Giúp tôi giải toán


Aino Megumi Cure Lovely and Shirayuki Hime Cure Pricness Hôm qua lúc 08:41

2 + 2 = 4

Thử lại :

4 - 2 = 2

Mik chắc ăn 100% đúng

Nguyễn Thị Thu Hôm qua lúc 10:53

Tổng là:

    2 + 2 = 4

         Đáp số:4

Nguyenx Văn Tâm Hôm qua lúc 05:01

2+2=4

vì 4-2=2

Tái Hiện Cổ Tích 22/04/2015 lúc 10:59

Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84

Nguyễn đức thịnh 22/03/2016 lúc 17:49

Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84
Đáp số: 115,84

Trần Hà Quỳnh Như 13/03/2016 lúc 16:02

Bài giải:
Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84
Đáp số: 115,84

Nguyễn Quang Trung CTV 10/09/2016 lúc 13:15

a) Chiến khởi hành trước Thắng 1 giờ và đến nơi trước Thắng 2 giờ 

 Thắng thực hiện cuộc hành trình lâu hơn và lâu hơn số giờ là :

                    2 - 1 = 1 (giờ )  

b) Chiến khởi hành trước Thắng 2 giờ và đến nơi sau Thắng 1 giờ 

    Chiến thực hiện cuộc hành trình lâu hơn và lâu hơn số giờ là :

                    1 + 2 = 3 (giờ)

công chúa mặt trăng 07/09/2016 lúc 17:13
2+5+6+3-9-6 =1
2+6+5+8-9-5 =7
2+6+2+5+2-4 =13
  


 

Lưu Trung Hiếu 07/09/2016 lúc 16:56

Nếu đúng sẽ được 1 tích

Nguyễn Minh Hiệu 07/09/2016 lúc 17:00

2+5+6+3-9-6=1        

2+6+5+8-9-5=7

2+6+2+5+2-4=13

emily 24/08/2016 lúc 16:37

12 x 3 + 12 x 7 + 12 x 9 + 12 x 1

= 12 x ( 3 + 7 + 9 + 1 ) 

= 12 x 20

= 240

an 24/08/2016 lúc 16:42

12 x 3 + 12 x 7 + 12 x 9 + 12 x 1 = ????

= 12 x ( 3 + 7 + 9 + 1 ) 

= 12 x 20

= 240 

k mình , mình k 2 lần liền 

Nguyen Quang Minh 24/08/2016 lúc 16:48

là 240 nha mậy>

Tao k 2 cái

Nguyen ngoc dat 23/08/2016 lúc 15:52

60 x 8 + 60 x 6 + 60 x 9 = 60 x ( 8 + 6 + 9 )

                                      = 60 x 23

                                      = 1380

Ran Mori 23/08/2016 lúc 15:49

60 x 8 + 60 x 6 + 60 x 9

= 60 x ( 8 + 6 + 9 )

= 60 x 23

=1380

Đạt 23/08/2016 lúc 15:49

60x8+60x6+60x9

=60x(8+6+9)

=60x23

=1380

top scorer 15/07/2015 lúc 09:11

 

 mk nhầm đây mới là bài làm đúng :

số trừ + hiệu = số bị trừ nên tổng của số trừ và hiệu chính bằng 2 lần tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu.

tổng của số trừ và hiệu là :

  610 : 2 = 305

số trừ là : 

( 305 - 99 ) : 2 = 103

hiệu là : 

305 - 103 = 202

            đ/s : số trừ : 103

                    hiệu  : 202

O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 08/08/2016 lúc 14:22

Tổng của số trừ và hiệu là:

610 : 2 = 305

Số trừ là: 

(305 - 99) : 2 = 103

Hiệu là: 

305 - 103 = 202

Đáp số: Số trừ: 103

                 Hiệu : 202

Edogawa Conan 26/08/2016 lúc 12:17

Số bị trừ hay tổng của số trừ và hiệu là:

             610 : 2 = 305

Số trừ là:

              (305 - 99) : 2 = 103

Hiệu hai số là:

             305 - 103 = 202

                   Đáp số: Số trừ: 103 Hiệu: 202 

Trần Văn Kỳ 07/02/2016 lúc 09:29

vì 18*19*20*21 có kết quả chia hết cho 3,9 nên 3*91000 cũng chia hết cho 3,9 nên * là 5

nhớ cho mình nhé các bạn !

 

Lê Duy Khang 03/03/2015 lúc 20:06

Vì tích 18 x 19 x 20 x 21 chia hết cho 9 và 3 nên giá trị chữ số * là 5 vì 3591000 chia hết cho cả 3 và 9

Nguyễn Trường Sơn 03/03/2015 lúc 20:00

thử lại đi tớ làm đúng  đấy

a=25

Trâm Anh 24/10/2014 lúc 21:33

Nếu tất cả đều là chó thì tổng số chân là : 36 * 4 = 144 ( chân )

Số gà là : ( 144 - 100 ) : 2 = 22 ( con )

Số chó là : 36 - 22 = 14 ( con )

  ĐS : Gà : 22 con

         Chó : 14 con

 

Nguyen Hoang Yen Nhi 18/10/2014 lúc 21:12

giả sử mỗi con chó chỉ đứng bằng 2 chân sau và co hai chân trước lên. Thế thì mỗi con chó đều chỉ có hai chân và ta có thể coi 36 con đều là gà cả.                               Lúc đó, 36 con có :                                                           2 x 36 = 72 (chân)                                             Vâỵ số chân co lên là:                                                     100 - 72 = 28 (chân)                                           Suy ra số chó là :                                                              28 : 2 = 14 (con)                                                Số gà  là :                                                                        36 - 14 = 22 (con)

Huynh Thien Tam 19/12/2015 lúc 17:59

Giá 36 con đều là số chân bị hụt là:

36 X 2= 72 (cái chân)

Số chân mỗi con chó bị hụt là:

4 -2=2 (cái chân)

Số con gà là: 

(100 -72):2=14(con)

Số con chó là:

36 -14=22(con)

        Đáp số: gà:14 con

                    chó:22 con

     tick tôi đi, nếu ai không tin cứ thử ,làm đi xin mời.

SKT_Ruồi chê Nhặng mất vệ sinh__ 20/08/2016 lúc 15:15

\(A=36\cdot63-27\)

\(=35\cdot63+35-27\)

\(B=36+63\cdot35\)

Ta thấy cả hai vế đều có \(35\cdot63\)nên ta so sánh 35 - 27 và 36 \(\),

\(35-27< 36\)nên \(A< B\)

k mik nha

Hoàng Tử của dải Ngân Hà 20/08/2016 lúc 15:10

A = 36 x 63 - 27 = ( 35 + 1 ) x 63 - 27

  =  35 x 63 + 35 - 27

B = 36 + 63 x 35

ta thấy 35 x 63 của hai vế đều có => ta so sánh 35 - 27 và 36 mà 35 - 27 < 36

vậy A < B

Hồ Quang Hưng 20/08/2016 lúc 15:15

A = 36 x 63 - 27 = 35 x 63 + 63 - 27 = 35 x 63 + 36 

Vậy A = B

TFBOYS_VTK 20/08/2016 lúc 15:08

kb nhé

Trần Thảo Phương 20/08/2016 lúc 15:03

Tính chất giao hoán ; Tính chất kết hợp; tính chất cộng với số 0

Nếu đúng thì k nha mk nhanh nè

AIDA MANA 20/08/2016 lúc 15:09

tính chất giao hoán , tính chất kết hợp

JOKER_Võ Văn Quốc 19/08/2016 lúc 16:12

\(=1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{99^2}-\frac{1}{100^2}=\frac{9999}{10000}\)

Phạm Thị Thu Trang 19/08/2016 lúc 16:18

 \(=1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{99^2}-\frac{1}{100^2}=\frac{9999}{10000}\)

Lê Đình Bách 22/07/2015 lúc 09:36

Gọi sách là a vở là b

2a - 4b = 1000  (1)

5a - 5b = 20000

suy ra 5a = 20000 + 5b

vậy a = (20000 +5b) : 5= 4000 +b

2a = (4000 + b)*2 = 8000 +2b(2)

từ (1) và (2) suy ra 8000 +2b - 4b = 1000

 vậy  8000-2b =1000

2b = 8000-1000=7000

b = 7000: 2 =3500

a =4000+b= 4000+3500=7500

mỗi quyển sách giá 7500 đồng

mỗi quyển vở giá 3500 đồng

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: