Giúp tôi giải toán


Lãnh Hạ Thiên Băng Hôm qua lúc 19:34

Trong 11 số tự nhiên bất kỳ, số dư của chúng khi chia cho 10 có 10 chữ số sau : 0;1;2;3;4;5;6;7;8 và 9.

Có 11 số nhưng chỉ có 10 số dư

=> Có ít nhất 2 số trong 11 số đó có cùng số dư khi chia cho 10.

Vậy hiệu 2 số này sẽ chia hết cho 10.

Mà những số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 10 

=> Trong 11 STN bất kỳ luôn có 2 số có chữ số tận ucngf giống nhau.

Vậy trong 11 STN...

Trần Văn Thành 04/12 lúc 19:47

bạn cũng chơi zing à

le thi quynhanh 04/12 lúc 19:47

2 nha bạn chúc bạn học tốt

Đỗ Thị Hải Yến 04/12 lúc 19:47

1+1=2

nhớ cho mk nha!

Phạm Đoàn Tấn Phát 02/12 lúc 14:06

nếu 5 số là 5 số tụ nhiên liên tiếp

a+a+1+a+2+a+3+a+4chia hết 5

nếu a chia hết cho 5

a+a+1+a+2+a+3+a+4 chia hết 5

nếu a chia 5 dư 1

a+a+1+a+2+a+3+a+4 chia hết 5( vì a+4)

nếu a chia 5 dư 2

a+a+1+a+2+a+3+a+4 chia hết 5( a+3)

nếu a chia 5 dư 3

a+a+1+a+2+a+3+a+4 chia hết 5( a+2)

nếu a chia 5 dư 4

a+a+1+a+2+a+3+a+4 chia hết 5(a+1)

Phan Thanh Tịnh 04/11/2016 lúc 21:05

a) [2x] = -1\(\Rightarrow-1\le2x< 0\Rightarrow-0,5\le x< 0\)

b) [x + 0,4] = 3\(\Rightarrow3\le x+0,4< 4\Rightarrow2,6\le x< 3,6\)

c)\(\left[\frac{2}{3}x-5\right]=3\Rightarrow3\le\frac{2}{3}x-5< 4\Rightarrow8\le\frac{2}{3}x< 9\Rightarrow12\le x< 13,5\)

Từ bài trên,ta có :\(\left[x\right]=y\Rightarrow y\le x< y+1\left(x\in Q;y\in Z\right)\)

hoang phuc 04/11/2016 lúc 20:16

mình không biết

mình mới học lớp 5

tk nhé@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

hihi LOL

Huy Rio 04/11/2016 lúc 20:16

\

36. Tìm x biết:

a) [2x]=1

=>x=-1/2

b)

[x+0,4]=3=>x=3-0,4=2,6

c) [2/3 x5]=3=> tự làm như trên 

doantrancaotri 04/11/2016 lúc 20:23

Số các số trong dãy là 400 thừa số 

Từ số 202 tới số 600 có 399 thừa số liên tiếp . Vậy trong đó có 133 thừa số 3 ( Mỗi số có 1 thừa số 3 vì 201.3=603>600 nên các số trong khoảng từ 201 tới 600 chỉ có thể phân thành 1 và chỉ 1 thừa số nguyên tố là 3 )

Vậy có tổng cộng là 133+1 = 134 thừa số 3

Michiel Girl Mít ướt 24/03/2015 lúc 10:33

 Đặt S1 = a1 ; S2 = a1+a2; S3 = a1+a2+a3; ...; S10 = a1+a2+ ... + a10 
...Xét 10 số S1, S2, ..., S10.Có 2 trường hợp : 
...+ Nếu có 1 số Sk nào đó tận cùng bằng 0 (Sk = a1+a2+ ... +ak, k từ 1 đến 10) ---> tổng của k số a1, a2, ..., ak chia hết cho 10 (đpcm) 
...+ Nếu không có số nào trong 10 số S1, S2, ..., S10 tận cùng là 0 ---> chắc chắn phải có ít nhất 2 số nào đó có chữ số tận cùng giống nhau.Ta gọi 2 số đó là Sm và Sn (1 =< m < n =< 10) 
...Sm = a1+a2+ ... + a(m) 
...Sn = a1+a2+ ... + a(m) + a(m+1) + a(m+2) + ... + a(n) 
...---> Sn - Sm = a(m+1) + a(m+2) + ... + a(n) tận cùng là 0 
...---> tổng của n-m số a(m+1), a(m+2), ..., a(n) chia hết cho 10 (đpcm) 

 

Michiel Girl Mít ướt 24/03/2015 lúc 10:34

vậy cho mk hỏi: đpcm là j`

phung viet hoang 24/03/2015 lúc 10:24

Lập dãy số .
Đặt B1 = a1.
B2 = a1 + a2 .
B3 = a1 + a2 + a3
...................................
B10 = a1 + a2 + ... + a10 .
Nếu tồn tại Bi ( i= 1,2,3...10). nào đó chia hết cho 10 thì bài toán được chứng minh.

Nếu không tồn tại Bi nào chia hết cho 10 ta làm như sau:
Ta đen Bi chia cho 10 sẽ được 10 số dư ( các số dư ∈ { 1,2.3...9}). Theo nguyên tắc Di-ric- lê, phải có
ít nhất 2 số dư bằng nhau. Các số Bm -Bn, chia hết cho 10 ( m>n) ⇒ ĐPCM.

Lê Dung 23/03/2015 lúc 21:34

Một năm có 12 tháng 

Ta có: [(30-1):12]+1=5 ( học sinh )

Vậy lớp đó có ít nhất 5 học sinh có cùng tháng sinh

phung viet hoang 12/03/2015 lúc 16:59

nguyên lý ngăn kéo Diritchlet có nội dung là nếu như một số lượng n vật thể được đặt vào m chuồng bồ câu, với điều kiện n > m, thì ít nhất một chuồng bồ câu sẽ có nhiều hơn 1 vật thể.[1] Định lý này được minh họa trong thực tế bằng một số câu nói như "trong 2 găng tay, có ít nhất hai găng tay phải hoặc hai găng tay trái." Đó là một ví dụ của một đối số đếm, và mặc dù trông có vẻ trực giác nhưng nó có thể được dùng để chứng minh về khả năng xảy ra những sự kiện "không thể ngờ tới", tỉ như 2 người có cùng 1 số lượng sợi tóc trên đầu, trong 1 đám đông lớn có một số người mặc kiểu quần áo giống nhau, hoặc bất thình lình trong hộp thư nhận được 1 số lượng cực lớn thư rác[1].

Đặng Thị Phương Thảo 14/03/2015 lúc 08:38

nguyên lý ngăn kéo Diritchlet có nội dung là nếu như một số lượng n vật thể được đặt vào m chuồng bồ câu, với điều kiện n > m, thì ít nhất một chuồng bồ câu sẽ có nhiều hơn 1 vật thể.[1] Định lý này được minh họa trong thực tế bằng một số câu nói như "trong 2 găng tay, có ít nhất hai găng tay phải hoặc hai găng tay trái." Đó là một ví dụ của một đối số đếm, và mặc dù trông có vẻ trực giác nhưng nó có thể được dùng để chứng minh về khả năng xảy ra những sự kiện "không thể ngờ tới", tỉ như 2 người có cùng 1 số lượng sợi tóc trên đầu, trong 1 đám đông lớn có một số người mặc kiểu quần áo giống nhau, hoặc bất thình lình trong hộp thư nhận được 1 số lượng cực lớn thư rác[1].

Quách Phương Duy 12/03/2015 lúc 20:08

nguyên lý Direchlet được phát biểu như sau: nếu nhốt 7 con thỏ vào trong 3 cái lồng thì ít nhất có một cái lồng chứa 3 con thỏ .

Nguyễn Văn Thi 12/03/2015 lúc 15:48

Số 0 có nhiều ước nhất,vì tất cả các số nguyên khác 0 đều là ước của 0

nguyễn xuân long 10/10/2016 lúc 21:41

Không có câu hỏi!Mà nếu hỏi tạo thành hình gì thì sẽ thành hình ngôi sao! Còn nếu hỏi có bao nhiêu góc thì sẽ có 10 góc! 

Nguyễn Thị Thu Trang 10/10/2016 lúc 21:39

trời ơi đề bài cái kểu gì vậy

nguyễn minh quý 11/10/2016 lúc 20:35

câu hỏi là chứng minh rằng trong các tam giác tạo thành có ít nhất 1 tam giác mà cả 3 góc đều nhọn

Nguyễn Trần Thiên Lý 05/10/2016 lúc 21:48

Vì chỉ có 10 chữ số là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Vậy nếu có 11 chữ số tự nhiên bất kì thì sẽ có ít nhất 2 số có chữ số tận cùng giống nhau.

Pham Minh Hai 05/10/2016 lúc 20:57

chứng minh rằng trong 11 số tự nhiên bất kỳ bao giờ cũng có ít nhất hai số có chữ số tận cùng giống nhau

Cool_Boy 05/10/2016 lúc 21:21

trong 11 số tự nhiên bất kì, số dư của chúng kh chia cho 10 là 1 trong 10 số dư là 1;2;3;4;5;6;7;8;9 và 0

Có 11 số mà chỉ có 10 số dư \(\Rightarrow\) 2 trong 11 số đó có cùng số dư khi chia cho 10

vậy hiệu của chúng chia hết cho 10 mà tận cùng là 0 thì chia hết cho 10 \(\Rightarrow\)trong 11 số tự nhiên bất kì luôn có 2 số có tận cùng giống nhau

\(\Rightarrow\)đpcm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: