Giúp tôi giải toán


Im yoon ah 9 giờ trước (21:17)

3 / 10 x 5 / 6 x 7 / 18 x 9 / 14

= 15/60 x 63 / 252

= 945 / 15120

Ta có : 945 / 15120 = 1 / 16

      Đáp số 1 /16 

Nếu câu trả lời của mình đúng nhớ k cho mình nha

At the speed of light 9 giờ trước (21:13)

\(\frac{3}{10}x\frac{5}{6}x\frac{7}{18}x\frac{9}{14}\)

\(\frac{15}{60}x\frac{7}{18}x\frac{9}{14}\)

\(\frac{105}{1080}x\frac{9}{14}\)

\(\frac{945}{15120}\)

\(\frac{1}{16}\)

Nguyễn Ngọc Trâm 8 giờ trước (21:36)

        3x5x7x9

=________________(Tại máy tính không có dấu gạch chéo chèn lên số nên dùng tạm gạch ngang,phương pháp gạch này giúp phân số 

   5x2x3x2x9x2x7x2                                                          tối giản ,đọc kĩ rồi sẽ hiểu)

  1

=__

   8

ghost river 10 giờ trước (19:56)

1)\(\frac{7}{8}>\frac{6}{7}>\frac{4}{5}>\frac{1}{2}>\frac{5}{16}\)
2)
a.\(\frac{3}{7}\)\(\frac{5}{16}\) 
Ta có :\(\frac{3}{7}=\frac{3\times5}{7\times5}=\frac{15}{35}\)                                   \(\frac{5}{16}=\frac{5\times3}{16\times3}=\frac{15}{48}\) 
\(\frac{15}{35}>\frac{15}{48}\Rightarrow\frac{3}{7}>\frac{5}{16}\)
b.làm tương tự như câu a nhé

Nguyễn Thị Thu Hiền 11 giờ trước (19:13)

a, \(\frac{8}{42}=\frac{1}{7}+\frac{1}{21}\)

b,\(\frac{8}{42}=\frac{4}{7}.\frac{2}{6}\)

vuong ninh 9 giờ trước (20:58)

phần a mk ko hiểu bạn làm

Tâm Trần Huy 21 giờ trước (09:04)

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)\(\Rightarrow\frac{a\cdot d}{b\cdot d}=\frac{c\cdot b}{b\cdot d}\)hay \(ad=bc\)

Trương Thái Bảo Hôm qua lúc 21:57

1) rút gọn \(\frac{1212}{2727}=\frac{12}{27}\)

2)            \(\frac{2525}{5353}=\frac{25}{53}\) 

 vậy ta có thể nói nó bằng 

Gái Rất Xinh Hôm qua lúc 20:41

x=25 y=9 k cho mình nha bạn 

Phan Hoàng Chí Dũng Hôm qua lúc 20:39

5/x = 1/5 = y/45

x=25;y=9

Vũ Như Mai Hôm qua lúc 20:41

Ta có:

\(\frac{5}{x}=\frac{1}{5}\)\(\Leftrightarrow x=5\times5:1=25\)

\(\frac{y}{45}=\frac{1}{5}\)\(\Leftrightarrow y=45\times1:5=9\)

nguyễn hải yến 15/01 lúc 22:18

5/6 = 5 x 4 / 6 x 4 = 20 / 24

3/8 = 3 x 3 / 8 x 3 = 9/24

tk mk nha

pham thi kieu oanh Hôm qua lúc 20:23

bang 9/24 

chac 100% luon do

mystic and ma kết 15/01 lúc 22:19

\(\frac{5}{6}=\frac{5x4}{6x4}=\frac{20}{24}\)

\(\frac{3}{8}=\frac{3x3}{8x3}=\frac{9}{24}\)

......

mystic and ma kết 15/01 lúc 22:04

\(\frac{5}{6};\frac{4}{3}\)là các phân số tối giản.

Đúng 100 %.

nhé.

Linh Chi Aquarius Virgo HotGirl Sakura 15/01 lúc 22:04

CÁC PHÂN SỐ TỐI GIẢN LÀ:\(\frac{5}{6}\),\(\frac{4}{3}\)

Dương Đức Anh 15/01 lúc 22:09

Mk làm theo thứ tự như bạn viết trên nha mk ko viết ra từng số đâu nha

làm phân số tối giẩn theo thứ thự bạn viết trên:\(\frac{1}{20}\frac{1}{3}\frac{5}{6}\frac{2}{3}\frac{4}{3}\frac{1}{5}\)

alibaba nguyễn 15/01 lúc 12:07

Đề có thể bị sai. Đề đúng có thể là

\(B=\frac{1}{1+y+yz}+\frac{2}{2+2y+xy}+\frac{2}{x+2+xz}\)

\(=\frac{1}{1+y+yz}+\frac{xyz}{xyz+xyzy+xy}+\frac{xyz}{x+xyz+xz}\)

\(=\frac{1}{1+y+yz}+\frac{z}{z+zy+1}+\frac{yz}{1+yz+z}\)

\(=\frac{1+y+yz}{1+y+yz}=1\)

Thanh Tâm 15/01 lúc 17:50

ừa ừa. để tối ra hỏi ae sky xem sửa sao

tien Hôm qua lúc 20:37

mình đồng ý alibaba nguyễn nhầm

Nếu không đồng ý thì đường ném đá

alibaba nguyễn 15/01 lúc 11:57

Ta có: \(1+2+..+n=\frac{n\left(n+1\right)}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{1+2+...+n}=\frac{2}{n\left(n+1\right)}\)

\(\Rightarrow1-\frac{1}{1+2+...+n}=1-\frac{2}{n\left(n+1\right)}=\frac{\left(n-1\right)\left(n+2\right)}{n\left(n+1\right)}\)

Áp dụng vào bài toán ta được

\(A=\left(1-\frac{1}{1+2}\right)\left(1-\frac{1}{1+2+3}\right)...\left(1-\frac{1}{1+2+...+2006}\right)\)

\(=\frac{1.4}{2.3}.\frac{2.5}{3.4}.....\frac{2005.2008}{2006.2007}=\frac{1}{3}.\frac{2008}{2006}=\frac{1004}{3009}\)

nguyen thuy duong 15/01 lúc 20:25

100/51

Võ Kim Tuấn Anh Hôm qua lúc 20:46

1004 / 3009

Phan Thanh Tịnh 15/01 lúc 11:26

a) Quy luật : Viết tất cả các phân số có tử,mẫu nguyên dương có tổng của tử và mẫu tăng dần bắt đầu từ 2 ; ứng với mỗi giá trị tổng đó,các phân số viết theo thứ tự giảm dần của tử.

Ta thấy 4 phân số cuối đã cho có tổng của tử và mẫu là 5 nên 5 phân số tiếp theo có tổng của tử và mẫu là 6 :

\(\frac{5}{1};\frac{4}{2};\frac{3}{3};\frac{2}{4};\frac{1}{5}\)

b) Tổng tử và mẫu của phân số\(\frac{50}{31}\)là : 50 + 31 = 81

Ta thấy tổng của tử và mẫu là\(n\ge2\)thì cho n - 1 phân số thỏa mãn.

Vậy khi viết đến phân số cuối cùng có tổng tử và mẫu là 80 thì ta có : 1 + 2 + 3 + ... + 78 + 79 =\(\frac{79.80}{2}\)= 3160 (số hạng)

Phân số đầu tiên có tổng tử và mẫu là 81 là\(\frac{81}{1}\).Vậy trong nhóm phân số này,\(\frac{50}{31}\)đứng thứ : 81 - 50 + 1 = 32 

Vậy trong dãy, \(\frac{50}{31}\)đứng thứ : 3160 + 32 = 3192

Phan Thanh Tịnh 15/01 lúc 13:06

Cho mình sửa lại 2 dòng cuối bài nhé :

Phân số đầu tiên trong nhóm có tổng tử và mẫu là 81 là\(\frac{80}{1}\).Vậy trong nhóm này,\(\frac{50}{31}\)đứng thứ : 80 - 50 + 1 = 31

Vậy trông dãy,\(\frac{50}{31}\)đứng thứ : 3160 + 31 = 3191

o0o đồ khùng o0o 14/01 lúc 17:33

Gọi d = ƯC (21n + 3; 6n + 4) (d là số nguyên tố vì nếu tử và mẫu có chung ước thì sẽ có chung các uơcs nguyên tố )

=> 21n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

=> 7. (6n +4) - 2.(21n +3) chia hết cho d

Hay 22 chia hết cho d; d nguyên tố nên d = 2 hoặc 11

+) d = 2 => 21n + 3 chia hết cho 2 và 6n + 4 chia hết cho 2 (luôn đúng)

Chỉ cần 21n +3 chia hết cho 2 => n lẻ

+) d = 11 : để 21n + 3 chia hết cho 11

=> 22n - - n + 3 chia hết cho 11

=> n - 3 chia hết cho 11 => n = 3 + 11k => 6n + 4 = 6(3 + 11k) + 4 = 66k + 22 chia hết cho 11

Vậy n = 3 + 11k hoặc n lẻ thì A rút gọn được

Girls Generation 13/01 lúc 21:19

Tổng của 3 P/S số là: 7/6x3=21/6

Tổng của 3 p/s khi p/s 1 gấp 2 lần là: 41/30x2=123/30

P/s thứ 1 là : 123/30-21/6=3/5

Tổng 3 P/s khi p/s thứ 2 gấp 2 lần là: 13/9x3=39/9

P/s thứ 2 là: 39/9-21/6=5/6

P/s thứ 3 là: 21/6-(5/6+3/5)=31/15

Đs: Ps1: 3/5; Ps2; 5/6; Ps3: 31/15

alibaba nguyễn 13/01 lúc 19:02

Ta có:

\(\frac{2015^2-2014^2}{2015^2+2014^2}-\frac{\left(2015-2014\right)^2}{\left(2015+2014\right)^2}\)

\(=\frac{2015+2014}{2015^2+2014^2}-\frac{1}{\left(2015+2014\right)^2}\)

Ta thấy phân số thứ nhất có tử lớn hơn phân số thứ 2 và có mẫu bé hơn nên phân số thứ nhất > phâm số thứ 2

Hay \(\frac{2015^2-2014^2}{2015^2+2014^2}>\frac{\left(2015-2014\right)^2}{\left(2015+2014\right)^2}\)

bao quynh Cao 13/01 lúc 17:52

bạn xem lại đề thử có sai không?

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: