Giúp tôi giải toán


Thủy Mai Thị 18/10 lúc 19:53

Gửi 100 000 000 lãi suất 0,6%:

- tiền lãi mỗi tháng là: 0,6% x100 000 000= 600 000

- Tiền lãi 1 quí: 600 000 x3 = 1 800 000

- Tiền lãi 1 năm: 600 000 x12 = 7 200 000

KUDO SHINICHI 10/09/2016 lúc 11:31

lượng kg dưa chiếm là

2 - ( 2 . 93 % ) = 0,14 ( kg)

lúc sau lượng % dưa chiếm 

100%-90%= 10 %

Qủa dưa nặng là

0,14 x 10 = 1,4 kg

KUDO SHINICHI 10/09/2016 lúc 11:33

lời giải đầu 

ta lấy 

2 x ( 100 % - 93 % ) nhé

= 0,14 kg

Uzumaki Naruto 10/09/2016 lúc 11:30

Bài giải:

Đổi 5,5 kg = 5500 g.

Lượng nước có trong quả dưa lúc đầu:

5500 x 93%  = 5115 (g).

Khi phơi nắng thì lượng nước còn:

 5500 x 90% = 4950 (g).

Lượng nước bị mất đi khi phơi:

 5115 – 4950 = 165 (g).

Quả dưa hấu sau khi phơi còn:

  5500 – 165 = 5335(g).

   (Hay 5335 gam = 5,335 kilogam)

             Đáp số 5,335 kilogam.

Nguyễn Trần Thành Đạt 28/08/2016 lúc 17:42

Số tiền lãi khi bán hộp bánh:

45000x25%=11250(đồng)

Hộp bánh đó bán với giá:

45000+11250=66250(đồng)

Đáp số: 66250 đồng

Đậu Nguyễn Khánh Ly 28/08/2016 lúc 17:41

Gọi giá bán là x--->lãi 25% so với giá bán là lãi 1/4 giá bán--->số tiền mua=3/4 số tiền bán 
--->số tiền bán=4/3 số tiền mua 
--->số tiền bán=4/3 . 45000=60000(đồng) 
Vậy cửa hàng đó phải bán với giá 60000 đồng.

Nguyễn Trần Thành Đạt 28/08/2016 lúc 17:38

Số tiền lãi được khi bán hộp bánh đó:

50000x 20%=10000(đồng)

Số tiền bán hộp bánh đó là:

50000+10000=60000(đồng)

Đáp số: 60000 đồng

Hoàng Tử của dải Ngân Hà 22/08/2016 lúc 15:01

cạnh HV giảm đi là : 100% - 20% = 80%

diện tích HV mới là : 80% x 80% = 64%

diện tích giảm đi số % là : 100% - 64% = 36%

 ĐS : \(36\%\)

Noo Phuoc Thinh 12/08/2016 lúc 07:58

mỗi cạnh giảm đi 20% thì còn : 100%-20%=80%

tỉ số % diện tích hình vuông mới là: 80%x80%=64%

tỉ số % giảm đi là:100%-64%=36%

đáp số:36%

k cho mk nha  le duy thien

 
 
Nguyễn Quốc Việt 22/08/2016 lúc 15:07

Nếu giảm cạnh hình vuông đi 20% tỉ số phần trăm giữa cạnh mới và cạnh cũ là:

         100% - 20% = 80%

Gọi cạnh hình vuông là a, diện tích là S, ta có:

S cũ = a x a

S mới = a x 80% x a x 80%

S mới = (a x a) x (80% x 80%)

S mới = S cũ x 64%

Vậy cạnh hình vuông giảm 20% thì diện tích giảm:

          100% - 64%  36%

                  Đáp số: 36%

Nguyễn Văn Thuận 15/12/2014 lúc 17:55

Bài này không đơn giản vậy đâu:
Ax60% + A = B => 1.6A = B => A/B = 1/1.6 = 0.625

"phải giảm số B đi bao nhiêu phần trăm của nó"
==> B - B.x = A => (1-x) = A/B 
=> x = 1 - A/B = 1 - 0.625 = 0.375

=> Vậy là phải giảm 37.5% của B mới bằng A.

Ví dụ: A = 10 -> B = A + 0.6A = 16
và B - 0.375B = 16 - 16x0.375 = 10

Takishama Kei 15/12/2014 lúc 12:39

60% vi so A tang duoc so B va phai giam so B de duoc so A

Hieu chua ?

trần văn khang 24/02/2016 lúc 13:09

giải gì mà

                 khó hiểu quá

Edogawa Conan 26/08/2016 lúc 12:32

Khi tiền bán tăng 400 000 đồng thì tiền lãi cũng tăng 400 000 đồng (vì số tiền vốn không đổi),

vậy thực sự cửa hàng thực phẩm đã lãi:

           1 700 000 - 400 000 = 1 300 000 (đồng)

Tiền vốn là:

          7 800 000 - 1 300 000 = 6 500 000 (đồng)

Thật sự tiền lãi bằng số phần trăm tiền vốn là:

          1 300 000 : 6 500 000 = 0,2 = 20%

               Đáp số: Tiền lãi = 20% tiền vốn 

Nguyễn Quốc Việt 19/08/2016 lúc 12:52

Khi tiền bán tăng 400 000 đồng thì tiền lãi cũng tăng 400 000 đồng (vì số tiền vốn không đổi), vậy thực sự cửa hàng thực phẩm đã lãi:

       1 700 000 - 400 000 = 1 300 000 (đồng)

Tiền vốn là:

       7 800 000 - 1 300 000 = 6 500 000 (đồng)

Thật sự tiền lãi bằng số phần trăm tiền vốn là:

       1 300 000 : 6 500 000 = 0,2 = 20%

              Đáp số: Tiền lãi = 20% tiền vốn

Trịnh Thị Minh Ngọc 08/02/2015 lúc 12:34

2 010 000 đồng

 

Trịnh Tú 26/12/2015 lúc 19:56

Sau tháng thứ nhất có lãi là

100 triệu : 100 * 1=1 triệu

Sau tháng thứ nhất cả gốc và lãi là

100 triệu+ 1 triệu=101 triệu

Vậy sau hai tháng có lãi là

1 000 000+1 010 000=2 010 000

đúng thì **** bạn!

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 23/08/2016 lúc 10:35

Tiền lãi tháng thứ nhất là: \(100\times1\%=1\left(tr\right)\)

Vậy tiền gốc để bắt đầu tính lãi tháng thứ hai là: 

\(100+1=101\left(tr\right)\)

Tiền lãi tháng thứ hai là: \(101\times1\%=1,01\left(tr\right)\)

Số tiền người đó có sau tháng thứ hai là: \(101+1,01=102,01\left(tr\right)\)

Vậy sau hai tháng người đó lãi số tiền là: \(102,01-100=2,01\left(tr\right)\)hay bằng 2 triệu 10 nghìn đồng.

Lê Quang Thế 17/12/2014 lúc 09:18

10 bao 1k       1 bao 2k     100 -12  = 98 ko chia het cho 5

20 bao 1k         2 bao 2k      100 - 24 = 76 ko chia het cho 5

30 bao 1k            3 bao 2 k    100 - 36  = 64  ko chia het cho 5

40 bao 1 k           4 bao 2k      100 - 48 = 52 ko chia het cho 5

50 bao 1k            5 bao 2k     100 - 60 = 40 chia het cho 5              60 : 5 = 12 bao

60 bao 1k           6 bao 2k      100 - 72 = 18 ko chia het cho 5

70 bao 1k          7 bao 2          100 - 84 = 16 ko chia het cho 5

80 bao 1k            8 bao 2k     100 - 96 = 4 nhỏ hơn 5

TỈ SỐ PHẦN TRĂM LÀ  : 12 : 50 = 24%

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 26/05/2015 lúc 21:28

 

giá hoa tết =100% + 20%=120%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 =100% - 20%=80% giá hoa tết

Giá hoa tháng 1 bằng 120%*80%/100=96%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 so với giá hoa tháng 11 giảm là:

        100% - 96% = 4%

                    Đáp số: giảm 4%

NAU TE 26/05/2015 lúc 21:33

Đổi : 20% = 0,2;   Coi giá hoa tháng 11 là 1 đơn vị thì giá hoa ngày Tết là : 1 + 0,2 = 1,2 (đơn vị); Coi giá hoa tháng Tết là 1 đơn vị thì giá hoa tháng giêng so với tháng Tết bằng : 1 - 0,2 = 0,8 (đơn vị); Vậy giá hoa tháng giêng so với tháng 11 bằng : 1,2 x 0,8 = 0,96 (đơn vị)

Giá hoa tháng giêng rẻ hơn giá hoa tháng 11 và rẻ hơn: 1 - 0,96 = 0,04= 4%

                                  Đáp số : 4%

Nguyễn Tuấn Minh 10/10/2016 lúc 21:56

4 % nha bạn

Lê Thi 27/01/2016 lúc 09:31

Cứ làm bay hơi 1 lít nước biển thì nhận được số muối là :

   1,026 : 100 *2,5=0,02565 ( kg )

Vậy cần phải làm bay hơi số nước để nhận được 513 kg muối là :

   513 :0,02565 = 20000 ( l )

             Đáp số : 20000 l

 

Edogawa Conan 26/08/2016 lúc 12:34

Mỗi lít nước biển chứa lượng muối là:

         1,026 : 100 x 2,5 = 0,02565 (kg)

Vậy để được 513 kg nước muối thì cần số lít nước biển là:

      513 : 0,02565 = 20000 (lít)

           Đáp số: 20000 lít 

Nguyễn Quốc Việt 19/08/2016 lúc 12:47

Mỗi lít nước biển chứa lượng muối là:

        1,026 : 100 x 2,5 = 0,02565 (kg)

Vậy để được 513 kg nước muối thì cần số lít nước biển là:

       513 : 0,02565 = 20000 (lít)

               Đáp số: 20000 lít

Châu Lê Thị Huỳnh Như 19/08/2016 lúc 20:44

Trong 20 kg nước biển có :

20 x 5% = 1 ( kg )

Để có dung dịch nước muối 2% cần đổ thêm lượng nước lã là :

( 1 : 2% ) - 20 = 30 ( kg )

Trần Hà Quỳnh Như 12/03/2016 lúc 16:50

Bài giải:

Trong 20 kg nước biển có: 20 x 5% = 1 kg muối.

Để có dung dịch nước muối 2% cần đổ thêm lượng nước lã là:

(1 : 2%) - 20 = 30 kg

Nguyễn Quốc Việt 19/08/2016 lúc 12:42

Khi đổ thêm vào 20kg nước biển một số ki lô gam nước lã thì lượng muối trong nước biển không thay đổi

Vậy lượng muối trong nước biển là:

       20 : 100 x 5 = 1 (kg)

Lượng nước và muối sau khi đổ nước lã là:

      1 : 2 x 100 = 50 (kg)

Vậy đổ thêm số ki lô gam nước lã là:

       50 - 20 = 30 (kg)

            Đáp số: 30kg

dang minh trieu 29/05/2015 lúc 13:28

Chiều rộng so với nửa chu vi bằng

18,75% . 2  =37,5%

Chiều dài  so với nửa chu vi bằng

100% - 37,5% = 62,5%

Vậy tỷ số phần trăm  giữa chiều rộng và chiều dài là

 37,5% : 62,5% = 60%

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 13:30

 

Chiều rộng so với nửa chu vi bằng

18,75% . 2  =37,5%

Chiều dài  so với nửa chu vi bằng

100% - 37,5% = 62,5%

Vậy tỷ số phần trăm  giữa chiều rộng và chiều dài là

 37,5% : 62,5% = 60%

                              Đáp số :60 %

nguyen_huu_the 29/05/2015 lúc 13:33

đặng minh trieu trả lời trước sao cậu l-i-k-e nguyễn đình dũng với lại nguyễn đình dũng sao chép bài của đặng minh triều
 

Trần Trương Như Quỳnh 22/12/2014 lúc 11:37

Có phải vầy không

            Số học sinh cả lớp là:

                        12+18=30(học sinh)

            Tỉ số phần trăm học sinh nữ và cả lớp là:

                        18:30=0,6=60%

            Tỉ số phần trăm học sinh nam và cả lớp là:

                       12:30=0,4=40%

            Số phần trăm trong lớp học sinh nữ hơn học sinh nam là:

                        60%-40%=20%

                          Đáp số:20%

Đúng không?Tự nhiên thấy dễ

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: