoi con la y tuoi me la x

hien nay  ta co x=2y

12 nam truoc ta co x-12=3.(y-12)

x-12=3y-36

x=3y-24

ma x=2y nen x=x+y-24nen y-24=0

y=24nen tuoi me la 48

VU THI XUAN MAI 12/11/2016 lúc 15:31

tuổi anh là :20 tuổi

phạm khánh mai 12/11/2016 lúc 15:34

bạn kẻ sơ đồ em 4 phần anh 5 phần

tổng số phần bằng nhau là 

4+5=9 (tuổi )

Tuổi anh là 

 36 :9 * 5= 20 ( tuổi)

     Đáp số : 20 tuổi

Nguyễn Bá Mạnh Dũng 15/11/2016 lúc 19:52

20 tuổi k mình nha

Kirigaya Kazuto 12/11/2016 lúc 09:46

ME luon hon 24 tuoi

tuoi con HN la:

{46-24}:2-5=6{tuoi}

tuoi me HN la:

6+24=30{tuoi}

k minh nha!

Nguyễn Bá Mạnh Dũng 15/11/2016 lúc 19:54

mẹ 30 con 6 nhớ k mình nha

Nguyễn Mai Phương 12/11/2016 lúc 09:52

Sau 1 năm con tăng 1 tuổi thì mẹ cũng tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi 2 mẹ con không đổi vẫn là 24.

Tuổi con sau 5 năm là:                        (46 - 24) :2= 11 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:                           11 - 5 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:                            6 + 24 = 30 (tuổi)

                                    Đáp số:   Mẹ: 30 tuổi     ;    Con: 6 tuổi

Bạn nhớ k đúng cho mk nhé! Đáp án này ko sai đâu! Mk đã học rồi!

a@olm.vn Quản lý 11/11/2016 lúc 08:55

Các bài toán tính tuổi các bạn chú ý hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian (vì cả hai đều tăng hoặc giảm như nhau).

3 năm sau thị mẹ vẫn hơn con 24 tuổi và tỉ lệ với 8:2.

Nếu tuổi con 3 năm sau là 2 phần thì mẹ 8 phần, hiệu 8 - 2 = 6 phần.

Giá tri 1 phần bằng 24:6 = 4

=> Con sau 3 năm: 4 x 2 = 8 tuổi

=> Con hiện nay: 8 - 3 = 5 tuổi

=> Mẹ hiện nay: 5 + 24 = 29 tuổi.

Nguyễn Ngọc Anh Minh 10/11/2016 lúc 07:37

Mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên hiệu tuổi mẹ và tuổi con không thay đổi qua các năm và vẫn là 28 tuổi

Chia tuổi mẹ sau đây 2 năm thành 5 phần bằng nhau thì tuổi con sau đây hai năm là 1 phần như thế

Hiệu số phần bằng nhau là

5-1=4 phần

Giá trị 1 phần hay tuổi con sau đây 2 năm là

28:4=7 tuổi

Tuổi con hiện nay là

7-2=5 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là

5+28=33 tuổi

chuanhtu 27/10/2016 lúc 19:30

ds 23451

Đào Trúc Linh 12/11/2016 lúc 10:14

Tôi có 1 bài toán giống bạn đấy là : ông hơn cháu 59 tuổi 3 năm nữa tuổi của 2 ông cháu là 81 ? hiện nay tuổi của 1 người là mấy

Nguyễn Đặng Thu Giang 27/10/2016 lúc 12:18

bài này mik phải giải sơ đồ ra mới đầy đủ được nên thôi mik chỉ ghi đá án thôi nhé!

con :7 tuổi

cha:35 tuổi 

Đào Trúc Linh 12/11/2016 lúc 10:16

12345684]\;ijbth,ml,wichsmsyjsde fhkfdngiktfrg,jhdrc2wqr65999ikjgfdsryulklo vsui9yrfrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnbfitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggdddddddddsssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyybbbbbbbbbbbbbbb

nguyen thi lan huong 21/10/2016 lúc 20:12

Tuổi con hiện nay là :

124 : ( 3 + 1 ) = 31 ( tuổi )

Tuổi con sau 5 năm nũa là :

31 + 5 = 36 ( tuổi )

Tuổi bố sau 5 năm nữa là :

124 - 31 + 5 = 98 ( tuổi )

Bạn có  nhầm đề ko bởi vì con 36 tuổi và bố 98 tuổi ghê quá vậy

Ai chan 21/10/2016 lúc 20:39

Các bạn ơi!

Cái đề này bố già rồi,con đã lập gia đình

Không phải hỏi hay thắc mắc gì đâu nhé

le anh tu 21/10/2016 lúc 20:13

TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU

3+1=4 TUỔI

TUỔI CON LÀ

124:4+5=36 TUỔI

TUỔI BỐ LÀ

124-36=98 TUỔI

DS

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đỗ Phương Linh 16/10/2016 lúc 12:41

1, Tính

75 - x = 25

      x = 75 - 25

      x = 50

36 + x = 39 

        x = 39 -36

        x = 3

70 + x = 1005

        x = 1005 - 70

        x = 935

2 , ĐỀ BÀI SAI RỒI BN ƠI , MIK TÍNH RÙI

Nguyễn Kim Hà My 16/10/2016 lúc 12:39

1. ( ghi kết quả luôn nhé )

x = 50

x = 3

x = 935

dinh thi huyen thu 16/10/2016 lúc 13:02

1,

75 - x = 25

      x = 75-25

      x = 50

36 + x = 39

       x = 39-36

       x =3

70 + x =1005

       x = 1005-70

       x = 935

2,

hiệu số phần bằng nhau là 5 - 1 = 4 (phần)

     Tuổi mẹ là 28/4*5=35 (tuổi)

       tuổi con là 35-28 =7 (tuổi)

               đáp số mẹ 35 tuổi ; con 7 tuổi

Minh Anh 01/11/2016 lúc 19:24

e gi ki vay to lam dung ma ko k to 3

Minh Anh 16/10/2016 lúc 10:26

                                                                           Bài giải

                                                       Tổng số tuổi 3 mẹ con hiện nay là :

                                                                58 + ( 5 * 3 ) = 63 (tuổi)

                                                       Tuổi của mẹ là :

                                                           63 : 3 + 25 = 46 ( tuổi )

                                                        Tuổi của chị là :

                                                              46 - 25 = 21 (tuổi)

                                                        Tuổi của em là :

                                                             46 - 31 = 15 ( tuổi )

                                                                     Đáp số : Tuổi mẹ : 46 tuổi

                                                                                   Tuổi chị : 21 tuổi

                                                                          :        Tuổi em : 15 tuổi

Pham Van Quyet 20/11/2016 lúc 21:33

21 và 15

Đỗ Phương Linh 13/10/2016 lúc 21:13

Mỗi năm mỗi người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 25 tuổi . Vậy hai năm trước đây mẹ vẫn hơn con 25 tuổi

Theo đề bài , hai năm trước đây tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi con vậy 2 năm trước tuổi con là 2 phần thì tuổi mẹ là 7 phần như thế

Tuổi mẹ 2 năm trước là

25 : ( 7 -2 ) x 7 = 35 ( tuổi )

Tuổi của mẹ hiện nay là

35 + 2 = 37 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là 

37 - 25 = 12 ( tuổi )

Đ/S : Tuổi mẹ hiện nay : 37 tuổi

        Tuổi con hiện nay : 12 tuổi

Ryuunosuke Ikenami 13/10/2016 lúc 21:08

Vì mỗi năm, mỗi người tăng thêm 1 tuổi => Hai năm trước, hiệu số tuổi của mẹ và con vẫn là 25

Gợi ý thế thôi nhá!

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: