Giúp tôi giải toán


ori 12/01 lúc 18:03

Bài giải :

 Coi cửa hàng buổi sáng bán được 100 % 

Số phần trăm tiền vốn chiếm là :

  100 % - 25 % = 75 %

Số tiền vốn là :

 625 000 x 75 : 100 = 468 750 ( đồng )

Shinichi Kudo Hôm qua lúc 21:37

Giải

Coi giá bán là 100% thì giá vốn ứng với số phần trăm là:

100%-25%=75%(tiền bán)

Tiền vốn là:

625000:100.75=468750(đồng)

Đáp số:468750 đồng

Nguyễn Thanh Huyền 12/01 lúc 17:57

Tiền vốn chiếm là :

      100 % - 25 % = 75 %

Số tiền vốn là :

        625 000 : 100 x 75 = 468 750 ( đ )

               Đáp số : 468 750 đ

tk mk nha ( nếu đúng )

thanks

Nguyễn Tuấn Tài CTV 11/01 lúc 21:08

Diện tích hình chữ nhật là: 

16.10 =160( m2 )

Chiều dài hình chữ nhật sau khi tăng thêm 4m

16+4=20 ( m)

DIện tích hình chữ nhật mới là:

20.10 =200 ( m)

Diện tích hình chữ nhật mới chiếm số % là:

200:160 .100 =125%

Diện tích hình chữ nhật mới tắng lên số % là:

125-100 =25%

Đáp số : 25%

Nguyễn Tuấn Tùng 11/01 lúc 21:14

bài này ở sách bài tập toán lớp 5 tập 2

diện tích hình chữ nhật lúc đầu là :

          16 x10 =160 (m2)

chiều dài lúc sau là :

          16 + 4 =20 (m)

diện tích lúc sau là :

           20 x 10 = 200 (m2)

diện tích lúc sau hơn diện tích lúc đầu là :

          200 - 160 =40 (m)

nếu thêm 4m vào chiều dài  thì tăng số % là :

        40 :160 = 0.25 =25%

                 đáp số : 25%

đúng đấy trưa nay mình mới làm...

nhớ tích đúng nha

Raimon 11/01 lúc 21:13

diện tích ban đầu là : 16x10=160(m2)

chiều dài sau khi tăng thêm là : 16+4=20(m)

diện tích lúc sau là : 20x10=200(m2)

diện tích tăng thêm số % là: 200:160=1,25=125%-100%=25%

                                                                                 đáp số : 25%

k mình nha

sakura 10/01/2017 lúc 20:12

Diện tích hình chữ nhật là :

 16 x 10 = 160 ( m2 )

Nếu tăng chiều dài thêm 4 m thì chiều dài là :

  16 + 4 = 20 ( m )

Diện tích hình chữ nhật khi tăng là :

  20 x 10 = 200 ( m2 )

Diện tích tăng thêm là :

 200 - 160 = 40 ( m2 )

Diện tích tăng lên số phần trăm là :

 40 : 160 x 100 = 25 %

      Đáp số : 25 %

đúng ko bn ?

Bùi Lê Thiên Dung 10/01/2017 lúc 20:17

sao bạn chùng hợp với m vậy bài tập về nhà của mình cũng vậy nè

kazuto kiriyaga 10/01/2017 lúc 20:14

Nếu tăng chiều dài thêm 4m thì chiều dài tăng số % là:

4:16x100=25%

Vậy chiều dài sau khi tăng sẽ là 125%

Tỉ số của diện tích của cu và mới là:

125/100x100/100=5/4

Vậy tỉ số phần trăm của 2 diện  tích là:

5:4x100=125&

tăng số % là:

125-100=25%

Dap so :25%

nguyen thi lan huong 10/01/2017 lúc 19:18

Số tiền lãi là :

6000000 : 100 x 0,58 = 34800 ( đồng )

Sau 1 tháng cả tiền gửi là tiền lãi la :

6000000 + 34800 = 6034800 ( đồng )

Tiền lãi sau tháng 2 là :

6034800 : 100 x 0,58 = 35001,84 ( đồng )

Sau 2 tháng số tiền lãi và tiền gửi là :

6000000 + 35001,84 = ............. ( đồng )

trieu phuong anh 10/01/2017 lúc 18:42

số tiền lãi là:

6000000:100x0.58=34800(đồng)

sau 2 tháng cả tiền gửi và tiền lãi là:

6000000+24800=6034800(đồng))

nguyen thi lan huong 10/01/2017 lúc 18:55

Số tiền lãi là :

6000000 : 100 x 0,58 = 34800 ( đồng )

Sau 2 tháng cả tiền lãi và tiền gửi là:

6000000 + 34800 = 6034800 ( đồng )

Wendy Marvel 06/01/2017 lúc 20:32

2. Tiền vốn so với tiền bán là: 100% - 20% = 80%

Cửa hàng đó lãi số % tiền vốn là: 20% : 80% = 25% (hay 20 : 80 = 0,25 = 25%)

Để bán lãi 25% tiền vốn thì ta phải bán với giá là

100% + 25% = 125% ( giá vốn )

Giá tiền hộp bánh đó là

150 000 : 100 x 125 = 187 500 (đồng)

ngọc linh 08/01/2017 lúc 15:47

bạn tích tớ nhé

MƠN nhiều

ngọc linh 08/01/2017 lúc 15:46

\(k\)

Đặng Phương Thảo 04/01/2017 lúc 22:09

gọi giá bán ban đầu là 100%

giá cửa hàng A sau khi giảm là : 100% - 20% = 80%

giá của hàng B sau khi giảm lần 1 là : 100% - 10% = 90%

sau khi giảm lần 2 , còn lại số giá bán là 90-90.10:100=81% 

nên cửa hàng A giảm giá rẻ hơn .  

k mình nhé : Thanh Mai Tiểu Thư . 

chúc bạn thành công.

Ngô Khánh Linh 04/01/2017 lúc 22:04

gọi giá ban đầu là 100%
giá cửa hàng A sau khi giảm là 100-20=80%
giá cửa hàng B sau khi giảm lần 1 là 100-10=90%
sau khi giảm lần 2 còn là 90 - 90x10:100=81%
vậy cửa hàng A giảm giá rẻ hơn
mua ở cửa hàng A

k mk nha 

nguyễn công huy 14/01 lúc 20:38

gọi giá ban đầu là 100%

giá cửa hàng A sau khi giảm là:

100% - 20% = 80%

giá của cửa hàng B sau khi giảm lần một là:

100%- 10% = 90%

sau khi giảm lần hai còn :

90 - 90 x 10 : 100 = 81%

vậy cửa hàng A giảm giá rẻ hơn mua ở cửa hàng B

Nguyen ngoc dat 02/01/2017 lúc 14:54

B là :

 30 : 15 x 100 = 200 

20% của B :

 200 : 100 x 20 = 40

đ/s : 40

CW Hoàng Quân 02/01/2017 lúc 18:57

B là : 30 : 15 * 100 = 200

20% của B là : 200 : 100 * 20 = 40

k mk nha

Người lạnh lùng 02/01/2017 lúc 14:59

bằng 40 đó bạn

chúc bạn học giỏi

tk mk nha

Trần Gia Đạo 28/12/2016 lúc 20:29

Giá gốc chiếc quạt :

264 000 : (100 + 10) x 100 = 240 000 đ

Để lãi 25% giá bán chiếc quạt :

240 000 x (1 + 25%) = 300 000 đ

LovE _ Khánh Ly_ LovE 28/12/2016 lúc 20:40

            264 000 đồng ứng với:     100% + 10% = 110% (tiền vốn)

            Tiền vốn chiếc quạt là:   264 000 : 110 x 100 = 240 000 (đồng)

            240 000 đồng ứng với:  100% - 25% = 75% (giá bán)

            Giá bán chiếc quạt để lãi 25% là:   240 000 : 75 x 100 = 320 000 (đồng)

                                   đ/s: 320 000 đồng.

ngô duy tùng 28/12/2016 lúc 20:31

Gọi số tiền nhập chiếc quạt là 100%

Vì cửa hàng lãi 10% với giá gốc nên số tiền bán so với số tiền gốc là:

100%+10%=110%

=>1% tiền mua quạt là:264000/110=2400

Để lãi 25% giá bán thì cửa hàng phải bán với giá:

2400*(100+25)=300000đ

đs:.....

k mình nha

ngô thế trường 28/12/2016 lúc 17:54

tuổi con hiện nay là

40:3=13(tuổi)

đáp số 13tuổi

Dương Đặng Thị Thuỳ 30/12/2016 lúc 16:04

Vì hiện nay tuổi con bằng 40%=2/5 tuổi mẹ =>hiện nay tuổi còn =2/3 hiệu số tuổi của hai mẹ con .Trước đây bốn năm tuổi con =1/3 tuổi mẹ =>trước đây bốn năm tuổi còn =1/2 hiệu số tuổi của hai mẹ con .

Ta thấy tuổi con hiện nay hơn tuổi con 4 năm trước là 4

=>4 tuổi ứng với số phần hiệu số tuổi của hai mẹ con là 2/3 - 1/3 = 1/3

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là 4 chia 1/3 =12 tuổi 

vậy tuổi con trước đây 4 năm là 12 nhân cho 1 = 12 tuổi 

tuổi mẹ trước đây 4 năm là 12 nhân 3 =36 tuổi

tuổi con hiện nay là 12 + 4 =16 tuổi

tuổi mẹ hiện nay là 36 + 4 = 40 tuổi 

    Đáp số : 16 tuổi ; 40 tuổi

Nguyễn Hoàng Hưng 28/12/2016 lúc 17:56

tuoi con hien nay 

40/3=13

lê hồng anh 28/12/2016 lúc 11:51

                 GIẢI

phần trăm giá bán sách là :

        100% - 10% = 90%

giá bán 5 quyển sách là :

        90 000 : 90 x 100 = 100 000 ( đồng )

giá bán mỗi quyển sách là :

        100 000 : 5 = 20 000 ( đồng )

            đáp số : 20 000 đồng

Ngô Trần Anh Thư 28/12/2016 lúc 12:01

Mình quên 20.000 đồng mới đúng

k giùm mình nha

Ngô Trần Anh Thư 28/12/2016 lúc 11:49

100.000 ĐỒNG

lê hồng anh 28/12/2016 lúc 11:44

               GIẢI

Lãi số phần trăm so với giá vốn là :

          20 : ( 100% - 20% ) = 0,25

          0,25 = 25%

           đáp số : 25%

bạn tk mik nha

Nguyễn Duy Hoàng 28/12/2016 lúc 10:58

người đó lãi số phần trăm so với số vốn là 20%

    tk mk nha

Nguyễn Quang Huy 28/12/2016 lúc 12:40

25 % đó 

Tiểu thư Bạch Hậu 30/12/2016 lúc 17:47

25%

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

nguyen thi lan huong 27/12/2016 lúc 18:20

Diện tích hình chữ nhật là :

16 x 10 = 160 ( m2 )

Nếu tăng chiều dài thêm 4m thì chiều dài là :

16 + 4 = 20 ( m )

Nếu tăng chiều dài thêm 4m thì diện tích hình chữ nhật là :

20 x 10 = 200 ( m2 )

Diện tích tăng thêm so với diện tích ban đầu là :

200  :160 x 100 = 125% 

Coi diện tích ban đầu là 100% thì  diện tích mới tăng số phần trăm alf :

125% - 100% = 25%

Đáp số : 25%

le anh tu 27/12/2016 lúc 18:18

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là: 
16 x 10 = 160 (m2) 
Diện tích hình chữ nhật lúc sau là: 
(16 + 4) x 10 = 200 (m2) 
Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là: 
200 - 160 = 40 (m2) 
Tỉ lệ phần trăm mà diện tích hình chữ nhật tăng: 
(40:160)x100% = 25% 
ĐS: 25%

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)

nguyen thi lan huong 27/12/2016 lúc 18:02

Ngày thứ nhất gặt được số ha là :

4 : 100 x 35 = 1,4 ( ha )

Ngày thứ hai gặt được số ha là :

4 : 100 x 60 = 2,4 ( ha )

Ngày thứ nhất và ngày thứ hai gặt được số ha là :

1,4 + 2,4 = 3,8 ( ha )

Ngày thứ ba gặt được số ha là :

4 - 3,8 = 0,2 ( ha )

Đáp só : 0,2 ha 

Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên 27/12/2016 lúc 17:39

Lần 1 cửa hàng bán số bộ quần áo là:

    600 : 100 x 40 = 240 ( bộ )

Cửa hàng còn lại số cái áo là:

    600 - 240 = 360 ( bộ )

Lần 2 cửa hàng bán được số bộ quần áo là:

    360 : 100 x 55 = 198 ( bộ )

Cả 2 lần, cửa hàng bán được số bộ quần áo là:

    198 + 240 = 438 ( bộ )

ngô thế trường 27/12/2016 lúc 17:41

cả 2 lần cửa hàng bán được số bộ quần áo là

40%+55%=95(bộ)

đáp số 95 bộ

k nha bạnPhan Minh Lan

Vũ Như Mai 27/12/2016 lúc 17:35

Lần 1 cửa hàng bán là:

   600 x 40 : 100 = 240 (bộ)

Số bộ quần áo còn lại sau khi bán lần 1 là:

   600 - 240 = 360 (bộ)

Lần 2 cửa hàng bán là:

   360 x 55 : 100 = 198 (bộ)

Cả 2 lần cửa hàng bán là:

    198 + 240 = 438 (bộ)

      Đáp số:..

kim thị mai trang 25/12/2016 lúc 18:26

tỉ số phần trăm của 20 và 400 là

 20:400x100=5

doi:5=5%

đáp số 5%

Ngô Minh Đức 25/12/2016 lúc 18:27

ko trả lời nữa

Huynh Mai Thao 25/12/2016 lúc 18:24

Tỉ số phần trăm của 20 và 400 là: 

20:400x100=5

Doi:5=5%

Đáp số:5%

pham thu thanh 24/12/2016 lúc 20:36

75% 

t cho mk nha thanks

Nguyễn Văn Phát 24/12/2016 lúc 22:59

ti so phan tram giua 180 va 240 la

180:240=0,75

0,75=75%

Phạm Quang Long 24/12/2016 lúc 20:38

Tỉ số phần trăm của 180 và 240 là :

180 : 240 x 100 = 75%

Đáp số : 75%

 1. 2 số thập phân có tổng là 280,2 . Số1 kém số2 là 14,8 . Tìm mỗi số thập phân 
 2. lớp  có 16 nữ và 23 nam . tính: a) tỉ số % số nữ và số HS của lớp b) tỉ số% số nữ và nam của lớp 
 3. lớp 5A có 18nam 32 nữ a) tìm tỉ số % của nam so với nữ b) tìm tỉ số của nam ao với HS của lớp c) cuối năm lớp có 8HS xuất sắc . Hỏi lớp có bao nhiêu % học sinh xuất sắc 
 4. trường em có 1200 HS .Cuối năm số HS giỏi đạt được 48% . Hỏi số HS giỏi cuối năm trường đạt được là bao nhiêu 
 5. 1 phân xưởng may có 510 nữ CÔng nhân .  Số công nhân chiếm 85% số công nhân của toàn nhà may . Hỏi phân xưởng có tất cả bao nhiêu công nhân
 6. 1 người gửi tiết kiệm 25 000 000đồng với lãi suất tiết kiệm là 0,95% 1 tháng . Hỏi sau 1 tháng người đó rút cả tiền gửi và tiền lãi được bao nhiêu 
 7. Nhà trương đã dành 249,6m2 sân trường để làm vườn hoa . Tính ra diện tích vườn hoa = 20% diện tích sân trường . Tính : a) diện tích sân trường còn lại b) biết sân trường hình CN , CR 24m thì CD là bao nhiêu 
 8. viết tỉ số % dưới dạng số thập phân : 50%=.... 4%=...... 120%=....
 9. 2mm=....dm ; 35kg=...tạ ; 24cm2=...dm2 ; 7ha 68m2=...ha ; 250m=.....km; 450kg=...tấn ; 7800m2 =....ha ; 13ha 25m2 =.....ha
 10. 0,4 của 3 tấn là : ...... ; 10,769 : 2,34 số dư là : ..... ; STP 112,564 giá trị chữ số 5 là .... 
 11. Ai trả lời được cả 10 câu hỏi trên thì cmt và sẽ được quà noel , Iphone7plus nhé . nhanh tay nào !!!( Game mini trúng thưởng nhé!!)
Câu hỏi tương tự Đọc thêm
Hoàng Hải 24/12/2016 lúc 22:38

1. S1:132,7          S2:147,5

2. a) 41,02%         b) 69,56%

3. a) 56,25%           b) 36%       c)16%

4.576

5.600

6.25237500

7.a)998,4      b)52

8.0,5    0,04       1,2

9.0,02 ; 0,35 ; 0,24 ; 7,0068 ; 0,25 ; 0,45 ; 0,78 ; 13,0025 

10.1,2 tấn = 1200 kg ; 0,005 ; 0,5 = 5/10

BUI THI HOANG DIEP 22/12/2016 lúc 20:56

1. anh Ba làm được số phần trăm số sản phẩm của tổ là:

          126 :1200= 0,105= 10,5%

2.số tiền lãi là: 

   6000000 / 1000 *15 = 900000(đồng)

3.trước khi bán cửa hàng đó có số tấn gạo là:

   420 / 10.5 *100=4000(kg)

      4000kg=4 tấn

BUI THI HOANG DIEP 22/12/2016 lúc 20:38

1. 10.5%

2.900000

3.4 tấn

Vũ Phương linh B 23/12/2016 lúc 20:47

bài 1 :đ/s=126:1200=0,105=10,5%

bài 2:đ/s=600000/100*15=900000 đồng

bài 3:đ/s=420/10,5*100=4000 kg=4 tấn

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: