Giúp tôi giải toán


nguyen hoang gia phong 16 giờ trước (21:57)

cau pham ngoc khue lam thieu cau a cau a =2va =-2

Nguyễn Hương Giang 16 giờ trước (21:47)

a) |x| + |-x + 3| = 7=1+6=2+5=3+4=0+ 7 ; vì 0<x<7 nên x є { 1;2} 

Suy ra : + Nếu x=1 thì -x + 3 = 6 »x=3 ( loại vì vô lý )

             + Nếu x=2 thì -x + 3 = 5 » x=2( thỏa mãn)

Vậy x= 2

b)x.(y-1) =5 ; vì x є Z nên x và y-y là ước của 5

Suy ra ta có 4 trường hợp sau :

+ th1: _x=1 » y-1 = 5 ; y = 6

+ th2:_x=5 » y -1= 1 ; y = 2

+ th3:_x=-1 » y-1=-5 ; y = -4

+ th4:_x=-5 » y-1= -1 ; y = 0

Vậy (x;y)є {(1;6);(5;2);(-1;-4);(-5;0)}

c) |2x| + |x-12| = 24 ; vì x єZ và x>12 nên ta thử:

+Nếu x=13 thì |2.13| + |13-12| >24 (loại vì trái đề) 

Vì vậy nếu x>13 thì |2x| + |x-12| >24 (loại vì trái đề) 

Vậy xєØ

Chúc bạn làm bài tốt

Phạm Ngọc Khuê 17 giờ trước (21:19)

a)x=2

b)x=1;y=6 hoặc x=5;y=6

c)không tìm được x thỏa mãn đề bài

pikachu 18 giờ trước (20:36)

x+500=100x2

x+500=200

x=200-500

x=-300

đúng rồi bn nhé 

*** mk nha

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 18 giờ trước (20:36)

x + 500 = 100 x 2

x + 500 = 200

x = 200 - 500

x = - 300

Vậy x = - 300

Như vầy có đúng ko nhỉ ?

K mk nha

Mk k lại

Kaneki 18 giờ trước (20:42)

x + 500 = 100 x 2

x + 500 = 200

x = 200 - 500

x = -300

Trần Việt Anh Hôm qua lúc 20:48

=>x-1;x+3 trái dấu \(\forall\)x

Ta có: (x-1)-(x+3)=x-1-x-3=-4<0 \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-1< 0\\x+3>0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\x>-3\end{cases}}\)

=>-3<x<1

=>x\(\in\){-2;-1;0}

SKT_NTT Hôm qua lúc 20:52

( x - 1 ) ( x + 3 ) < 0

=> -1 + x và x + 3 trái dấu

mặt khác : -1 + x < x + 3 ( vì -1 < 3 ) 

=> -1 + x < 0 < x + 3

<=> \(\hept{\begin{cases}-1+x< 0\\x+3>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\x>-3\end{cases}}}\)

<=> -3 < x < 1

Vì x \(\in\)Z nên x =  { -2 ; 1 ; 0 }

qưert 18/01 lúc 12:04

vừa mới làm xong nè

dễ mà nhưng đề phải là A= 3100-399+398-397+...+32 -3 +1 chứ

kết quả là (3101+1):2

Lê Phương Nhi 19 giờ trước (18:49)

bằng 192 nha bạn

sakura 17/01 lúc 12:54

1 - 1 + 5 x 9 - 8 - 3 + 0 - 1 x 6 : (-7)

= 0 + 45 - 8 - 3 + 0 - 6 : (-7)

= 45 - 8 - 3 + 0 - (-6/7)

= 34 - (-6/7)

= 244/7

k cho tớ nha bn

Trần Quốc Đạt 17/01 lúc 11:03

Bạn alibaba nguyễn có ý tưởng đúng rồi nhưng trình bày hơi sai một chút.

Để mình viết lại nè:

Gọi \(m=lcm\left(2;3;4;...;n\right)\) và \(k\) nguyên dương thoả \(2^k\le n< 2^{k+1}\).

Khi đó \(m=2^kR\) với \(R\) là bội chung nhỏ nhất của các số lẻ từ \(3\) tới \(n\).

(Giải thích: Mọi số nguyên dương đều viết được dưới dạng \(a=2^xb\) với \(b\) lẻ. Ta gọi \(2^x\) là "phần chẵn" và \(b\) là "phần lẻ" của \(a\).

Số \(m\) cũng vậy. "Phần lẻ" của \(m\), kí hiệu là \(R\), phải chia hết cho các số lẻ từ \(3\) tới \(n\).

Còn "phần chẵn" của \(m\) chỉ cần là \(2^k\) là đủ vì với mọi \(q\le n\) luôn có "phần chẵn" của \(q\) là ước của \(2^k\))

-----

Nhận xét rằng khi phân tích các mẫu số của tổng cho ở đề ra dạng "phần lẻ" và "phần chẵn" như trên thì phân số có "phần chẵn" đúng bằng \(2^k\) chỉ xuất hiện 1 lần là phân số \(\frac{1}{2^k}\).

(Giải thích: Nếu tồn tại phân số  khác \(\frac{1}{2^k}\), gọi là \(\frac{1}{t}=\frac{1}{2^ka}\) với \(a\) lẻ thì \(a\ge3\) nên \(n< 2^k.2< t\) (vô lí vì \(\frac{1}{t}\) nằm trong \(S\))

-----

Vậy khi quy đồng mẫu số của \(S\) lên với mẫu chung là \(m\) thì các phân số khác đều có tử chẵn (do "phần chẵn" của mẫu số ban đầu là \(2^l\) với \(l< k\) nên quy đồng lên thành \(2^k\) thì tử chẵn). Riêng có 1 phân số, đó là \(\frac{1}{2^k}\), quy đồng lên thành \(\frac{R}{2^kR}\) và có tử lẻ.

Và tử của \(S\) sau quy đồng là lẻ còn mẫu chẵn. Do đó \(S\) không nguyên.

chuc em hanh phuc 17/01 lúc 19:35

acacac k

ngonhuminh 17/01 lúc 14:52

NgunhuMinh có ý tưởng sai một chút nhưng giờ mới trình bây:

Liệu có tồn tại S nguyên khi loại bỏ 1 cái số hạng có tử lẻ khi quy đồng  kia đi  (2^k)

Nếu có khi đó n = bao nhiêu

Hùng lớp 6A 17/01 lúc 18:45

ma thay hinh dai dien ha rang rua????

Hùng lớp 6A 17/01 lúc 18:44

3y-xy-2x+1=0

(3-x)y+6-2x-5=0

(3-x)y+2(3-x)=5

(3-x) (y+2)=5

con lai thi tu ma lam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ha hi

Hùng lớp 6A 17/01 lúc 18:15

nay, phat hien roi nha .............................................................................. hung

Nguyen Bao Anh 14/01 lúc 17:49

(21 - x) - (-17) = (-5 -15) - (x - 17)

21 - x + 17 = -5 - 15 - x + 17

-x + x = -5 - 15 + 17 - 21 - 17

0x = -41

không có giá trị nào của x thỏa mãn

Nguyễn Thị Thanh Lam 14/01 lúc 18:06

(21-x)-(-17)=(-5-15)-(x-17)

21-x+17=-20-x+17

(21+17)-x=(20+17)-x

38-x=37-x

38-x-(37-x)=0

38-x-37+x=0

(38-37)-x+x=0

1=0 ( vo li)

Vay khong tim duoc x thao man de bai

Nguyen Bao Anh 14/01 lúc 18:01

vì 0 nhân cho số nào cũng bằng 0 nên không có giá tri nào của x thỏa mãn

sakura 14/01 lúc 17:22

1 - |2 - x| = |-7| - 4

1 -|2x - x| = 7 - 4

1 -|2 - x| = 3

     2 - x = 1 - 3

     2 - x = -2

          x = 2 - (-2)

          x = 4

k cho tớ nha bn

Vũ Như Mai 14/01 lúc 17:24

1 - ! 2 - x ! = 7 - 4

1 - ! 2 - x ! = 3

     ! 2 - x ! = 1 - 3

     ! 2 - x ! = -2

      2 - x    = -2

           x    = 2 + 2

           x    = 4

Freya 12/01/2017 lúc 12:37

1)

số đối của a là số dương khi a là số âm

số đối của a là số âm khi a là số dương

số đối của a là 0 khi a = 0 

2)

số 0 bằng số đối của nó là 0

3)

số đối của số nguyên a là -a

giá trị tuyệt đối của số nguyên a là số nguyên dương với x khác 0

giá trị tuyệt đối của số nguyên a là số 0 với x = 0

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

doantrancaotri 11/01/2017 lúc 21:15

-14 = 7.(-2) = (-2).7 = 2. (-7) = (-7).2 

Vì x>y ( 7>-2 ; 2>-7 )

=> x = 7 ; y = -2 

hoặc x = 2 ; y = -7

Kurosaki Akatsu 11/01/2017 lúc 15:53

\(\left(a^2-5\right)\left(a^2-10\right)\left(a^2-15\right)\left(a^2-20\right)< 0\)

Có 4 trường hợp .

1) a2 - 5 < 0       Hoặc        2) a2 - 10 < 0        Hoặc      3) a2 - 15 < 0      Hoặc       4) a2 - 20 < 0

=> a2 < 5                         => a2 < 10                         => a2 < 15                        => a2 < 20   

=> a < \(\sqrt{5}\)                => a < \(\sqrt{10}\)               => a < \(\sqrt{15}\)              => a < \(\sqrt{20}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: