Giúp tôi giải toán


 1. 2 số thập phân có tổng là 280,2 . Số1 kém số2 là 14,8 . Tìm mỗi số thập phân 
 2. lớp  có 16 nữ và 23 nam . tính: a) tỉ số % số nữ và số HS của lớp b) tỉ số% số nữ và nam của lớp 
 3. lớp 5A có 18nam 32 nữ a) tìm tỉ số % của nam so với nữ b) tìm tỉ số của nam ao với HS của lớp c) cuối năm lớp có 8HS xuất sắc . Hỏi lớp có bao nhiêu % học sinh xuất sắc 
 4. trường em có 1200 HS .Cuối năm số HS giỏi đạt được 48% . Hỏi số HS giỏi cuối năm trường đạt được là bao nhiêu 
 5. 1 phân xưởng may có 510 nữ CÔng nhân .  Số công nhân chiếm 85% số công nhân của toàn nhà may . Hỏi phân xưởng có tất cả bao nhiêu công nhân
 6. 1 người gửi tiết kiệm 25 000 000đồng với lãi suất tiết kiệm là 0,95% 1 tháng . Hỏi sau 1 tháng người đó rút cả tiền gửi và tiền lãi được bao nhiêu 
 7. Nhà trương đã dành 249,6m2 sân trường để làm vườn hoa . Tính ra diện tích vườn hoa = 20% diện tích sân trường . Tính : a) diện tích sân trường còn lại b) biết sân trường hình CN , CR 24m thì CD là bao nhiêu 
 8. viết tỉ số % dưới dạng số thập phân : 50%=.... 4%=...... 120%=....
 9. 2mm=....dm ; 35kg=...tạ ; 24cm2=...dm2 ; 7ha 68m2=...ha ; 250m=.....km; 450kg=...tấn ; 7800m2 =....ha ; 13ha 25m2 =.....ha
 10. 0,4 của 3 tấn là : ...... ; 10,769 : 2,34 số dư là : ..... ; STP 112,564 giá trị chữ số 5 là .... 
 11. Ai trả lời được cả 10 câu hỏi trên thì cmt và sẽ được quà noel , Iphone7plus nhé . nhanh tay nào !!!( Game mini trúng thưởng nhé!!)
Câu hỏi tương tự Đọc thêm
Hoàng Hải 24/12/2016 lúc 22:38

1. S1:132,7          S2:147,5

2. a) 41,02%         b) 69,56%

3. a) 56,25%           b) 36%       c)16%

4.576

5.600

6.25237500

7.a)998,4      b)52

8.0,5    0,04       1,2

9.0,02 ; 0,35 ; 0,24 ; 7,0068 ; 0,25 ; 0,45 ; 0,78 ; 13,0025 

10.1,2 tấn = 1200 kg ; 0,005 ; 0,5 = 5/10

Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên 14/12/2016 lúc 20:32

Kq là 39 tuổi và 12 tuổi

Nguyễn Hải Linh 14/12/2016 lúc 18:28

Vì mỗi năm mỗi người tăng lên 1 tuổi nên 3 năm trước tuổi mẹ vẫn hơn tuổi con là 27 tuổi.ta có sơ đồ mẹ 4 phần và con 1 phần.tim tuổi con 3 năm trước là 27/{4-1}*1=9[tuổi] .tuổi con năm nay là 9+3=12[tuổi] tuôi mẹ năm nay là 27+12=39[tuổi] xong rồi đáp số

Trần Tuấn Anh Hôm qua lúc 10:57
kết quả là 39 và 12
lemaikimngan 13/12/2016 lúc 21:05

vì quý 1 tăng thêm 152 , quý 2 kém quý 1 500 . vậy quý 2-quý 1 = 652

     số sản phẩm quý 1 có là       

         652/[3-1]* 1=326

     số sản phẩm quý 2 có là

         652+326=978

                     đs 326,978

dam quang tuan anh 04/12/2016 lúc 20:12

Bạn Lý đã dịch dấu phẩy của số bé sang trái 1 chữ số tức là số bé đã giảm đi 10 lần. Tổng của 1,1 lần số bé là: 92,93 - 22,2 = 70,73.

Số bé đúng là: 70,73 : 1,1 = 64,3

Số lớn đúng là: 64,3 + 22,2 = 86,5

Tổng đúng là: 64,3 + 86,5 = 150,8

Đáp số: 150,8

Nguyễn Văn Khoa 03/12/2016 lúc 19:12

Nếu bớt mỗi số đi bao nhiêu thì hiệu cũng không thay đổi

hiệu số phần bằng nhau là:5-2=3 phần

Vậy số bé là

30:3x2+4=24

Số lớn là 

24+30=54

lemaikimngan 13/12/2016 lúc 21:28

DÙ CÓ BỚT ĐI BAO NHIÊU THÌ HIỆU CŨNG KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI

SỐ BÉ LÀ

 30/[5-2]*2=20

SỐ LỚN LÀ

20+30=50

          ĐS 20,50

Mô phật Mô phật 03/12/2016 lúc 19:14

Số bé:24

Số lớn:54

  k mình nha.

 Chúc bạn học giỏi!

Hoàng Lê Ngọc Minh 27/11/2016 lúc 21:06

1 ,                                          Giải:

vì số thứ 1=\(\frac{1}{4}\)số thứ 2 => 246,9 <=> 3 phần => 1 phần = 246,9 : 3= 82,3                                                                          => số thứ nhất = 82,3 ( vì số thứ nhất tương ứng 1 phần )                                                                                                    => số thứ hai =82,3 x 4 = 329,2 ( vì số thứ hai tương ứng 4 phần )                                                                                                           ĐÁP SỐ: 82,3

2,                                            Giải:

\(\frac{1}{4}=\frac{2}{8}\) => số thứ nhất 5 phần ; số thứ hai 8 phần => tổng có 13 phần                                                                                ta có : số thứ nhất = 143,65 :13 x 5 =55,25                                                                                                                                         số thứ hai = 143,65 :13 x 8 = 88,4                                                                                                                                                                            ĐÁP SỐ : 55,25 VÀ 88,4                             

SKT_NTT 25/11/2016 lúc 20:07

gọi số lớn và số bé lần lượt là SL và SB

Theo bài ra : SL - SB = 9,12  ( 1 )

Dịch dấu phẩy của số bé sang phải 1 hàng thì số bé gấp lên 10 lần

=> SL + SB x 10 = 61,04 ( 2 )

Gấp mỗi số ở ( 1 ) lên 10 lần ta được:  SL x 10 - SB x 10 = 91,2   ( 3 )

Cộng vế với vế của ( 2 ) và ( 3 ) ta được :

( SL + SB x 10 ) + ( SL x 10 - SB x 10 ) = 61,04 + 91,2

( SL + SL x 10 ) + ( SB x 10 - SB x 10 ) = 152,24

SL x 11 = 152, 24

SL = 152, 24 : 11 = 13,84

SB = 13,84 - 9,12 = 4,72

vậy hai số đó là 13,84 và 4,72

Nguyễn Thị Việt Hà 11/12/2016 lúc 09:13

hai số đó là 13,84 và 4,72 

Nguyễn Mai 26/11/2016 lúc 19:59

một học sinh viết 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,... và cứ tiếp tục để thành 1 dãy số. Hỏi số hạng thứ 2008 mà bạn ấy viết là số nào

Nguyễn Ngọc Khánh Trinh 14/11/2016 lúc 13:10

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

a@olm.vn Quản lý 11/11/2016 lúc 08:55

Các bài toán tính tuổi các bạn chú ý hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian (vì cả hai đều tăng hoặc giảm như nhau).

3 năm sau thị mẹ vẫn hơn con 24 tuổi và tỉ lệ với 8:2.

Nếu tuổi con 3 năm sau là 2 phần thì mẹ 8 phần, hiệu 8 - 2 = 6 phần.

Giá tri 1 phần bằng 24:6 = 4

=> Con sau 3 năm: 4 x 2 = 8 tuổi

=> Con hiện nay: 8 - 3 = 5 tuổi

=> Mẹ hiện nay: 5 + 24 = 29 tuổi.

giáp khánh linh 16/12/2016 lúc 14:14

29 NHA AH

nobitakunvsdoraemonkun 20/12/2016 lúc 17:46

bằng 24 tuổi mẹ hơn con 24 tuổi vì 3 năm sau mẹ với con cùng lên 3 tuổi

I MISS YOU 21/10/2016 lúc 20:53

1+1+2+2+...+100

=> (1+2+...+100) .2

dãy số có

(100-1)+1= 100 chữ số

giá trị của tổng là 

(100+1).100:2x2= 10100

Hoàng Tú 21/10/2016 lúc 20:51

Theo công thức số cuối + số đầu x số số hạng chia 2:

((100+1)x200)/2 = 10100

Đáp án là 10100 nhá :D

Phan Đoàn Châu Anh 29/10/2016 lúc 15:06

kết quả là 10100

Đặng Hoàng Long 19/10/2016 lúc 11:18

b/ Khi viết thêm một chữ số 7 vào tận cùng bên phải một số thì số mới gấp số ban đầu là 10 lần và 7 đơn vị.
Số cần tìm là: (754 - 7) : (10 - 1) = 83

nguyen do thuc linh 13/10/2016 lúc 21:15

số bi an là 20:(3-2)x3=60 (bi)

số bi bình là 60 - 20=40 (bi)

                  k nha 1000000000000000000000000000000000000000000000000%

Nguyen Ba Viet 13/10/2016 lúc 20:14

coi số bi của Bình là 2 phần thi số bi của An la 3 phần như thế:

tổng số phần bằng nhau là:

2+3=5(phần)

số bi của An là:

20:5*3=12(viên bi)

số bi của Bình là:

20-12=8(viên bi)

Nguyễn Quốc Huy 10/10/2016 lúc 09:08

Nếu bớt ở số bé 19 đơn vị thì hiệu 2 số bấy giờ là :111+19=130

Hiệu số phần bằng nhau là:5-3=2 phần

1 phần là:130:2=65

Số bé là:65.3+19=214

Số lớn là:65.5=325

Công chúa Bloom 27/04/2015 lúc 12:41

Khi thêm chữ số 5 vào bên phải số bé thì được số lớn nên ta có số lớn gấp 10 lần số bé và 5 đơn vị: Ta có sơ đồ:

SB: |------|

SL:  |------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|                    Hiệu 13811

Số bé: (13811 - 5) : (10 - 1)= 1534

Số lớn:  13811 + 1534  = 15345

                                         ĐS:

Phạm Hải Anh 21/04/2015 lúc 20:03

75%=3/4

60%=3/5

3/4 số thứ nhất =3/5 số thứ 2 

coi st1 là 4 phần thì st2 là 5 phần như thế.

số thứ nhất là :

19.5:(5-4)x4=78

số thứ hai là 

19.5:(5-4)x5=97.5

Nguyễn Lê Hồng Phúc 19/10/2016 lúc 21:30

số bé là :

       (2012+25) nhân 4=8148

số lớn là 

8148+2012 -25=10135

                                                                       đáp số: số lớn :10135

                                                                                     số bé :8148 

Phung Huyen Trang 11/12/2014 lúc 20:32

hieu so phan giua tuoi me va tuoi con truoc day 8 nam la:1-1/4=3/4[tuoi me]

hieu so phan giua tuoi con va me hien nay la:1-2/5=3/5[tuoi me hien nay]

moi nam moi nguoi tang 1 tuoi nen hieu so tuoi giua me va con ko thay doi.Vay nen 3/4 tuoi me truoc day=3/5 tuoi me hien nay.Ti so giua tuoi me truoc day va tuoi me hien nay la 3/5:3/4=4/5

Ta co so do


ban ve tuoi me truoc day la 4 phan va tuoi me hien nay la 5 phan,hieu la 8 nhe

Tuoi me hien nay la :8:[5-4]*5=40 tuoi

                         CHO MINH DUNG NHE BAN!

                                                                                                           thanks ban nhieu!!!!****

 

thanh minh 10/12/2016 lúc 15:06

là 40 tuổi mẹ đó

Nguyễn Đức Giang 11/11/2016 lúc 17:40

tuổi mẹ là 40

Nguyễn Hùng 05/08/2015 lúc 13:44

Năm nay 8 lần tuổi con = 2 lần tuổi mẹ
Tuổi mẹ hiện nay gấp 8 lần tuổi con hiện nay
Gọi tuổi con hiện nay là a(a>0)Tuổi mẹ hiện nay là 4a
Ta có: 4a-a=24a=8tuổi mẹ hiện nay là 32
Gọi số năm để tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là x
32+x=3(8+x)32+x=3x+24
2x=8x=4

Đào Đức Mạnh 05/08/2015 lúc 13:43

Mẹ sinh con năm 32 tuổi nên hiệu số tuổi giữa mẹ và con là 32 tuổi.

Hiệu số phần bằng nhau: 7-3=4 phần.

Khi đó tuổi mẹ: 32:4x7=56 tuổi.

Đáp số: 56 tuổi

Nguyễn Thế sơn 23/09/2016 lúc 18:16

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Phạm Thế Mạnh 02/10/2016 lúc 18:25

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Nguyen ngoc dat 26/09/2016 lúc 19:26

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: