Giúp tôi giải toán


Thắng Nguyễn CTV 13 giờ trước (21:56)

\(\hept{\begin{cases}\sqrt{x}+\sqrt{y}=5\\\sqrt{x+5}+\sqrt{y+5}=8\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y=25-2\sqrt{xy}\\x+y=54-2\sqrt{\left(x+5\right)\left(y+5\right)}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow25-2\sqrt{xy}=54-2\sqrt{\left(x+5\right)\left(y+5\right)}\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{\left(x+5\right)\left(y+5\right)}=29+2\sqrt{xy}\)

\(\Rightarrow4\left(xy+5x+5y+25\right)=4xy+116\sqrt{xy}+841\)

\(\Leftrightarrow20\left(x+y\right)=116\sqrt{xy}+741\)

\(\Leftrightarrow20\left(25-2\sqrt{xy}\right)=116\sqrt{xy}+741\)

\(\Leftrightarrow156\sqrt{xy}=-241\)(vô lý) -> pt vô nghiệm

Trần Thanh Dương 14 giờ trước (21:37)

Mình cũng thử bình phương, nhưng lại càng rối thêm!!

Vũ Như Mai 14 giờ trước (20:55)

Bình phương hết lên được không ta?

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 11/01 lúc 17:20

Theo định thức Grane : 

\(D=1-2m\)\(D_x=5-8=-3\)\(D_y=4-5m\)

Vì Dx khác 0 nên hệ luôn có hai nghiệm phân biệt : 

\(\hept{\begin{cases}x=\frac{D_x}{D}=-\frac{3}{1-2m}\\y=\frac{D_y}{D}=\frac{4-5m}{1-2m}\end{cases}}\)

Để x,y trái dấu thì xy < 0 \(\Leftrightarrow-\frac{3\left(4-5m\right)}{\left(1-2m\right)^2}< 0\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m\ne\frac{1}{2}\\4-5m>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m\ne\frac{1}{2}\\m< \frac{4}{5}\end{cases}}\)

alibaba nguyễn 08/01/2017 lúc 23:06

\(\hept{\begin{cases}x^2+y^2+4xy=6\left(1\right)\\4x^2+16=6y+14x\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy (1) + (2) vế theo vế rồi chuyển tất cả sang vế trái ta được

5x2 + y2 + 4xy + 10 - 6y -14x = 0

<=> (4x2 + 4xy + y2) - 6(2x + y) + 9 + (x2 - 2x + 1) = 0

<=> (2x + y)2 - 6(2x + y) + 9 + (x - 1)2 = 0

<=> ( 2x + y - 3)2 + (x - 1)2 = 0

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x+y-3=0\\x-1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}}\)

Beautiful Precure 08/01/2017 lúc 22:14

mk cg moi lop 6 thoi lm sao day?

Nguyễn Văn Tùng 14/01 lúc 18:27

tớ ko bít sorry tớ mới học lớp 6

Nguyen Thu Ha 08/01/2017 lúc 06:30

Nhân phương trình thứ hai với -8 rồi cộng vào phương trình thứ nhất, ta được:

x4 - 8x3 +24x2 - 32x + 16 = y4 - 16y3 +96y- 256y + 256

<=> (x - 2)4 = (y - 2)4

<=>\(\orbr{\begin{cases}x-2=y-4\\x-2=4-y\end{cases}}\)

<=>\(\orbr{\begin{cases}x=y-2\\x=6-y\end{cases}}\)

Với x = y - 2, thay vào phương trình 1 ta được:

-8y3 + 24y- 32y + 16 = 240

<=> y3 - 3y+ 4y + 28 = 0

<=> (y + 2)(y- 5y + 14 ) = 0

<=> y = -2 ; x = -4

Với x = 6 - y, thay vào phương trình 1 ta được:

-24y3 + 216y- 864y + 1296 = 240

<=> y3 - 9y+ 36y - 44 = 0

<=> (y - 2)(y- 7y + 22 ) = 0

<=> y = 2 ; x = 4

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm trên.

ngonhuminh 08/01/2017 lúc 07:44

Thấy giống AILABA quá

Han Hien Mai 09/01/2017 lúc 12:41

áp dung bai hê phương trình mà làm
 

alibaba nguyễn 07/01/2017 lúc 11:39

\(\hept{\begin{cases}ax+y+z=a^2\left(1\right)\\x+ay+z=3a\left(2\right)\\x+y+az=2\left(3\right)\end{cases}}\)

Lấy (1) + (2) + (3) vế theo vế được

\(\left(2+a\right)\left(x+y+z\right)=a^2+3a+2=\left(a+2\right)\left(a+1\right)\)

Với a = -2 thì

\(0.\left(x+y+z\right)=0\)bạn làm tiếp nhé

Với a # -2 thì

\(x+y+z=a+1\left(4\right)\)

Lấy (4) lần lược - cho (1), (2), (3) thì tìm được x,y,z

ngonhuminh 03/01/2017 lúc 20:28

  (giờ mới nhớ ra)

cái Pt bên duwio vô nghiem

=> xét y=z thay vào pt đầu

\(\sqrt{y-2}+\sqrt{y+1}=3\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{y+1}+\sqrt{y-2}=3\\\sqrt{y+1}-\sqrt{y-2}=1\end{cases}\Rightarrow\sqrt{y+1}=2\Rightarrow y=3}\)

KL \(\hept{\begin{cases}y=3\\x=4\end{cases}}\)

ngonhuminh 02/01/2017 lúc 23:06

Giao luu

a) \(\hept{\begin{cases}z^3+3z=y^3+3y\\\sqrt{z-2}+\sqrt{y+1}=3\end{cases}}\)  \(\left(1\right)\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}z=y\\\left(z^2+yz+y^2\right)+3=0\end{cases}}\)Ngủ đã mai làm tiếp

Ngô Quốc Huy 04/01/2017 lúc 08:09

đồng ý !

ngonhuminh 02/01/2017 lúc 21:07

Giao lưu:

(1)+(2)\(4x^2+2x=12\Leftrightarrow z^2+z-12=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}z=-4\Rightarrow x=-2\\z=3\Rightarrow x=\frac{3}{2}\end{cases}}\\ \)

thế vào (2) \(\orbr{\begin{cases}y^2=\frac{5}{2}-4\left(loai\right)\\y^2=\frac{5}{2}-\frac{9}{4}=\frac{1}{4}\Rightarrow=+-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

kieu nhat minh 02/01/2017 lúc 21:11

thanks

kieu nhat minh 02/01/2017 lúc 21:04

help me

ngonhuminh 02/01/2017 lúc 20:15

Giao luu:

\(\hept{\begin{cases}2x^2+x-z=2\\z-x-2=-2z^2\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x^2+x-z=2\left(1\right)\\2z^2+z-x=2\left(2\right)\end{cases}\Leftrightarrow2\left(x^2-z^2\right)+2\left(x-z\right)=0}\)

\(\hept{\begin{cases}x-z=0\\\left(x+z\right)+1=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=z\\x=-\left(z+1\right)\end{cases}}\)(*)

Thay x=z vào (1)=> x=+-1=> y=+-1

thay -x=(z+1) vào (2)=>\(2z^2+2z-1=0\orbr{\begin{cases}z_1=\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\\z_2=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\end{cases}}\) \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x_1=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\\x_2=\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}y=\frac{-2}{1+\sqrt{3}}=\left(1-\sqrt{3}\right)\\y_2=\frac{-2}{1-\sqrt{3}}=1+\sqrt{3}\end{cases}}\)

Lê Minh Đức 02/01/2017 lúc 20:05

Bạn viết gì vậy?

natsu2007 02/01/2017 lúc 20:04

tui ngất với câu trả lời của nguyễn kim thành

Nguyễn Kim Thành 02/01/2017 lúc 19:52

Tên đề tài : Ếch đồng LỚP LƯỠNG CƯ(AMPHIBIA) ẾCH ĐỒNG(Rana Rugulosa) Lưỡng cư là động vật có xương sống đầu tiên ở cạn, nên còn mang nhiều đặc điểm của tổ tiên sống dưới nước. Điều này thể hiện rõ nét trên cấu tạo, các hoạt động sống của ếch đồng và những đại diện khác trong lớp. Lưỡng cư có những đặc điểm tiến hóa hơn so với cá trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống từ nước lên cạn. Đây cũng chính là những đặc điểm giúp Lưỡng cư thích nghi với môi trường sống trên cạn. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ: Lưỡng cư là lớp động vật có xương sống đầu tiên trên cạn nên tổ chức cơ thể và hoạt động sống vừa mang đặc điểm của động vật ở nước vừa có đặc điểm của động vật ở cạn: ấu trùng (nòng nọc) của đa số loài chưa có tầng sừng ở biểu bì, thiếu mí mắt, có cơ quan đường bên; chi có tai trong, thở bằng mang; tim 2 ngăn với 1 vòng tuần hoàn và phát triển trong môi trường nước tự nhiên. Lưỡng cư trưởng thành có mí mắt, có lỗ thông với xoang miệng vừa thực hiện chức năng khứu giác vừa thực hiện chức năng hô hấp. Có xoang tai giữa và xương trụ tai. Chúng có các đặc điểm sau: _ Da trần dễ thấm nước, có nhiều tuyến da. _ Bộ xương hóa xương nhiều. Cột sống gồm có 4 phần: cổ, thân, chậu và đuôi. Lần đầu tiên xuất hiện xương ức. Sọ có 2 lồi chẩm khớp động với cột sống. Xương hàm trên liền với hộp sọ, có xương gian hàm,. Xương móng hàm biến thành xương tai. _ Có lưỡi chính thức, răng nhọn để giữ mồi, tuyến tiêu hóa phát triển, có tuyến môn vị. _ Cơ quan hô hấp là phổi (35-75%), qua da (15-55%) và qua miệng_hầu (10-15%). _ Tim 3 ngăn gồm 2 tâm nhĩ và 1 tâm thất, có 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha. _ Não trước phát triển và phân ra 2 bán cầu, có não thất rõ ràng. _ Cơ quan cảm giác phát triển ứng với dời sống trên cạn. _ Cơ quan bài tiết là trung thận, ống dẫn niệu ứng với ống vôn, có bóng đái thông với huyệt. _ Thụ tinh ngoài, trứng chỉ phát triển được trong nước. _ Thân nhiệt phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, lưỡng cư là động vật biến nhiệt. Ếch bắt mồi Một số loài ếch khác CẤU TẠO NGOÀI : Vỏ da Đặc điểm : Mỏng và ẩm , gắn liền với cơ theo những đường nhất định , Da thiếu sản phẩm sừng và có nhiều tuyến đa bào tiết chất nhày ( thích nghi với đk sống ). TUYẾN ĐA BÀO: là gồm nhiều tuyến đơn bào cùng thực hiện 1 chức năng hợp lại với nhau. Tuyến đa bào có chức năng tiết ra chất nhày để đảm bảo cho da luôn ẩm ướt. Chức năng : Bảo vệ cơ thể Cơ quan hô hấp và trao đổi nước, khí đặc biệt quan trọng do các túi bạch huyết ( tiết ra làm da luôn ẩm ướt ) đảm bảo sự trao đổi khí qua da dễ dàng. Cấu tạo Biểu bì : + Vị trí : tầng ngoài cùng + Cấu tạo : các tế bào chết hóa sừng + Chức năng : bảo vệ da không bị khô nhưng bẫn đảm bảo sự trao đổi nước qua da Bì : + Vị trí : lớp bên trong biểu bì + Cấu tạo : nhiều sợi đàn hồi , nhiều mao mạch , có nhiều tế bào sắc tố nằm ở trên cùng . + Chức năng : tạo màu sắc da ếch Tuyến da : + Vị trí : nằm trong lớp bì + Cấu tạo : nhiếu tuyến đơn bào và đa bào + Chức năng : tiết chất nhày giữ cho da luôn ẩm , tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi khí qua da . Tuyến độc : + Vị trí : phân tán trên da hay tập trung vào những phần nhất định . + Cấu tạo : chất trắng như sữa có chứa alcaloit độc cho nhiều động vật khác nhưng không độc cho đồng loại. + Chức năng : phòng vệ hay giúp di chuyển ở 1 số loài . _Răng Ếch đồng (rana) hoàn toàn không có độc, chỉ trên da có tuyến độc và tuyến đa bào tiết chất nhày. Chính vì thế, khi bị ếch đồng cắn thì người bị cắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. _Tuyến độc chỉ có ở họ nhà cóc (cóc nhà). Tuyến độc là những tuyến đặc biệt trên tế bào da hay tập trung vào những phần nhất định như tuyến mang tai của cóc. Tuyến

alibaba nguyễn 27/12/2016 lúc 09:12

\(\hept{\begin{cases}2x^4+3x^3+45x=27y^2\left(1\right)\\2y^2-x^2+1=\sqrt{3y^4-4x^2+6y^2-2x^2y^2}\left(2\right)\end{cases}}\)

Xét (2) ta có

\(2y^2-x^2+1=\sqrt{3y^4-4x^2+6y^2-2x^2y^2}\)

Bình phương 2 vế rút gọn ta được

\(\Leftrightarrow y^4+x^4-2x^2y^2-2y^2+2x^2+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y^4-2x^2y^2+y^4\right)-2\left(y^2-x^2\right)+1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y^2-x^2-1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow y^2=x^2+1\left(3\right)\)

Thế (3) vào (1) ta được

\(2x^4+3x^3+45x=27\left(x^2+1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow25x^4-3x^3+54x^2-45x+27=0\)

\(\Leftrightarrow\left(25x^4-\frac{2.5.3}{2.5}x^3+\frac{9}{100}x^2\right)+\left(\frac{5391}{100}x^2-\frac{2\sqrt{5391}.45.10}{10.\sqrt{5391}.2}x+\frac{5625}{599}\right)+\frac{10548}{599}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(5x^2-\frac{3}{10}x\right)^2+\left(\frac{\sqrt{5391}}{10}x-\frac{45}{\sqrt{599}}\right)^2+\frac{10548}{599}=0\)

\(\Rightarrow\)PT vô nghiệm

PS: Đề có sai không mà nhìn gớm vậy bạn

Minh Anh 28/12/2016 lúc 13:11

\(\hept{\begin{cases}2x^4+3x^3+45x=27y^2\left(1\right)\\2y^2-x^2+1=\sqrt{3y^4-4x^2+6y^2-2x^2y^2}\left(2\right)\end{cases}}\)

ĐK: \(2y^2+1\ge1\)

Phương trình (2) tương đương:

\(\left(2y^2-x^2+1\right)^2=3y^4-4x^2+6y^2-2x^2y^2\)

\(\Leftrightarrow y^4+2x^2-2x^2y^2+x^4+1-2y^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+1-y^2\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+1=y^2\)

Thế \(x^2+1=y^2\) vào phương trình (1) ta có:

\(2x^4+3x^3+45x=27\left(x^2+1\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^4+3x^3-27x^2+45x-27=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{3}{2}\right)\left(2x^3+6x^2-18x+18\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{2}\Rightarrow y=\frac{\sqrt{13}}{2}\\x=-\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{4}-1\Rightarrow y=\sqrt{\left(\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{4}+1\right)^2+1}\end{cases}}\)

Vậy:.....

edogawa conan 28/12/2016 lúc 19:37

hihi ko bit lam 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: