Giúp tôi giải toán


Cháy Hết Mình Cùng Fairy Tail CTV 25/07/2016 lúc 16:03

Ta có : Từ 1 đến x có x số hạng

Vậy 1 + 2 + 3 + ... + x = 105

[(1+x).x] : 2 = 105

(1+x).x = 210

(1+x).x = 15.14

=> x = 14

Nguyễn Trần Thành Đạt 25/07/2016 lúc 16:03

15

x=15

ủng hộ đi

diễn đàn trừ điểm mik bậy bạ

huhu

Từ Nguyễn Đức Anh 01/12/2016 lúc 19:42

1+1=2

Tớ là bạn cậu đây

Anh Yêu Em Đến Tận Chân Trời 01/12/2016 lúc 20:49

2

nhớ !

Magic Super Power 01/12/2016 lúc 19:43

1 + 1

= 1 x 2

=   2.

Trần Đại Thành Danh 01/12/2016 lúc 18:39

(29 x 2 + ( 56 x 9 + ( 45 x 7 + ( 67 x 3 + ( 89 x 6 ) = (29 + 56 + 45 + 67 + 89) x (2 x 9 x 7 x 3 x 6)

                                                                                   = (85 + 45 + 67 + 89) x (18 x 7 x 3 x 6)

                                                                                   = (130 + 67 + 89) x (126 x 3 x 6)

                                                                                   = (197 + 89) x (378 x 6)

                                                                                   = 266 x 2268

                                                                                   = 589080

le anh tu 27/11/2016 lúc 22:09

-700 nha bạn

chúc bạn học giỏi hơn

tk mình nha

Làm Người Yêu Anh Nhé 27/11/2016 lúc 22:10

=(-299)+(-101)+300

=(-400) + 300

= - 100 nha bạn

k cho mik nha! :):):)

titanic 27/11/2016 lúc 22:08

=(-299)+(-300)+(-101)=-700 bạn nhé

pokemonpikachuxy 27/11/2016 lúc 19:17

= 7

 kik mik nha

Diệp Băng Dao 27/11/2016 lúc 19:33

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7

k mk mk k lại

nhưng phải gửi tin nhắn nhanh nhất

Thần Tiên Trong Tim Tôi 27/11/2016 lúc 20:12

7 nha bn

Nụ cười bỏ quên 27/11/2016 lúc 18:24

20x1+20x2+20x3+20x4+20x5+20x6= 20x(1+2+3+4+5+6)= 20 x 21 = 420

Còn câu 2 mik thấy khó quá cho mik xin lỗi nha

nguyenminhdai 02/12/2016 lúc 21:16

=20+40+60+80+100+120

=420

Phạm Thị Thu Hương 27/11/2016 lúc 18:17

560

nha ban

chuc ban hoc gioi

nguyenminhdai 02/12/2016 lúc 21:18

=20+40+60+80+100+20+140

=460

truong van vu 27/11/2016 lúc 18:27

20 x 1 + 20 x 2 + 20 x 3 + 20 x4 + 20 x5 + 20 x 6 + 20 x7

 = 20 + 40 + 60 + 80 + 100 + 120 + 140 

= 560 

k nha bn

Nguyễn Thị Lan Hương 27/11/2016 lúc 18:08

20 x 3 + 20 x 7 + 20 x 9 +20 x 6

= 20 x ( 3 + 7 + 9 + 6 )

= 20 x 25

= 500

Nguyễn Văn Đạt 27/11/2016 lúc 18:03

20x(3+7+9+6)=20x25=500

Nguyễn Quang Đức 27/11/2016 lúc 18:06

20*3+20*7+20*9+20*6=500

Trần Đại Thành Danh 27/11/2016 lúc 17:52

Bạn ra đề sai rồi

Chia cho số 0 không xác định được

Bùi Khánh Linh 27 26/11/2016 lúc 22:26

so 0 khong the la tu so => k co ket qua

Trần Đại Thành Danh 27/11/2016 lúc 17:50

Bạn ra đề sai rồ;

chia cho số 0 không xác định được

Nam tước bóng đêm 19/11/2016 lúc 10:56

Từ 25 đến 60 có 4 số có tận cùng là 0 :

30 ; 40 ; 50 ; 60 

Vậy tích đã có 4 chữ số 0

Trong dãy trên có 4 số có tận cùng là 5 :

25 ; 35  ;45 ; 55

Ta thấy khi các số này nhân với nhau rồi nhân với một số có tận cùng là 2 thì thành số có 5 chữ số cuối là 0 .

Vậy tích trên hiện có :

5 + 4 + 1 = 10 ( chữ số 0 )

nguyen van thang 19/11/2016 lúc 11:08

có 3 số  anh ạ !

nhớ k giúp em nha !

ngonhuminh 19/11/2016 lúc 10:59

8 so (0)

Nam tước bóng đêm 14/11/2016 lúc 20:45

Từ 25 đến 60 có 4 số có tận cùng là 0 :

30 ; 40 ; 50 ; 60 

Vậy tích đã có 4 chữ số 0

Trong dãy trên có 4 số có tận cùng là 5 :

25 ; 35  ;45 ; 55

Ta thấy khi các số này nhân với nhau rồi nhân với một số có tận cùng là 2 thì thành số có 5 chữ số cuối là 0 .

Vậy tích trên hiện có :

5 + 4 = 9 ( chữ số 0 )

Tớ đang phân vân giữa 9 và 10 .Các bạn có ý kiến gì về bài giải hay chỉnh sửa thì giúp tớ nhé

Nam tước bóng đêm 17/11/2016 lúc 20:14

Từ 25 đến 60 có 4 số đặc biệt ( có tận cùng là 0 ) :

30 ; 40 ; 50 ; 60 )

Mà các chữ số này nhân lẫn với nhau tích sẽ có tận cùng là 4 chữ số 0

Có :

25 ; 35 ; 45 ; 55 

4 số nếu trên khi nhân với một số có tận cùng là 2 sẽ tạo thành số có tận cùng là 0

Vậy từ 2 phần trên , có đáp số là :

4 + 5 + 1 = 10 ( chữ số 0 )

đ/s : 10

Vương Nhân Khang 17/11/2016 lúc 11:42

theo như nghiên cứu của mình thì là 10 đấy

Ngô Thị Mai Anh 04/12 lúc 09:06

bạn giả được tớ tặng bạn 1    nicks game

ngo nguyen thanh cong 09/11/2016 lúc 09:30

lớp 1 siêu thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chịu

tiến sagittarius 29/10/2016 lúc 21:04

\(5-0.3+9:3=5-0+3=5+3=8\)

Asuna Yuuki 29/10/2016 lúc 21:04

\(5-0\times3+9:3.\)

\(=5-0+3\)

\(=5+3\)

\(=8\)

Rotten Girl 29/10/2016 lúc 21:01

=2

k mik nha

Nguyen ngoc dat 27/10/2016 lúc 20:54

Đầu tiên , cộng các phần nguyên lại với nhau , ta có :

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) + ( \(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\))

= 45 + \(\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{30}\right)+\frac{1}{2}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

sau khi cộng trong ngoặc , ta được 6 / 30 , rút gọn tối giản còn 1 / 5 

= 45 + \(\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{20}\right)+\frac{1}{2}+\frac{1}{12}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

sau khi cộng trong ngoặc và rút gọn tối giản , ta được 1 / 4 

= 45 + \(\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{12}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

sau khi cộng trong ngoặc rồi rút gọn  , ta được 3 / 4

= 45 + \(\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{12}\right)+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

rút gọn lại ta được 5 / 6 

= 45 + \(\left(\frac{5}{6}+\frac{1}{42}\right)+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

rút gọn tối giản ra 6 / 7

= 45 + \(\left(\frac{6}{7}+\frac{1}{56}\right)+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

sau khi tính trong ngoặc rút gọn được 7 / 8

= 45 + \(\left(\frac{7}{8}+\frac{1}{72}\right)+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

tính trong ngoặc rồi rút gọn ra 8 / 9 

= 45 + \(\left(\frac{8}{9}+\frac{1}{90}\right)+\frac{1}{10}\)

cũng rút gọn tiếp ta được 9 / 10

= 45 + \(\left(\frac{9}{10}+\frac{1}{10}\right)\)

= 45 + 1

= 46

Nguyen ngoc dat 27/10/2016 lúc 20:07

Đầu tiên , ta cộng các phần nguyên lại với nhau trước :

 ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) + ( \(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{8}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

= 45 + \(\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{42}+\frac{1}{72}\right)+\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{20}\right)+\left(\frac{1}{30}+\frac{1}{90}\right)+\frac{1}{56}\)

= 45 + 

tới đây tớ chịu , các cậu giúp với

Nguyen ngoc dat 26/10/2016 lúc 15:18

Ta có :

2016 - 2013 = 3

2010 - 2007 = 3

Có số lần như vậy :

  ( 2016 - 3 ) : 3 + 1 = 672 

Vì cứ 2 số trong dãy trừ nhau bằng 2 nên có :

Tổng của dãy trên :

  672 x 3 = 2016 

đ/s : 2016 

đúng không ?

hoang phuc 26/10/2016 lúc 15:19

2016

ban nhe

'tk nhe

xin do

thank!

Aino Megumi Cure Lovely and Shirayuki Hime Cure Pricness 24/10/2016 lúc 08:41

2 + 2 = 4

Thử lại :

4 - 2 = 2

Mik chắc ăn 100% đúng

Nguyễn Thị Thu 24/10/2016 lúc 10:53

Tổng là:

    2 + 2 = 4

         Đáp số:4

Nguyenx Văn Tâm 24/10/2016 lúc 05:01

2+2=4

vì 4-2=2

nguyenminhdai 02/12/2016 lúc 21:27

a, =(5+40)+(8+37)+(11+34)+(14+31)+(17+28)+(20+23)

   =  45     +  45    +   45     +  45    +     45    +   43

   =         90        +          90        +               83

   =                    180                    +               83

   =                  263

Lan anh 23/10/2016 lúc 08:54

               =94 o bn

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: