Giúp tôi giải toán


Nguyen ngoc dat 18/10/2016 lúc 16:38

Ta có :

abcde x 9 =edcba 
Suy ra a=1 vì a>1 thì được kết quả gồm 6 chữ số. 
a=1 mà e.9=..a suy ra e=9 
b.9=d suy ra b=o 
Hoặc b=1 và không có dư từ phép nhân trước. 
Nếu b=0 ta có 10cd9 x9=9dc01 
d9 x 9=c01 suy ra d=8 
10c89 x 9=98c01 
0c89 x 9 =8c01 suy ra c =9 
Vậy số cần tìm là 10989 

nhé !

Trần Đức Bảo 10/10/2016 lúc 22:02

abcde = 10989

kaitokid 10/10/2016 lúc 22:07

abcde=10989h nha

nguyễn phương linh 10/08/2016 lúc 07:38

Ta thấy rằng nếu thầy Tom 10 tuổi thì tổng thầy yêu cầu tính là:

1 + 2 + 3 + 4 +.... + 10 = 55

Tổng của Jerry tính thiếu đi 1 số nên phải nhỏ hơn giá trị này. Do đó số 10 không thoả mãn và tuổi của thầy Tom phải lớn hơn.

Ta thử lần lượt:

Tổng các số từ 1 đến 11 là: 66 < 100, không thỏa mãn.

Tổng các số từ 1 đến 12 là: 78 < 100, không thỏa mãn.

Tổng các số từ 1 đến 13 là: 91 < 100, không thỏa mãn.

Tổng các số từ 1 đến 14 là: 105.

Tổng các số từ 1 đến 15 là: 120.

Đến đây, ta thấy rằng tuổi thầy Tom không thể là 15 vì nếu Tom cộng thiếu đi một giá trị thì số nhỏ nhất có thể nhận được là 120 - 15 = 105 > 100.

Do đó, tuổi của thầy Tom là 14 và số mà Jerry cộng thiếu là 5.

Bổ sung:

Đối với học sinh lớp 8, 9 có thể sử dụng lời giải không thông qua phép thử và sai như sau:

Gọi n là số tuổi của thầy Tom, ta thấy:

dap-an-bai-toan-lop-5-thay-tom-tro-jerry

k mik nha mn làm ơn đi 

Nguyễn Hoàng Phúc 10/08/2016 lúc 08:48

Ta thấy rằng nếu thầy Tom 10 tuổi thì tổng thầy yêu cầu tính là:

1 + 2 + 3 + 4 +.... + 10 = 55

Tổng của Jerry tính thiếu đi 1 số nên phải nhỏ hơn giá trị này. Do đó số 10 không thoả mãn và tuổi của thầy Tom phải lớn hơn.

Ta thử lần lượt:

Tổng các số từ 1 đến 11 là: 66 < 100, không thỏa mãn.

Tổng các số từ 1 đến 12 là: 78 < 100, không thỏa mãn.

Tổng các số từ 1 đến 13 là: 91 < 100, không thỏa mãn.

Tổng các số từ 1 đến 14 là: 105.

Tổng các số từ 1 đến 15 là: 120.

Đến đây, ta thấy rằng tuổi thầy Tom không thể là 15 vì nếu Tom cộng thiếu đi một giá trị thì số nhỏ nhất có thể nhận được là 120 - 15 = 105 > 100.

Do đó, tuổi của thầy Tom là 14 và số mà Jerry cộng thiếu là 5.

minamoto shizuka 10/08/2016 lúc 07:38

Bàn bida có 15 bi từ 1 đến 15 tổng cộng 120 điểm. Như vậy thì không thể có 15. Tổng sẽ là 105 và số mà. JEJY cộng thiếu là số 5

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 26/05/2015 lúc 13:11

+) Mỗi một đợt bước người đó bước 20 bước thì người đó cách điểm xuất phát 17 bước

Ta có : 1000 : 20 = 50

=> Sau 50 đợt bước mỗi đợt 20 bước thì người đó cách điểm xuất phát số bước là :

50 x 17 = 850 ( bước )

Vậy người đó cách xa nơi xuất phát 850 bước

Vũ Thị Hải Yến 26/05/2015 lúc 13:15

Mỗi một đợt bước 20 bước thì người đó cách điểm xuất phát 17 bước  

Ta có  1000 : 20 = 50

Sau 50 đột bước , mỗi đợt bước 20 bước thì người đó cách điểm xuất phát số bước là

50 x 17 = 850 ( buoc )

Đáp số 850 bước

 

 

Nguyễn Thanh Lan 25/09/2016 lúc 16:00

một người cứ đi được 9 bước thì lùi lại một bước. Hỏi nếu người đó bước được 2016 bước thì người đó cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?

trần như 24/05/2015 lúc 15:12

Số bi được chia theo 4 nhóm :

2009 : 4 = 502 dư 1. Vậy mỗi loại bi có 502 viên riêng bi đỏ là 502 + 1 (vì viên bi dư là viên bi đỏ)

Số bi lấy để chắc chắn có đủ 4 màu là : 503 + 502 + 502 + 1 = 1508 (viên)

trieu dang 24/05/2015 lúc 15:12

Ta lấy tổng tất cả bi các màu trừ bi màu ít nhất, sau đó cộng thêm 1 viên (là viên bi có số màu ít nhất)

Đây là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Do đó để chắc chắn có đủ các màu phải làm như vậy.

Bài 1: Bốn nhóm màu được sắp xếp từ cao đến thấp ta lấy tổng 3 nhóm đầu cộng thêm 1:

503; 502; 502; 502. => (503 + 502 + 502) +1 = 1508

trần như 19/04/2015 lúc 21:29

Không có ai đạt trên 4 điểm 10 
=> có 5 bạn đạt được 4 điểm 10 

Có 14 bạn đạt từ 3 điểm 10 trở lên (trong đó có 5 bạn được 4 điểm 10) 
=> có 14-5=9 bạn đạt được 3 điểm 10 

Có 39 bạn đạt từ 2 điểm 10 trở lên (trong đó có 14 bạn đạt từ 3 điểm 10 trở lên) 
=> có 39-14=25 bạn đạt 2 điểm 10 

Có 43 bạn đạt từ 2 điểm 10 trở lên (trong đó có 39 bạn đạt từ 2 điểm 10 trở lên) 
=> có 43-39=4 bạn đạt 1 điểm 10 

Vậy lớp có 4.1 + 25.2 + 9.3 + 5.4 = 101 (điểm 10 )

Trần Thị Bích Ngọc 09/11/2014 lúc 10:05

Số ki-lô-gam 10 lít dầu cân nặng là:

10 x 0,8 = 8 (kg)

Số ki-lô-gam can dầu đó cân nặng là:

 8+ 1,3 =9,3 (kg)

 

Nguyễn Trúc Mai 07/11/2014 lúc 11:18

Bạn có thể nói rõ lời giải được không?

 

Nguyễn Thị Thu Trang 15/09/2016 lúc 17:41

=9,3 kg

ha Le ha 19/07/2015 lúc 10:15

Vì sau khi bán 1 rổ số cam = 3 lần số quýt nên số quả còn lại chia hết cho 4.

Tổng số quả ban đầu là: 50 + 45 + 55 + 40 + 70 = 260

Vì 260 chia hết cho 4 nên rổ bán đi là rổ 40 quả vì chỉ có 40 chia hết cho 4.

Số quả sau khi bán là: 260 - 40 = 220

Rổ đựng cam là: 220 : 4 = 55(quả)

Vậy rổ đụng cam là rổ 55 quả, còn các rổ đựng quýt là rổ 50 quả, 45 quả và 70 quả.

Huỳnh Thị Minh Huyền 19/07/2015 lúc 10:17

Gọi số quýt còn lại là a, suy ra số cam còn lại là 3a 

       và số quả trong một rổ đã bán đi là x

 Theo đề bài ta có: 3a + a +x = 50+45+55+40+70 = 260

         hay             4a + x = 260

                           4a = 260 - x

       vì 4a chia hết cho 4 nên ( 260 - x ) cũng phải chia hết cho 4 

      Theo tính chất một số chia hết cho 4 ta suy ra được 

          x = 40

    với x =40  thì 4a = 220, suy ra số quả quýt là a = 220 / 4 = 55 (quả)

Trần Thị Loan Quản lý 08/08/2015 lúc 19:39

Tổng số gạo cửa hàng đó có là: 35 + 36 + 41 + 42 + 43 + 47 = 244 kg 

Vì số gạo buổi sáng gấp đôi số gạo buổi chiều nên tổng số kg 5 bao gạo đã bán chia hết cho 3

Mà 244 : 3 = 81 dư 1  nên số kg gạo còn bớt  lại là số chia cho 3 dư 1 

Nhận thấy trong 6 bao trên có bao 43 kg có số kg chia cho 3 dư 1 nên bao chưa bán là bao 43 kg

Vậy cửa hàng còn lại 43 kg

Huỳnh Văn Hiếu 06/08/2015 lúc 11:15

Tổng số tuổi của 2 con là:

10+5=15 tuổi

Số năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con là:

36-15=21 năm

                        Đáp/Số: 21 năm

Nguyễn Ngọc Quý 06/08/2015 lúc 11:15

Ta có biểu thức: 36 + x = 15 + 2x 

                      2x - x = 36 - 15

                      x = 21

Vậy 21 năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi hai con

Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 26/05/2015 lúc 13:11

+) Mỗi một đợt bước người đó bước 20 bước thì người đó cách điểm xuất phát 17 bước

Ta có : 1000 : 20 = 50

=> Sau 50 đợt bước mỗi đợt 20 bước thì người đó cách điểm xuất phát số bước là :

50 x 17 = 850 ( bước )

Vậy người đó cách xa nơi xuất phát 850 bước

Vũ Thị Hải Yến 26/05/2015 lúc 13:15

Mỗi một đợt bước 20 bước thì người đó cách điểm xuất phát 17 bước  

Ta có  1000 : 20 = 50

Sau 50 đột bước , mỗi đợt bước 20 bước thì người đó cách điểm xuất phát số bước là

50 x 17 = 850 ( buoc )

Đáp số 850 bước

 

 

Nguyễn Thanh Lan 25/09/2016 lúc 16:00

một người cứ đi được 9 bước thì lùi lại một bước. Hỏi nếu người đó bước được 2016 bước thì người đó cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: