Giúp tôi giải toán


Hoàng Phúc CTV 22/11/2016 lúc 16:47

x+y=2 => x=2-y

\(x.y=\left(2-y\right).y=2y-y^2=-y^2+2y=-\left(y^2-2y+1-1\right)=-\left[\left(y-1\right)^2-1\right]=1-\left(y-1\right)^2\le1\) Dấu "="  xảy ra <=> x=y=1

Nguyễn Thị Lan Hương 22/11/2016 lúc 13:01

Đặt x = 1 + m

y = 1 - m thì x + y = 2

Ta có : xy = ( 1 + m ) ( 1 - m ) = 1 - m2 < hoặc = 1 ( vì m2 > hoặc = 0 ) ( dấu = <=> x = y = 1 ) 

Hoàng Tony 22/11/2016 lúc 12:52

không thể cm được 

__cho_mình_nha_chúc_bạn_học _giỏi__ 

MC Cô Nàng Kẹo Ngọt 22/11/2016 lúc 18:44

lưu ý: Số nguyên a trong ví dụ trên là số nguyên lớn nhất ko vượt quá x. Ta gọi a là phần nguyên của x, kí hiệu là [ x ]. Số ko âm b nói trên gọi là phần lẻ của x, kí hiệu là { x }

ngonhuminh 22/11/2016 lúc 09:58

ko hieu noi " so nguyen b khong am nho hon 1" => khong ton tai b

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 03/11/2016 lúc 20:28

Đặt \(A=\frac{2^{2006}+7}{2^{2004}+7}\);\(B=\frac{2^{2003}+1}{2^{2001}+1}\)

\(A-B=\frac{2^{2006}+7}{2^{2004}+7}-\frac{2^{2003}+1}{2^{2001}+1}=\frac{2^{4007}+2^{2006}+7.2^{2001}+7-2^{4007}+2^{2004}+7-2^{2003}.7}{\left(2^{2001}+1\right)\left(2^{2004}+7\right)}\)

\(=\frac{2^{2001}\left(7+2^5+2^3-7.2^2\right)+14}{\left(2^{2001}+1\right)\left(2^{2004}+7\right)}=\frac{19.2^{2001}+14}{\left(2^{2001}+1\right)\left(2^{2004}+7\right)}>0\)

=> A > B

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 03/11/2016 lúc 20:10

1/ \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}\Leftrightarrow\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{2ab}{2cd}=\frac{\left(a-b\right)^2}{\left(c-d\right)^2}=\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(c+d\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow\left|\frac{a-b}{c-d}\right|=\left|\frac{a+b}{c+d}\right|\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{a-b}{c-d}=\frac{a+b}{c+d}\\\frac{b-a}{c-d}=\frac{a+b}{c+d}\end{cases}}\)

Xét mỗi trường hợp ta được đpcm.

Bùi Thị Vân Quản lý 11/11/2016 lúc 16:58

Các bài trên Ngọc làm đúng hết rồi nhưng đề thay đổi nên cô trình bày lại.
Gọi số đó là: \(\overline{abba}\). Ta có: \(\overline{abba}=a.1000+b.100+b.10+a\)
                                                                  \(=a.\left(1000+1\right)+b.\left(100+10\right)\)
                                                                   \(=a.1001+b.110=11\left(91a+10b\right)\)
Do số cần tìm là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp nên trong 3 số đó phải  có ít nhất một số chia hết cho 11.
Th1. 3 số tự nhiên liên tiếp có 1 số là 11.
Các bộ ba số tự nhiên liên tiếp có số 11 là: ( 9, 10, 11) ( 10, 11, 12), (11, 12,13) đều không có bộ nào thỏa mãn( Em tự kiểm tra).
Th1. 3 số tự nhiên liên tiếp có 1 số là 22.
Các bộ ba thỏa mãn là: ( 20,21,22), ( 21,22,23),(22,23,24) - đều không có bộ nào thỏa mãn.
Nhận xét : 22 x 23 x 24 = 12144 có 6 chữ số . Vậy các trường hợp có 33, 44.... đều không cần xét.
 

soyeon_Tiểu bàng giải CTV 04/11/2016 lúc 20:01

a) xy + x + 8y + 8

= x.(y + 1) + 8.(y + 1)

= (y + 1).(x + 8)

b) \(x^2-x-\frac{2}{3}.x+\frac{2}{3}\)

\(=x.\left(x-1\right)-\frac{2}{3}.\left(x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right).\left(x-\frac{2}{3}\right)\)

c) x2 - 1

= x2 + x - x - 1

= x.(x + 1) - (x + 1)

= (x + 1).(x - 1)

Nguyễn Văn Anh Kiệt 04/11/2016 lúc 20:02

a) (xy+x) +(8y+8)=x(y+1)+8(y+1)=(x+8)(y+1)

b) (x2-x) -(2/3x-2/3)=x(x-1)+2/3(x-1)=(x+2/3)(x-1)

c) x2-1= (x-1)(x+1)

Trà My CTV 30/11/2016 lúc 20:59

Đầu tiên bạn đi chứng minh bài toán:a>b thì \(\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}\) 

rồi áp dụng vào bài toán này

\(\frac{2^{2006}+7}{2^{2004}+7}>\frac{2^{2006}+7+1}{2^{2004}+7+1}=\frac{2^{2006}+8}{2^{2004}+8}=\frac{2^3\left(2^{2003}+1\right)}{2^3\left(2^{2001}+1\right)}=\frac{2^{2003}+1}{2^{2001}+1}\)

Vậy \(\frac{2^{2006}+7}{2^{2004}+7}>\frac{2^{2003}+1}{2^{2001}+1}\)

Đấy thế là xong!

Tomori Nao 01/11/2016 lúc 19:38

Bài làm:

x (x . \(\frac{2}{3}\) ) = 0

Ta được quyền suy ra: x = 0

Vì: một số nhân cho hay chia với 0 thì kết quả bằng 0

\(\Leftrightarrow\)x = 0

Huy Rio 01/11/2016 lúc 18:53

\(x\left(x.\frac{2}{3}\right)=0\)

\(\Rightarrow x=0\)

Hiếu Hồng Hữu 04/08/2016 lúc 20:06

a)\(333^{444}=\left(333^4\right)^{111};444^{333}=\left(444^3\right)^{111}\)

Lại có \(333^4=3^4.111^4=81.111^4;444^3=4^3.111^3=64.111^3\)

Nên \(333^4>444^3\)

Suy ra \(333^{444}>444^{333}\)

b)\(5^{202}=\left(5^2\right)^{101}=25^{101};2^{505}=\left(2^5\right)^{101}=32^{101}\)

Suy ra \(2^{505}>5^{202}\)

Ăn CHơi Éo sỢ mƯa rƠi 22/09/2016 lúc 21:33

a, Ta có: 333^444= 111^444 x 3^444 
444^333 = 111^333 x 4^333 
Tách: 3^444 = (3^4)^111 =81^111 <=>4^333 = (4^3)^111 = 64^111 
Mà: {111^444 > 111^333                                                                                                     (1) 
{81^111 > 64^111 hay: (3^4)^111 > (4^3)^111                                                                        (2) 
Từ (1) và (2) ta có:333^444 > 444^333 

b. 5^202 < 2^505

Nguyễn Mai Anh 15/09/2016 lúc 21:47

Mình chưa học đến 

Trần Thị Loan Quản lý 10/06/2015 lúc 09:19

số hữu tỉ âm lớn nhất viết bằng 3 chữ số 1 là số đối của số dương nhỏ nhất viết bằng 3 chữ số 1

Số dương đó là: \(\frac{1}{11}\)

=> số âm đó là: - \(\frac{1}{11}\)

Đinh Tuấn Việt 10/06/2015 lúc 09:14

Tập hợp Q bao gồm cả phân số.

Vậy số lớn nhất là \(-\frac{1}{11}\)

Ác Mộng 10/06/2015 lúc 09:12

số hữu tỉ bao gồm cả phân số

=> số đó là \(-\frac{1}{11}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: