Giúp tôi giải toán


Vũ Việt Anh 7 giờ trước (18:02)

Câu a là a=2 b=5

Còn câu B mình không biết nha

Chúc cấc bạn học giỏi

Nguyễn Trần An Thanh 6 giờ trước (18:57)

a,Đặt \(\overline{1980ab}=k^2\)\(\left(k\in Z\right)\)

Vì ab là số có 2 chữ số \(\Rightarrow198000\le k^2\le198099\)

\(\Rightarrow\sqrt{198000}\le k\le\sqrt{198099}\)

\(\Rightarrow444,971...\le k\le445,08...\)

\(\Rightarrow k=445\)

\(\Rightarrow\overline{1980ab}=k^2=445^2=198025\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=2\\b=5\end{cases}}\)

Vậy số cần tìm là \(198025\)

b, Đặt \(\overline{1978cd}=t^2\) \(\left(t\in Z\right)\)

Vì cd là số có 2 chữ số \(\Rightarrow197800\le t^2\le197899\)

\(\Rightarrow\sqrt{197800}\le t\le\sqrt{197899}\)

\(\Rightarrow444,74...\le t\le445\)

\(\Rightarrow t=445\)

Mà \(t^2=445^2=198025\ne\overline{1978cd}\)

Vậy không có giá trị nào của c,d thỏa mãn \(\overline{1978cd}\)là số chính phương

phamthiminhtrang 18/01 lúc 10:32

4 chia hết cho 4

44 chia hết cho 4 => 4444 chia hết cho 4 

444 chia hết cho 4 => 444444 chia hết cho 4

4444 chia hết cho 4 => 44444444 chai hết cho 4

=> 44 + 4444 + 444444 + 44444444 chia hết cho 4

Vì 15 chia cho 4 dư 3 , mà số chính phương chia cho 4 chỉ có số dư là 0 hoặc 1

=> n không phải là số chính phương

Nguyễn Tuấn Minh 17/01 lúc 19:54

3A=32+33+34+...+32010

3A-A=32010-3

2A=32010-3

=>2A+3=32010

Vậy n=2010

ST CTV 17/01 lúc 19:59

A = 3 + 32 + 33 + ... + 32009

3A = 32 + 33 + 34 + ... + 32010

3A - A = (32 + 33 + 34 + ... + 32010) - (3 + 32 + 33 + ... + 32009)

2A = 32010 - 3 

=> 2A + 3 = (32010 - 3) + 3 = 32010 = 3n

=> n = 2010

Nguyễn Tuấn Minh 16/01 lúc 20:40

Số lẻ đầu tiên là 1

Số thứ n là 2.(n-1)+1=2n-2+1=2n-1

Tổng là 1+3+5+7+...+(2n-1)

Số số hạng là [(2n-1)-1]:2+1=[2n-2]:2+1=2.(n-1):2+1=n-1+1=n

Tổng là [1+(2n-1)].n:2=2n.n:2=n2

Vậy tổng n số lẻ đầu tiên là 1 số chính phương và cụ thể là n2

Nicky Grimmie 16/01 lúc 11:21

n của số lẻ đầu tiên là

1;3;5;...;2n-1

tổng của n số lẻ là (1+2n-1).n:2=2n^2:2=n^2

ahihi

đăng việt cường 12/01/2017 lúc 21:34

a)Vì số trên chia hết cho 10 mà không chia hết cho 100 nên không phải là số chính phương.

b)Số có tổng các chữ số bằng 2013 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

  Số có tổng các chữ số bằng 2015 chia 3 dư 2 .

Nguyễn Xuân Hưng 12/01/2017 lúc 05:07

a) số 13578246890 ko là scp vì số đó chia hết cho 5 mà ko xhia hết cho 25

Nguyễn Hoàng Phúc 11/01/2017 lúc 09:57

Tận cùng là 2;3;7;8 thì không là số chính phương.

a) Số 13579246890 là số chính phương vì có tận cùng bằng 0

b) Các số có tổng các chữ số là 2013 và 2015 có tận cung bằng 2;3;7;8.Nên các số đó không phải là số chính phương

Nguyễn Xuân Hưng 12/01/2017 lúc 05:16

xét x<4 và x>3

nếu x<4 thì: +Với x=1 thì x!+2003=2004 (loại vì ko là scp)

                 +Với x=2 thì x!+2003=2005 (loại vì ko là scp)

                 +Với x=3 thì x!+2003=2009 (loại vì ko là scp)

nếu x>3 thì x! sẽ chia hết cho 3                (1)

Mặt khác 2003 chia 3 dư 2             (2)

Từ (1) và (2) suy ra: x!+2003 chia 3 dư 2 

Mà scp khi chia cho 3 ko có số dư là 2

=> x!+2003 ko là scp

Vậy ......................

đăng việt cường 10/01/2017 lúc 13:10

Gọi số đó là abcd=m2 (31<m<100) , ta có :

cd=ab.k=>ab.10k=m2         ( 0<k<10 )

Nếu 10k khi phân tích ra thừa số nguyên tố chỉ chứa các thừa số nguyên tố. Mà m2 chia hết cho 10k => m sẽ chia hết cho số 10k.

Mà 0<m<100 nên m không thể chia hết được cho 10k ( loại ).

Khi đó : m sẽ là một trong các số sau 104 ;108.

Nếu 10k=108=>m2 chia hết cho 27.

                   =>m2 chia hết cho 81.

                  =>ab chia hết cho 3.

cd=ab.8=>10< ab < 13.Mà ab chia hết cho 3 nên ab = 12.=>cd=96 (t/m).

Nếu 10k = 104 =>m2 chia hết cho 13.

                      =>m2 chai hết cho 132.

=>ab chai hêt cho 13 mà 0<ab<25.=>ab=13=cd=52 .(loại vì số chính phương không có tận cùng là 2)

Vậy số cần tìm là 1296.

Nguyễn Thị Thúy Hường 12/01/2017 lúc 19:59

chà hầy hưng hầy

Nguyễn Xuân Hưng 12/01/2017 lúc 04:52

sai r cường ơi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: