Giúp tôi giải toán


kunkuncun 20 giờ trước (20:20)

Tìm min của B= /2x+1/ + /2x-5/

P/s mk đnag cần gấp

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 23 giờ trước (17:52)

3/ \(D=\left(x-2\right)\left(x-3\right)=x^2-5x+6=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\ge-\frac{1}{4}\)

min D = -1/4 khi x = 5/2

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 23 giờ trước (17:52)

2/ \(C=\frac{x^2-6x+6}{x^2-2x+1}=\frac{x^2-6x+6}{\left(x-1\right)^2}\)

Tới đây bạn làm tương tự 1/

alibaba nguyễn 28/11/2016 lúc 16:31

Ta có

\(\frac{x^3}{\left(y+z\right)\left(y+2z\right)}+\frac{y+z}{12}+\frac{y+2z}{18}\ge\frac{3x}{6}=\frac{x}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^3}{\left(y+z\right)\left(y+2z\right)}\ge-\frac{y+z}{12}-\frac{y+2z}{18}+\frac{x}{2}=\frac{18x-7z-5y}{36}\)

Tương tự ta có

\(\frac{y^3}{\left(z+x\right)\left(z+2x\right)}\ge\frac{18y-7x-5z}{36}\)

\(\frac{z^3}{\left(x+y\right)\left(x+2y\right)}\ge\frac{18z-7y-5x}{36}\)

Cộng vế theo vế ta được

\(A\ge\frac{18x-7z-5y}{36}+\frac{18y-7x-5z}{36}+\frac{18z-7y-5x}{36}\)

\(=\frac{x+y+z}{6}\ge\frac{3\sqrt[3]{xyz}}{6}=\frac{3.2}{6}=1\)

Dấu = xảy ra khi x = y = z = 2

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 29/11/2016 lúc 12:10

alibaba nguyễn Đúng rồi! Muốn k cho bạn lắm nhưng không hiểu sao cái nút "ĐÚNG" nó đơ mất rồi :(

Nguyễn Công Khôi 28/11/2016 lúc 21:11

=720vix+y3=56vayx=720

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 15/11/2016 lúc 19:33

Đặt \(A=\frac{x^2+x+1}{x^2+2x+1}=\frac{x^2+x+1}{\left(x+1\right)^2}\)

Đặt \(t=x+1\Rightarrow x=t-1\) thay vào A được : 

\(\frac{\left(t-1\right)^2+\left(t-1\right)+1}{t^2}=\frac{t^2-t+1}{t^2}=\frac{1}{t^2}-\frac{1}{t}+1\)

Lại đặt \(y=\frac{1}{t}\) thì ta có \(A=y^2-y+1=\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\)

Đẳng thức xảy ra khi y = 1/2 <=> t = 2 <=> x = 1

Vậy min A = 3/4 khi x = 1

Quang 13/11/2016 lúc 00:47

Từ giả thiết x2 + y2  = 1, suy ra x2 \(\le\)1 => -1 \(\le x\le\)1 (1)

Ta có P(x,y) = x2 + y2 - 4x = 1 - 4x (2)

Từ (1), (2) suy ra \(-3=1-4\cdot1\le P\le1-4\cdot\left(-1\right)=5\)

Vậy Max P = 5, Min P = -3.

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 13/11/2016 lúc 01:00

Quang Cảm ơn bạn ! 
Có ai có cách giải khác không nhỉ?

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 10/11/2016 lúc 14:11

Bài này cô cũng nghĩ là dùng phương pháp toa độ, chuyển qua hình học giải tích Oxy để giải.

Cô làm như sau:

Từ biểu thức P ta nghĩ đến công thức tính khoảng cách giữa hai điểm. Từ đó ta đặt \(A\left(-1;1\right);B\left(1;-1\right);C\left(-2;-2\right)\) và \(D\left(x;y\right)\). Khi đó ta thấy ngay \(P\left(x;y\right)=DA+DB+DC\)

Ta vẽ các điểm trên trục tọa độ:

?o?n th?ng f: ?o?n th?ng [A, C] ?o?n th?ng g: ?o?n th?ng [A, B] ?o?n th?ng h: ?o?n th?ng [C, B] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [C, O] ?o?n th?ng j: ?o?n th?ng [A, D] ?o?n th?ng k: ?o?n th?ng [D, B] A = (-1, 1) A = (-1, 1) A = (-1, 1) B = (1.06, -1.14) B = (1.06, -1.14) B = (1.06, -1.14) C = (-2, -2) C = (-2, -2) C = (-2, -2) ?i?m O: Giao ?i?m c?a g, TrucHoanh ?i?m O: Giao ?i?m c?a g, TrucHoanh ?i?m O: Giao ?i?m c?a g, TrucHoanh ?i?m D: ?i?m tr�n i ?i?m D: ?i?m tr�n i ?i?m D: ?i?m tr�n i

Vậy điểm D cần tìm là điểm tạo với các cạnh tam giác góc 120o. (Để hiểu rõ thêm e có thể đọc về điểm Toricenli của tam giác ABC). Do tam giác ABC cân tại C nên D thuộc CO, nói cách khác xD = yD.

Do \(\widehat{ADB}=120^o\Rightarrow\widehat{ADO}=60^o.\) Vậy thì \(tan60^o=\sqrt{3}=\frac{OA}{DO}\)

Do \(OA=\sqrt{2}\Rightarrow DO=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\sqrt{\frac{2}{3}}\)

Vậy \(\sqrt{x_D^2+y_D^2}=\sqrt{2y_D^2}=\sqrt{\frac{2}{3}}\Rightarrow\left|x_D\right|=\left|y_D\right|=\frac{1}{\sqrt{3}}\). Từ hình vẽ ta có:  \(x_D=y_D=-\frac{1}{\sqrt{3}}.\)

Vậy \(P\left(x;y\right)=DA+DB+DC=\sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}+1\right)^2+\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}-1\right)^2}\)

\(+\sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}-1\right)^2+\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}+1\right)^2}+\sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}+2\right)^2+\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}+2\right)^2}\)

\(=\sqrt{6}+2\sqrt{2}.\)

Vậy min P(x;y) = \(\sqrt{6}+2\sqrt{2}\) khi \(x=y=-\frac{1}{\sqrt{3}}.\)

Vongola Famiglia 08/11/2016 lúc 22:59

Sử dụng HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXY 

Kudo Shinicni 10/11/2016 lúc 11:24

su dung cach tinghing hoc giai h OXY

zoombie hahaha 27/10/2016 lúc 12:25

1.

Áp dụng hệ quả cô si:

\(\left(a^2+b^2+c^2\right)^{1000}\le3^{999}\left(a^{2000}+b^{2000}+c^{2000}\right)=3^{1000}\)

=>\(a^2+b^2+c^2\le3\)Dấu = khi a=b=c=1

không biết đúng hay sai đâu

Ý_Kiến_Gì 26/10/2016 lúc 20:53

khói quá

Nam Lợn 22/10/2016 lúc 21:45

A= (x2+9y2+1+2x-6xy-6y) +(y2-4y+4)+20

 A=(x-y+1)2+(y-2)2+20

Đừng hỏi tên tớ vì tớ cũng quên rồi 20/10/2016 lúc 22:31

Bài giải trên nhầm một chỗ

Xét biểu thức sau a - b với b >= 2. Như vậy ta có a - b <= a - 2

Vì vậy nên suy luận có \(\left(x+1-3y\right)^2\ge0\)

                              và \(\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2\ge0\)

sau đó suy ra \(A\ge\frac{220}{9}\)

LÀ SAI

Bạn xem lại bài của mình xem nhé

Hồ Thu Giang CTV 20/10/2016 lúc 22:21

\(A=x^2+10y^2+2x-6xy-10y+25\)

=> \(A=x^2+2x\left(1-3y\right)+\left(1-3y\right)^2-\left(1-3y\right)^2-10y+25\)

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-1+6y-9y^2-10y+25\)

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-9y^2-4y+24\)

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-\left(3y\right)^2-2.3y.\frac{2}{3}-\left(\frac{2}{3}\right)^2+\frac{220}{9}\)

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2+\frac{220}{9}\)

Có \(\left(x+1-3y\right)^2\ge0\)với mọi x, y

\(\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2\ge0\)với mọi y

=> \(A=\left(x+1-3y\right)^2-\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2+\frac{220}{9}\ge\frac{220}{9}\)với mọi x, y

Dấu "=" xảy ra <=> \(\left(x+1-3y\right)^2=0\)<=> \(x+1-3y=0\)

và \(\left(3y+\frac{2}{3}\right)^2=0\)=> \(3y+\frac{2}{3}=0\)

=> \(\hept{\begin{cases}x=\frac{-5}{3}\\y=\frac{-2}{9}\end{cases}}\)

nguyễn thị thúy ngọc 08/11/2015 lúc 19:37

trong vườn có ít nhất số cây táo và cây bưởi là: 7 + 8 = 15 ( cây )

trong vườn có nhiều nhất số cây táo và cây bưởi là: 10 + 9 = 19 ( cây )

                                                                         đáp số: 15 cây 19 cây

huong 18/12/2014 lúc 17:24

ít nhất 1 cây táo và 2 cây bưởi

nhiều nhất là 6 cây táo và 10 cây bưởi

nguyen thien lam 31/10/2016 lúc 11:52

co it nhat 7t 8b

nhieu nhat 8t 9b

Võ Lê Hoàng 22/03/2015 lúc 23:02

Đặt A=x^2-6xy+13y^2=100

Biến đổi A ta được  A=(x-3y)^2 + (2y)^2 =100

Do 100=6^2 + 8^2 suy ra hoặc x-3y =6 và 2y = 8 hoặc x-3y=8 và 2y=6

giải ra ta được (x;y)={(18;4);(17;3)}

Võ Lê Hoàng 22/03/2015 lúc 23:06

Đặt A=1-3x-2x^2 =-(2x^2+3X-1)

biến đổi A ta được A= -1/2 - 2(x+3/2)   =< -1/2

Dấu = xảy ra <=> x=-3/2

        Vậy biểu thức có giá trị lớn nhất là -1/2 <=> x=-3/2

Ngô Thị Nhật Hiền 07/04/2015 lúc 22:12

\(A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013\)

\(=\left(x^2+y^2+1+2x+2y+2xy\right)-1-2y+y^2-4y+2013\)\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y^2-2.y.3+9\right)-9+2012\)

\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\)

mà \(\left(x+y+1\right)^2,\left(y-3\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow A=x^2+2xy+2y^2+2x-4y+2013=\left(x+y+1\right)^2+\left(y-3\right)^2+2003\ge2003\)

\(\Rightarrow Min\left(A\right)=2003\)

Nguyen Hai Dang 17/10/2016 lúc 20:02

còn thiếu: khi y=3 và x= -y-1

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: