Giúp tôi giải toán


Ngô Bá Sơn 13/10/2016 lúc 18:04

Kết quả như sau:

1,

1824

342

594

546

2,

1/2 của 1 ngày=12 giờ

1/2giờ=30 phút

3,

45:7=6(dư3)

34:3=11(dư1)

42:2=21

34:2=17

4,

55:x=11 ;x=55:11;x=5

5,

a, 12;32;42;52;62;72;82;92;22

14;24;34;44;54;64;74;84;94

16;26;36;46;56;66;76;86;96

18;28;38;48;58;68;78;88;98

10;20;30;40;50;60;70;80;90

b, Ta có khoảng cách là 2.

Vậy có số số chẵn là: (98-10):2+1=45

6, Ta đọc là:

Một; bốn ; năm; năm; mười.

Mình không biết viết số la mã nên bạn thông cảm.

do thu ha 06/10/2016 lúc 11:54

1 tính

78 x2=156

234x5=1170

23x9=207

99x9=891

45x5=

666:3=222

123:3=41

2 điền số:

1/5 của 25 kg =6 kg

           45      =9

           95      =19

1/4 của 24 lít =6

           28 h=7

           20 giây=5

3 tìm x:

xX2=248

x=248:2

x=124

Vậy x=124

4 tính 

12x9-576=108-57

            =51

256x7-78=1792-78

            =1714

5

  -  Số chẵn 2 chữ số:12,14,16,18,10,22,24,26,28,20,32,34,36,38,30,42,44,46,48.40,52,54,56,58,50,.62.64,66,68,60,72,74,76,78,70,82,84,86,88,80,92,94,96,98,90

   -  có 45 số chẵn 2 chữ số

Phần còn lại bn làm nốt nha!

k mk nha !

trai phố không lo ngố 06/10/2016 lúc 11:36

bạn lười quá

Nguyễn Hoàng Gia 06/10/2016 lúc 11:34

Đâu có ai rảnh đâu mà ngồi làm cả đống như z

Trần Cao Vỹ Lượng 30/09/2016 lúc 20:24

MMMMMMMMMM

 Vì M = 1000

  Khó khăn lắm tớ mới làm đấy

   Nhớ k cho mình nha

Phùng Quốc Vĩnh Chung 05/10/2016 lúc 21:12

vỹ lương trả lời tào lao quá

Trịnh Văn Đại 05/09/2016 lúc 20:45

C=100      XX=20    VI=6

XXIxVI=CXXVI

21x6=126

Võ Thạch Đức Tín 1 05/09/2016 lúc 20:41

không có số la mã đó 

giúp tớ nhé 

tớ bị trù 690 điểm 

cảm ơn nhé 

Nguyễn đức gia bảo 24/09/2016 lúc 18:02

XXI=21                   VI=6

21x6=126

k mình nha

triết Hồ Mai 26/08/2016 lúc 10:23

70 bạn nhé nhớ

Sakura Nene 26/08/2016 lúc 10:24

đáp án là 70 bạn ạ

mà mình ko chắc đâu nhé
 

Minh Ánh 26/08/2016 lúc 10:38

đáp án:

LXX=70

tíc mình nha

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 02/10/2016 lúc 17:07

Mình xếp được XI ; XXI ; IIX ; XIX ; IXI ; IX ; XXXI ; IXXX ; XIXX ; XXIX ; XIII ; IXII ; IIXI ; IIIX ; ...

         Còn nhiều lắm ! Mình viết đến đó thôi !

Master Ov Gaming 17/08/2016 lúc 14:09

Đó là các số : X X X I ; X X X I I ; X X X I I I 

Viết được những số này , mk nghĩ cmn thế :))

nguyen van van 17/08/2016 lúc 11:16

=10-1+5+1000=1014

tính bằng số la mã

chúc bạn học tốt nha

Hà Văn Duy 17/08/2016 lúc 13:48

10-1+5+1000=1014

TIẾNG ĐÀN THIẾT THA 17/08/2016 lúc 11:16

mình là lương bích hữu

Đạt 13/08/2016 lúc 21:29

1 và 13: I

2 và 14: II

3 và 15: III

4 và 16: IV

5 và 17: V

6 và 18 : VI

7 và 19: VII

8 và 20: VIII

9 và 21: IX

10 và 22: X

11 và 23: XI

12  và 24: XII

Thiên Thần Bé Nhỏ 13/08/2016 lúc 21:27

1:I

2:II

3:III

4:IV

5:V

6:VI

7:VII

8:VIII

9:IX

10:X

11:XI

12:XII

Chúc em học tốt^^

harvrdschool 13/08/2016 lúc 21:33

Các số đó là : I,II,III,IIII,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII.ĐỦ 12 ký tự tương đương với 12 giờ trong một ngày.

Hoàng Thị Thu Hà 13/08/2016 lúc 21:42

Bài 1: \(4^{3^{2^{1^0}}}=262144\)

Bài 2: I , II, V , X , L

Bài 3: 

\(\frac{7}{8}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\)

\(\frac{5}{7}=\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{70}\)

\(\frac{191}{504}=\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{56}\)

Trần Thu Huyền 13/08/2016 lúc 21:17

Bìa 1 bằng 1024

Đạt 13/08/2016 lúc 21:23

Bắt đầu từ 10 giờ:

X

Kết thúc lúc 12 giờ:

XII

Võ Đông Anh Tuấn 13/08/2016 lúc 21:05

Bắt đầu 10 giờ : X

Kết thức 12 : XII

Chúc bạn học tốt 

Tích nha 

Cau be ngu ngo 05/09/2016 lúc 12:17

X,XI,XII

Hoàng Hải Yến 22/07/2016 lúc 09:23

Số 90 viết là XC

Vậy số 91 là XCI

hồng hoa 16/08/2016 lúc 15:45

Số 91 trong la mã viết là XCI

Dương Thị Mỹ Duyên 14/08/2016 lúc 20:20

XCI nha

Quân Lê Hoàng 09/07/2016 lúc 20:51

bạn viết sai đề rồi

Cô Long_Nghiên Hy Trần 09/07/2016 lúc 21:19

MMMDCCCLXXXVIII

Đố bn bít đc số mấy ó

Cold Wind 26/06/2016 lúc 21:36

Bài 1:

x:3 * 2= 64

x:3 = 64:2 

x:3 = 32

x= 32 *3 

x= 96

(x:4) * 5 - 47 = 23

(x:4) *5 = 23+ 47

(x:4) *5 = 80 

x:4 = 80 :5

x:4 = 16

x= 16 * 4

x= 64

(x * 46) - 6* 9 = 42

x* 46 - 54 = 42

x* 46 = 42 + 54

x* 46 = 96

x= 96 : 46 

x= 48/23

(câu này chắc sai đề)

x* (78 * 2) = 318

x* 156 = 318

x= 318 : 156

x= 53/26

(lớp 3 học phân số chưa v?)

Bài 2:

55 x 5 = 275

45 x9 =405

5 678:4= 22 712

2 233 x 2= 4 466

22 x 5= 110

4 567 - 456 = 4 111

56 789- 56= 56 733

Bài 3:

45 678- 9 123 + 789 = 36 555 + 789 = 37 344

34 455 x 5 +6 = 172 275 + 6 = 172 281

(2x4) -4 = 8 -4 =4

99 999 - 66 679 x1 = 99 999 - 66 679 = 33 320

55 555 x2 - 678 = 111 110 - 678 = 110 432

Bài 4:

a) I , II ,III, IV, V, VI , VIII

b) VIII, VI , V, IV, III , II , I

Bài 5:

456 < 789

2 giờ 56 phút > 56 phút

Bài 6:

Bài giải:

Số hộp bánh có là:

800 : 4= 200 (hộp bánh)

Số thùng bánh có là:

200 :5 = 40 (thùng bánh)

Đáp số: 40 thùng bánh.

SC_XPK_Yoshino_TTP 26/06/2016 lúc 21:45

1. Tìm x:

x : 3 x 2 = 64

x : 6 = 64

x = 64 x 6 

x = 384

( x : 4 ) x 5 - 47 = 23

( x : 4 ) x 5 = 23 + 47

( x : 4 ) x 5 = 70

x : 4 = 70 : 5 

x : 4 = 35

x = 35 x 4

x = 150

( x  X 46 ) - 6 x 9 = 42

( x X 46 ) - 6 = 42 : 9

( x X 46 ) - 6 = 4.666666666666667

x X 46 = 4.666666666666667 + 6

x X 46 = 10.66666666666667

x = 10.66666666666667 : 46

x = 0.2318840579710145

x X ( 78 x 2 ) = 318

X x 156 = 318

X = 318 : 156

X = 2.038461538461538

2 . Tính :

55 x 5 = 275

45 x 9 = 405

5678 x 4 = 22712

2233 x 2 = 4466

22 x 5 = 110

4567 - 456 = 4111

56789 - 56 = 56733

3 . Tính giá trị của biểu thức :

45678 - 9123 + 789

= 36555 + 789

= 37344

34455 x 5 + 6

= 172275 + 6

= 172281

( 2 x 4 ) - 4

= 8 - 4

= 4

99999 - 66679 x 1

= 99999 - 66679

= 99999 - 66679

= 33320

5555 x 2 - 678

= 11110 - 678

= 10432

4 . Xắp xếp các số I, IV, VI, VIII, II, III,V 

a) theo thứ tự từ bé đến lớn

I , II , III , IV , V , VI , VIII

b) theo thứ tự từ lớn đến bé

VIII , VI , V , IV , III , II , I

5.  >,<,= ?

456 <  789

2 giờ 56 phút >56 phút

6. Tóm tắt :

Có                : 800 cái bánh

Mỗi hộp có   : 4 cái bánh

Mỗi thùng có : 5 hộp

Hỏi                : .... thùng bánh ?

Giải

800 cái bánh làm được số hộp là:

     800 : 4 = 200 ( hộp )

Có số thùng bánh là:

     200 : 5 = 40 ( thùng )

                 Đáp số: 40 thùng

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: